Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0240

Nařízení Komise (ES) č. 240/2006 ze dne 10. února 2006 o změně nařízení (ES) č. 622/2003, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti (Text s významem pro EHP)

OJ L 40, 11.2.2006, p. 3–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 015 P. 110 - 111
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 015 P. 110 - 111

No longer in force, Date of end of validity: 19/08/2008; Implicitně zrušeno 32008R0820

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/240/oj

11.2.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 40/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 240/2006

ze dne 10. února 2006

o změně nařízení (ES) č. 622/2003, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2320/2002 ze dne 16. prosince 2002, kterým se stanoví společná pravidla v oblasti bezpečnosti civilního letectví (1), a zejména na čl. 4 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Na základě nařízení (ES) č. 2320/2002 je Komise povinna přijmout prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti pro celé Evropské společenství. Nařízení Komise (ES) č. 622/2003 ze dne 4. dubna 2003, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti (2), bylo prvním právním předpisem, který obsahuje taková opatření.

(2)

Je třeba přijmout opatření dále upřesňující společné základní normy.

(3)

V souladu s nařízením (ES) č. 2320/2002 a s cílem zabránit protiprávním jednáním by opatření stanovená v příloze k nařízení (ES) č. 622/2003 měla být tajná a neměla by se zveřejňovat. To samé pravidlo se použije na všechny předpisy, kterými se mění tento akt.

(4)

Nařízení (ES) č. 622/2003 by mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro bezpečnost civilního letectví,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Cíl

Příloha nařízení (ES) č. 622/2003 se mění tak, jak je uvedeno v příloze tohoto nařízení.

Pokud jde o důvěrnou povahu této přílohy, použije se článek 3 uvedeného nařízení.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. února 2006.

Za Komisi

Jacques BARROT

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 355, 30.12.2002, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 849/2004 (Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 89, 5.4.2003, s. 9. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 65/2006 (Úř. věst. L 11, 17.1.2006, s. 5).


PŘÍLOHA

V souladu s článkem 1 je příloha tajná a nesmí se zveřejňovat v Úředním věstníku Evropské unie.


Top