Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1124

Nařízení Rady (ES) č. 1124/2006 ze dne 11. července 2006 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů o prodloužení platnosti Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Demokratické republiky Svatý Tomáš a Princův ostrov o rybolovu při pobřeží Svatého Tomáše a Princova ostrova, na období od 1. června 2005 do 31. května 2006

OJ L 200, 22.7.2006, p. 1–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 76M , 16.3.2007, p. 92–93 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1124/oj

22.7.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 200/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1124/2006

ze dne 11. července 2006

o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů o prodloužení platnosti Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Demokratické republiky Svatý Tomáš a Princův ostrov o rybolovu při pobřeží Svatého Tomáše a Princova ostrova, na období od 1. června 2005 do 31. května 2006

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 37 ve spojení s čl. 300 odst. 2 a odst. 3 prvním pododstavcem této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s Dohodou mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Demokratické republiky Svatý Tomáš a Princův ostrov o rybolovu při pobřeží Svatého Tomáše a Princova ostrova (2) zahájí smluvní strany před ukončením platnosti protokolu připojeného k dohodě jednání s cílem společně stanovit obsah protokolu na následující období a případné změny nebo doplnění jeho přílohy;

(2)

Do doby jednání o změnách stávajícího protokolu, schváleného nařízením Rady (ES) č. 2348/2002 (3), se smluvní strany dohodly, že prodlouží jeho platnost na období jednoho roku dohodou ve formě výměny dopisů;

(3)

Je v zájmu Společenství toto prodloužení platnosti schválit;

(4)

Způsob rozdělení rybolovných práv mezi členské státy protokolu, jehož doba platnosti skončila, by měl být potvrzen,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Dohoda ve formě výměny dopisů o prodloužení platnosti Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Demokratické republiky Svatý Tomáš a Princův ostrov o rybolovu při pobřeží Svatého Tomáše a Princova ostrova, na období od 1. června 2005 do 31. května 2006 se schvaluje jménem Společenství.

Znění dohody ve formě výměny dopisů se připojuje k tomuto nařízení (4).

Článek 2

Rybolovná práva stanovená v protokolu se mezi členské státy rozdělují takto:

plavidla lovící tuňáky vlečnou sítí:

Francie:

18

Španělsko:

18

plavidla lovící tuňáky na pruty:

Portugalsko:

2

plavidla lovící tuňáky na dlouhý vlasec s návazci:

Španělsko:

20

Portugalsko:

5

Jestliže žádosti o licence z těchto členských států nevyčerpají rybolovná práva stanovená protokolem, může vzít Komise v úvahu žádosti o licence z ostatních členských států.

Článek 3

Členské státy, jejichž plavidla provádějí rybolov podle dohody ve formě výměny dopisů, oznámí Komisi množství odlovů z jednotlivých populací v rybolovné oblasti Svatého Tomáše a Princova ostrova v souladu s nařízením Komise (ES) č. 500/2001 (5).

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. července 2006.

Za Radu

předseda

E. HEINÄLUOMA


(1)  Stanovisko ze dne 16. května 2006 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. L 54, 25.2.1984, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 351, 28.12.2002, s. 12.

(4)  Úř. věst. L 40, 11.2.2006, s. 19.

(5)  Úř. věst. L 73, 15.3.2001, s. 8.


Top