Help Print this page 

Document 32017R0849

Title and reference
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/849 ze dne 7. prosince 2016, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013, pokud jde o mapy v příloze I a seznam v příloze II uvedeného nařízení (Text s významem pro EHP. )

C/2016/7825
  • In force
OJ L 128I , 19.5.2017, p. 1–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/849/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

19.5.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

LI 128/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/849

ze dne 7. prosince 2016,

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013, pokud jde o mapy v příloze I a seznam v příloze II uvedeného nařízení

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU (1), a zejména na čl. 49 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) č. 1315/2013 stanoví možnost upravit přílohy I a II, pokud jde o složky infrastruktury globální sítě, s cílem zohlednit případné změny vyplývající z množstevních limitů stanovených v článcích 14, 20, 24 a 27.

(2)

Vzhledem k nejnovějším dostupným statistickým údajům zveřejněným Eurostatem nebo v některých případech statistickými úřady členských států je nezbytné do globální sítě začlenit logistická centra, kombinované terminály železniční a silniční dopravy, vnitrozemské a námořní přístavy a letiště, u nichž průměrný objem dopravy za poslední dva roky překračuje příslušný limit.

(3)

V omezené míře je nutné provést úpravy mapy silniční a železniční infrastruktury a infrastruktury vnitrozemských vodních cest, a to výhradně za účelem zohlednění pokroku při budování sítě.

(4)

Nařízení (EU) č. 1315/2013 by mělo být proto odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 1315/2013 se mění takto:

1)

Příloha I se nahrazuje zněním uvedeným v příloze I tohoto nařízení.

2)

Část 2 přílohy II se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. prosince 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 348, 20.12.2013, s. 1.


PŘÍLOHA I

MAPY GLOBÁLNÍ A HLAVNÍ SÍTĚ

Vysvětlivky

Hlavní síť

Globální síť

 

Image

 

Vnitrozemské vodní cesty / dokončené

Image

 

Vnitrozemské vodní cesty / určené k modernizaci

Image

 

Vnitrozemské vodní cesty / plánované

Image

Image

Konvenční železnice / dokončené

Image

Image

Konvenční železnice / určené k modernizaci

Image

Image

Konvenční železnice / plánované

Image

Image

Vysokorychlostní železnice / dokončené

Image

Image

Železnice určené k modernizaci na vysokorychlostní železnice

Image

Image

Vysokorychlostní železnice / plánované

Image

Image

Silnice / dokončené

Image

Image

Silnice / určené k modernizaci

Image

Image

Silnice / plánované

Image

Image

Přístavy

Image

Image

Kombinované terminály železniční a silniční dopravy

Image

Image

Letiště

Image

Příloha I se mění takto:

1)

Body 0.1 a 0.2 se nahrazují tímto:

Image

Image

2)

Body 0.3 a 0.4 se nahrazují tímto:

Image

Image

3)

Body 1.1 a 1.2 se nahrazují tímto:

Image

Image

4)

Body 1.3 a 1.4 se nahrazují tímto:

Image

Image

5)

Body 2.1 a 2.2 se nahrazují tímto:

Image

Image

6)

Body 2.3 a 2.4 se nahrazují tímto:

Image

Image

7)

Bod 3.1 se nahrazuje tímto:

Image

8)

Bod 3.2 se nahrazuje tímto:

Image

9)

Bod 3.3 se nahrazuje tímto:

Image

10)

Bod 3.4 se nahrazuje tímto:

Image

11)

Bod 4.1 se nahrazuje tímto:

Image

12)

Bod 4.2 se nahrazuje tímto:

Image

13)

Bod 4.3 se nahrazuje tímto:

Image

14)

Bod 4.4 se nahrazuje tímto:

Image

15)

Bod 5.1 se nahrazuje tímto:

Image

16)

Bod 5.2 se nahrazuje tímto:

Image

17)

Bod 5.3 se nahrazuje tímto:

Image

18)

Bod 5.4 se nahrazuje tímto:

Image

19)

Bod 6.1 se nahrazuje tímto:

Image

20)

Bod 6.2 se nahrazuje tímto:

Image

21)

Bod 6.3 se nahrazuje tímto:

Image

22)

Bod 6.4 se nahrazuje tímto:

Image

23)

Bod 7.1 se nahrazuje tímto:

Image

24)

Bod 7.2 se nahrazuje tímto:

Image

25)

Body 7.3 a 7.4 se nahrazují tímto:

Image

Image

26)

Bod 8.1 se nahrazuje tímto:

Image

27)

Bod 8.2 se nahrazuje tímto:

Image

28)

Bod 8.3 se nahrazuje tímto:

Image

29)

Bod 8.4 se nahrazuje tímto:

Image

30)

Bod 9.1 se nahrazuje tímto:

Image

31)

Bod 9.2 se nahrazuje tímto:

Image

32)

Bod 9.3 se nahrazuje tímto:

Image

33)

Bod 9.4 se nahrazuje tímto:

Image

34)

Bod 10.1 se nahrazuje tímto:

Image

35)

Bod 10.2 se nahrazuje tímto:

Image

36)

Bod 10.3 se nahrazuje tímto:

Image

37)

Bod 10.4 se nahrazuje tímto:

Image


PŘÍLOHA II

Tabulka uvedená v části 2 přílohy II nařízení (EU) č. 1315/2013 se mění takto:

1)

část týkající se Dánska se mění takto:

a)

mezi řádky týkající se Ebeltoft a Esbjerg se vkládá tento řádek:

„Enstedværket

 

globální

 

“;

b)

mezi řádky týkající se Fur a Gedser se vkládá tento řádek:

„Fynshav Havn

 

globální

 

“;

c)

mezi řádky týkající se Hirtshals a Høje-Taastrup se vkládá tento řádek:

„Hou Havn

 

globální

 

“;

d)

mezi řádky týkající se Spodsbjerg a Tårs (Nakskov) se vkládá tento řádek:

„Statoil-Havnen

 

globální

 

“;

2)

část týkající se Německa se mění takto:

a)

mezi řádky týkající se Gernsheim a Großkrotzenburg se vkládá tento řádek:

„Ginsheim-Gustavsburg

 

 

globální

“;

b)

řádek týkající se Honau se nahrazuje tímto:

„Hohenhameln

 

 

globální

“;

c)

mezi řádky týkající se Krefeld-Uerdingen a Langeoog se vkládá tento řádek:

„Lampertheim

 

 

globální

“;

d)

řádek týkající se Mehrum se zrušuje;

e)

mezi řádky týkající se Memmingen a Minden se vkládá tento řádek:

„Meppen

 

 

globální

“;

f)

mezi řádky týkající se Minden a München se vkládá tento řádek:

„Mühlheim an der Ruhr

 

 

globální

“;

g)

mezi řádky týkající se Münster a Norddeich se vkládá tento řádek:

„Niedere Börde

 

 

globální

“;

h)

mezi řádky týkající se Regensburg a Rheinberg se vkládá tento řádek:

„Rheinau

 

 

globální

“;

i)

mezi řádky týkající se Rheinberg a Rostock se vkládá tento řádek:

„Rheinmünster

 

 

globální

“;

j)

řádek týkající se Stollhofen se zrušuje;

k)

řádek týkající se Vahldorf se zrušuje;

3)

část týkající se Španělska se mění takto:

a)

mezi řádky týkající se Castellón a Ceuta se vkládají tyto řádky:

„Centro de Transportes de Burgos

 

 

 

globální

Centro Intermodal de Transporte y Logistica de Vitoria-Gasteiz

 

 

 

globální“;

b)

mezi řádky týkající se Linares a Madrid se vkládá tento řádek:

„Los Cristianos

 

globální

 

“;

c)

mezi řádky týkající se Sevilla a Tarragona se vkládá tento řádek:

„Silla

 

 

 

globální“;

d)

mezi řádky týkající se Valencia a Valladolid se vkládá tento řádek:

„Valencia Fuente de San Luis

 

 

 

globální“;

4)

v části týkající se Itálie se řádek týkající se Catania nahrazuje tímto:

„Catania

globální (Fontanarossa, nouzová přistávací dráha Comiso)

globální

 

globální“;

5)

část týkající se Nizozemska se mění takto:

a)

mezi řádky týkající se Dordrecht and Eemshaven se vkládá tento řádek:

„Drachten

 

 

globální

“;

b)

mezi řádky týkající se Harlingen a Hengelo se vkládá tento řádek:

„Heerenveen

 

 

globální

“;

c)

mezi řádky týkající se Kampen a Lelystad se vkládá tento řádek:

„Leeuwarden

 

 

globální

“;

6)

část týkající se Rumunska se mění takto:

a)

mezi řádky týkající se Baia Mare a Brăila se vkládá tento řádek:

„Basarabi

 

 

globální

“;

b)

mezi řádky týkající se Iași a Medgidia se vkládá tento řádek:

„Mahmudia

 

 

globální

“;

c)

mezi řádky týkající se Oradea a Sibiu se vkládá tento řádek:

„Ovidiu

 

 

globální

“;

7)

v části týkající se Švédska se mezi řádky týkající se Sveg a Trelleborg vkládá tento řádek:

„Södertälje

 

 

globální

“;

8)

v části týkající se Spojeného království se řádek týkající se London nahrazuje tímto:

„London

hlavní (City)

hlavní (Gatwick)*

hlavní (Heathrow)*

hlavní (Luton)*

hlavní (Stansted)*

globální (Southend)

hlavní (London, London Gateway, Tilbury)

 

“.


Top