EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1242

Nařízení Rady (ES) č. 1242/2004 ze dne 28. června 2004, kterým se pro nové státy stanoví odchylky od některých ustanovení nařízení (ES) č. 2371/2002, pokud jde o referenční úrovně pro rybářská loďstva

OJ L 142M , 30.5.2006, p. 98–99 (MT)
OJ L 236, 7.7.2004, p. 1–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 007 P. 207 - 208
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 007 P. 207 - 208
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 008 P. 128 - 129

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; Zrušeno 32013R1380

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1242/oj

7.7.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 236/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1242/2004

ze dne 28. června 2004,

kterým se pro nové státy stanoví odchylky od některých ustanovení nařízení (ES) č. 2371/2002, pokud jde o referenční úrovně pro rybářská loďstva

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na smlouvu o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, a zejména na čl. 2 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na akt o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, a zejména na článek 57 tohoto aktu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 12 nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky (1) stanoví, že pro loďstvo každého členského státu se mají stanovit referenční úrovně rovnající se součtu cílů víceletého orientačního programu na období 1997–2002, stanovených pro každou část.

(2)

Nové členské státy nemají žádné cíle, na které odkazuje článek 12 nařízení (ES) č. 2371/2002.

(3)

Referenční úrovně by pro nové členské státy mohly být zavedeny pouze odkazem na úroveň jejich loďstev v okamžiku přistoupení. V tom případě by však byly povinnosti stanovené v čl. 11 odst. 2 a 4 nařízení (ES) č. 2371/2002 nadbytečné, neboť by se překrývaly s povinnostmi vznikajícími v rámci režimu vstupu/výstupu stanoveného článkem 13 uvedeného nařízení.

(4)

Není proto vhodné stanovit pro nové členské státy referenční úrovně podle článku 12 nařízení (ES) č. 2371/2002, ani není vhodné na ně použít čl. 11 odst. 2 a 4 uvedeného nařízení, protože by to nemělo žádný vliv na správu loďstva novými členskými státy.

(5)

Z důvodu krátkého období, během nějž mohou nové členské státy udělovat podporu pro obnovu loďstva, není vhodné požadovat, aby kapacita těchto loďstev byla snížena, jak je stanoveno v čl. 13 odst. 2 nařízení (ES) č. 2371/2002.

(6)

Z výše uvedených důvodů by pro nové členské státy měly být stanoveny odchylky od odpovídajících ustanovení nařízení (ES) č. 2371/2002,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Ustanovení čl. 11 odst. 2 a 4, článku 12 a čl. 13 odst. 2 nařízení (ES) č. 2371/2002 se jako odchylné opatření nevztahují na Českou republiku, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Maltu, Polsko, Slovinsko a Slovensko.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. května 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 28. června 2004.

Za Radu

M. CULLEN

předseda


(1)  Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59.


Top