Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0813

2007/813/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 28. listopadu 2007 , kterým se Španělsku přidělují dodatečné dny na moři v rámci divizí ICES VIIIc a IXa kromě Cádizského zálivu (oznámeno pod číslem K(2007) 5719)

OJ L 325, 11.12.2007, p. 92–93 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/813/oj

11.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 325/92


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 28. listopadu 2007,

kterým se Španělsku přidělují dodatečné dny na moři v rámci divizí ICES VIIIc a IXa kromě Cádizského zálivu

(oznámeno pod číslem K(2007) 5719)

(Pouze španělské znění je závazné)

(2007/813/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 41/2007 ze dne 21. prosince 2006, kterým se na rok 2007 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovů (1), a zejména na bod 9 přílohy IIB,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení bodu 7 přílohy IIB nařízení (ES) č. 41/2007 určuje maximální počet dní, během nichž mohou být od 1. února 2007 do 31. ledna 2008 v divizích ICES VIIIc a IXa kromě Cádizského zálivu přítomna plavidla Společenství o celkové délce alespoň 10 metrů a mající na palubě vlečné sítě vlečené pomocí výložníků na bocích plavidla o velikosti ok sítě alespoň 32 mm, tenatové sítě pro chytání ryb za žábry o velikosti ok sítě alespoň 60 mm nebo dlouhé lovné šňůry pro lov při dně.

(2)

Ustanovení bodu 9 přílohy IIB umožňuje Komisi, aby na základě trvalého ukončení rybolovné činnosti, ke kterému došlo od 1. ledna 2004, přidělila dodatečný počet dní na moři, během nichž může být plavidlo přítomno v zeměpisné oblasti a mít na palubě uvedená lovná zařízení.

(3)

Dne 6. července 2007 předložilo Španělsko údaje prokazující, že plavidla, která ukončila činnost od 1. ledna 2004, vynaložila 4,2 % rybolovné intenzity vynaložené v roce 2003 španělskými plavidly přítomnými v zeměpisné oblasti a majícími na palubě vlečné sítě vlečené pomocí výložníků na bocích plavidla o velikosti ok sítě alespoň 32 mm, 9,55 % rybolovné intenzity vynaložené v roce 2003 španělskými plavidly přítomnými v zeměpisné oblasti a majícími na palubě tenatové sítě pro chytání ryb za žábry o velikosti ok sítě alespoň 60 mm a 20,86 % rybolovné intenzity vynaložené v roce 2003 španělskými plavidly přítomnými v zeměpisné oblasti a majícími na palubě dlouhé lovné šňůry pro lov při dně.

(4)

S ohledem na předložené údaje a na způsob výpočtu stanovený v bodu 9.1 přílohy IIB by mělo být na období od 1. února 2007 do 31. ledna 2008 Španělsku přiděleno devět dodatečných dnů na moři pro plavidla mající na palubě zařízení uvedené v uspořádání v bodu 3 písm. a), dvacet jedna dodatečných dnů na moři pro plavidla mající na palubě zařízení uvedené v uspořádání v bodu 3 písm. b) a čtyřicet pět dodatečných dnů na moři pro plavidla mající na palubě zařízení uvedené v uspořádání v bodu 3 písm. c).

(5)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro rybolov a akvakulturu,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.   Maximální počet dnů, během nichž může být rybářské plavidlo plující pod vlajkou Španělska, které má na palubě lovné zařízení uvedené v bodu 3 písm. a) přílohy IIB nařízení (ES) č. 41/2007 a na které se nevztahují žádné zvláštní podmínky uvedené v bodu 7.1 dané přílohy, přítomno v divizích ICES VIIIc a IXa kromě Cádizského zálivu, jak je uvedeno v tabulce 1 dané přílohy, se mění na 225 dnů ročně.

2.   Maximální počet dnů, během nichž může být rybářské plavidlo plující pod vlajkou Španělska, které má na palubě lovné zařízení uvedené v bodu 3 písm. b) přílohy IIB nařízení (ES) č. 41/2007 a na které se nevztahují žádné zvláštní podmínky uvedené v bodu 7.1 dané přílohy, přítomno v divizích ICES VIIIc a IXa kromě Cádizského zálivu, jak je uvedeno v tabulce 1 dané přílohy, se mění na 237 dnů ročně.

3.   Maximální počet dnů, během nichž může být rybářské plavidlo plující pod vlajkou Španělska, které má na palubě lovné zařízení uvedené v bodu 3 písm. c) přílohy IIB nařízení (ES) č. 41/2007 a na které se nevztahují žádné zvláštní podmínky uvedené v bodu 7.1 dané přílohy, přítomno v divizích ICES VIIIc a IXa kromě Cádizského zálivu, jak je uvedeno v tabulce 1 dané přílohy, se mění na 261 dnů ročně.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Španělskému království.

V Bruselu dne 28. listopadu 2007.

Za Komisi

Joe BORG

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 15, 20.1.2007, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 898/2007 (Úř. věst. L 196, 28.7.2007, s. 22).


Top