Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1248

Nařízení Komise (ES) č. 1248/2004 ze dne 7. července 2004, kterým se stanoví přechodná opatření, pokud jde o některé dovozní a vývozní licence týkající se obchodu se zemědělskými produkty mezi Společenstvím ve složení platném k 30. dubnu 2004 a Českou republikou, Estonskem, Kyprem, Lotyšskem, Litvou, Maďarskem, Maltou, Polskem, Slovinskem a Slovenskem

OJ L 237, 8.7.2004, p. 11–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1248/oj

8.7.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 237/11


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1248/2004

ze dne 7. července 2004,

kterým se stanoví přechodná opatření, pokud jde o některé dovozní a vývozní licence týkající se obchodu se zemědělskými produkty mezi Společenstvím ve složení platném k 30. dubnu 2004 a Českou republikou, Estonskem, Kyprem, Lotyšskem, Litvou, Maďarskem, Maltou, Polskem, Slovinskem a Slovenskem

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na smlouvu o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska,

s ohledem na akt o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, a zejména na čl. 41, první pododstavec tohoto aktu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Až do 30. dubna 2004 byl obchod se zemědělskými produkty mezi Společenstvím a Českou republikou, Estonskem, Kyprem, Lotyšskem, Litvou, Maďarskem, Maltou, Polskem, Slovinskem a Slovenskem podmíněn předložením dovozní nebo vývozní licence. Od 1. května 2004 tyto licence již nemohou být pro tento obchod používány.

(2)

Některé licence, které zůstávají v platnosti i po 30. dubnu 2004, nebyly zcela nebo částečně využity. Závazky vyplývající z těchto licencí musí být dodrženy, v opačném případě dojde k propadnutí složené jistoty. Tyto závazky se staly bezpředmětnými, a proto by měly být zrušeny a složené jistoty uvolněny.

(3)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanovisky všech příslušných řídících výborů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pokud jde o dovozní a vývozní licence a osvědčení o stanovení náhrady předem, složené jistoty se na žádost zájemce uvolní pod podmínkou, že:

na uvedených licencích je jako místo určení nebo místo původu uvedena Česká republika, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovinsko a Slovensko,

jejich platnost neskončila ke dni 1. května 2004,

k tomuto datu nebyly vůbec anebo jen částečně využity.

První pododstavec se použije rovněž na licence, které uvádějí jako místo určení či původu poznámku „CEEC“ pod podmínkou, že subjekt příslušným orgánům uspokojivým způsobem prokáže, že se jednalo o operaci s místem určení nebo původu v některém z členských států uvedených v prvním pododstavci.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. května 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. července 2004.

Za Komisi

Franz FISCHLER

člen Komise


Top