Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R2141

Nařízení Komise (ES) č. 2141/2004 ze dne 15. prosince 2004, kterým se pro hospodářský rok 2004/05 stanoví nový odhad produkce nevyzrněné bavlny a z toho vyplývající nové dočasné snížení cílové ceny

OJ L 369, 16.12.2004, p. 53–54 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2141/oj

16.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 369/53


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2141/2004

ze dne 15. prosince 2004,

kterým se pro hospodářský rok 2004/05 stanoví nový odhad produkce nevyzrněné bavlny a z toho vyplývající nové dočasné snížení cílové ceny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na akt o přistoupení Řecka, a zejména na protokol č. 4 o bavlně (1),

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1051/2001 ze dne 22. května 2001 o podpoře pro produkci bavlny (2), a zejména na čl. 19 odst. 2 druhou odrážku uvedeného nařízení,

Vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 16 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1591/2001 ze dne 2. srpna 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro režim podpor pro bavlnu (3), musejí být nový odhad produkce nevyzrněné bavlny podle čl. 14 odst. 3 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1051/2001 a z toho vyplývající nové dočasné snížení cílové ceny stanoveny do 1. prosince příslušného hospodářského roku.

(2)

Podle čl. 19 odst. 2 nařízení (ES) č. 1051/2001 musí být nový odhad produkce stanoven s ohledem na postup sklizní. Je proto třeba stanovit uvedený nový odhad produkce pro hospodářský rok 2004/05 na základě dostupných údajů.

(3)

Podle čl. 14 odst. 3 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1051/2001 se od 16. prosince po začátku hospodářského roku výše zálohy stanoví na základě nového odhadu produkce zvýšeného minimálně o 7,5 %. S ohledem na nejaktuálnější údaje o množstvích podrobených kontrole, které sdělily členské státy v souladu s čl. 15 odst. 4 písm. c) bodu i) nařízení (ES) č. 1591/2001 pro hospodářský rok 2003/04, a s ohledem na nejistou situaci řecké produkce je třeba použít jako bezpečnostní rozpětí procento zvýšení v hodnotě 12 % pro Řecko, 7,5 % pro Španělsko a Portugalsko.

(4)

Nové dočasné snížení cílové ceny musí být vypočteno v souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1051/2001, přičemž se skutečná produkce nahradí novým odhadem zvýšené produkce.

(5)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro přírodní vlákna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Pro hospodářský rok 2004/05 je nový odhad produkce nevyzrněné bavlny stanoven na:

1 103 000 tun pro Řecko,

344 640 tun pro Španělsko,

926 tun pro Portugalsko.

2.   Pro hospodářský rok 2004/05 je nové dočasné snížení cílové ceny stanoveno na:

39,437 EUR/100 kg pro Řecko,

27,957 EUR/100 kg pro Španělsko,

0 EUR/100 kg pro Portugalsko.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. prosince 2004.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Protokol naposledy pozměněný nařízením Rady (ES) č. 1050/2001 (Úř. věst. L 148, 1.6.2001, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 148, 1.6.2001, s. 3.

(3)  Úř. věst. L 210, 3.8.2001, s. 10. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1486/2002 (Úř. věst. L 223, 20.8.2002, s. 3).


Top