Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1249

Nařízení Komise (ES) č. 1249/2004 ze dne 7. července 2004 o určitých výjimečných opatřeních na podporu trhu s vejci v Nizozemsku

OJ L 237, 8.7.2004, p. 12–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1249/oj

8.7.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 237/12


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1249/2004

ze dne 7. července 2004

o určitých výjimečných opatřeních na podporu trhu s vejci v Nizozemsku

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2771/75 ze dne 29. října 1975, o společné organizaci trhu s vejci (1), a zejména na článek 14 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Z důvodu výskytu ptačí chřipky v některých výrobních oblastech Nizozemska byla rozhodnutím Komise 2003/153/ES ze dne 3. března 2003 o ochranných opatřeních vzhledem k velkému podezření výskytu ptačí chřipky v Nizozemsku (2) přijata pro tento členský stát veterinární a obchodní omezení. Proto byla přeprava a uvádění násadových vajec na trh v Nizozemsku dočasně zakázána.

(2)

Omezením volného oběhu násadových vajec, které vyplývá z uplatnění veterinárních opatření, vznikalo riziko vážného narušení trhu s násadovými vejci v Nizozemsku. Nizozemské úřady přijaly opatření na podporu trhu, přísně uplatňovaná během nezbytné doby a zaměřená na násadová vejce. Tato opatření předpokládala možnost použít pro zpracování ve vaječných výrobcích násadová vejce, jejichž zahrnutí do inkubační doby již nebylo možné.

(3)

Tato opatření na trhu s násadovými vejci a s vejci všeobecně přinesla pozitivní výsledek. To je proto důvodem k jejich přizpůsobení k výjimečným opatřením na podporu trhu ve smyslu článku 14 nařízení (EHS) č. 2771/75 a poskytnout podporu, která by umožnila nahradit část ekonomické ztráty, způsobené použitím násadových vajec ke zpracování ve vaječných výrobcích.

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro drůbeží maso a vejce,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Použití násadových vajec s kódem NC 0407 00 19 ke zpracování, uskutečněné v období mezi 1. březnem a 31. květnem 2003, rozhodnuté nizozemskými úřady podle provádění rozhodnutí 2003/153/ES, se považuje ve smyslu článku 14 nařízení (EHS) č. 2771/75 za výjimečné opatření na podporu trhu.

2.   Ve smyslu opatření uvedeného v odstavci 1 se poskytuje vyrovnání odškodnění ve výši 0,081 EUR za násadové vejce pro celkový maximální počet 37 040 000 vajec.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. července 2004.

Za Komisi

Franz FISCHLER

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 49. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 806/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 59, 4.3.2003, s. 32.


Top