Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0853

2004/853/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 7. prosince 2004, kterým se Francouzské republice a Italské republice povoluje uplatňovat opatření odchylující se od čl. 3 odst. 1 šesté směrnice (77/388/EHS) o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu

OJ L 352M , 31.12.2008, p. 60–61 (MT)
OJ L 369, 16.12.2004, p. 58–59 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/853/oj

16.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 369/58


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 7. prosince 2004,

kterým se Francouzské republice a Italské republice povoluje uplatňovat opatření odchylující se od čl. 3 odst. 1 šesté směrnice (77/388/EHS) o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu

(2004/853/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na šestou směrnici Rady (77/388/EHS) ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu – Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně (1), a zejména na článek 27 uvedené směrnice,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 27 směrnice 77/388/EHS může Rada jednomyslně na návrh Komise kterémukoli členskému státu povolit, aby zavedl zvláštní opatření odchylující se od ustanovení této směrnice, jejichž cílem je zjednodušit postup vyměřování daně nebo zabránit určitým druhům daňových úniků nebo vyhýbání se daňovým povinnostem.

(2)

V žádosti podané Komisi a registrované generálním sekretariátem Komise dne 24. března 2004 požádaly vlády Francie a Itálie o povolení odchýlit se od článku 3 směrnice 77/388/EHS.

(3)

V souladu s čl. 27 odst. 2 směrnice 77/388/EHS informovala Komise dopisem ze dne 1. června 2004 ostatní členské státy o žádosti podané vládami Francie a Itálie a dopisem ze dne 3. června 2004 oznámila Francouzské republice a Italské republice, že má k dispozici veškeré informace, které jsou podle jejího názoru nezbytné k posouzení žádosti.

(4)

Francii a Itálii spojují dva tunely: Mont Blanc (Monte Bianco) a Fréjus. Hranice mezi těmito dvěma státy se nachází uvnitř tunelu, ale bylo by nepraktické, aby se mýto vybíralo uvnitř. Stávající první odrážka čl. 3 odst. 1 směrnice 77/388/EHS stanoví, že se „… ‚územím členského státu‘ rozumí tuzemsko…“. Podle současných pravidel by se proto základ daně z mýta měl vztahovat k délce části tunelu, která patří danému členskému státu. Protože by bylo nákladné a rušivé, kdyby měly oba členské státy vybírat své podíly na mýtu na obou stranách tunelu, vybírá se mýto při vjezdu do tunelu najednou. Za každou cestu tunelem by měly být fakturovány dvě mýta a dvě různé sazby DPH: jednak pro území Francie a jednak pro území Itálie. Navíc by pak měly být základ daně a DPH rozděleny mezi oba členské státy. Z tohoto důvodu představuje DPH dodatečnou komplikaci v již tak složitém mechanismu finančních vyrovnávání, jež plynou ze sdílení provozních nákladů tunelu.

(5)

Cílem odchylky požadované Francií a Itálií je získat povolení odchýlit se od článku 3 směrnice 77/388/EHS, pokud jde o tunel Mont Blanc (Monte Bianco) a tunel Fréjus.

(6)

U obou tunelů mají oba státy v úmyslu považovat celkovou délku vozovky v tunelu za součást území státu, v němž daná cesta tunelem po vozovce začíná. Francouzské orgány budou tudíž uplatňovat francouzskou DPH na celé mýto za všechny cesty tunelem, které začínají na francouzské straně. Tentýž mechanismus budou uplatňovat italské orgány na všechny cesty z italské strany.

(7)

Tato odchylka má vliv pouze na vybírání mýta a má zjednodušit způsob, jakým je vyměřována a účtována DPH. Neovlivní území DPH Itálie ani Francie pro účely jiných dodávek.

(8)

Zamýšlené opatření je vypracováno tak, aby vyřešilo výše nastíněné problémy zjednodušením úpravy pro platbu daně, a je výlučně technické povahy. Nemá nepříznivý dopad na vlastní zdroje Společenství vycházející z DPH, ani neovlivňuje výši daně splatné ve fázi konečné spotřeby.

(9)

Protože jde o vymezení území pro účely DPH, která by měla zůstat nezměněna, měla by být požadovaná odchylka udělena na neomezenou dobu,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Odchylně od článku 3 směrnice 77/388/EHS se Francii a Itálii povoluje, aby vozovku v tunelech Mont Blanc (Monte Bianco) a Fréjus v celé délce považovaly za součást území toho členského státu, v němž cesta tunelem po vozovce začíná.

Článek 2

Článek 1 se vztahuje pouze na mýto za průjezd tunelem.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno Francouzské republice a Italské republice.

V Bruselu dne 7. prosince 2004.

Za Radu

G. ZALM

předseda


(1)  Úř. věst. L 145, 13.6.1977, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2004/66/ES (Úř. věst. L 168, 1.5.2004, s. 35).


Top