Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1845

Nařízení Komise (ES) č. 1845/2005 ze dne 11. listopadu 2005 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej kukuřice na trhu Společenství ze zásob české intervenční agentury

OJ L 296, 12.11.2005, p. 3–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1845/oj

12.11.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 296/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1845/2005

ze dne 11. listopadu 2005

o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej kukuřice na trhu Společenství ze zásob české intervenční agentury

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na článek 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle nařízení Komise (EHS) č. 2131/93 ze dne 28. července 1993, kterým se stanoví postupy a podmínky pro uvedení do prodeje obilovin ze zásob intervenčních agentur (2), je uvedení do prodeje obilovin ze zásob intervenční agentury prováděno zejména prostřednictvím nabídkového řízení a na základě cenových podmínek, které nenarušují trh.

(2)

Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek na Pyrenejském poloostrově jsou ceny kukuřice na trhu Společenství poměrně vysoké, takže chovatelé a průmysl s krmivy mají problémy dodávat za konkurenceschopné ceny.

(3)

Česká republika má intervenční zásoby kukuřice, které by se měly spotřebovat.

(4)

Proto je vhodné zpřístupnit na vnitřním trhu s obilovinami zásoby kukuřice ze zásob české intervenční agentury.

(5)

S ohledem na situaci na trhu Společenství by nabídkové řízení měla řídit Komise. Kromě toho je pro nabídky za minimální prodejní ceny nutné stanovit koeficient přidělení nabídek.

(6)

Navíc je důležité, aby česká intervenční agentura zachovala ve svém sdělení určeném Komisi anonymitu uchazečů.

(7)

Ve snaze o modernizaci řízení by mělo být předávání informací, které požaduje Komise, uskutečňováno elektronickou cestou.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Česká intervenční agentura uvede do prodeje 31 185 tun kukuřice ze svých zásob prostřednictvím stálého nabídkového řízení na vnitřním trhu Společenství.

Článek 2

Prodej stanovený v článku 1 probíhá podle nařízení (EHS) č. 2131/93.

Avšak odchylně od uvedeného nařízení:

a)

jsou nabídky stanoveny odkazem na skutečnou jakost šarže, které se nabídka týká;

b)

je minimální prodejní cena stanovena na takovou úroveň, aby nenarušila trhy s obilovinami, a v žádném případě není nižší než platná intervenční cena pro příslušný měsíc, včetně měsíčních navýšení.

Článek 3

Odchylně od čl. 13 odst. 4 nařízení (EHS) č. 2131/93 je jistota stanovena na 10 EUR za tunu.

Článek 4

1.   Lhůta pro předložení nabídek pro první dílčí nabídkové řízení uplyne dne 23. listopadu 2005 v 15:00 hodin (bruselského času).

Lhůta pro předložení nabídek pro následující dílčí nabídková řízení uplyne každou středu v 15:00 hodin (bruselského času), s výjimkou dnů 28. prosince 2005, 12. dubna 2006 a 24. května 2006, neboť během těchto týdnů se žádné nabídkové řízení nekoná.

Lhůta pro předložení nabídek pro poslední dílčí nabídkové řízení uplyne dne 28. června 2006 v 15:00 hodin (bruselského času).

2.   Nabídky musejí být předloženy české intervenční agentuře, jejíž název a adresa jsou:

Statní zemědělský intervenční fond

Odbor rostlinných komodit

Ve Smečkách 33

CZ-110 00 Praha 1

Tel.: (420) 871 667/403

Fax: (420) 296 806 404.

Článek 5

Česká intervenční agentura sdělí Komisi nejpozději dvě hodiny po uplynutí lhůty pro předložení nabídek, jaké nabídky obdržela. Toto sdělení se uskuteční elektronickou cestou podle formuláře uvedeného v příloze.

Článek 6

Postupem podle čl. 25 odst. 2 nařízení (ES) č. 1784/2003 stanoví Komise minimální prodejní cenu nebo rozhodne, že nabídky nepřijme. Pokud se nabídky týkají stejné šarže a celkového množství, které je vyšší než dostupné množství, může se minimální cena stanovit pro každou šarži zvlášť.

V případě nabídek, které jsou na úrovni minimální prodejní ceny, může být minimální cena stanovena na základě koeficientu přidělení nabízených množství.

Článek 7

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. listopadu 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1154/2005 (Úř. věst. L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Úř. věst. L 191, 31.7.1993, s. 76. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 749/2005 (Úř. věst. L 126, 19.5.2005, s. 10).


PŘÍLOHA

Stálé nabídkové řízení na další prodej 31 185 tun kukuřice ze zásob české intervenční agentury

Formulář (1)

(Nařízení (ES) č. 1845/2005)

1

2

3

4

Pořadové číslo účastníka

Číslo šarže

Množství

(t)

Nabídková cena

EUR/t

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

atd.

 

 

 


(1)  Předat na GŘ AGRI (D2).


Top