Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0514

2006/514/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. července 2006 o souladu některých norem s obecným požadavkem na bezpečnost podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES a se zveřejněním odkazů na ně v Úředním věstníku (oznámeno pod číslem K(2006) 3277) (Text s významem pro EHP)

OJ L 200, 22.7.2006, p. 35–37 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 999–1001 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 017 P. 8 - 10
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 017 P. 8 - 10
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 022 P. 84 - 86

No longer in force, Date of end of validity: 09/10/2019; Zrušeno 32019D1698

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/514/oj

22.7.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 200/35


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 20. července 2006

o souladu některých norem s obecným požadavkem na bezpečnost podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES a se zveřejněním odkazů na ně v Úředním věstníku

(oznámeno pod číslem K(2006) 3277)

(Text s významem pro EHP)

(2006/514/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES ze dne 3. prosince 2001 o obecné bezpečnosti výrobků (1), a zejména na čl. 4 odst. 2 druhý a čtvrtý pododstavec uvedené směrnice,

po konzultaci se stálým výborem zřízeným podle článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 3 odst. 1 směrnice 2001/95/ES jsou výrobci povinni uvádět na trh pouze bezpečné výrobky.

(2)

Pokud jde o rizika a kategorie rizik, na které se vztahují příslušné vnitrostátní normy, předpokládá se podle čl. 3 odst. 2 směrnice 2001/95/ES, že výrobek je bezpečný, je-li ve shodě s nezávaznými vnitrostátními normami přejímajícími evropské normy, na něž v souladu s článkem 4 směrnice zveřejnila Komise odkazy v Úředním věstníku Evropské unie.

(3)

Podle čl. 4 odst. 1 směrnice by měly být evropské normy přijaty evropskými normalizačními orgány pověřenými Komisí. Komise zveřejní odkazy na tyto normy.

(4)

V čl. 4 odst. 2 směrnice se stanoví postup pro zveřejnění odkazů na normy přijaté evropskými normalizačními orgány před vstupem uvedené směrnice v platnost. Pokud tyto normy zajišťují soulad s obecným požadavkem na bezpečnost, rozhodne Komise o zveřejnění odkazu na ně v Úředním věstníku Evropské unie. V takových případech rozhodne Komise ze svého vlastního podnětu nebo na žádost členského státu v souladu s postupem stanoveným v čl. 15 odst. 2 směrnice, zda dotyčná norma splňuje obecný požadavek na bezpečnost. Po konzultaci s výborem zřízeným článkem 5 směrnice 98/34/ES rozhodne Komise o zveřejnění odkazů. O svém rozhodnutí uvědomí Komise členské státy.

(5)

Některé normy byly nicméně po vstupu směrnice v platnost přijaty evropskými normalizačními orgány bez pověření podle čl. 4 odst. 1 směrnice. Záměrem zákonodárného orgánu bylo zajistit spolupráci mezi evropskými normalizačními orgány a uznat příslušné normy pro výrobky v působnosti směrnice, na které Komise nevydala pověření v souladu s příslušnými ustanoveními uvedenými v článku 4. Je proto vhodné zvážit zveřejnění odkazů na tyto normy a za tím účelem postupovat podle čl. 4 odst. 2.

(6)

Toto rozhodnutí o souladu norem uvedených v příloze s obecným požadavkem na bezpečnost je učiněno z podnětu Komise.

(7)

Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem výboru uvedeného ve směrnici 2001/95/ES,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Normy uvedené v příloze splňují obecný požadavek na bezpečnost podle směrnice 2001/95/ES ohledně rizik, na která se vztahují.

Článek 2

Odkazy na normy uvedené v příloze se zveřejňují v řadě C Úředního věstníku Evropské unie.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 20. července 2006.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 11, 15.1.2002, s. 4.

(2)  Úř. věst. L 204, 21.7.1998, s. 37. Směrnice ve znění směrnice 98/48/ES (Úř. věst. L 217, 5.8.1998, s. 18).


PŘÍLOHA

Normy uvedené v článcích 1 a 2 tohoto rozhodnutí:

1.

EN 581-1:2006 „Venkovní nábytek – Sedačky a stoly pro kempování, domácí a další použití – Část 1: Základní bezpečnostní požadavky“

2.

EN 957-1:2005 „Stacionární tréninková zařízení – Část 1: Základní bezpečnostní požadavky a zkušební metody“

3.

EN 957-2:2003 „Stacionární tréninková zařízení – Část 2: Posilovací tréninková zařízení, další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody“

4.

EN 957-4:1996 „Stacionární tréninková zařízení – Část 4: Posilovací lavice, další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody“

5.

EN 957-5:1996 „Stacionární treninková zařízení – Část 5: Posilovací tréninkové rotopedy, další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody“

6.

EN 957-6:2001 „Stacionární treninková zařízení – Část 6: Posilovací tréninkové rotopedy, další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody“

7.

EN 957-7:1998 „Stacionární tréninková zařízení – Část 7: Veslovací trenažéry, další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody“

8.

EN 957-8:1998 „Stacionární tréninková zařízení – Část 8: Šlapadla, simulátory schodů a stoupadla – Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody“

9.

EN 957-9:2003 „Stacionární tréninková zařízení – Část 9: Eliptická tréninková zařízení, další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody“

10.

EN 957-10:2005 „Stacionární tréninková zařízení – Část 10: Cvičební jízdní kola s pevným kolem nebo bez otočného kola, další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody“

11.

EN 13209-1:2004 „Výrobky pro péči o dítě – Nosiče dětí – Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení – Část 1: Nosiče na záda s rámem“

12.

EN 14682:2004 „Bezpečnost dětských oděvů – Šňůry a stahovací šňůry u dětských oděvů – Specifikace“

13.

EN 14764:2005 „Městská trekkingová jízdní kola – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody“

14.

EN 14766:2005 „Horská jízdní kola – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody“

15.

EN 14781:2005 „Závodní jízdní kola – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody“

16.

EN 14872:2006 „Jízdní kola – Příslušenství jízdních kol – Zavazadlové nosiče“


Top