Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2019/039/12

Zvláštní výzva k předkládání návrhů – EACEA/02/2019 – Listina programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání na období 2014–2020

OJ C 39, 1.2.2019, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.2.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 39/18


ZVLÁŠTNÍ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ – EACEA/02/2019

Listina programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání na období 2014–2020

(2019/C 39/12)

1.   Úvod

Tato výzva k předkládání návrhů vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1288/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí program Erasmus+: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport a zrušují rozhodnutí č. 1719/2006/ES, č. 1720/2006/ES a č. 1298/2008/ES (1).

2.   Cíle a popis

Listina programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE) představuje obecný kvalitativní rámec pro činnosti v oblasti evropské a mezinárodní spolupráce, které může vysokoškolská instituce v rámci uvedeného programu Erasmus+ provádět. Získání listiny programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání je nezbytným předpokladem pro všechny vysokoškolské instituce, které se nacházejí v jedné z níže uvedených zemí a které chtějí předložit žádost a zapojit se v rámci uvedeného programu do mobility ve vzdělávání jednotlivců a/nebo spolupráce na inovacích a osvědčených postupech. U vysokoškolských institucí se sídlem v jiných zemích se listina programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání nevyžaduje; kvalitativní rámec je stanoven na základě interinstitucionálních dohod mezi vysokoškolskými institucemi. Listina se uděluje na celou dobu trvání programu Erasmus+. Uplatňování listiny se bude monitorovat a porušení jakékoli z jejích zásad či jakéhokoli z jejích závazků může vést k tomu, že bude Evropskou komisí odebrána.

3.   Způsobilí žadatelé

O udělení listiny programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání mohou požádat vysokoškolské instituce usazené v jedné z těchto zemí:

členské státy Evropské unie,

země ESVO-EHP (Island, Lichtenštejnsko, Norsko),

kandidátské země EU (Srbsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie a Turecko).

Vnitrostátní orgány mezi žadateli z příslušné země vyberou vysokoškolské instituce (2), které budou považovány za způsobilé k zapojení se do mobility ve vzdělávání jednotlivců a/nebo spolupráci na inovacích a osvědčených postupech v rámci programu Erasmus+.

4.   Datum uzávěrky pro předkládání žádostí a předběžné datum zveřejnění výsledků výběru

Řádně vyplněný on-line formulář žádosti musí být předložen prostřednictvím internetu do 12:00h (poledne bruselského času, Středoevropský čas (SEČ)) dne 29. března 2019.

Předběžné datum zveřejnění výsledků výběru je 25. říjen 2019.

5.   Úplné informace

Informace o uvedeném programu Erasmus+ jsou k dispozici na této adrese: http://ec.europa.eu/erasmus-plus

Žádosti musí být předloženy podle pokynů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast, které lze nalézt na této adrese:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-charter-for-higher-education-2014-2020-selection-202l0_en


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 50.

(2)  Dle článku 2 o právním základu Erasmus+ se „vysokoškolskou institucí“ rozumí:

a)

jakýkoliv druh vysokoškolské instituce podle vnitrostátních právních předpisů nebo praxe, která nabízí uznávané akademické tituly nebo jiné uznávané kvalifikace na úrovni terciárního vzdělání, a to bez ohledu na to, jak jsou tyto instituce nazývány;

b)

jakákoliv instituce, která v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo praxí nabízí odborné vzdělání či přípravu na úrovni terciárního vzdělání.


Top