Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22006D0071

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 71/2006 ze dne 2. června 2006 , kterým se mění příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP

OJ L 245, 7.9.2006, p. 42–43 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 068 P. 66 - 67
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 068 P. 66 - 67
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 100 P. 140 - 141

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/71/oj

7.9.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 245/42


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP č. 71/2006

ze dne 2. června 2006,

kterým se mění příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména na článek 98 této Dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha XXI Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 52/2006 ze dne 28. dubna 2006 (1).

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 1708/2005 ze dne 19. října 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2494/95, pokud jde o společné referenční období pro harmonizovaný index spotřebitelských cen, a kterým se mění nařízení (ES) č. 2214/96 (2), by mělo být začleněno do Dohody.

(3)

Nařízení Komise (ES) č. 1737/2005 ze dne 21. října 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1726/1999, pokud jde o definici a předávání informací o nákladech práce (3), by mělo být začleněno do Dohody.

(4)

Nařízení Komise (ES) č. 1738/2005 ze dne 21. října 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1916/2000, pokud jde o definici a předávání informací o struktuře výdělků (4), by mělo být začleněno do Dohody,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Příloha XXI Dohody se mění takto:

1.

Za bod 19u (nařízení Komise (ES) č. 1722/2005) se vkládá nový bod, který zní:

„19v.

32005 R 1708: Nařízení Komise (ES) č. 1708/2005 ze dne 19. října 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2494/95, pokud jde o společné referenční období pro harmonizovaný index spotřebitelských cen, a kterým se mění nařízení (ES) č. 2214/96 (Úř. věst. L 274, 20.10.2005, s. 9).“

2.

V bodě 19c (nařízení Komise (ES) č. 2214/96) se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32005 R 1708: nařízení Komise (ES) č. 1708/2005 ze dne 19. října 2005 (Úř. věst. L 274, 20.10.2005, s. 9).“

3.

V bodě 18e (nařízení Komise (ES) č. 1726/1999) se doplňují tato slova:

„ve znění:

32005 R 1737: nařízení Komise (ES) č. 1737/2005 ze dne 21. října 2005 (Úř. věst. L 279, 22.10.2005, s. 11).“

4.

V bodě 18db (nařízení Komise (ES) č. 1916/2000) se doplňují tato slova:

„ve znění:

32005 R 1738: nařízení Komise (ES) č. 1738/2005 ze dne 21. října 2005 (Úř. věst. L 279, 22.10.2005, s. 32).“

Článek 2

Znění nařízení (ES) č. 1708/2005, č. 1737/2005 a č. 1738/2005 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 3. června 2006 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (5).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 2. června 2006

Za Smíšený výbor EHP

předseda

R. WRIGHT


(1)  Úř. věst. L 175, 29.6.2006, s. 103.

(2)  Úř. věst. L 274, 20.10.2005, s. 9.

(3)  Úř. věst. L 279, 22.10.2005, s. 11.

(4)  Úř. věst. L 279, 22.10.2005, s. 32.

(5)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


Top