Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0787

2005/787/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 11. listopadu 2005, kterým se mění rozhodnutí 97/569/ES, pokud jde o zahrnutí jednoho zařízení v Jižní Africe do prozatímních seznamů zařízení ve třetích zemích, z nichž členské státy povolují dovoz masných výrobků (oznámeno pod číslem K(2005) 4283) (Text s významem pro EHP)

OJ L 296, 12.11.2005, p. 39–40 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 349M , 12.12.2006, p. 572–573 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 066 P. 251 - 252
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 066 P. 251 - 252
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 051 P. 79 - 80

No longer in force, Date of end of validity: 21/03/2014; Implicitně zrušeno 32014D0160

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/787/oj

12.11.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 296/39


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 11. listopadu 2005,

kterým se mění rozhodnutí 97/569/ES, pokud jde o zahrnutí jednoho zařízení v Jižní Africe do prozatímních seznamů zařízení ve třetích zemích, z nichž členské státy povolují dovoz masných výrobků

(oznámeno pod číslem K(2005) 4283)

(Text s významem pro EHP)

(2005/787/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na rozhodnutí Rady 95/408/ES ze dne 22. června 1995 o podmínkách pro sestavování prozatímních seznamů zařízení třetích zemí pro přechodné období, ze kterých jsou členské státy oprávněny dovážet určité produkty živočišného původu, produkty rybolovu nebo živé mlže (1), a zejména na čl. 2 odst. 1 a odst. 4 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prozatímní seznam zařízení ve třetích zemích, ze kterých členské státy povolují dovoz masných výrobků, stanovilo rozhodnutí Komise 97/569/ES (2).

(2)

Jižní Afrika sdělila jméno zařízení produkujícího masné výrobky, u něhož příslušné orgány potvrzují, že vyhovuje předpisům Společenství.

(3)

Toto zařízení by tedy mělo být zařazeno do seznamu stanoveného rozhodnutím 97/569/ES.

(4)

Jelikož v dotčeném zařízení dosud neproběhly inspekce na místě, na dovoz z tohoto zařízení by se neměla vztahovat snížená četnost prohlídek zboží podle směrnice Rady 97/78/ES ze dne 18. prosince 1997, kterou se stanoví základní pravidla pro veterinární kontroly produktů ze třetích zemí dovážených do Společenství (3).

(5)

Rozhodnutí 97/569/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha I rozhodnutí 97/569/ES se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí se použije ode dne 15. listopadu 2005.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 11. listopadu 2005.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 243, 11.10.1995, s. 17. Rozhodnutí naposledy pozměněné směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/41/ES (Úř. věst. L 157, 30.4.2004, s. 33; opravené znění: Úř. věst. L 195, 2.6.2004, s. 12).

(2)  Úř. věst. L 234, 26.8.1997, s. 16. Rozhodnutí naposledy pozměněné Aktem o přistoupení z roku 2003.

(3)  Úř. věst. L 24, 30.1.1998, s. 9. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 (Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1; opravené znění: Úř. věst. L 191, 28.5.2004, s. 1).


PŘÍLOHA

V příloze I v části týkající se Jižní Afriky se v souladu s údaji dodanými uvedeným státem vkládá nový text, který zní:

1

2

3

4

5

„ZA

Karoo Cuisine

Midrand

Gauteng

FMP, 1

FMP

Výrobky z masa farmové zvěře.

1

Pouze výrobky z masa ptáků nadřádu běžci.“


Top