Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0832

2004/832/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 3. prosince 2004, kterým se schvalují plány eradikace klasického moru v populaci divokých prasat a nouzového očkování takových prasat v severních Vogézách ve Francii (oznámeno pod číslem K(2004) 4538)Text s významem pro EHP

OJ L 359, 4.12.2004, p. 62–64 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 28/03/2013; Zrušeno 32013D0164

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/832/oj

4.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 359/62


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 3. prosince 2004,

kterým se schvalují plány eradikace klasického moru v populaci divokých prasat a nouzového očkování takových prasat v severních Vogézách ve Francii

(oznámeno pod číslem K(2004) 4538)

(Pouze francouzské znění je závazné)

(Text s významem pro EHP)

(2004/832/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 2001/89/EHS ze dne 23. října 2001 o opatřeních Společenství pro tlumení klasického moru prasat (1), a zejména na druhý pododstavec čl. 16 odst. 1 a čl. 20 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V roce 2002 byl potvrzen klasický mor prasat v populaci divokých prasat v departementech Moselle a Meurthe-et-Moselle ve Francii. Tehdy se uvedená choroba týkala pouze oblasti Thionvillu ležícího v severní části departementu Moselle. Zdá se, že v této oblasti je choroba plně pod kontrolou.

(2)

Rozhodnutím Komise 2002/626/ES (2) byl schválen plán eradikace klasického moru prasat v populaci divokých prasat v departementech Moselle a Meurthe-et-Moselle, který předložila Francie.

(3)

Francie rovněž zahájila intenzivní program sledování klasického moru prasat v populacích divokých prasat v departementech Ardeny, Meurthe-et-Moselle, Moselle a Bas-Rhin, které hraničí s Belgií, Německem a Lucemburskem. Tento program stále probíhá.

(4)

Klasický mor prasat byl později potvrzen rovněž v oblasti Bas-Rhin, odkud se rozšířil do severovýchodní části Moselle v oblasti severních Vogéz. Zjistilo se, že tuto druhou epidemii způsobil jiný kmen viru a že se vyvíjela jinak než epidemie, jejíž výskyt byl potvrzen v oblasti Thionvillu.

(5)

V souvislosti s tím nyní Francie předložila ke schválení plán eradikace klasického moru prasat v populaci divokých prasat v oblasti severních Vogéz. Jelikož tento členský stát zamýšlí zavést v této oblasti očkování divokých prasat, předložil rovněž ke schválení plán nouzového očkování.

(6)

Francouzské orgány povolily použití živé oslabené očkovací látky proti klasickému moru prasat (kmen C) za účelem vytvoření imunity u divokých prasat prostřednictvím orálních návnad.

(7)

Plány eradikace klasického moru v populaci divokých prasat a nouzového očkování takových prasat v severních Vogézách, které předložila Francie, byly přezkoumány a došlo se k závěru, že jsou v souladu se směrnicí 2001/89/ES.

(8)

Z důvodu transparentnosti je vhodné v této směrnici vymezit zeměpisnou oblast, v níž mají být plány eradikace a nouzového očkování prováděny.

(9)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Schvaluje se plán eradikace klasického moru v populaci divokých prasat v oblasti vymezené v bodě 1 přílohy, který předložila Francie.

Článek 2

Schvaluje se plán nouzového očkování divokých prasat v oblasti vymezené v bodě 2 přílohy, který předložila Francie.

Článek 3

Francie neprodleně přijme opatření nezbytná pro dosažení souladu s tímto rozhodnutím a tato opatření zveřejní. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Článek 4

Toto rozhodnutí je určeno Francouzské republice.

V Bruselu dne 3. prosince 2004.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 316, 1.12.2001, s. 5. Směrnice ve znění aktu o přistoupení z roku 2003.

(2)  Úř. věst. L 200, 30.7.2002, s. 37.


PŘÍLOHA

1.   Oblasti, v nichž se má provádět plán eradikace

A.   Zamořená zóna

Území departementů Bas-Rhin a Moselle, které se nachází: západně od silnice D 264 od hranice s Německem ve Wissembourgu po Soultz-sous-Forêts; severně od silnice D 28 od Soultz-sous-Forêts po Reichshoffen (včetně celého území obce Reichshoffen); východně od silnice D 62 od Reichshoffenu po Bitche a severně od silnice D 35 od Bitche po hranici s Německem (v Ohrenthalu); jižně od hranice s Německem od Ohrenthalu po Wissemburg a v pásmu 5 až 10 km kolem zóny, kde byla očkovací látka použita.

B.   Sledovaná zóna

Území departementů Bas-Rhin a Moselle, které se nachází západně od dálnice A4 od Štrasburku po Herbitzheim a východně od kanálu des Houillères a řeky Saar od Herbitzheimu po Sarreguimemines.

2.   Oblasti, v nichž se má provádět nouzové očkování

Území departementů Bas-Rhin a Moselle, které se nachází: západně od silnice D 264 od hranice s Německem ve Wissembourgu po Soultz-sous-Forêts; severně od silnice D 28 od Soultz-sous-Forêts po Reichshoffen (včetně celého území obce Reichshoffen); východně od silnice D 62 od Reichshoffenu po Bitche a severně od silnice D 35 od Bitche po hranici s Německem (v Ohrenthalu); jižně od hranice s Německem od Ohrenthalu po Wissemburg a v pásmu 5 až 10 km kolem této zóny.


Top