EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020XC0612(01)

Oznámení pro dovozce ohledně uplatňování systému registrovaných vývozců v rámci rozhodnutí o přidružení zámoří 2020/C 197/03

PUB/2020/403

OJ C 197, 12.6.2020, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.6.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 197/3


Oznámení pro dovozce ohledně uplatňování systému registrovaných vývozců v rámci rozhodnutí o přidružení zámoří

(2020/C 197/03)

Na základě rozhodnutí Rady 2013/755/EU (1) o přidružení zámořských zemí a území k Evropské unii („rozhodnutí o přidružení zámoří“) poskytuje Evropská unie zámořským zemím a územím (ZZÚ) obchodní preference. Příloha VI uvedeného rozhodnutí se týká definice pojmu „původní produkty“ a metod správní spolupráce. Znění celé přílohy VI bylo nahrazeno rozhodnutím Rady (EU) 2019/2196 (2) ze dne 19. prosince 2019; nové znění uvedené přílohy se použije ode dne 1. ledna 2020.

Ode dne 1. ledna 2020 se v souladu s článkem 21 (Obecné požadavky) a článkem 26 (Deklarace o původu a informace pro účely kumulace) přílohy VI rozhodnutí o přidružení zámoří poskytne preferenční sazební zacházení při dovozu do Evropské unie pouze po předložení deklarace o původu vyhotovené buď registrovaným vývozcem, nebo kterýmkoli vývozcem, pokud celková hodnota zasílaných původních produktů nepřesáhne 10 000 EUR.

Ode dne 1. ledna 2020 již osvědčení o původu EUR.1 vydaná příslušnými orgány v ZZÚ před 1. lednem 2020 nebo prohlášení o původu vystavená vývozcem v ZZÚ před 1. lednem 2020 nejsou platnými doklady o původu, na jejichž základě by bylo možné v Evropské unii poskytnout výhody preferenčního sazebního zacházení podle rozhodnutí o přidružení zámoří.

Pro účely uplatňování systému registrovaných vývozců (systému REX) musí ZZÚ splnit obě podmínky stanovené v článcích 36 a 39 přílohy VI rozhodnutí o přidružení zámoří. ZZÚ, které tyto dvě podmínky nesplnily, nemohou systém REX uplatňovat, a tudíž nemohou využívat výhod preferenčního sazebního zacházení podle rozhodnutí o přidružení zámoří do doby, dokud obě podmínky nesplní.

K naplnění požadavku na zveřejňování podle článku 37 přílohy VI rozhodnutí o přidružení zámoří jsou podrobné informace o datech počátku uplatňování systému REX všemi ZZÚ k dispozici na internetových stránkách Europa (3). Hospodářské subjekty by měly tyto internetové stránky pravidelně sledovat. Lze tak zjistit, zda a od kdy mohou ZZÚ systém REX uplatňovat.


(1)  Úř. věst. L 344, 19.12.2013, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 337, 30.12.2019, s. 1.

(3)  https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin/arrangements-list/generalised-system-preferences/the_register_exporter_system_en


Top