Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1543

Nařízení Komise (ES) č. 1543/2007 ze dne 20. prosince 2007 o změně nařízení (ES) č. 581/2004, kterým se zahajuje stálé nabídkové řízení pro vývozní náhrady týkající se některých druhů másla, a nařízení (ES) č. 582/2004, kterým se zahajuje stálé nabídkové řízení pro vývozní náhrady týkající se sušeného odstředěného mléka

OJ L 337, 21.12.2007, p. 62–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1543/oj

21.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 337/62


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1543/2007

ze dne 20. prosince 2007

o změně nařízení (ES) č. 581/2004, kterým se zahajuje stálé nabídkové řízení pro vývozní náhrady týkající se některých druhů másla, a nařízení (ES) č. 582/2004, kterým se zahajuje stálé nabídkové řízení pro vývozní náhrady týkající se sušeného odstředěného mléka

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (1), a zejména na čl. 31 odst. 3 písm. b) a článek 14 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 1 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 581/2004 (2) a čl. 1 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 582/2004 (3) zahajuje stálé nabídkové řízení na určení vývozní náhrady, týkající se některých mléčných výrobků vyvážených do míst určení, jež nezahrnují některé třetí země a území.

(2)

Aby nedošlo k nesprávnému výkladu statutu těchto míst určení, je vhodné rozlišit třetí země a území členských států EU, která nejsou součástí celního území Společenství.

(3)

Ustanovení čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 581/2004 a čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 582/2004 stanoví lhůty pro předložení nabídek v rámci řízení na určení vývozní náhrady na máslo a sušené odstředěné mléko. Vzhledem k situaci na trhu mléka a mléčných výrobků nařízení Komise (ES) č. 1119/2007 ze dne 27. září 2007, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 581/2004, kterým se zahajuje stálé nabídkové řízení pro vývozní náhrady týkající se některých druhů másla, a od nařízení (ES) č. 582/2004, kterým se zahajuje stálé nabídkové řízení pro vývozní náhrady týkající se sušeného odstředěného mléka (4), stanovilo pro poslední čtvrtletí roku 2007 pouze jednu lhůtu k předložení nabídek za měsíc.

(4)

Vzhledem k tomu, že situace na trhu zřejmě nedozná změny, a s cílem zamezit nadbytečným správním postupům a nákladům je vhodné s konečnou platností přijmout tuto frekvenci od ledna 2008 jako trvalou.

(5)

Je proto nutné odpovídajícím způsobem pozměnit nařízení (ES) č. 581/2004 a (ES) č. 582/2004.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 581/2004 se mění takto:

1.

V čl. 1 odst. 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Výrobky uvedené v prvním pododstavci jsou určeny pro vývoz do všech míst určení vyjma těchto zemí a území:

a)

třetí země: Andorra, Svatý stolec (Vatikánský městský stát), Lichtenštejnsko a Spojené státy americké;

b)

území členských států EU, která nejsou součástí celního území Společenství: Gibraltar, Ceuta, Melilla, obce Livigno a Campione d’Italia, Helgoland, Grónsko, Faerské ostrovy a oblasti Kyperské republiky, nad nimiž vláda Kyperské republiky nevykonává skutečnou kontrolu.“

2.

V článku 2 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Každé období nabídkového řízení začíná ve 13:00 hodin (bruselského času) druhé úterý v měsíci s těmito výjimkami:

a)

v srpnu začíná ve 13:00 hodin (bruselského času) třetí úterý;

b)

v prosinci začíná ve 13:00 hodin (bruselského času) první úterý.

Pokud na úterý připadne svátek, začne období následující pracovní den ve 13:00 hodin (bruselského času).

Každé období nabídkového řízení končí ve 13:00 hodin (bruselského času) třetí úterý v měsíci s těmito výjimkami:

a)

v srpnu končí ve 13:00 hodin (bruselského času) čtvrté úterý;

b)

v prosinci končí ve 13:00 hodin (bruselského času) druhé úterý.

Pokud na úterý připadne svátek, končí období předcházející pracovní den ve 13:00 hodin (bruselského času).“

Článek 2

Nařízení (ES) č. 582/2004 se mění takto:

1.

V článku 1 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Zahajuje se stálé nabídkové řízení na určení vývozní náhrady pro sušené odstředěné mléko v pytlích s čistou hmotností nejméně 25 kilogramů, uvedené v oddíle 9 přílohy I nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 (5), jehož obsah nemléčných přísad kódu ex ex 0402 10 19 9000 nepřesahuje 0,5 % hmotnosti pro sušené odstředěné mléko, určené k vývozu do všech zemí určení kromě těchto zemí a území:

a)

třetí země: Andorra, Svatý stolec (Vatikánský městský stát), Lichtenštejnsko a Spojené státy americké;

b)

území členských států EU, která nejsou součástí celního území Společenství: Gibraltar, Ceuta, Melilla, obce Livigno a Campione d’Italia, Helgoland, Grónsko, Faerské ostrovy a oblasti Kyperské republiky, nad nimiž vláda Kyperské republiky nevykonává skutečnou kontrolu.

2.

V článku 2 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Každé období nabídkového řízení začíná ve 13:00 hodin (bruselského času) druhé úterý v měsíci s těmito výjimkami:

a)

v srpnu začíná ve 13:00 hodin (bruselského času) třetí úterý;

b)

v prosinci začíná ve 13:00 hodin (bruselského času) první úterý.

Pokud na úterý připadne svátek, začne období následující pracovní den ve 13:00 hodin (bruselského času).

Každé období nabídkového řízení končí ve 13:00 hodin (bruselského času) třetí úterý v měsíci s těmito výjimkami:

a)

v srpnu končí ve 13:00 hodin (bruselského času) čtvrté úterý;

b)

v prosinci končí ve 13:00 hodin (bruselského času) druhé úterý.

Pokud na úterý připadne svátek, končí období předcházející pracovní den ve 13:00 hodin (bruselského času).“

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. prosince 2007.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1152/2007 (Úř. věst. L 258, 4.10.2007, s. 3). Nařízení (ES) č. 1255/1999 se nahrazuje nařízením (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1) od 1. července 2008.

(2)  Úř. věst. L 90, 27.3.2004, s. 64. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 276/2007 (Úř. věst. L 76, 16.3.2007, s. 16).

(3)  Úř. věst. L 90, 27.3.2004, s. 67. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 276/2007.

(4)  Úř. věst. L 253, 28.9.2007, s. 23.

(5)  Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1.“;


Top