Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1017

Nařízení Komise (ES) č. 1017/2006 ze dne 4. července 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1472/2003 o otevření a správě celní kvóty Společenství pro hroznovou šťávu a hroznový mošt od hospodářského roku 2003/2004, pokud jde o dotčenou celní kvótu

OJ L 183, 5.7.2006, p. 11–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 9.12.2008, p. 352–352 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 073 P. 219 - 219
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 073 P. 219 - 219
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 021 P. 169 - 169

No longer in force, Date of end of validity: 24/06/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1017/oj

5.7.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 183/11


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1017/2006

ze dne 4. července 2006,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1472/2003 o otevření a správě celní kvóty Společenství pro hroznovou šťávu a hroznový mošt od hospodářského roku 2003/2004, pokud jde o dotčenou celní kvótu

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem (1), a zejména na čl. 62 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1472/2003 (2) stanoví otevření celní kvóty pro dovoz 14 000 tun hroznové šťávy a hroznového moštu kódů KN 2009 61 90, 2009 69 11, 2009 69 19, 2009 69 51 a 2009 69 90.

(2)

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými podle článku XXIV:6 a článku XXVIII dohody GATT 1994 schválená rozhodnutím Rady 2006/333/CE (3) stanoví ode dne 15. června 2006 zvýšení roční dovozní celní kvóty pro hroznovou šťávu o 29 tun. Proto je třeba doplnit uvedené množství hroznové šťávy a hroznového moštu v rámci celní kvóty 09.0067 uvedené v článku 1 nařízení (ES) č. 1472/2003.

(3)

Nařízení (ES) č. 1472/2003 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro víno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V ustanovení čl. 1 odst. 1 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 1472/2003 se výraz „14 000 tun“ nahrazuje výrazem „14 029 tun“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 15. června 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. července 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 179, 14.7.1999, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2165/2005 (Úř. věst. L 345, 28.12.2005, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 211, 21.8.2003, s. 10.

(3)  Úř. věst. L 124, 11.5.2006, s. 13.


Top