Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2006_040_R_0017_01

2006/83/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 30. ledna 2006 o podpisu jménem Evropského společenství a o prozatímním uplatňování Dohody ve formě výměny dopisů o prodloužení platnosti Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Demokratické republiky Svatý Tomáš a Princův ostrov o rybolovu při pobřeží Svatého Tomáše a Princova ostrova, na období od 1. června 2005 do 31. května 2006
Dohoda ve formě výměny dopisů o prodloužení platnosti protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Demokratické republiky Svatý Tomáš a Princův ostrov o rybolovu při pobřeží Svatého Tomáše a Princova ostrova, na období od 1. června 2005 do 31. května 2006

OJ L 40, 11.2.2006, p. 17–20 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 270M , 29.9.2006, p. 138–141 (MT)

11.2.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 40/17


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 30. ledna 2006

o podpisu jménem Evropského společenství a o prozatímním uplatňování Dohody ve formě výměny dopisů o prodloužení platnosti Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Demokratické republiky Svatý Tomáš a Princův ostrov o rybolovu při pobřeží Svatého Tomáše a Princova ostrova, na období od 1. června 2005 do 31. května 2006

(2006/83/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 300 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s Dohodou mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Demokratické republiky Svatý Tomáš a Princův ostrov o rybolovu při pobřeží Svatého Tomáše a Princova ostrova (1) zahájí smluvní strany před ukončením platnosti protokolu připojeného k dohodě jednání s cílem společně stanovit obsah protokolu a případné změny nebo dodatky přílohy na následující období.

(2)

Do doby jednání o změnách stávajícího protokolu schváleného nařízením Rady (ES) č. 2348/2002 ze dne 9. prosince 2002 o uzavření Protokolu, kterým se stanoví na období od 1. června 2002 do 31. května 2005 rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Demokratické republiky Svatý Tomáš a Princův ostrov o rybolovu při pobřeží Svatého Tomáše a Princova ostrova (2), se smluvní strany dohodly, že prodlouží jeho platnost na dodatečné období jednoho roku dohodou ve formě výměny dopisů.

(3)

V souladu s touto výměnou dopisů mají rybáři Společenství rybolovná práva ve vodách spadajících pod svrchovanost nebo podléhající jurisdikci Svatého Tomáše a Princova ostrova v období od 1. června 2005 do 31. května 2006.

(4)

Aby byl zaručen nepřerušený výkon rybolovných činností plavidly Společenství, je nezbytné, aby prodloužení platilo co nejdříve. Dohoda ve formě výměny dopisů by proto měla být podepsána a prozatímně uplatňována s výhradou dokončení postupů nezbytných k jejímu uzavření.

(5)

Způsob rozdělení rybolovných práv mezi členské státy protokolu, jehož doba platnosti končí, by měl být potvrzen,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Podpis Dohody ve formě výměny dopisů o prodloužení platnosti Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Demokratické republiky Svatý Tomáš a Princův ostrov o rybolovu při pobřeží Svatého Tomáše a Princova ostrova, na období od 1. června 2005 do 31. května 2006 se schvaluje jménem Společenství s výhradou jejího uzavření.

Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Dohoda se prozatímně uplatňuje ode dne 1. června 2005.

Článek 3

1.   Rybolovná práva stanovená v protokolu se mezi členské státy rozdělují takto:

a)

plavidla lovící tuňáky vlečnou sítí:

Francie

:

18

Španělsko

:

18

b)

plavidla lovící tuňáky na pruty:

Portugalsko

:

2

c)

plavidla lovící tuňáky na dlouhý vlasec s návazci:

Španělsko

:

20

Portugalsko

:

5

2.   Jestliže žádosti o licence z těchto členských států nevyčerpají rybolovná práva stanovená protokolem, může vzít Komise v úvahu žádosti o licence z ostatních členských států.

Článek 4

Členské státy, jejichž plavidla provádějí rybolov podle dohody, oznámí Komisi množství odlovů z jednotlivých populací v rybolovné oblasti Svatého Tomáše a Princova ostrova v souladu s nařízením Komise (ES) č. 500/2001 ze dne 14. března 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2847/93, pokud jde o kontrolu úlovků rybářských plavidel Společenství ve vodách třetích zemí a na volném moři (3).

Článek 5

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat dohodu ve formě výměny dopisů jménem Společenství s výhradou jejího uzavření.

V Bruselu dne 30. ledna 2006.

Za Radu

U. PLASSNIK

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 54, 25.2.1984, s. 2.

(2)  Úř. věst. L 351, 28.12.2002, s. 12.

(3)  Úř. věst. L 73, 15.3.2001, s. 8.


DOHODA VE FORMĚ VÝMĚNY DOPISŮ

o prodloužení platnosti protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Demokratické republiky Svatý Tomáš a Princův ostrov o rybolovu při pobřeží Svatého Tomáše a Princova ostrova, na období od 1. června 2005 do 31. května 2006

Vážení pánové,

mám tu čest potvrdit, že za účelem prodloužení platnosti stávajícího protokolu (od 1. června 2002 do 31. května 2005), kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Demokratické republiky Svatý Tomáš a Princův ostrov, a v očekávání jednání o změně protokolu, jsme se dohodli na tomto prozatímním režimu:

1.

Ode dne 1. června 2005 se režim použitelný během tří posledních let prodlužuje na období do 31. května 2006.

Finanční příspěvek Společenství podle prozatímního režimu dosáhne částky stanovené v článku 2 stávajícího protokolu (637 500 EUR). Tato částka se v plné výši použije jako finanční příspěvek a bude vyplacena nejpozději dne 31. ledna 2006.

Během tohoto roku navíc Společenství uhradí náklady spojené s hodnotící studií zdrojů hlubokomořského kraba v částce 50 000 EUR.

2.

Během tohoto období se licence k rybolovu budou udělovat v množství stanoveném v článku 1 stávajícího protokolu za poplatky nebo zálohy odpovídající poplatkům nebo zálohám stanoveným v bodě 2 přílohy protokolu.

Byl bych Vám vděčen, kdybyste mi mohli potvrdit přijetí tohoto dopisu a souhlas Vaší vlády s jeho obsahem.

Přijměte prosím, vážení pánové, ujištění o mé nejhlubší úctě.

Za Radu Evropské unie

Vážení pánové,

mám tu čest potvrdit přijetí Vašeho dopisu z dnešního dne tohoto znění:

„Mám tu čest potvrdit, že za účelem prodloužení platnosti stávajícího protokolu (od 1. června 2002 do 31. května 2005), kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Demokratické republiky Svatý Tomáš a Princův ostrov, a v očekávání jednání o změně protokolu, jsme se dohodli na tomto prozatímním režimu:

1.

Ode dne 1. června 2005 se režim použitelný během tří posledních let prodlužuje na období do 31. května 2006.

Finanční příspěvek Společenství podle prozatímního režimu dosáhne částky stanovené v článku 2 stávajícího protokolu (637 500 EUR). Tato částka se v plné výši použije jako finanční příspěvek a bude vyplacena nejpozději dne 31. ledna 2006.

Během tohoto roku navíc Společenství uhradí náklady spojené s hodnotící studií zdrojů hlubokomořského kraba v částce 50 000 EUR.

2.

Během tohoto období se licence k rybolovu budou udělovat v množství stanoveném v článku 1 stávajícího protokolu za poplatky nebo zálohy odpovídající poplatkům nebo zálohám stanoveným v bodě 2 přílohy protokolu.“

Mám tu čest potvrdit, že obsah Vašeho dopisu je pro vládu Demokratické republiky Svatý Tomáš a Princův ostrov přijatelný a že Váš dopis a tento dopis tvoří dohodu v souladu s Vaším návrhem.

Přijměte prosím, vážení pánové, ujištění o mé nejhlubší úctě.

Za vládu Demokratické republiky Svatý Tomáš a Princův ostrov


Top