Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0488

Nařízení Komise (ES) č. 488/2006 ze dne 24. března 2006 , kterým se stanoví směnné kurzy použitelné na strukturální a environmentální opatření v roce 2006

OJ L 88, 25.3.2006, p. 5–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 28.11.2006, p. 298–299 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/488/oj

25.3.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 88/5


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 488/2006

ze dne 24. března 2006,

kterým se stanoví směnné kurzy použitelné na strukturální a environmentální opatření v roce 2006

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2799/98 ze dne 15. prosince 1998 o agromonetární úpravě pro euro (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 2808/98 ze dne 22. prosince 1998, kterým se stanoví prováděcí pravidla k agromonetární úpravě pro euro v zemědělství (2), a zejména na čl. 4 odst. 3 druhou větu uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 2808/98 je v případě částek strukturální nebo environmentální povahy skutečností rozhodnou pro směnný kurz 1. leden roku, v jehož průběhu je přijato rozhodnutí o poskytnutí podpory.

(2)

Podle první věty čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 2808/98 má být použit směnný kurz, který je průměrem pro rata temporis směnných kurzů používaných v průběhu jednoho měsíce, který předchází datu rozhodné skutečnosti,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Směnný kurz uvedený v příloze se v roce 2006 použije na částky strukturální a environmentální povahy podle čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 2808/98.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. března 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 349, 24.12.1998, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 349, 24.12.1998, s. 36. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1044/2005 (Úř. věst. L 172, 5.7.2005, s. 76).


PŘÍLOHA

Směnné kurzy podle článku 1

(1 EUR = průměr od 1. prosince 2005 do 31. prosince 2005)

0,573458

kyperská libra

28,9712

česká koruna

7,45403

dánská koruna

15,6466

estonská koruna

252,791

maďarský forint

3,4528

litevský litas

0,696729

lotyšský lat

0,4293

maltská lira

3,85493

polský zlotý

37,8743

slovenská koruna

239,505

slovinský tolar

9,43950

švédská koruna

0,679103

libra šterlinků


Top