EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0469

2006/469/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 18. ledna 2006 o zřízení vyšetřovacího výboru ke krizi společnosti Equitable Life Assurance Society

OJ L 186, 7.7.2006, p. 58–59 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/469/oj

7.7.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 186/58


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

ze dne 18. ledna 2006

o zřízení vyšetřovacího výboru ke krizi společnosti Equitable Life Assurance Society

(2006/469/ES)

EVROPSKÝ PARLAMENT,

s ohledem na článek 193 Smlouvy o ES,

s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu, Rady a Komise 95/167/ES, Euratom, ESUO ze dne 19. dubna 1995 o podrobných ustanoveních o výkonu vyšetřovacího práva Evropského parlamentu (1),

s ohledem na článek 176 jednacího řádu,

s ohledem na žádost předloženou 213 poslanci Evropského parlamentu,

s ohledem na rozhodnutí Konference předsedů ze dne 14. prosince 2005, jež přijala zásadní dohodu o zřízení vyšetřovacího výboru s ohledem na obvinění vznesená v petici 0611/2004 od Arthura Whita (Brit) a v petici 0029/2005 od Paula Braithwaita (Brit) jménem členů akční skupiny členů společnosti Equitable Life Assurance Society a s ohledem na další petice týkající se téže záležitosti, které podali němečtí a irští předkladatelé a které se všechny týkaly společnosti Equitable Life Assurance Society (dále jen „Equitable Life“),

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Zřizuje se vyšetřovací výbor k prošetření údajných porušení právních předpisů Společenství a údajných chyb v řízení při uplatňování právních předpisů Společenství, jež se týkají krize Equitable Life, aniž by tím byly dotčeny pravomoci vnitrostátních soudů a soudů Společenství.

Článek 2

Úlohou vyšetřovacího výboru je:

prošetřit údajná porušení právních předpisů Společenství a údajné chyby v řízení při uplatňování směrnice Rady 92/96/EHS ze dne 10. listopadu 1992 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přímého životního pojištění a o změně směrnic 79/267/EHS a 90/619/EHS (třetí směrnice o životním pojištění) (2), která je nyní obsažena v kodifikované směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/83/ES ze dne 5. listopadu 2002 o životním pojištění (3), příslušnými orgány Spojeného království ve vztahu k Equitable Life, zejména pokud jde o regulatorní rámec a sledování finančního zdraví pojišťoven, včetně jejich solventnosti, tvorbu odpovídajících technických rezerv a krytí těchto rezerv odpovídajícími aktivy,

posoudit v této souvislosti, zda Komise řádně dostála své povinnosti dohlížet na správné a včasné provádění právních předpisů Společenství ve vnitrostátním právu, a zjistit, zda k situaci, která nastala, nepřispěly systémové slabiny,

posoudit obvinění, podle něhož orgány dohledu Spojeného království po celou řadu let, přinejmenším od roku 1989, nedokázaly důsledně chránit zájmy pojištěnců, neboť neprováděly přísnou kontrolu účetních postupů a způsobu tvorby rezerv a nesledovaly finanční situaci Equitable Life,

posoudit současný stav pohledávek ze strany klientů, kteří jsou evropskými občany a nejsou občany Spojeného království, a přiměřenost opatření k nápravě, jež mají pojištěnci z jiných členských států k dispozici podle právních předpisů Spojeného království nebo EU,

učinit návrhy, které považuje v této záležitosti za nezbytné.

Článek 3

Vyšetřovací výbor předloží Parlamentu do čtyř měsíců od zahájení své činnosti průběžnou zprávu s tím, že závěrečná zpráva bude předložena Parlamentu do dvanácti měsíců od přijetí tohoto rozhodnutí.

Článek 4

Vyšetřovací výbor se skládá z 22 poslanců Evropského parlamentu.

V Štrasburku dne 18. ledna 2006.

Za Evropský parlament

předseda

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Úř. věst. L 113, 19.5.1995, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 360, 9.12.1992, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/87/ES (Úř. věst. L 35, 11.2.2003, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 345, 19.12.2002, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2005/68/ES (Úř. věst. L 323, 9.12.2005, s. 1).


Top