Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1298

Nařízení Komise (ES) č. 1298/2007 ze dne 6. listopadu 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 900/2007 za účelem rozlišení třetích zemí a území členských států Evropské unie, která nejsou součástí celního území Společenství

OJ L 289, 7.11.2007, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1298/oj

7.11.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 289/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1298/2007

ze dne 6. listopadu 2007,

kterým se mění nařízení (ES) č. 900/2007 za účelem rozlišení třetích zemí a území členských států Evropské unie, která nejsou součástí celního území Společenství

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 318/2006 ze dne 20. února 2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1), a zejména na čl. 40 odst. 1 písm. g) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 1 nařízení Komise (ES) č. 900/2007 ze dne 27. července 2007 o stálém nabídkovém řízení na stanovení vývozních náhrad bílého cukru do konce hospodářského roku 2007/08 (2) otevírá stálé nabídkové řízení na stanovení vývozních náhrad bílého cukru kódu KN 1701 99 10 pro všechna místa určení kromě Andorry, Gibraltaru, Ceuty, Melilly, Svatého stolce (Vatikánského městského státu), Lichtenštejnska, obcí Livigno a Campione d'Italia, Helgolandu, Grónska, Faerských ostrovů, území Kypru, nad nimiž vláda Kyperské republiky nevykonává skutečnou kontrolu, Albánie, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Srbska (3), Černé Hory a Bývalé jugoslávské republiky Makedonie.

(2)

Aby nedošlo k nesprávnému výkladu statutu těchto míst určení, je vhodné rozlišit třetí země a území členských států Evropské unie, která nejsou součástí celního území Společenství.

(3)

Nařízení (ES) č. 900/2007 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro cukr,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 1 nařízení (ES) č. 900/2007 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Otevírá se stálé nabídkové řízení na stanovení vývozních náhrad bílého cukru kódu KN 1701 99 10 pro všechna místa určení kromě

a)

třetích zemí: Andorry, Svatého stolce (Vatikánského městského státu), Lichtenštejnska, Albánie, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Srbska (4) a Černé Hory;

b)

území členských států EU, která nejsou součástí celního území Společenství: Gibraltaru, Ceuty, Melilly, obcí Livigno a Campione d'Italia, Helgolandu, Grónska, Faerských ostrovů a oblastí Kyperské republiky, nad nimiž vláda Kyperské republiky nevykonává skutečnou kontrolu.

V době platnosti tohoto stálého nabídkového řízení uvedeného v prvním pododstavci se vypisují dílčí nabídková řízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. listopadu 2007.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1182/2007 (Úř. věst. L 273, 17.10.2007, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 196, 28.7.2007, s. 26.

(3)  Včetně Kosova, pod záštitou Organizace spojených národů, podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999.

(4)  Včetně Kosova, pod záštitou Organizace spojených národů, podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999.“


Top