Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22006D0061

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 61/2006 ze dne 2. června 2006 , kterým se mění příloha XI (Telekomunikační služby) Dohody o EHP

OJ L 245, 7.9.2006, p. 8–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 068 P. 32 - 32
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 068 P. 32 - 32
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 100 P. 122 - 122

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/61(2)/oj

7.9.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 245/8


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP č. 61/2006

ze dne 2. června 2006,

kterým se mění příloha XI (Telekomunikační služby) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména na článek 98 Dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha XI Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 9/2006 ze dne 27. ledna 2006 (1).

(2)

Rozhodnutí Komise 2005/513/ES ze dne 11. července 2005 o harmonizovaném využití rádiového spektra v kmitočtovém pásmu 5 GHz pro bezdrátové přístupové systémy (WAS), jejichž součástí jsou rádiové místní sítě (R-LAN) (2), by mělo být začleněno do Dohody,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Za bod 5cr (rozhodnutí Komise 2005/50/ES) přílohy XI Dohody se vkládá nový bod, který zní:

„5cs.

32005 D 0513: Rozhodnutí Komise 2005/513/ES ze dne 11. července 2005 o harmonizovaném využití rádiového spektra v kmitočtovém pásmu 5 GHz pro bezdrátové přístupové systémy (WAS), jejichž součástí jsou rádiové místní sítě (R-LAN) (Úř. věst. L 187, 19.7.2005, s. 22).“

Článek 2

Znění rozhodnutí 2005/513/ES v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 3. června 2006 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (3).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 2. června 2006.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

R. WRIGHT


(1)  Úř. věst. L 92, 30.3.2006, s. 31.

(2)  Úř. věst. L 187, 19.7.2005, s. 22.

(3)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


Top