Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1887

Nařízení Komise (ES) č. 1887/2006 ze dne 19. prosince 2006 , kterým se obnovuje rybolov jazyka obecného v oblastech ICES IIIa, IIIb, IIIc, IIId (vody ES) plavidly plujícími pod vlajkou Švédska

OJ L 364, 20.12.2006, p. 66–67 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1887/oj

20.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 364/66


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1887/2006

ze dne 19. prosince 2006,

kterým se obnovuje rybolov jazyka obecného v oblastech ICES IIIa, IIIb, IIIc, IIId (vody ES) plavidly plujícími pod vlajkou Švédska

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 26 odst. 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2847/93 ze dne 12. října 1993 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku (2), a zejména na čl. 21 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 51/2006 ze dne 22. prosince 2005, kterým se pro rok 2006 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro určité populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovů (3), stanoví kvóty na rok 2006.

(2)

Švédsko dne 6. října 2006 oznámilo Komisi podle čl. 21 odst. 2 nařízení (EHS) č. 2847/93, že pro svá plavidla od 6. října 2006 zastavuje rybolov jazyka obecného ve vodách oblastí ICES IIIa, IIIb, IIIc, IIId.

(3)

Komise dne 1. listopadu 2006 podle čl. 21 odst. 3 nařízení (EHS) č. 2847/93 a článku 26 odst. 4 nařízení (ES) č. 2371/2002 přijala nařízení (ES) č. 1631/2006, kterým se zakazuje rybolov sledě obecného ve vodách oblastí ICES IIIa, IIIb, IIIc, IIId plavidly plujícími pod vlajkou Švédska nebo registrovanými ve Švédsku, s účinkem od stejného data.

(4)

Na základě informací, které Komise obdržela od švédských orgánů, je stále ve švédské kvótě dostupné množství jazyka obecného pro oblasti IIIa, IIIb, IIIc, IIId. Proto by měl být v těchto vodách povolen rybolov jazyka obecného prováděný plavidly plujícími pod vlajkou Švédska nebo registrovanými ve Švédsku.

(5)

Toto povolení nabývá účinku dne 24. listopadu 2006, aby mohlo být dotčené množství jazyka obecného odloveno do konce tohoto roku.

(6)

Nařízení Komise (ES) č. 1631/2006 se proto zrušuje s účinkem od 24. listopadu 2006,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zrušení

Zrušuje se nařízení (ES) č. 1631/2006.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 24. listopadu 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. prosince 2006.

Za Komisi

Jörgen HOLMQUIST

generální ředitel pro rybolov a námořní záležitosti


(1)  Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  Úř. věst. L 261, 20.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 768/2005 (Úř. věst. L 128, 21.5.2005, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 16, 20.1.2006, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1782/2006 (Úř. věst. L 345, 8.12.2006, s. 10).


PŘÍLOHA

Č.

64

Členský stát

Švédsko

Populace

SOL/3A/BCD

Druh

Jazyk obecný (Solea solea)

Oblast

IIIa, IIIb, IIIc, IIId (vody ES)

Datum

24. listopadu 2006 – obnovení rybolovu


Top