Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D2239

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2239/2004/ES ze dne 17. listopadu 2004, kterým se mění rozhodnutí Rady 1999/784/ES o účasti Společenství v Evropské audiovizuální observatoři

OJ L 390, 31.12.2004, p. 1–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 047 P. 83 - 84
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 047 P. 83 - 84

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/2239/oj

31.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 390/1


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 2239/2004/ES

ze dne 17. listopadu 2004,

kterým se mění rozhodnutí Rady 1999/784/ES o účasti Společenství v Evropské audiovizuální observatoři

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 157 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise (1),

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (2),

po konzultaci Výboru regionů,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (3),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím 1999/784/ES (4) Rada rozhodla, že za účelem podpory činnosti Evropské audiovizuální observatoře (dále jen „observatoř“) by se Společenství mělo stát jejím členem. Observatoř přispívá k posílení konkurenceschopnosti audiovizuálního průmyslu Společenství zlepšováním předávání informací průmyslu, zejména malým a středním podnikům, a podporou většího přehledu na trhu.

(2)

Multimédia a nové technologie budou hrát v audiovizuálním odvětví stále větší roli. Observatoř by mohla i nadále hrát významnou úlohu, pokud dojde v pravý čas k posílení její schopnosti sledovat tyto nové vývojové trendy.

(3)

Přestože je volný pohyb osob, zboží a služeb zakotven ve Smlouvě, nedostatek informací o mnoha rozdílech ve vnitrostátních předpisech v oblasti daňového a pracovního práva působí jako překážka volného pohybu audiovizuálního zboží a služeb. Observatoř by mohla nabídnout pozitivní přínos prostřednictvím shromažďování a poskytování odborných znalostí a systematických informací v oblasti daňového a pracovního práva, autorského práva a práva na ochranu spotřebitele.

(4)

V návaznosti na usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. září 2003 o televizi bez hranic, které vyzvalo k předkládání ročních srovnávacích zpráv o zpřístupňování digitální TV zdravotně postiženým, by observatoř měla být vyzvána, aby shromažďovala roční údaje o úrovni televizních služeb poskytovaných ve všech členských státech Evropské unie nebo Rady Evropy s cílem pomoci zdravotně postiženým, jako například titulků, zvukového popisu a znakové řeči.

(5)

Ukázalo se, že účast Společenství v observatoři je pro podporu její činnosti účinná.

(6)

Je vhodné v této účasti pokračovat po dobu potřebnou k tomu, aby observatoř přijala hlavní směry své budoucí činnosti od roku 2006 dále.

(7)

Rozhodnutí 1999/784/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Jediný článek

Článek 5 rozhodnutí 1999/784/ES se nahrazuje tímto:

„Článek 5

Toto rozhodnutí se použije do posledního dne posledního měsíce sedmého roku následujícího po roce jeho přijetí.“

Ve Bruselu dne 17. listopadu 2004.

Za Evropský parlament

předseda

J. BORRELL FONTELLES

Za Radu

předseda

A. NICOLAÏ


(1)  Úř. věst. C 98, 23.4.2004, s. 34.

(2)  Úř. věst. C 241, 28.9.2004, s. 15.

(3)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 21. dubna 2004 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 25. října 2004.

(4)  Úř. věst. L 307, 2.12.1999, s. 61.


Top