Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1878

Nařízení Komise (ES) č. 1878/2004 ze dne 28. října 2004, kterým se stanoví odchylka od nařízení Rady 136/66/EHS a nařízení Rady (EHS) č. 2261/84, pokud jde o stanovení výnosů oliv a výnosů oleje na Kypru, Maltě a ve Slovinsku

OJ L 326, 29.10.2004, p. 27–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1878/oj

29.10.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 326/27


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1878/2004

ze dne 28. října 2004,

kterým se stanoví odchylka od nařízení Rady 136/66/EHS a nařízení Rady (EHS) č. 2261/84, pokud jde o stanovení výnosů oliv a výnosů oleje na Kypru, Maltě a ve Slovinsku

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na smlouvu o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska,

s ohledem na akt o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, a zejména na čl. 41 první pododstavec tohoto aktu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 18 nařízení Rady (EHS) č. 2261/84 ze dne 17. července 1984, kterým se stanoví obecná pravidla pro poskytování podpory produkce olivového oleje a podpory organizacím producentů olivového oleje (1), stanoví, že výnosy oliv a výnosy oleje uvedené v čl. 5 odst. 7 nařízení Rady 136/66/EHS ze dne 22. září 1966 o zřízení společné organizace trhu s tuky a oleji (2), se musí stanovit podle homogenních produkčních oblastí na základě údajů poskytnutých producentskými členskými státy.

(2)

Pro Kypr, Maltu a Slovinsko by s ohledem na skromnou úroveň jejich produkce měly být statistické výsledky získány pouze z jedné regionální oblasti a na základě malého vzorku, který by na vnitrostátní úrovni nemohl být dostatečně přesný. Výsledné údaje by tak byly pro kontrolní účely nesourodé a nepoužitelné.

(3)

Ve snaze zabránit tomu, aby Kypr, Malta a Slovinsko byly zavaleny administrativními úkoly s cílem provést metodu odhadu výnosů pro jediný hospodářský rok 2004/05, která by stejně poskytla nepřiměřené výsledky, je vhodné učinit odchylku od čl. 5 odst. 7 nařízení 136/66/EHS, jakož i od článku 18 nařízení (EHS) č. 2261/84, a nestanovit pro tyto státy výnosy oliv a výnosy oleje pro uvedený hospodářský rok.

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro oleje a tuky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro hospodářský rok 2004/05 se pro Kypr, Maltu a Slovinsko nepoužije čl. 5 odst. 7 nařízení 136/66/EHS a článek 18 nařízení (EHS) č. 2261/84.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. října 2004.

Za Komisi

Franz FISCHLER

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 208, 3.8.1984, s. 3. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1639/1998 (Úř. věst. L 210, 28.7.1998, s. 38).

(2)  Úř. věst. 172, 30.9.1966, s. 3025/66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 865/2004 (Úř. věst. L 161, 30.4.2004, s. 97).


Top