Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1016

Nařízení Komise (ES) č. 1016/2006 ze dne 4. července 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1615/2001, kterým se stanoví obchodní norma pro melouny

OJ L 183, 5.7.2006, p. 9–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 312M , 22.11.2008, p. 111–112 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 073 P. 217 - 218
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 073 P. 217 - 218

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1016/oj

5.7.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 183/9


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1016/2006

ze dne 4. července 2006,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1615/2001, kterým se stanoví obchodní norma pro melouny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2200/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou (1), a zejména na čl. 2 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1615/2001 (2) stanovilo obchodní normu pro melouny, zejména pokud jde o označování.

(2)

V zájmu jasnosti a transparentnosti na mezinárodní úrovni je třeba zohlednit nedávné změny normy FFV-23 o uvádění na trh a kontrole obchodní jakosti melounů, které provedla Pracovní skupina pro normalizaci produktů podléhajících rychlé zkáze a zvyšování jejich jakosti působící v rámci Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK-OSN).

(3)

Melouny se označují a uvádějí na trh podle tržního druhu. Hlavní tržní druhy jsou uvedeny v publikaci Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), která stanoví seznam hlavních tržních druhů melounů, k němuž jsou připojeny komentáře a ilustrace. Cílem této publikace je usnadnit společný výklad platných norem, a zejména normy FFV-23 EHK-OSN, z níž vychází nařízení (ES) č. 1615/2001.

(4)

Nařízení (ES) č. 1615/200 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro čerstvé ovoce a zeleninu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (ES) č. 1651/2001 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. července 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 47/2003 (Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  Úř. věst. L 214, 8.8.2001, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 907/2004 (Úř. věst. L 163, 30.4.2004, s. 50).


PŘÍLOHA

V bodě VI.B (Ustanovení o označování – Druh produktu) přílohy nařízení (ES) č. 1615/2001 se druhá odrážka nahrazuje tímto:

„—

Název tržního druhu (1)

Název odrůdy (není povinné).


(1)  Hlavní tržní druhy jsou uvedeny v publikaci o režimu OECD pro uplatňování mezinárodních norem pro ovoce a zeleninu ‚Commercial types of melons/Les types commerciaux de melons, OECD, 2006‘, kterou lze nalézt na této internetové stránce: http://www.oecdbookshop.org“


Top