Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R2243

Nařízení Rady (ES) č. 2243/2004 ze dne 22. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2505/96 o otevření a správě autonomních celních kvót Společenství pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky

OJ L 381, 28.12.2004, p. 1–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 017 P. 154 - 160
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 017 P. 154 - 160

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2243/oj

28.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 381/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2243/2004

ze dne 22. prosince 2004,

kterým se mění nařízení (ES) č. 2505/96 o otevření a správě autonomních celních kvót Společenství pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 26 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 20. prosince 1996 přijala Rada nařízení (ES) č. 2505/96 o otevření a správě autonomních celních kvót Společenství pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky (1). Poptávka Společenství po dotyčných produktech a výrobcích by měla být uspokojována za co nejpříznivějších podmínek. Měly by být proto otevřeny nové celní kvóty Společenství se sníženými nebo s nulovými celními sazbami pro přiměřené objemy a měly by být rozšířeny některé stávající celní kvóty, přičemž by neměla být narušena rovnováha na trhu s těmito produkty a výrobky.

(2)

Objem některých celních kvót Společenství nestačí krýt potřeby průmyslu Společenství pro stávající kvótové období, a proto je třeba objemy těchto kvót zvýšit s účinkem od 1. ledna 2005.

(3)

Poskytovat v roce 2005 nadále celní kvóty Společenství pro některé produkty a výrobky, u nichž byla cla v roce 2004 pozastavena, již není v zájmu Společenství. Tyto produkty a výrobky by tedy měly být z přílohy I nařízení (ES) č. 2505/96 vypuštěny.

(4)

S ohledem na velký počet změn, jež je třeba provést, by mělo být znění přílohy I nařízení (ES) č. 2505/96 z důvodu přehlednosti zcela nahrazeno.

(5)

S ohledem na hospodářský význam tohoto nařízení je třeba se odvolat na naléhavé důvody ve smyslu části I bodě 3 Protokolu o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a smlouvám o založení Evropských společenství.

(6)

Nařízení (ES) č. 2505/96 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 2505/96 se nahrazuje přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Pro kvótové období od 1. ledna do 30. června 2005 v příloze I nařízení (ES) č. 2505/96:

platnost celní kvóty 09.2021 končí 30. června 2005 a její objem zůstává nezměněn,

objem celní kvóty 09.2613 se stanoví na 400 tun bez cla.

Článek 3

Pro kvótové období od 1. ledna do 31. prosince 2005 v příloze I nařízení (ES) č. 2505/96:

objem celní kvóty 09.2023 se stanoví na 700 000 jednotek,

objem celní kvóty 09.2603 se stanoví na 3 400 tun,

objem celní kvóty 09.2612 se stanoví na 500 tun bez cla,

objem celní kvóty 09.2619 se stanoví na 80 tun,

objem celní kvóty 09.2620 se stanoví na 500 000 jednotek,

objem celní kvóty 09.2621 se stanoví na 1 500 tun a její platnost končí 31. prosince 2005,

objem celní kvóty 09.2985 se stanoví na 300 000 jednotek a její platnost končí 31. prosince 2005.

Článek 4

Celní kvóty 09.2605, 09.2606, 09.2607, 09.2609, 09.2614, 09.2918, 09.2957, 09.2966, 09.2993 a 09.2999 se uzavírají 31. prosince 2004.

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. prosince 2004.

Za Radu

C. VEERMAN

předseda


(1)  Úř. věst. L 345, 31.12.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1329/2004 (Úř. věst. L 247, 21.7.2004, s. 1).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA I

Pořadové číslo

Kód KN

Třídění Taric

Popis zboží

Objem kvóty

Celní sazba v rámci kvóty

(%)

Kvótové období

09.2021

ex 7011 20 00

45

Skleněná stínítka s úhlopříčkou měřenou od jednoho vnějšího okraje k druhému 72 cm (±0,2 cm), s propustností světla 56,8 % (±3 %) a tloušťkou skla 10,16 mm

70 000 jednotek

0

1.1.–30.6.2005

09.2022

ex 8504 90 11

20

Ferritová jádra na výrobu vychylovacích cívek (1)

2 400 000 jednotek (3)

0

1.7.2004–30.6.2005

09.2023

ex 8540 91 00

34

Ploché ochranné masky o délce 597,1 mm (±0,2 mm) a výšce 356,2 mm (±0,2 mm), a šířce otvorů na konci středové svislé osy 179,1 μm (±9 μm)

700 000 jednotek

0

1.1.–31.12.

09.2602

ex 2921 51 19

10

o-fenylendiamin

1 800 tun

0

1.1.–31.12.

09.2603

ex 2931 00 95

15

Bis(3-triethoxysilylpropyl) tetrasulfid

3 400 tun

0

1.1.–31.12.

09.2604

ex 3905 30 00

10

Poly(vinylalkohol) částečně acetalizovaný sodnou solí 5-(4-azido-2-sulfobenzylidene)-3-(formylpropyl)-rhodaninu

100 tun

0

1.1.–31.12.

09.2610

ex 2925 20 00

20

(Chlormethylen)dimethylamonium chlorid

100 tun

0

1.1.–31.12.

09.2611

ex 2826 19 00

10

Fluorid vápenatý ve formě prášku s celkovým obsahem hliníku, hořčíku a sodíku nejvýše 0,25 mg/kg

55 tonos

0

1.1.–31.12.

09.2612

ex 2921 59 90

30

3,3'-dichlorbenzidin dihydrochlorid

500 tun

0

1.1.–31.12.2005

09.2613

ex 2932 99 70

40

1,3:2,4-bis-O-(3,4-dimethylbenzyliden)-D-glucitol

400 tun

0

1.1.–30.6.2005

09.2615

ex 2934 99 90

70

Kyselina ribonukleová

110 tun

0

1.1.–31.12.

09.2616

ex 3910 00 00

30

Polydimethylsiloxan se stupněm polymerace 2 800 monomerních jednotek (± 100)

1 300 tun

0

1.1.–31.12.

09.2618

ex 2918 19 80

40

Kyselina (R)-2-chlormandlová

100 tun

0

1.1.–31.12.

09.2619

ex 2934 99 90

71

2-thienylacetonitril

80 tun

0

1.1.–31.12.

09.2620

ex 8526 91 90

10

Souprava pro systém GPS, jejíž funkcí je určování polohy

500 000 jednotek

0

1.1.–31.12.

09.2621

ex 3812 30 80

50

Hydrát zásaditého uhličitanu hliníku, hořčíku a zinku, potažený povrchově aktivním činidlem

1 500 tun

0

1.1.–31.12.2005

09.2622

ex 1108 12 00

10

Kukuřičný škrob obsahující nejméně 40 % hmotnostních, avšak nejvýše 60 % hmotnostních nerozpustné vlákniny

600 tun

0

1.1.–31.12.2005

09.2623

ex 2710 19 61

10

Topné oleje o obsahu síry nepřesahujícím 2 % hmotnostní, určené k použití jako palivo pro námořní plavidla (1)

80 000 tun

0

1.1.–31.12.

ex 2710 19 63

10

09.2624

2912 42 00

 

Ethylvanilin (3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyd)

352 tun

0

1.1.–31.12.

09.2625

ex 3920 20 21

20

Filmy z polymerů polypropylenu biaxiálně orientované o tloušťce přesahující 3,5 μm, avšak nepřesahující 15 μm, šířce přesahující 490 mm, avšak nepřesahující 620 mm, k výrobě foliových kondenzátorů (1)

170 tun

0

1.1.–31.12.

09.2626

ex 4205 00 00

10

Díly ražené zrnité hovězí usně, obarvené šedomodrou nebo béžovou barvou a přiříznuté do tvaru, určené k výrobě výrobků podpoložky 9401 20 00 (1)

400 000 jednotek

0

1.1.–31.12.

09.2627

ex 7011 20 00

55

Skleněná stínítka s úhlopříčkou měřenou od jednoho vnějšího okraje k druhému 814,8 mm (±1.5 mm), s propustností světla 51,1 % (±2,2 %) a tloušťkou skla 12,5 mm

500 000 jednotek

0

1.1.–31.12.

09.2628

ex 7019 52 00

10

Skleněné tkaniny ze skleněného vlákna povrstveného plastem, o plošné hmotnosti 120 g/m2 (± 10 g/m2), používané k výrobě svinovacích sítí a sítí s pevným rámem proti hmyzu

350 000 m2

0

1.1.–31.12.

09.2629

ex 7616 99 90

85

Teleskopické hliníkové madlo používané k výrobě zavazadel (1)

240 000 jednotek

0

1.1.–31.12.

09.2630

ex 3908 90 00

30

Termoplastické polyamidové pryskyřice s bodem hoření vyšším než 750° C, používané k výrobě vychylovacích cívek katodových trubic

40 tun

0

1.1.–31.12.2005

09.2703

ex 2825 30 00

10

Oxidy a hydroxidy vanadu výhradně pro výrobu slitin (1)

13 000 tun

0

1.1.–31.12.

09.2713

ex 2008 60 19

10

Třešně konzervované v alkoholu, s průměrem nepřesahujícím 19,9 mm, vypeckované, určené k výrobě čokoládových výrobků (1):

s obsahem cukru přesahujícím 9 % hmotnostních

s obsahem cukru nepřesahujícím 9 % hmotnostních

2 000 tun

10 (4)

1.1.–31.12.

ex 2008 60 39

10

10

09.2719

ex 2008 60 19

20

Višně (Prunus cerasus), konzervované v alkoholu, s průměrem nepřesahujícím 19,9 mm, určené k výrobě čokoládových výrobků (1):

s obsahem cukru přesahujícím 9 % hmotnostních

s obsahem cukru nepřesahujícím 9 % hmotnostních

2 000 tun

10 (4)

1.1.–31.12.

ex 2008 60 39

20

10

09.2727

ex 3902 90 90

93

Syntetický polyalfaolefin o viskozitě nejméně 38 × 10-6m2 s-1 (38 centistokes) při 100° C, měřeno metodou ASTM D 445

10 000 tun

0

1.1.–31.12.

09.2799

ex 7202 49 90

10

Ferochrom obsahující nejméně 1,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 4 % hmotnostní uhlíku a nejvýše 70 % hmotnostních chromu

50 000 tun

0

1.1.–31.12.

09.2809

ex 3802 90 00

10

Montmorillonit, aktivovaný kyselinou, pro výrobu samokopírovacího papíru (1)

10 000 tun

0

1.1.–31.12.

09.2829

ex 3824 90 99

19

Pevný extrakt ze zbytku získaného během extrakce pryskyřice ze dřeva, nerozpustný v alifatických rozpouštědlech, s těmito vlastnostmi:

obsah pryskyřičných kyselin je nejvýše % hmotnostních,

číslo kyselosti je nejvýše 110, a

bod tání je nejméně 100 °C

1 600 tun

0

1.1.–31.12.

09.2837

ex 2903 49 80

10

Bromchlormethan

450 tun

0

1.1.–31.12.

09.2841

ex 2712 90 99

10

Směs 1-alkenů obsahujících nejméně 80 % hmotnostních 1-alkenů s řetězcem o délce 20 a 22 atomů uhlíku

10 000 tun

0

1.1.–31.12.

09.2849

ex 0710 80 69

10

Houby druhu Auricularia polytricha, též vařené v páře nebo ve vodě nebo zmrazené, pro výrobu polotovarů (1)  (2)

700 tun

0

1.1.–31.12.

09.2851

ex 2907 12 00

10

O-kresol o čistotě nejméně 98,5 % hmotnostních

20 000 tun

0

1.1.–31.12.

09.2853

ex 2930 90 70

35

Glutathion

15 tun

0

1.1.–31.12.

09.2881

ex 3901 90 90

92

Chlorsulfonovaný polyethylen

6 000 tun

0

1.1.–31.12.

09.2882

ex 2908 90 00

20

2,4-dichlor-3-ethyl-6-nitrofenol, v prášku

90 tun

0

1.1.–31.12.

09.2889

3805 10 90

Sulfátová terpentýnová silice

20 000 tun

0

1.1.–31.12.

09.2904

ex 8540 11 19

95

Ploché barevné obrazovky (CRT), s poměrem šířka/výška 4/3, s úhlopříčkou obrazovky nejméně 79 cm, avšak nejvýše 81 cm a s poloměrem zakřivení nejméně 50 m

8 500 jednotek

0

1.1.–31.12.

09.2913

ex 2401 10 41

10

Přírodní nezpracovaný tabák, též pravidelně řezaný, s celní hodnotou nejméně 450 EUR za 100 kg čisté hmotnosti, pro použití jako pojivo nebo obal při výrobě zboží podpoložky 2402 10 00 (1)

6 000 tun

0

1.1.–31.12.

ex 2401 10 49

10

ex 2401 10 50

10

ex 2401 10 70

10

ex 2401 10 90

10

ex 2401 20 41

10

ex 2401 20 49

10

ex 2401 20 50

10

ex 2401 20 70

10

ex 2401 20 90

10

09.2914

ex 3824 90 99

26

Vodný roztok obsahující nejméně 40 % hmotnostních betainu v sušině a nejméně 5 % hmotnostních, avšak nejvýše 30 % hmotnostních organických nebo anorganických solí

38 000 tun

0

1.1.–31.12.

09.2917

ex 2930 90 13

90

Cystin

600 tun

0

1.1.–31.12.

09.2919

ex 8708 29 90

10

Skládací manžety pro výrobů kloubových autobusů (1)

2 600 jednotek

0

1.1.–31.12.

09.2933

ex 2903 69 90

30

1,3-dichlorbenzen

2 600 tun

0

1.1.–31.12.

09.2935

3806 10 10

Kalafuna a pryskyřičné kyseliny získané z čerstvých olejopryskyřičných látek

120 000 tun

0

1.1.–30.6.

09.2935

3806 10 10

Kalafuna a pryskyřičné kyseliny získané z čerstvých olejopryskyřičných látek

80 000 tun

0

1.7.–31.12.

09.2945

ex 2940 00 00

20

D-xylosa

400 tun

0

1.1.–31.12.

09.2947

ex 3904 69 90

95

Poly(vinylidenfluorid) ve formě prášku, pro přípravu barev nebo laků pro potahování kovů (1)

1 300 tun

0

1.1.–31.12.

09.2950

ex 2905 59 10

10

2-chlorethanol k výrobě tekutých thioplastů podpoložky 4002 99 90 (1)

8 400 tun

0

1.1.–31.12.

09.2955

ex 2932 19 00

60

Flurtamon (ISO)

300 tun

0

1.1.–31.12.

09.2964

ex 5502 00 80

20

Nekonečná celulosová vlákna vyrobená zvlákněním v organickém rozpouštědle (Lyocell) pro použití v papírenském průmyslu (1)

1 200 tun

0

1.1.–31.12.

09.2975

ex 2918 30 00

10

Benzofenon-3,3':4,4'-tetrakarboxylový dianhydrid

500 tun

0

1.1.–31.12.

09.2976

ex 8407 90 10

10

Čtyřtaktové benzinové motory s obsahem válců nejvýše 250 cm3, pro výrobu sekaček na trávu položky 8433 11 (a) nebo motorových sekaček podpoložky 8433 20 10 (a)

750 000 jednotek (3)

0

1.7.2004–30.6.2005

09.2979

ex 7011 20 00

15

Skleněná stínítka s úhlopříčkou měřenou od jednoho vnějšího okraje k druhému 81,5 cm (±0,2 cm), s propustností světla 80 % (±3 %) a referenční tloušťkou skla 11,43 mm

600 000 jednotek

0

1.1.–31.12.

09.2981

ex 8407 33 90

10

Vratné nebo rotační zážehové spalovací pístové motory s vnitřním spalováním, o objemu válců nejméně 300 cm3 a výkonu nejméně 6 kW, avšak nepřesahujícím 15,5 kW, pro výrobu:

samohybných sekaček na trávu se sedadlem podpoložky 8433 11 51

traktorů podpoložky 8701 90 11, jejichž hlavní funkce je sekačka na trávu nebo

čtyřtaktních sekaček s motorem o objemu válců nejméně 300 cm3 podpoložky 8433 20 10 (1)

210 000 jednotek

0

1.1.–31.12.

ex 8407 90 80

10

ex 8407 90 90

10

09.2985

ex 8540 91 00

33

Ploché ochranné masky o délce 685,6 mm (±0,2 mm) nebo 687,2 mm (± 0,2 mm) a výšce 406,9 mm (±0,2 mm), o šířce otvorů na konci středové svislé osy 174 μm (±8 μm)

300 000 jednotek

0

1.1.2005–31.12.

09.2986

ex 3824 90 99

76

Směs terciálních aminů obsahující:

nejméně 60 % hmotnostních dodecyldimethylaminu

nejméně 20 % hmotnostních dimethyl(tetradecyl)aminu

nejméně 0,5 % hmotnostních hexadecyldimethylaminu pro výrobu oxidů aminu (1)

14 000 tun

0

1.1.–31.12.

09.2992

ex 3902 30 00

93

Kopolymer propylenu a butylenu obsahující nejméně 60 % hmotnostních, avšak nejvýše 68 % hmotnostních propylenu a nejméně 32 % hmotnostních, avšak nejvýše 40 % butylenu, s viskozitou taveniny nevýše 3 000 mPa při 190 °C podle metody ASTM D 3236, používané jako lepidlo při výrobě výrobků položky 4818 40 (1)

1 000 tun

0

1.1.–31.12.

09.2995

ex 8536 90 85

95

Klávesnice

obsahující vrstvu silikonu a klávesy z polykarbonátu

nebo celé ze silikonu nebo celé z polykarbonátu s tištěnými klávesami, k výrobě nebo opravě mobilních telefonů podpoložky 8525 20 91 (1)

20 000 000 jednotek

0

1.1.–31.12.

ex 8538 90 99

93

09.2998

ex 2924 29 95

80

5'-chlor-3-hydroxy-2', 4'-dimethoxy-2-naftanilid

26 tun

0

1.1.–31.12.“


(1)  Kontroly konečného použití se provádějí podle příslušných právních předpisů Společenství.

(2)  Celní kvóta se však nevztahuje na zboží, které se zpracovává v maloobchodě nebo restauračních zařízeních.

(3)  Množství zboží, na něž se vztahuje tato kvóta a které se od 1. července 2004 propouští do volného oběhu tak, jak stanoví nařízení (ES) č. 1329/2004, se od tohoto množství odečte.

(4)  Lze použít zvláštní dodatečné clo.


Top