Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22006D0058

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 58/2006 ze dne 2. června 2006 , kterým se mění příloha VI (Sociální zabezpečení) Dohody o EHP

OJ L 245, 7.9.2006, p. 4–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 068 P. 28 - 28
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 068 P. 28 - 28
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 100 P. 118 - 118

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2011; Implicitně zrušeno 22011D0076

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/58(2)/oj

7.9.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 245/4


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP č. 58/2006

ze dne 2. června 2006,

kterým se mění příloha VI (Sociální zabezpečení) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména na článek 98 Dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha VI Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 118/2005 ze dne 30. září 2005 (1)

(2)

Rozhodnutí Správní komise Evropských společenství pro sociální zabezpečení migrujících pracovníků č. 203 ze dne 26. května 2005, kterým se mění rozhodnutí č. 170 ze dne 11. června 1998 o stanovení seznamů uvedených v čl. 94 odst. 4 a čl. 95 odst. 4 nařízení Rady (EHS) č. 574/72 (2), by mělo být začleněno do Dohody,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Za bod 3.51 (rozhodnutí č. 170) přílohy VI Dohody se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32005 D 0965: rozhodnutí č. 203 ze dne 26. května 2005 (Úř. věst. L 349, 31.12.2005, s. 27).“

Článek 2

Znění rozhodnutí č. 203 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 3. června 2006 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (3).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 2. června 2006.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

R. WRIGHT


(1)  Úř. věst. L 339, 22.12.2005, s. 22.

(2)  Úř. věst. L 349, 31.12.2005, s. 27.

(3)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


Top