Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1452

Nařízení Komise (ES) č. 1452/2007 ze dne 7. prosince 2007 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

OJ L 325, 11.12.2007, p. 66–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 016 P. 120 - 121

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1452/oj

11.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 325/66


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1452/2007

ze dne 7. prosince 2007

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (1), a zejména na čl. 9 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury přiložené k nařízení (EHS) č. 2658/87, je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze k tomuto nařízení.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena, nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Společenství s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

(3)

Podle zmíněných všeobecných pravidel musí být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky v příloze zařazeno do kódů KN uvedených ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3.

(4)

Je vhodné umožnit, aby oprávněná osoba mohla závazné informace o sazebním zařazení zboží vydané celními orgány členských států, týkající se zařazení zboží do kombinované nomenklatury, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po dobu tří měsíců podle čl. 12 odst. 6 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (2).

(5)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódů KN uvedených ve sloupci 2.

Článek 2

Závazné informace o sazebním zařazení zboží vydané celními orgány členských států, které nejsou v souladu s tímto nařízením, lze nadále používat po dobu tří měsíců podle čl. 12 odst. 6 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. prosince 2007.

Za Komisi

László KOVÁCS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1352/2007 (Úř. věst. L 303, 21.11.2007, s. 3).

(2)  Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1791/2006 (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 1).


PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení

(kód KN)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

1.

Otočný kruh sestávající ze dvou soustředných kovaných ocelových prstenců. Jeden z prstenců je ozubený.

Prstence mohou rotovat, pokud jsou odděleny řadou ocelových kuličkových ložisek.

Prostřednictvím ozubeného ocelového prstence se uskutečňuje přenos točivého momentu.

Výrobek je určen k zabudování do rypadla.

8483 90 89

Zařazení je stanoveno podle všeobecných pravidel 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury, poznámky 2 písm. a) k třídě XVI a podle znění kódů KN 8483, 8483 90 a 8483 90 89.

Protože otočný kruh patří podle své funkce ke zboží zahrnutému v čísle kapitoly 84, je zařazení do čísla 8431 jako část a součást rypadla vyloučeno.

Nemůže být považován za „ozubené soukolí nebo ozubený převod“ položky 8483 40, protože sestává z jednoho ozubeného prstence.

Otáčivý pohyb, který je prováděn prostřednictvím zubů, určuje funkci výrobku, a proto má být otočný kruh zařazován do podpoložky 8483 90 89 jako součást převodu předkládaná samostatně.

2.

Tříkolové vozidlo, tzv. „Trike“, s pístovým zážehovým spalovacím motorem s vnitřním spalováním s obsahem válců 1 584 cm3.

Vozidlo nemá karoserii a je konstruováno pro přepravu dvou osob.

Je vybaveno řídítky a mechanismem řízení typu používaného u motocyklů.

Je vybaveno řídítky a mechanismem řízení typu používaného u motocyklů. Vozidlo je rovněž vybaveno převodovkou se čtyřmi rychlostními stupni pro jízdu vpřed, zpětným chodem a diferenciálem.

8703 23 19

Zařazení je stanoveno podle všeobecných pravidel 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a podle znění kódů KN 8703, 8703 23 a 8703 23 19.

Třebaže se k řízení vozidla používají řídítka a vozidlo má vzhled motocyklu, nelze jej považovat za motocykl čísla 8711, jelikož je vybaveno zpětným chodem a diferenciálem.

Výrobek má být tudíž zařazován jako motorové vozidlo jednodušší konstrukce pro přepravu osob čísla 8703 (viz Vysvětlivky k HS k číslu 8703, druhý odstavec).


Top