Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R2037

Nařízení Komise (ES) č. 2037/2006 ze dne 21. prosince 2006 , kterým se stanoví paušální hodnoty použité při výpočtu finančního vyrovnání a příslušné zálohy, pokud jde o produkty rybolovu stažené z trhu během rybářského hospodářského roku 2007

OJ L 414, 30.12.2006, p. 75–77 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 348M , 24.12.2008, p. 1008–1011 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 010 P. 232 - 234
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 010 P. 232 - 234

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/2037/oj

30.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 414/75


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2037/2006

ze dne 21. prosince 2006,

kterým se stanoví paušální hodnoty použité při výpočtu finančního vyrovnání a příslušné zálohy, pokud jde o produkty rybolovu stažené z trhu během rybářského hospodářského roku 2007

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 104/2000 ze dne 17. prosince 1999 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury (1), a zejména na čl. 21 odst. 5 a 8 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 104/2000 stanoví finanční vyrovnání, jež se vyplatí organizacím producentů, které za určitých podmínek stahují z trhu produkty uvedené v příloze I písm. A) a B) uvedeného nařízení. Výše tohoto finančního vyrovnání by měla být snížena o paušální hodnoty v případě produktů, které jsou určeny k jinému účelu než k lidské spotřebě.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 2493/2001 ze dne 19. prosince 2001 o odbytu některých produktů rybolovu stažených z trhu (2) stanoví způsoby odbytu produktů stažených z trhu. Hodnota takovýchto produktů se stanoví na úrovni běžné pro každý z těchto způsobů odbytu s ohledem na průměrné příjmy, které lze při takovém odbytu získat v různých členských státech.

(3)

Podle článku 7 nařízení Komise (ES) č. 2509/2000 ze dne 15. listopadu 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 104/2000, pokud jde o poskytovaní finančního vyrovnání za stažení některých produktů rybolovu (3), zvláštní pravidla stanoví, že pokud organizace producentů nebo jeden z jejích členů uvedou do prodeje své produkty v jiném členském státě, než ve kterém byla organizace uznána, musí být o tom informován orgán, který je zodpovědný za poskytování finančního vyrovnání. Tímto orgánem se rozumí orgán v členském státě, ve kterém je organizace producentů uznána. Odpočitatelná paušální hodnota se proto rovná hodnotě, která se používá v tomto členském státě.

(4)

Stejný způsob výpočtu se použije na zálohy na finanční vyrovnání podle článku 6 nařízení (ES) č. 2509/2000.

(5)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro produkty rybolovu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V rybářském hospodářském roce 2007 se paušální hodnoty, které se použijí při výpočtu finančního vyrovnání a příslušných záloh na produkty rybolovu stažené z trhu organizací producentů a určené k jinému účelu než k lidské spotřebě podle čl. 21 odst. 5 nařízení (ES) č. 104/2000, stanoví v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Paušální hodnota, která se odpočítá od finančního vyrovnání a příslušných záloh, se rovná hodnotě, jenž se používá ve členském státě, ve kterém je organizace producentů uznaná.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. prosince 2006.

Za Komisi

Joe BORG

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 17, 21.1.2000, s. 22. Nařízení ve znění aktu o přistoupení z roku 2003.

(2)  Úř. věst. L 337, 20.12.2001, s. 20.

(3)  Úř. věst. L 289, 16.11.2000, s. 11.


PŘÍLOHA

Paušální hodnoty

Použití produktů stažených z trhu

EUR/tuna

1.   

Použití po zpracování na moučku (krmivo):

a)   

Sleď obecný (Clupea harengus), makrela obecná (Scomber scombrus) a makrela japonská (Scomber japonicus):

Dánsko a Švédsko

60

Spojené království

50

ostatní členské státy

17

Francie

2

b)   

Garnát obecný (Crangon crangon) a krevetka severní (Pandalus borealis):

Dánsko a Švédsko

0

ostatní členské státy

10

c)   

Ostatní produkty:

Dánsko

40

Švédsko, Portugalsko a Irsko

17

Spojené království

28

ostatní členské státy

1

2.   

Použití v čerstvém nebo konzervovaném stavu (krmivo)

a)   

Sardinka obecná (Sardina pilchardus) a sardel (rod) (Engraulis spp.):

ostatní členské státy

8

b)   

Ostatní produkty:

Švédsko

0

Francie

30

ostatní členské státy

30

3.   

Použití jako návnada

Francie

45

ostatní členské státy

20

4.

Použití pro jiné účely než pro krmiva

0


Top