Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1538

Nařízení Komise (ES) č. 1538/2007 ze dne 20. prosince 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 327/1998 o otevření a správě celních kvót pro dovoz rýže a zlomkové rýže

OJ L 337, 21.12.2007, p. 49–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 27/12/2011; Zrušeno 32011R1273

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1538/oj

21.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 337/49


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1538/2007

ze dne 20. prosince 2007,

kterým se mění nařízení (ES) č. 327/1998 o otevření a správě celních kvót pro dovoz rýže a zlomkové rýže

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1095/96 ze dne 18. června 1996 o zavedení koncesí stanovených v seznamu CXL sestaveném na základě závěrů jednání o čl. XXIV odst. 6 GATT (1), a zejména na článek 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1785/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s rýží (2), a zejména na čl. 13 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 3 nařízení Komise (ES) č. 327/98 (3) omezuje platnost vývozních licencí vydaných některými třetími zeměmi pro účely předkládání žádostí o dovozní licenci na probíhající kvótový rok.

(2)

Toto ustanovení představuje pro orgány Společenství správní zátěž, i když otázka platnosti těchto licencí a jejich kontrola spadá zejména do působnosti orgánů zemí vývozu. Není proto ani oprávněné, ani potřebné, aby toto ustanovení nadále zůstávalo podmínkou způsobilosti žádostí o dovozní licence. Je proto třeba jej zrušit.

(3)

Nařízení (ES) č. 327/98 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 3 nařízení (ES) č. 327/98 se zrušuje třetí pododstavec.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. prosince 2007.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 146, 20.6.1996, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 96. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 797/2006. (Úř. věst. L 144, 31.5.2006, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 37, 11.2.1998, s. 5. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2019/2006 (Úř. věst. L 384, 29.12.2006, s. 48).


Top