Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0444

Nařízení Komise (ES) č. 444/2007 ze dne 23. dubna 2007 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 41/2007, pokud jde o omezení odlovu populace sledě obecného v oblastech ICES I a II

OJ L 106, 24.4.2007, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 56M , 29.2.2008, p. 321–322 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/444/oj

24.4.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 106/22


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 444/2007

ze dne 23. dubna 2007,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 41/2007, pokud jde o omezení odlovu populace sledě obecného v oblastech ICES I a II

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 41/2007 ze dne 21. prosince 2006, kterým se na rok 2007 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovů (1), a zejména na přílohu IB uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 41/2007 stanoví na rok 2007 rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovů.

(2)

Na základě konzultací vedených dne 18. ledna 2007 mezi Společenstvím, Faerskými ostrovy, Islandem, Norskem a Ruskou federací se dospělo k dohodě o rybolovných právech na atlanticko-skandinávskou populaci (jarní tření ryb ve vodách Norska) sledě obecného v severovýchodním Atlantiku. Celkové omezení odlovu pro rok 2007 je stanoveno ve výši 1 280 000 tun, což je plně v souladu s vědeckým doporučením Mezinárodní rady pro průzkum moří (ICES). Tato dohoda by měla být provedena do právních předpisů Společenství.

(3)

Nařízení (ES) č. 41/2007 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha IB nařízení (ES) č. 41/2007 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. dubna 2007.

Za Komisi

Joe BORG

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 15, 20.1.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

V příloze IB nařízení (ES) č. 41/2007 se položka týkající se druhu sleď obecný ve vodách ES a mezinárodních vodách oblastí ICES I a II nahrazuje tímto:

„Druh

:

Sleď obecný

Clupea harengus

Oblast

:

Vody ES a mezinárodní vody oblastí I a II HER/1/2.

Belgie

30

 

Dánsko

28 550

 

Německo

5 000

 

Španělsko

94

 

Francie

1 232

 

Irsko

7 391

 

Nizozemsko

10 217

 

Polsko

1 445

 

Portugalsko

94

 

Finsko

442

 

Švédsko

10 580

 

Spojené království

18 253

 

ES

83 328

 

Norsko

74 995 (1)

 

TAC

1 280 000

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.

V mezích výše uvedených kvót jsou odlovy ve stanovených oblastech omezeny na níže uvedená množství:

 

Vody Norska severně od 62° s. š. a rybolovná oblast kolem ostrova Jan Mayen (HER/*2AJMN)

Belgie

30 ()

Dánsko

28 550 ()

Německo

5 000 ()

Španělsko

94 ()

Francie

1 232 ()

Irsko

7 391 ()

Nizozemsko

10 217 ()

Polsko

1 445 ()

Portugalsko

94 ()

Finsko

442 ()

Švédsko

10 580 ()

Spojené království

18 253 ()

()  Dosáhne-li úhrn úlovků všech členských států výše 74 995 tun, není povoleno provádět další odlovy.“


(1)  Odlovy z této kvóty se odečtou od norského podílu TAC (přístupová kvóta). Odlov této kvóty může být prováděn ve vodách ES severně od 62° s. š.

Zvláštní podmínky:

V mezích výše uvedených kvót jsou odlovy ve stanovených oblastech omezeny na níže uvedená množství:

 

Vody Norska severně od 62° s. š. a rybolovná oblast kolem ostrova Jan Mayen (HER/*2AJMN)

Belgie

30 ()

Dánsko

28 550 ()

Německo

5 000 ()

Španělsko

94 ()

Francie

1 232 ()

Irsko

7 391 ()

Nizozemsko

10 217 ()

Polsko

1 445 ()

Portugalsko

94 ()

Finsko

442 ()

Švédsko

10 580 ()

Spojené království

18 253 ()

()  Dosáhne-li úhrn úlovků všech členských států výše 74 995 tun, není povoleno provádět další odlovy.“

(2)  Dosáhne-li úhrn úlovků všech členských států výše 74 995 tun, není povoleno provádět další odlovy.“


Top