Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006E0242

Společný postoj Rady 2006/242/SZBP ze dne 20. března 2006 ke konferenci o revizi Úmluvy o biologických a toxinových zbraních v roce 2006

OJ L 88, 25.3.2006, p. 65–67 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 270M , 29.9.2006, p. 359–361 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 005 P. 5 - 7
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 005 P. 5 - 7
Special edition in Croatian: Information about publishing OJ Special Edition not found, P. 32 - 34

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2006/242/oj

25.3.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 88/65


SPOLEČNÝ POSTOJ RADY 2006/242/SZBP

ze dne 20. března 2006

ke konferenci o revizi Úmluvy o biologických a toxinových zbraních v roce 2006

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 15 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Evropská unie považuje Úmluvu o zákazu vývoje, výroby a hromadění zásob bakteriologických (biologických) zbraní a toxinových zbraní a o jejich zničení (dále jen „úmluva“) za klíčový prvek mezinárodního nešíření zbraní a rámce odzbrojení a za základní kámen úsilí k zamezení tomu, aby se biologické látky a toxiny vůbec vyvíjely a využívaly jako zbraně. Evropská unie navíc zůstává odhodlána vyvinout opatření za účelem kontroly dodržování úmluvy v dlouhodobém výhledu.

(2)

Dne 17. května 1999 přijala Rada společný postoj 1999/346/SZBP (1) o pokroku v přípravě závazného protokolu, který posílí dodržování úmluvy, a dne 25. června 1996 přijala společný postoj 96/408/SZBP (2) k přípravám na čtvrtou konferenci o revizi úmluvy.

(3)

Dne 17. listopadu 2003 přijala Rada společný postoj 2003/805/SZBP o dosažení univerzality a posílení mnohostranných dohod v oblasti nešíření zbraní hromadného ničení a jejich nosičů (3). Podle uvedeného společného postoje je úmluva jednou z těchto mnohostranných dohod.

(4)

Dne 12. prosince 2003 přijala Evropská rada strategii EU proti šíření zbraní hromadného ničení, jejímž cílem je mimo jiné zpřísnit úmluvu, pokračovat v úvahách o kontrole dodržování úmluvy, podporovat vnitrostátního provádění úmluvy, včetně prostřednictvím trestněprávních předpisů, a posilovat dodržování úmluvy.

(5)

Dne 28. dubna 2004 přijala Rada bezpečnosti Organizace spojených národů jednomyslně rezoluci 1540 (2004), která označuje šíření zbraní hromadného ničení a jejich nosičů za hrozbu pro mezinárodní mír a bezpečnost. Provádění ustanovení této rezoluce přispívá k provádění úmluvy.

(6)

Dne 1. června 2004 přijala Rada prohlášení na podporu bezpečnostní iniciativy proti šíření zbraní hromadného ničení.

(7)

Dne 14. listopadu 2002 se státy, které jsou stranami úmluvy, vzájemnou dohodou rozhodly pořádat třikrát do roka týdenní jednání, počínaje rokem 2003, a to až do šesté revizní konference, která by se měla konat do konce roku 2006. Každé jednání států, které jsou stranami úmluvy, má být připraveno dvoutýdenním jednáním odborníků a šestá konference o revizi úmluvy má vzít v úvahu výsledky těchto jednání a rozhodnout o dalších krocích. Státy, které jsou stranami úmluvy, rozhodly, že se šestá revizní konference bude konat v Ženevě roku 2006 a bude jí předcházet přípravný výbor.

(8)

Dne 13. prosince 1982 přijalo Valné shromáždění Organizace spojených národů rezoluci (A/RES/37/98) o chemických a bakteriologických (biologických) zbraních, v níž se generální tajemník Organizace spojených národů vyzývá, aby posoudil informace, které mu budou případně předloženy o činnostech, jež mohou představovat porušení ženevského protokolu z roku 1925. Dne 26. srpna 1988 přijala Rada bezpečnosti Organizace spojených národů rezoluci 620, která mimo jiné vybízí generálního tajemníka, aby ihned zahájil šetření v reakci na tvrzení týkající se možného užití chemických a bakteriologických (biologických) nebo toxinových zbraní, které může představovat porušení ženevského protokolu z roku 1925.

(9)

Dne 27. února 2006 schválila Evropská unie společnou akci týkající se úmluvy s cílem celosvětově prosazovat úmluvu a podporovat její provádění státy, které jsou jejími stranami, tak, aby tyto státy promítly své mezinárodní závazky z ní vyplývající do svých vnitrostátních právních předpisů a správních opatření.

(10)

Souběžně se společnou akcí schválila Evropská unie akční plán týkající se úmluvy, ve kterém se členské státy zavázaly předložit Organizaci spojených národů v dubnu 2006 odezvy na opatření vedoucí k vytvoření důvěry a generálnímu tajemníku Organizace spojených národů seznamy příslušných odborníků a laboratoří za účelem usnadnění veškerého vyšetřování údajného použití chemických a biologických zbraní.

(11)

S ohledem na nadcházející konferenci o revizi úmluvy, která se bude konat v období od 20. listopadu do 8. prosince 2006, a zasedání jejího přípravného výboru ve dnech 26. až 28. dubna 2006 je zapotřebí aktualizovat postoj Evropské unie,

PŘIJALA TENTO SPOLEČNÝ POSTOJ:

Článek 1

Cílem Evropské unie je dále posílit Úmluvu o zákazu vývoje, výroby a hromadění zásob bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o jejich zničení. Evropská unie dále pracuje na vytvoření účinného mechanismu k posílení a kontrole dodržování úmluvy. Evropská unie bude proto podporovat úspěšný výsledek jednání šesté revizní konference v roce 2006.

Článek 2

Za účelem dosažení cíle stanoveného v článku 1 Evropská unie:

a)

přispěje na šesté revizní konferenci k úplnému posouzení působení úmluvy, včetně plnění závazků států, které jsou jejími stranami;

b)

podpoří další pracovní program mezi zasedáními v období mezi šestou a sedmou revizní konferencí a určí konkrétní oblasti a způsoby dalšího postupu v rámci tohoto pracovního programu;

c)

podpoří sedmou konferenci o revizi úmluvy, která se bude konat nejpozději v roce 2011;

d)

pomůže dosáhnout shody vedoucí k úspěšnému výsledku šesté revizní konference na základě rámce zavedeného na těchto předchozích konferencích a bude prosazovat mimo jiné tyto zásadní otázky:

i)

celosvětové přistoupení k úmluvě všech států, i prostřednictvím vyzvání států, které nejsou stranami úmluvy, aby k ní neprodleně přistoupily a právně se zavázaly k odzbrojení a nešíření biologických a toxinových zbraní, a vyzváním těchto států, aby se v době, než k úmluvě přistoupí, účastnily jako pozorovatelé jednání států, které jsou jejími stranami, a aby na dobrovolném základě prováděly její ustanovení. Usilovat o to, aby zákaz biologických a toxinových zbraní byl uznán univerzálně závazným pravidlem mezinárodního práva, i prostřednictvím zavedení celosvětové platnosti úmluvy,

ii)

plné dodržování povinností v rámci úmluvy a jejich účinné provádění všemi státy, které jsou jejími stranami,

iii)

v souvislosti s plným dodržováním všech ustanovení úmluvy všemi státy, které jsou jejími stranami, případné posílení vnitrostátních prováděcích opatření, včetně trestněprávních předpisů, a kontrolu patogenních mikroorganismů a toxinů v rámci úmluvy. Práce na vytvoření účinného mechanismu k posílení a kontrole dodržování úmluvy,

iv)

úsilí o posílení transparentnosti prostřednictvím zvýšené výměny informací mezi státy, které jsou stranami úmluvy, zejména prostřednictvím každoroční výměny informací mezi státy, které jsou stranami úmluvy (tzv. opatření vedoucí k vytvoření důvěry), určením opatření pro hodnocení a pro posílení mechanismu vedoucího k vytvoření důvěry, pokud jde o zapojení zemí a jeho prospěšnost, a posouzením otázky, zda je třeba rozšířit oblast působnosti těchto opatření,

v)

dodržování závazků v rámci rezoluce Rady bezpečnosti Organizace spojených národů 1540 (2004), zejména vyloučení rizika získání nebo použití biologických nebo toxinových zbraní k teroristickým účelům, včetně možného přístupu teroristů k materiálu, vybavení a znalostem, které mohou být použity pro vývoj a výrobu biologických a toxinových zbraní,

vi)

programy globálního partnerství skupiny G8 zaměřené na podporu odzbrojení, kontrolu a bezpečnost citlivých materiálů, zařízení a odbornou pomoc,

vii)

zvažování a rozhodování o další činnosti týkající se dokončení práce ke dni stanovenému v rámci programu mezi zasedáními v období let 2003 až 2005 a úsilí o diskusi a podporu společného porozumění a účinných opatření v těchto oblastech: přijetí nezbytných vnitrostátních opatření k provádění zákazů uvedených v úmluvě, včetně trestněprávních předpisů; vnitrostátní mechanismy k zavedení a udržení bezpečnosti a dohledu nad patogenními mikroorganismy a toxiny; podpora mezinárodní kapacity k reakci na šetření a zmírnění účinků případů údajného použití biologických a toxinových zbraní nebo podezřelých výskytů nemocí; posílení a rozšíření úsilí vnitrostátních a mezinárodních subjektů a stávajících mechanismů určených ke kontrole, odhalení, diagnóze a potírání infekčních chorob postihujících lidi, zvířata a rostliny; obsah, vyhlášení a přijetí kodexů chování pro vědce; je třeba vzít na vědomí, že všechny státy, které jsou stranami úmluvy, budou muset vyvinout další úsilí ve výše uvedených oblastech za účelem posílení provádění úmluvy.

Článek 3

Opatření přijatá Evropskou unií pro účely článku 2 zahrnují:

a)

dohodu mezi členskými státy o konkrétních, praktických a uskutečnitelných návrzích na účinnou podporu provádění úmluvy, které mají být jménem Evropské unie předloženy na šesté revizní konferenci k hodnocení státům, jež jsou stranami úmluvy;

b)

případné úkony předsednictví, v souladu s článkem 18 Smlouvy o Evropské unii, s cílem:

i)

podpořit všeobecné dodržování úmluvy,

ii)

podpořit vnitrostátní provádění úmluvy státy, které jsou jejími stranami,

iii)

naléhavě vyzvat státy, které jsou stranami úmluvy, aby podporovaly účinné a úplné posouzení úmluvy a účastnily se ho, a znovu tak potvrdily svůj závazek vyplývající z této základní mezinárodní normy proti biologickým zbraním,

iv)

podporovat výše uvedené návrhy usilující o další posílení úmluvy předložené Evropskou unii ke zvážení státům, které jsou stranami úmluvy;

c)

prohlášení Evropské unie vydaná předsednictvím během příprav a v průběhu revizní konference.

Článek 4

Tento společný postoj nabývá účinku dnem přijetí.

Článek 5

Tento společný postoj bude zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 20. března 2006.

Za Radu

předsedkyně

U. PLASSNIK


(1)  Úř. věst. L 133, 28.5.1999, s. 3.

(2)  Úř. věst. L 168, 6.7.1996, s. 3.

(3)  Úř. věst. L 302, 20.11.2003, s. 34.


Top