Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018XC0914(04)

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)Text s významem pro EHP.

OJ C 326, 14.9.2018, p. 4–93 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.9.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 326/4


Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh

(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)

(Text s významem pro EHP)

(2018/C 326/02)

ESO (1)

Odkaz na normu a její název

(a referenční dokument)

První zveřejnění v Úředním věstníku

Odkaz na nahrazovanou normu

Datum ukončení presumpce shody nahrazované normy

Poznámka 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 13637:2015

Stavební kování – Elektricky řízené únikové systémy pro použití na únikových cestách – Požadavky a zkušební metody

8.7.2016

 

 

Cenelec

HD 308 S2:2001

Označování žil kabelů a ohebných šňůr

8.7.2016

 

 

Cenelec

HD 361 S3:1999

Systém značení kabelů a vodičů

8.7.2016

 

 

 

HD 361 S3:1999/A1:2006

8.7.2016

Pozn. 3

 

 

HD 361 S3:1999/AC:1999

 

 

 

Cenelec

HD 368 S1:1978

Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící zapisovací a jejich příslušenství

IEC 60258:1968 + A1:1976

8.7.2016

 

 

Cenelec

HD 549 S1:1989

Konferenční systémy – Elektrické a elektroakustické požadavky

IEC 60914:1988

8.7.2016

 

 

Cenelec

HD 603 S1:1994

Distribuční kabely pro jmenovitá napětí 0,6 /1 kV

8.7.2016

 

 

 

HD 603 S1:1994/A3:2007

 

 

 

 

HD 603 S1:1994/A1:1997

 

 

 

 

HD 603 S1:1994/A2:2003

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

HD 604 S1:1994

Silové kabely 0,6 /1 kV a 1,9 /3,3  kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny

8.7.2016

 

 

 

HD 604 S1:1994/A3:2005

 

 

 

 

HD 604 S1:1994/A1:1997

 

 

 

 

HD 604 S1:1994/A2:2002

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

HD 605 S2:2008

Elektrické kabely – Doplňující zkušební metody

8.7.2016

 

 

 

HD 605 S2:2008/AC:2010

 

 

 

Cenelec

HD 626 S1:1996

Venkovní distribuční kabely pro jmenovitá napětí Uo/U(Um): 0,6 /1 (1,2 ) kV

8.7.2016

 

 

 

HD 626 S1:1996/A1:1997

 

 

 

 

HD 626 S1:1996/A2:2002

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

HD 627 S1:1996

Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení

8.7.2016

 

 

 

HD 627 S1:1996/A1:2000

 

 

 

 

HD 627 S1:1996/A2:2005

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

HD 639 S1:2002

Elektrická příslušenství – Pohyblivé chráničové přístroje bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (PRCD)

IEC 61540:1997 (Modifikovaná) + A1:1998 (Modifikovaná)

8.7.2016

 

 

 

HD 639 S1:2002/A1:2003

 

 

 

 

HD 639 S1:2002/A2:2010

8.7.2016

Pozn. 3

 

 

HD 639 S1:2002/AC:2003

 

 

 

Cenelec

EN 50065-4-2:2001

Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz a 1,6  MHz až 30 MHz – Část 4-2: Oddělovací filtry nízkého napětí – Bezpečnostní požadavky

8.7.2016

 

 

 

EN 50065-4-2:2001/A1:2003

 

 

 

 

EN 50065-4-2:2001/A2:2005

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 50065-4-7:2005

Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz a od 1,6  MHz do 30 MHz – Část 4-7: Přenosné oddělovací filtry nízkého napětí í – Bezpečnostní požadavky

8.7.2016

 

 

 

EN 50065-4-7:2005/AC:2006

 

 

 

Cenelec

EN 50085-1:2005

Úložné a protahovací elektroinstalační kanály pro elektrické instalace – Část 1: Všeobecné požadavky

8.7.2016

 

 

 

EN 50085-1:2005/A1:2013

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 50085-2-1:2006

Úložné a protahovací elektroinstalacní kanály pro elektrické instalace – Část 2-1: Úložné a protahovací elektroinstalacní kanály pro nástennou a stropní montáž

8.7.2016

 

 

 

EN 50085-2-1:2006/A1:2011

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 50085-2-2:2008

Úložné a protahovací elektroinstalační kanály pro elektrické instalace – Část 2-2: Zvláštní požadavky pro úložné a protahovací elektroinstalační kanály určené pro montáž pod podlahou, v rovině s podlahou nebo na podlaze

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50085-2-3:2010

Úložné a protahovací elektroinstalační kanály pro elektrické instalace – Část 2-3: Zvláštní požadavky na úložné elektroinstalační kanály se štěrbinami určené pro instalaci ve skříních

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50085-2-4:2009

Úložné a protahovací elektroinstalační kanály pro elektrické instalace – Část 2-4: Zvláštní požadavky na montážní sloupky a montážní konzoly

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50106:2008

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely – Zvláštní pravidla pro kusové zkoušky spotřebičů v oblasti používání EN 60335-1

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50117-1:2002

Koaxiální kabely – Část 1: Kmenová specifikace

8.7.2016

 

 

 

EN 50117-1:2002/A1:2006

 

 

 

 

EN 50117-1:2002/A2:2013

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 50117-2-1:2005

Koaxiální kabely – Část 2-1: Dílčí specifikace kabelů používaných v kabelových distribučních sítích – Vnitřní kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz – 1 000  MHz

8.7.2016

 

 

 

EN 50117-2-1:2005/A1:2008

 

 

 

 

EN 50117-2-1:2005/A2:2013

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 50117-2-2:2004

Koaxiální kabely – Část 2-2: Dílčí specifikace kabelů používaných v kabelových distribučních sítích – Vnější kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz – 1 000  MHz

8.7.2016

 

 

 

EN 50117-2-2:2004/A1:2008

 

 

 

 

EN 50117-2-2:2004/A2:2013

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 50117-2-3:2004

Koaxiální kabely – Část 2-3: Dílčí specifikace kabelů používaných v kabelových distribučních sítích – Rozváděcí a dálkové kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz – 1 000  MHz

8.7.2016

 

 

 

EN 50117-2-3:2004/A1:2008

 

 

 

 

EN 50117-2-3:2004/A2:2013

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 50117-2-4:2004

Koaxiální kabely – Část 2-4: Dílčí specifikace kabelů používaných v kabelových distribučních sítích – Vnitřní kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz – 3 000  MHz

8.7.2016

 

 

 

EN 50117-2-4:2004/A1:2008

 

 

 

 

EN 50117-2-4:2004/A2:2013

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 50117-2-5:2004

Koaxiální kabely – Část 2-5: Dílčí specifikace kabelů používaných v kabelových distribučních sítích – Vnější kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz – 3 000  MHz

8.7.2016

 

 

 

EN 50117-2-5:2004/AC:2012

 

 

 

 

EN 50117-2-5:2004/A1:2008

 

 

 

 

EN 50117-2-5:2004/A2:2013

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 50117-3-1:2002

Koaxiální kabely – Část 3-1: Dílčí specifikace kabelů používaných v telekomunikačních aplikacích – Miniaturizované kabely používané v digitálních komunikačních systémech

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50117-4-1:2008

Koaxiální kabely – Část 4-1: Dílčí specifikace kabelů pro kabeláž BCT podle EN 50173 – Vnitřní kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 3 000  MHz

8.7.2016

 

 

 

EN 50117-4-1:2008/A1:2013

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 50117-4-2:2015

Koaxiální kabely – Část 4-2: Dílčí specifikace CATV kabelů do 6 GHz používaných v kabelových distribučních sítích

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50156-1:2015

Elektrická zařízení pro kotle a pomocná zařízení – Část 1: Požadavky na projekt používání a instalace

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50156-2:2015

Elektrické zařízení pro kotle a pomocná zařízení – Část 2: Požadavky na navrhování, vývoj a typové schvalování bezpečnostních přístrojů a podsystémů

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50178:1997

Elektronická zařízení pro použití ve výkonových instalacích

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50214:2006

Ploché ohebné kabely s pláštem z PVC

8.7.2016

 

 

 

EN 50214:2006/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 50250:2002

Přechodové adaptéry pro průmyslové použití

8.7.2016

 

 

 

EN 50250:2002/A1:2015

8.7.2016

Pozn. 3

19.1.2018

 

EN 50250:2002/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 50274:2002

Rozváděče nízkého napětí – Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Ochrana před neúmyslným přímým dotykem nebezpečných živých částí

8.7.2016

 

 

 

EN 50274:2002/AC:2009

 

 

 

Cenelec

EN 50288-7:2005

Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení – Část 7: Dílčí specifikace přístrojových a ovládacích kabelů

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-8:2012

Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení – Část 8: Specifikace kabelů typu 1 do 2 MHz

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-9-1:2012

Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení – Část 9-1: Dílčí specifikace stíněných kabelů do 1 000  MHz – Horizontální kabely a páteřní kabely budovy

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-9-2:2015

Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení – Část 9-2: Dílčí specifikace stíněných kabelů od 1 MHz do 1 000  MHz pro pracoviště, propojovací kabely a datová centra

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-10-1:2012

Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení – Část 10-1: Dílčí specifikace stíněných kabelů do 500 MHz – Horizontální kabely a páteřní kabely budovy

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-11-1:2012

Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení – Část 11-1: Dílčí specifikace nestíněných kabelů do 500 MHz – Horizontální kabely a páteřní kabely budovy

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50289-1-3:2001

Komunikační kabely – Specifikace zkušebních metod – Část 1-3: Elektrické zkušební metody – Elektrická pevnost

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50289-1-4:2001

Komunikační kabely – Specifikace zkušebních metod – Část 1-4: Elektrické zkušební metody – Izolační rezistance

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50290-2-1:2005

Komunikační kabely – Část 2-1: Společná pravidla návrhu a konstrukce

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50290-2-20:2001

Komunikační kabely – Část 2-20: Společná pravidla návrhu a konstrukce – Všeobecně

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50290-2-21:2001

Komunikační kabely – Část 2-21: Společná pravidla návrhu a konstrukce – Směsi PVC pro izolaci

8.7.2016

 

 

 

EN 50290-2-21:2001/A1:2007/AC:2016

 

 

 

 

EN 50290-2-21:2001/A1:2007

8.7.2016

Pozn. 3

 

 

EN 50290-2-21:2001/AC:2003

 

 

 

Cenelec

EN 50290-2-22:2001

Komunikační kabely – Část 2-22: Společná pravidla návrhu a konstrukce – Směsi PVC pro pláště

8.7.2016

 

 

 

EN 50290-2-22:2001/A1:2007

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 50290-2-23:2013

Komunikační kabely – Část 2-23: Společná pravidla návrhu a konstrukce – Polyetylenové izolace pro mnohožilové kabely používané ve vstupech telekomunikačních sítí: Venkovní kabely

8.7.2016

EN 50290-2-23:2001

Pozn. 2.1

16.9.2016

Cenelec

EN 50290-2-24:2002

Komunikační kabely – Část 2-24: Společná pravidla návrhu a konstrukce – PE pro pláště

8.7.2016

 

 

 

EN 50290-2-24:2002/A1:2008

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 50290-2-25:2013

Komunikační kabely – Část 2-25: Společná pravidla návrhu a konstrukce – Směsi polypropylénu pro izolaci

8.7.2016

EN 50290-2-25:2002

Pozn. 2.1

16.9.2016

Cenelec

EN 50290-2-26:2002

Komunikační kabely – Část 2-26: Společná pravidla návrhu a konstrukce – Bezhalogenové směsi pro izolaci se zpomaleným šířením plamene

8.7.2016

 

 

 

EN 50290-2-26:2002/A1:2007

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 50290-2-27:2002

Komunikační kabely – Část 2-27: Společná pravidla návrhu a konstrukce – Bezhalogenové termoplastické směsi pro pláště se zpomaleným šířením plamene

8.7.2016

 

 

 

EN 50290-2-27:2002/A1:2007

8.7.2016

Pozn. 3

 

 

EN 50290-2-27:2002/A1:2007/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 50290-2-28:2002

Komunikační kabely – Část 2-28: Společná pravidla návrhu a konstrukce – Plnicí směsi pro plněné kabely

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50290-2-29:2002

Komunikační kabely – Část 2-29: Společná pravidla návrhu a konstrukce – Směsi zesítěného PE pro izolaci

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50290-2-30:2002

Komunikační kabely – Část 2-30: Společná pravidla návrhu a konstrukce – Poly(tetrafluóretylén-hexafluórpropylén) (FEP) pro izolaci a pláště

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50290-4-1:2014

Komunikační kabely – Část 4-1: Obecně k používání kabelů – Podmínky prostředí a bezpečnostní hlediska

8.7.2016

EN 50290-4-1:2001

Pozn. 2.1

16.9.2016

Cenelec

EN 50290-4-2:2014

Komunikační kabely – Část 4-2: Obecně k používání kabelů – Pokyn pro použití

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50363-0:2011

Izolační, plášťové a povrchové materiály pro kabely nízkého napětí – Část 0: Všeobecný úvod

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50363-1:2005

Izolacní, pláštové a povrchové materiály pro nn kabely – Část 1: Zesítené elastomerové izolacní smesi

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50363-2-1:2005

Izolacní, pláštové a povrchové materiály pro nn kabely – Část 2-1: Zesítené elastomerové pláštové smesi

8.7.2016

 

 

 

EN 50363-2-1:2005/A1:2011

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 50363-2-2:2005

Izolacní, pláštové a povrchové materiály pro nn kabely – Část 2-2: Zesítené elastomerové povrchové smesi

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50363-3:2005

Izolacní, pláštové a povrchové materiály pro nn kabely – Část 3: PVC izolacní smesi

8.7.2016

 

 

 

EN 50363-3:2005/A1:2011

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 50363-4-1:2005

Izolacní, pláštové a povrchové materiály pro nn kabely – Část 4-1: PVC pláštové smesi

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50363-4-2:2005

Izolacní, pláštové a povrchové materiály pro nn kabely – Část 4-2: PVC povrchové smesi

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50363-5:2005

Izolacní, pláštové a povrchové materiály pro nn kabely – Část 5: Bezhalogenové, zesítené izolacní materiály

8.7.2016

 

 

 

EN 50363-5:2005/A1:2011

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 50363-6:2005

Izolacní, pláštové a povrchové materiály pro nn kabely – Část 6: Bezhalogenové, zesítené pláštové smesi

8.7.2016

 

 

 

EN 50363-6:2005/A1:2011

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 50363-7:2005

Izolacní, pláštové a povrchové materiály pro nn kabely – Část 7: Bezhalogenové, termoplastické izolacní smesi

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50363-8:2005

Izolacní, pláštové a povrchové materiály pro nn kabely – Část 8: Bezhalogenové, termoplastické pláštové smesi

8.7.2016

 

 

 

EN 50363-8:2005/A1:2011

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 50363-9-1:2005

Izolacní, pláštové a povrchové materiály pro nn kabely – Část 9-1: Smíšené izolacní smesi – Zesítený polyvinylchlorid (XLPVC)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50363-10-1:2005

Izolacní, pláštové a povrchové materiály pro nn kabely – Část 10-1: Smíšené pláštové směsi – Zesítený polyvinylchlorid (XLPVC)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50363-10-2:2005

Izolacní, pláštové a povrchové materiály pro nn kabely – Část 10-2: Smíšené pláštové směsi – Zesítený polyuretan

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50364:2010

Omezení vystavení lidského těla elektromagnetickým polím ze zařízení pracujících v kmitočtovém rozsahu 0 Hz až 300 GHz používaných pro elektronickou ochranu zboží (EAS), vysokofrekvenční identifikaci (RFID) a podobné aplikace

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50369:2005

Zapouzdrené vodotesné systémy pro vedení kabelu

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50395:2005

Elektrické zkušební metody kabelu a vodičů pro nízká napětí

8.7.2016

 

 

 

EN 50395:2005/A1:2011

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 50396:2005

Neelektrické zkušební metody kabelu a vodičů pro nízká napětí

8.7.2016

 

 

 

EN 50396:2005/A1:2011

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 50406-1:2004

Vícepárové kabely pro koncového uživatele používané v telekomunikačních sítích s vysokou bitovou rychlostí – Část 1: Nadzemní kabely

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50406-2:2004

Vícepárové kabely pro koncového uživatele používané v telekomunikačních sítích s vysokou bitovou rychlostí – Část 2: Kabely pro uložení do kabelovodů a přímo do země

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50407-1:2004

Vícepárové kabely používané v digitálních přístupových telekomunikačních sítích s vysokou bitovou rychlostí – Část 1: Venkovní kabely

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50407-3:2014

Vícepárové kabely používané v digitálních přístupových telekomunikačních sítích s vysokou bitovou rychlostí – Část 1: Vnitřní vícepárové/čtyřkové riser kabely do 100 MHz pro připojení do 100 m podporující univerzální služby, xDSL a aplikace do 100 Mbit/s přes IP

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50428:2005

Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace – Skupinová norma – Spínače a související príslušenství pro použití v elektronických systémech pro byty a budovy (HBES)

8.7.2016

 

 

 

EN 50428:2005/A1:2007

 

 

 

 

EN 50428:2005/A2:2009

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 50441-1:2012

Kabely pro vnitřní bytové telekomunikační instalace – Část 1: Nestíněné kabely – Třída 1

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50441-2:2012

Kabely pro vnitřní bytové telekomunikační instalace – Část 2: Stíněné kabely – Třída 1

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50441-3:2006

Kabely pro vnitřní bytové telekomunikační instalace – Část 3: Stíněné kabely – Třída 3

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50441-4:2012

Kabely pro vnitřní bytové telekomunikační instalace – Část 4: Kabely do 1 200  MHz – Třída 3

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50445:2008

Základní výrobková norma pro prokázání shody zařízení pro odporové svařování, obloukové svařování a příbuzné procesy se základními omezeními vzhledem k expozici osob v elektromagnetických polích (0 Hz – 300 GHz)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50491-4-1:2012

Všeobecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) – Část 4-1: Všeobecné požadavky na funkční bezpečnost pro výrobky určené k začlenění do elektronických systémů pro byty a budovy (HBES) a do automatizačních a řídicích systémů budov (BACS)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50491-6-1:2014

Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) – Část 6-1: Instalace HBES – Instalace a plánování

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50497:2007

Doporučená zkušební metoda pro stanovení vypocování změkčovadla z PVC izolace a pláště kabelů

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50520:2009

Krycí desky a krycí pásky na ochranu a upozornění na položení úložných kabelů a úložných vedení při podzemních instalacích

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50525-1:2011

Elektrické kabely – Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (U0/U) včetně – Část 1: Všeobecné požadavky

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50525-2-11:2011

Elektrické kabely – Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (U0/U) včetně – Část 2-11: Kabely pro všeobecné použití – Flexibilní kabely s PVC termoplastickou izolací

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50525-2-12:2011

Elektrické kabely – Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (U0/U) včetně – Část 2-12: Kabely pro všeobecné použití – Prodlužovací vedení s PVC termoplastickou izolací

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50525-2-21:2011

Elektrické kabely – Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (U0/U) včetně – Část 2-21: Kabely pro všeobecné použití – Flexibilní kabely se síťovatelnou elastomerovou izolací

8.7.2016

 

 

 

EN 50525-2-21:2011/AC:2013

 

 

 

Cenelec

EN 50525-2-22:2011

Elektrické kabely – Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (U0/U) včetně – Část 2-22: Kabely pro všeobecné použití – Vysoce flexibilní opletené kabely se síťovatelnou elastomerovou izolací

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50525-2-31:2011

Elektrické kabely – Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (U0/U) včetně – Část 2-31: Kabely pro všeobecné použití – jednožilové neoplášťované kabely s PVC termoplastickou izolací

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50525-2-41:2011

Elektrické kabely – Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (U0/U) včetně – Část 2-41: Kabely pro všeobecné použití – jednožilové kabely se síťovatelnou silikonovou izolací

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50525-2-42:2011

Elektrické kabely – Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (U0/U) včetně – Část 2-41: Kabely pro všeobecné použití – jednožilové kabely se síťovatelnou silikonovou izolací

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50525-2-51:2011

Elektrické kabely – Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (U0/U) včetně – Část 2-51: Kabely pro všeobecné použití – Oleji odolné ovládací kabely s PVC termoplastickou izolací

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50525-2-71:2011

Elektrické kabely – Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (U0/U) včetně – Část 2-71: Kabely pro všeobecné použití – Ploché pokovené kabely (šňůty) s PVC termoplastickou izolací

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50525-2-72:2011

Elektrické kabely – Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (U0/U) včetně – Část 2-72: Kabely pro všeobecné použití – Ploché rozdělitelné kabely (šňůty) s PVC termoplastickou izolací

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50525-2-81:2011

Elektrické kabely – Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (U0/U) včetně – Část 2-81: Kabely pro všeobecné použití – Kabely se síťovatelným elastomerovým obalem pro obloukové svařování

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50525-2-82:2011

Elektrické kabely – Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (U0/U) včetně – Část 2-82: Kabely pro všeobecné použití – Kabely se síťovatelnou elastomerovou izolací pro dekorativní účely

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50525-2-83:2011

Elektrické kabely – Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (U0/U) včetně – Část 2-83: Kabely pro všeobecné použití – Vícežilové kabely se síťovatelnou silikonovou izolací

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50525-3-11:2011

Elektrické kabely – Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (U0/U) včetně – Část 3-11: Kabely se speciálními vlastnostmi v případě požáru – Flexibilní kabely s bezhalogenní termoplastickou izolací a s nízkou emisí dýmu

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50525-3-21:2011

Elektrické kabely – Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (U0/U) včetně – Část 3-21: Kabely se speciálními vlastnostmi v případě požáru – Flexibilní kabely s bezhalogenní zesítěnou izolací a s nízkou emisí dýmu

8.7.2016

 

 

 

EN 50525-3-21:2011/AC:2013

 

 

 

Cenelec

EN 50525-3-31:2011

Elektrické kabely – Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (U0/U) včetně – Část 3-31: Kabely se speciálními vlastnostmi v případě požáru – Jednožilové kabely bez pláště s bezhalogenní termoplastickou izolaci a s nízkou emisí dýmu

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50525-3-41:2011

Elektrické kabely – Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (U0/U) včetně – Část 3-41: Kabely se speciálními vlastnostmi v případě požáru – Jednožilové kabely bez pláště s bezhalogenní zesítěnou izolaci a s nízkou emisí dýmu

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50539-11:2013

Ochrany před přepětím nízkého napětí – Ochrany před přepětím pro specifické aplikace – Část 11: Požadavky a zkoušky SPD pro fotovoltaické aplikace

8.7.2016

 

 

 

EN 50539-11:2013/A1:2014

8.7.2016

Pozn. 3

25.7.2017

Cenelec

EN 50550:2011

Ochranná zařízení proti přechodnému přepětí pro domácnost a podobné použití (POP)

8.7.2016

 

 

 

EN 50550:2011/AC:2012

 

 

 

 

EN 50550:2011/A1:2014

8.7.2016

Pozn. 3

28.7.2017

Cenelec

EN 50556:2011

Systémy silniční dopravní signalizace

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50557:2011

Požadavky na zařízení pro automatické opětné zapínání (ARD) pro jističe a proudové chrániče RCBO a RCCB pro domácnost a podobné použití

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50565-1:2014

Elektrické kabely – Návod na použití kabelů pro jmenovité napětí nepřekračující 450/750 V – Část 1: Obecné pokyny

8.7.2016

HD 516 S2:1997

+ A1:2003

+ A2:2008

Pozn. 2.1

17.2.2017

Cenelec

EN 50565-2:2014

Elektrické kabely – Návod na použití kabelů se jmenovitým napětím do 450/750 V – Část 2: Specifický návod pro typy kabelů související s EN 50525

8.7.2016

HD 516 S2:1997

+ A1:2003

+ A2:2008

Pozn. 2.1

17.2.2017

Cenelec

EN 50615:2015

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Zvláštní požadavky na zařízení pro prevenci a potlačení požáru u elektrických varných desek (varných povrchů)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50618:2014

Elektrické kabely pro fotovoltaické systémy

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60034-1:2010

Točivé elektrické stroje – Část 1: Jmenovité údaje a vlastnosti

IEC 60034-1:2010 (Modifikovaná)

8.7.2016

 

 

 

EN 60034-1:2010/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 60034-5:2001

Točivé elektrické stroje – Část 5: Stupně ochrany dané vlastní konstrukcí točivých elektrických strojů (IP kód) – Klasifikace

IEC 60034-5:2000

8.7.2016

 

 

 

EN 60034-5:2001/A1:2007

IEC 60034-5:2000/A1:2006

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 60034-6:1993

Točivé elektrické stroje – Část 6: Způsoby chlazení (IC kód)

IEC 60034-6:1991

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60034-7:1993

Točivé elektrické stroje – Část 7: Označování tvarů strojů a polohy svorkovnice (IM kód)

IEC 60034-7:1992

8.7.2016

 

 

 

EN 60034-7:1993/A1:2001

IEC 60034-7:1992/A1:2000

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 60034-8:2007

Točivé elektrické stroje – Část 8: Značení svorek a smysl točení

IEC 60034-8:2007

8.7.2016

 

 

 

EN 60034-8:2007/A1:2014

IEC 60034-8:2007/A1:2014

8.7.2016

Pozn. 3

24.4.2017

Cenelec

EN 60034-9:2005

Točivé elektrické stroje – Část 9: Mezní hodnoty hluku

IEC 60034-9:2003 (Modifikovaná)

8.7.2016

 

 

 

EN 60034-9:2005/A1:2007

IEC 60034-9:2003/A1:2007

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 60034-11:2004

Točivé elektrické stroje – Část 11: Tepelná ochrana

IEC 60034-11:2004

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60034-12:2002

Točivé elektrické stroje – Část 12: Rozběhové vlastnosti jednootáčkových trojfázových asynchronních motorů nakrátko

IEC 60034-12:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60034-12:2002/A1:2007

IEC 60034-12:2002/A1:2007

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 60034-14:2004

Točivé elektrické stroje – Část 14: Mechanické vibrace určitých strojů s výškou osy 56 mm a výše – Měření, hodnocení a mezní hodnoty mohutnosti vibrací

IEC 60034-14:2003

8.7.2016

 

 

 

EN 60034-14:2004/A1:2007

IEC 60034-14:2003/A1:2007

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 60051-2:1989

Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství – Část 2: Speciální požadavky pro ampérmetry a voltmetry

IEC 60051-2:1984

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60051-3:1989

Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství – Část 3: Speciální požadavky pro wattmetry a varmetry

IEC 60051-3:1984

8.7.2016

 

 

 

EN 60051-3:1989/A1:1995

IEC 60051-3:1984/A1:1994

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 60051-4:1989

Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství – Část 4: Speciální požadavky pro kmitoměry

IEC 60051-4:1984

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60051-5:1989

Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství – Část 5: Speciální požadavky pro fázoměry, měřiče účiníku a synchronoskopy

IEC 60051-5:1985

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60051-6:1989

Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství – Část 6: Speciální požadavky pro ohmmetry (měřiče impedance) a měřiče vodivosti

IEC 60051-6:1984

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60051-7:1989

Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství – Část 7: Speciální požadavky pro vícefunkční přístroje

IEC 60051-7:1984

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60051-8:1989

Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství – Část 8: Speciální požadavky pro příslušenství

IEC 60051-8:1984

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60051-9:1989

Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství – Část 9: Doporučené zkušební metody

IEC 60051-9:1988

8.7.2016

 

 

 

EN 60051-9:1989/A1:1995

IEC 60051-9:1988/A1:1994

 

 

 

 

EN 60051-9:1989/A2:1995

IEC 60051-9:1988/A2:1995

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 60110-1:1998

Silové kondenzátory pro tepelná indukční zařízení – Část 1: Všeobecně

IEC 60110-1:1998

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60127-1:2006

Miniaturní pojistky – Část 1: Definice miniaturních pojistek a všeobecné požadavky na miniaturní tavné vložky

IEC 60127-1:2006

8.7.2016

 

 

 

EN 60127-1:2006/A1:2011

IEC 60127-1:2006/A1:2011

 

 

 

 

EN 60127-1:2006/A2:2015

IEC 60127-1:2006/A2:2015

8.7.2016

Pozn. 3

25.3.2018

Cenelec

EN 60127-2:2014

Miniaturní pojistky – Část 2: Trubičkové tavné pojistkové vložky

IEC 60127-2:2014

8.7.2016

EN 60127-2:2003

+ A1:2003

+ A2:2010

Pozn. 2.1

24.10.2017

Cenelec

EN 60127-4:2005

Miniaturní pojistky – Část 4: Univerzální stavebnicové tavné vložky (UMF) – Typy pro montáž do otvoru a pro povrchovou montáž

IEC 60127-4:2005

8.7.2016

 

 

 

EN 60127-4:2005/A1:2009

IEC 60127-4:2005/A1:2008

 

 

 

 

EN 60127-4:2005/A2:2013

IEC 60127-4:2005/A2:2012

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 60127-6:2014

Miniaturní pojistky – Část 6: Držáky pro miniaturní pojistkové vložky

IEC 60127-6:2014

8.7.2016

EN 60127-6:1994

+ A1:1996

+ A2:2003

Pozn. 2.1

8.10.2017

Cenelec

EN 60127-7:2016

Miniaturní pojistky – Část 7: Miniaturní pojistkové vložky pro zvláštní použití

IEC 60127-7:2015

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60143-2:2013

Sériové kondenzátory pro výkonové systémy – Část 2: Ochranná zařízení pro baterie sériových kondenzátorů

IEC 60143-2:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60155:1995

Startéry pro zářivky

IEC 60155:1993

8.7.2016

 

 

 

EN 60155:1995/A1:1995

IEC 60155:1993/A1:1995

 

 

 

 

EN 60155:1995/A2:2007

IEC 60155:1993/A2:2006

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 60204-1:2006

Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů – Část 1: Všeobecné požadavky

IEC 60204-1:2005 (Modifikovaná)

8.7.2016

 

 

 

EN 60204-1:2006/A1:2009

IEC 60204-1:2005/A1:2008

8.7.2016

Pozn. 3

 

 

EN 60204-1:2006/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 60204-32:2008

Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů – Část 32: Požadavky na elektrická zařízení zdvihacích strojů

IEC 60204-32:2008

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60215:1989

Bezpečnostní ustanovení pro rozhlasové vysílače

IEC 60215:1987

8.7.2016

 

 

 

EN 60215:1989/A1:1992

IEC 60215:1987/A1:1990

 

 

 

 

EN 60215:1989/A2:1994

IEC 60215:1987/A2:1993

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 60228:2005

Jádra izolovaných kabelu

IEC 60228:2004

8.7.2016

 

 

 

EN 60228:2005/AC:2005

 

 

 

Cenelec

EN IEC 60238:2018

Objímky s Edisonovým závitem pro světelné zdroje

IEC 60238:2016

Toto je první zveřejnění

EN 60238:2004

+ A1:2008

+ A2:2011

Pozn. 2.1

23.3.2021

Cenelec

EN 60252-1:2011

Kondenzátory pro střídavé motory – Část 1: Všeobecně – Provedení, zkoušení a dimenzování – Bezpečnostní požadavky – Pokyny pro montáž a provoz

IEC 60252-1:2010

8.7.2016

 

 

 

EN 60252-1:2011/A1:2013

IEC 60252-1:2010/A1:2013

8.7.2016

Pozn. 3

3.10.2016

Cenelec

EN 60252-2:2011

Kondenzátory pro střídavé motory – Část 2: Rozběhové kondenzátory

IEC 60252-2:2010

8.7.2016

 

 

 

EN 60252-2:2011/A1:2013

IEC 60252-2:2010/A1:2013

8.7.2016

Pozn. 3

3.10.2016

Cenelec

EN 60255-27:2014

Měřící relé a ochranná zařízení – Část 27: Požadavky na bezpečnost výrobku

IEC 60255-27:2013

8.7.2016

EN 60255-5:2001

EN 60255-27:2005

Pozn. 2.1

19.11.2016

Cenelec

EN 60269-1:2007

Pojistky nízkého napětí – Část 1: Všeobecné požadavky

IEC 60269-1:2006

8.7.2016

 

 

 

EN 60269-1:2007/A1:2009

IEC 60269-1:2006/A1:2009

 

 

 

 

EN 60269-1:2007/A2:2014

IEC 60269-1:2006/A2:2014

8.7.2016

Pozn. 3

4.8.2017

Cenelec

HD 60269-2:2013

Pojistky nízkého napětí – Část 2: Doplňující požadavky na pojistky určené pro kvalifikovanou obsluhu (pojistky převážně pro průmyslové použití) – Příklady normalizovaných pojistkových systémů A až K

IEC 60269-2:2013 (Modifikovaná)

8.7.2016

HD 60269-2:2010

Pozn. 2.1

15.8.2016

Cenelec

HD 60269-3:2010

Pojistky nízkého napětí – Část 3: Doplňující požadavky pro pojistky pro nekvalifikovanou obsluhu (pojistky převážně pro domovní nebo podobné účely) – Příklady normalizovaných systémů pojistek A až F

IEC 60269-3:2010 (Modifikovaná)

8.7.2016

 

 

 

HD 60269-3:2010/A1:2013

IEC 60269-3:2010/A1:2013

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 60269-4:2009

Pojistky nízkého napětí – Část 4: Doplňující požadavky pro tavné pojistkové vložky pro ochranu polovodičových prvků

IEC 60269-4:2009

8.7.2016

 

 

 

EN 60269-4:2009/A1:2012

IEC 60269-4:2009/A1:2012

 

 

 

Cenelec

EN 60269-6:2011

Pojistky nízkého napětí – Část 6: Doplňující požadavky na pojistkové tavné vložky pro ochranu solárních fotovoltaických energetických systémů

IEC 60

IEC 60269-6:2010

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60309-1:1999

Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové použití – Část 1: Všeobecné požadavky

IEC 60309-1:1999

8.7.2016

 

 

 

EN 60309-1:1999/A1:2007

IEC 60309-1:1999/A1:2005 (Modifikovaná)

 

 

 

 

EN 60309-1:1999/A2:2012

IEC 60309-1:1999/A2:2012

8.7.2016

Pozn. 3

 

 

EN 60309-1:1999/A1:2007/AC:2014

 

 

 

Cenelec

EN 60309-2:1999

Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové použití – Část 2: Požadavky na zaměnitelnost rozměrů pro přístroje s kolíky a s dutinkami

IEC 60309-2:1999

8.7.2016

 

 

 

EN 60309-2:1999/A1:2007

IEC 60309-2:1999/A1:2005 (Modifikovaná)

 

 

 

 

EN 60309-2:1999/A2:2012

IEC 60309-2:1999/A2:2012

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 60309-4:2007

Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové účely – Část 4: Spínané pevné a pohyblivé zásuvky s blokováním nebo bez blokování

IEC 60309-4:2006 (Modifikovaná)

8.7.2016

 

 

 

EN 60309-4:2007/A1:2012

IEC 60309-4:2006/A1:2012

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 60320-1:2001

Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití – Část 1: Všeobecné požadavky

IEC 60320-1:2001

8.7.2016

 

 

 

EN 60320-1:2001/A1:2007

IEC 60320-1:2001/A1:2007

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 60320-2-1:2000

Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití – Část 2-1: Nástrčky a přívodky pro šicí stroje

IEC 60320-2-1:2000

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60320-2-2:1998

Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití – Část 2-2: Propojovací zásuvky a vidlice pro domácnost a podobná zařízení

IEC 60320-2-2:1998

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60320-2-4:2006

Nástrcky a prívodky na spotrebice pro domácnost a podobné všeobecné použití – Část 2-4: Nástrčky a přívodky závislé na hmotnosti spotrebičů

IEC 60320-2-4:2005

8.7.2016

 

 

 

EN 60320-2-4:2006/A1:2009

IEC 60320-2-4:2005/A1:2009

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 60332-1-1:2004

Zkoušky elektrických a optických kabelu v podmínkách požáru – Část 1-1: Zkouška svislého šírení plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací – Zkušební zařízení

IEC 60332-1-1:2004

8.7.2016

 

 

 

EN 60332-1-1:2004/A1:2015

IEC 60332-1-1:2004/A1:2015

8.7.2016

Pozn. 3

1.9.2018

Cenelec

EN 60332-1-2:2004

Zkoušky elektrických a optických kabelu v podmínkách požáru – Část 1-2: Zkouška svislého šírení plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací – Postup pro 1 kW smesný plamen

IEC 60332-1-2:2004

8.7.2016

 

 

 

EN 60332-1-2:2004/A1:2015

IEC 60332-1-2:2004/A1:2015

8.7.2016

Pozn. 3

1.9.2018

Cenelec

EN 60332-1-3:2004

Zkoušky elektrických a optických kabelu v podmínkách požáru – Část 1-3: Zkouška svislého šírení plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací – Postup pro určení horících kapek/částic

IEC 60332-1-3:2004

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60332-2-1:2004

Zkoušky elektrických a optických kabelu v podmínkách požáru – Část 2-1: Zkouška svislého šírení plamene pro vodiče nebo kabely malého prurezu s jednou izolací – Zkušební zarízení

IEC 60332-2-1:2004

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60332-2-2:2004

Zkoušky elektrických a optických kabelu v podmínkách požáru – Část 2-2: Zkouška svislého šírení plamene pro vodiče nebo kabely malého prurezu s jednou izolací – Postup pro svítivý plamen

IEC 60332-2-2:2004

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60332-3-10:2009

Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru – Část 3-10: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů – Zařízení

IEC 60332-3-10:2000 + A1:2008

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60332-3-21:2009

Zkoušky elektrických kabelů v podmínkách požáru – Část 3-21: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů – Kategorie A F/R

IEC 60332-3-21:2000 (Modifikovaná)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60332-3-22:2009

Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru – Část 3-22: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů – Kategorie A

IEC 60332-3-22:2000 + A1:2008

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60332-3-23:2009

Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru – Část 3-23: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů – Kategorie B

IEC 60332-3-23:2000 + A1:2008

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60332-3-24:2009

Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru – Část 3-24: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů – Kategorie C

IEC 60332-3-24:2000 + A1:2008

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60332-3-25:2009

Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru – Část 3-25: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů – Kategorie D

IEC 60332-3-25:2000 + A1:2008

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60335-1:2012

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 1: Všeobecné požadavky

IEC 60335-1:2010 (Modifikovaná)

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-1:2012/AC:2014

 

 

 

 

EN 60335-1:2012/A11:2014

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-2:2010

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-2: Zvláštní požadavky na vysavače a úklidové spotřebiče vysávající vodu

IEC 60335-2-2:2009

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-2:2010/A11:2012

 

 

 

 

EN 60335-2-2:2010/A1:2013

IEC 60335-2-2:2009/A1:2012

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 60335-2-4:2010

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-4: Zvláštní požadavky na odstředivky prádla

IEC 60335-2-4:2008 (Modifikovaná)

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-4:2010/A1:2015

IEC 60335-2-4:2008/A1:2012 (Modifikovaná)

8.7.2016

Pozn. 3

12.8.2016

Cenelec

EN 60335-2-5:2015

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-5: Zvláštní požadavky na myčky nádobí

IEC 60335-2-5:2012 (Modifikovaná)

8.7.2016

EN 60335-2-5:2003

+ A11:2009

+ A12:2012

+ A1:2005

+ A2:2008

Pozn. 2.1

9.8.2016

Cenelec

EN 60335-2-6:2015

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-6: Zvláštní požadavky na nepřenosné sporáky, varné panely, trouby a podobné spotřebiče

IEC 60335-2-6:2014 (Modifikovaná)

8.7.2016

EN 60335-2-6:2003

+ A11:2010

+ A12:2012

+ A13:2013

+ A1:2005

+ A2:2008

Pozn. 2.1

9.2.2018

Cenelec

EN 60335-2-7:2010

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-7: Zvláštní požadavky na pračky

IEC 60335-2-7:2008 (Modifikovaná)

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-7:2010/A11:2013

 

 

 

 

EN 60335-2-7:2010/A1:2013

IEC 60335-2-7:2008/A1:2011 (Modifikovaná)

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 60335-2-8:2015

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-8: Zvláštní požadavky na holicí strojky, strojky na stříhání vlasů a podobné spotřebiče

IEC 60335-2-8:2012 (Modifikovaná)

8.7.2016

EN 60335-2-8:2003

+ A1:2005

+ A2:2008

Pozn. 2.1

20.7.2018

 

EN 60335-2-8:2015/A1:2016

IEC 60335-2-8:2012/A1:2015

8.7.2016

Pozn. 3

28.12.2018

Cenelec

EN 60335-2-9:2003

Elektrické spotrebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-9: Zvláštní požadavky na grily, opékače topinek a podobné prenosné spotrebiče pro varení

IEC 60335-2-9:2002 (Modifikovaná)

8.9.2017

 

 

 

EN 60335-2-9:2003/A1:2004

IEC 60335-2-9:2002/A1:2004

 

 

 

 

EN 60335-2-9:2003/A12:2007

 

 

 

 

EN 60335-2-9:2003/A13:2010/AC:2011

 

 

 

 

EN 60335-2-9:2003/A13:2010/AC:2012

 

 

 

 

EN 60335-2-9:2003/A13:2010

 

 

 

 

EN 60335-2-9:2003/A2:2006

IEC 60335-2-9:2002/A2:2006

8.9.2017

Pozn. 3

 

Omezení:

Uplatňování následujících částí normy EN 60335-2-9:2003 ve znění změny A13:2010 nezakládá předpoklad shody s bezpečnostními cíli stanovenými v bodě 1 písm. c) přílohy I směrnice 2014/35/EU ve spojení s bodem 2 písm. b) uvedené přílohy:

poznámka pod čarou b tabulky Z101 v oddíle 11,

části oddílu 7.1, které odkazují na poznámku pod čarou b tabulky Z101,

části oddílu 11.Z10x, které odkazují na výstupy ventilace.

Cenelec

EN 60335-2-10:2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-10: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ošetřování podlah a na spotřebiče pro kartáčování za mokra

IEC 60335-2-10:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-10:2003/A1:2008

IEC 60335-2-10:2002/A1:2008

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 60335-2-11:2010

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-11: Zvláštní požadavky na bubnové sušičky

IEC 60335-2-11:2008 (Modifikovaná)

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-11:2010/A11:2012

 

 

 

 

EN 60335-2-11:2010/A1:2015

IEC 60335-2-11:2008/A1:2012 (Modifikovaná)

8.7.2016

Pozn. 3

24.2.2017

Cenelec

EN 60335-2-12:2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-12: Zvláštní požadavky na ohřívací desky a podobné spotřebiče

IEC 60335-2-12:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-12:2003/A1:2008

IEC 60335-2-12:2002/A1:2008

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 60335-2-13:2010

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-13: Zvláštní požadavky na ponorné smažiče, smažicí pánve a podobné spotřebiče

IEC 60335-2-13:2009

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-13:2010/A11:2012

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 60335-2-15:2002

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-15: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ohřev kapalin

IEC 60335-2-15:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-15:2002/A1:2005

IEC 60335-2-15:2002/A1:2005

 

 

 

 

EN 60335-2-15:2002/A11:2012/AC:2013

 

 

 

 

EN 60335-2-15:2002/A11:2012

 

 

 

 

EN 60335-2-15:2002/A2:2008

IEC 60335-2-15:2002/A2:2008

8.7.2016

Pozn. 3

 

 

EN 60335-2-15:2002/AC:2005

 

 

 

 

EN 60335-2-15:2002/AC:2006

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-16:2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-16: Zvláštní požadavky na drtiče odpadků z potravin

IEC 60335-2-16:2002 (Modifikovaná)

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-16:2003/A1:2008

IEC 60335-2-16:2002/A1:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-16:2003/A2:2012

IEC 60335-2-16:2002/A2:2011

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 60335-2-17:2013

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-17: Zvláštní požadavky na přikrývky, podušky, oděvy a podobné ohebné tepelné spotřebiče

IEC 60335-2-17:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60335-2-21:2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-21: Zvláštní požadavky na akumulační ohřívače vody

IEC 60335-2-21:2002 (Modifikovaná)

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-21:2003/A1:2005

IEC 60335-2-21:2002/A1:2004

 

 

 

 

EN 60335-2-21:2003/A2:2008

IEC 60335-2-21:2002/A2:2008

8.7.2016

Pozn. 3

 

 

EN 60335-2-21:2003/AC:2007

 

 

 

 

EN 60335-2-21:2003/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-23:2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-23: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ošetřování pokožky a vlasů

IEC 60335-2-23:2003

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-23:2003/A11:2010/AC:2012

 

 

 

 

EN 60335-2-23:2003/A11:2010

 

 

 

 

EN 60335-2-23:2003/A1:2008

IEC 60335-2-23:2003/A1:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-23:2003/A2:2015

IEC 60335-2-23:2003/A2:2012 (Modifikovaná)

8.7.2016

Pozn. 3

29.9.2017

Cenelec

EN 60335-2-25:2012

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-25: Zvláštní požadavky na mikrovlnné trouby včetně kombinovaných mikrovlnných trub

IEC 60335-2-25:2010 (Modifikovaná)

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-25:2012/A1:2015

IEC 60335-2-25:2010/A1:2014

8.7.2016

Pozn. 3

16.9.2017

 

EN 60335-2-25:2012/A2:2016

IEC 60335-2-25:2010/A2:2015

8.7.2016

Pozn. 3

28.12.2018

Cenelec

EN 60335-2-26:2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-26: Zvláštní požadavky na hodiny

IEC 60335-2-26:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-26:2003/A1:2008

IEC 60335-2-26:2002/A1:2008

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 60335-2-27:2013

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-27: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ošetřování pleti použitím ultrafialového a infračerveného záření

IEC 60335-2-27:2009 (Modifikovaná)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60335-2-28:2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-28: Zvláštní požadavky na šicí stroje

IEC 60335-2-28:2002 (Modifikovaná)

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-28:2003/A1:2008

IEC 60335-2-28:2002/A1:2008

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 60335-2-29:2004

Elektrické spotrebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-29: Zvláštní požadavky na nabíječe baterií

IEC 60335-2-29:2002 + A1:2004

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-29:2004/A2:2010

IEC 60335-2-29:2002/A2:2009

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 60335-2-30:2009

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-30: Zvláštní požadavky na topidla pro vytápění místnosti

IEC 60335-2-30:2009

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-30:2009/A11:2012

8.7.2016

Pozn. 3

 

 

EN 60335-2-30:2009/AC:2010

 

 

 

 

EN 60335-2-30:2009/AC:2014

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-31:2014

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-31: Zvláštní požadavky na sporákové odsavače par a jiné odsavače kuchyňských par

IEC 60335-2-31:2012 (Modifikovaná)

8.7.2016

EN 60335-2-31:2003

+ A1:2006

+ A2:2009

Pozn. 2.1

28.4.2017

Cenelec

EN 60335-2-32:2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-32: Zvláštní požadavky na masážní spotřebiče

IEC 60335-2-32:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-32:2003/A1:2008

IEC 60335-2-32:2002/A1:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-32:2003/A2:2015

IEC 60335-2-32:2002/A2:2013 (Modifikovaná)

8.7.2016

Pozn. 3

11.11.2017

Cenelec

EN 60335-2-34:2013

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-34: Zvláštní požadavky na motorkompresory

IEC 60335-2-34:2012

8.7.2016

EN 60335-2-34:2002

+ A11:2004

+ A1:2005

+ A2:2009

Pozn. 2.1

27.6.2018

Cenelec

EN 60335-2-35:2016

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-35: Zvláštní požadavky na průtokové ohřívače vody

IEC 60335-2-35:2012 (Modifikovaná)

8.7.2016

EN 60335-2-35:2002

+ A1:2007

+ A2:2011

Pozn. 2.1

12.10.2018

Cenelec

EN 60335-2-36:2002

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-36: Zvláštní požadavky na elektrické sporáky, pece, plotny a varné jednotky pro komerční účely

IEC 60335-2-36:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-36:2002/A1:2004

IEC 60335-2-36:2002/A1:2004

 

 

 

 

EN 60335-2-36:2002/A11:2012

 

 

 

 

EN 60335-2-36:2002/A2:2008

IEC 60335-2-36:2002/A2:2008

8.7.2016

Pozn. 3

 

 

EN 60335-2-36:2002/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-37:2002

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-37: Zvláštní požadavky na elektrické ponorné smažiče pro komerční účely

IEC 60335-2-37:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-37:2002/A1:2008

IEC 60335-2-37:2002/A1:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-37:2002/A11:2012

8.7.2016

Pozn. 3

 

 

EN 60335-2-37:2002/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-38:2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-38: Zvláštní požadavky na elektrické opékače a kontaktní grily pro komerční účely

IEC 60335-2-38:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-38:2003/A1:2008

IEC 60335-2-38:2002/A1:2008

8.7.2016

Pozn. 3

 

 

EN 60335-2-38:2003/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-39:2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-39: Zvláštní požadavky na elektrické víceúčelové varné pánve pro komerční účely

IEC 60335-2-39:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-39:2003/A1:2004

IEC 60335-2-39:2002/A1:2004

 

 

 

 

EN 60335-2-39:2003/A2:2008

IEC 60335-2-39:2002/A2:2008

8.7.2016

Pozn. 3

 

 

EN 60335-2-39:2003/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-40:2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-40: Zvláštní požadavky na elektrická tepelná čerpadla, klimatizátory vzduchu a odvlhčovače

IEC 60335-2-40:2002 (Modifikovaná)

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-40:2003/A11:2004

 

 

 

 

EN 60335-2-40:2003/A12:2005

 

 

 

 

EN 60335-2-40:2003/A1:2006

IEC 60335-2-40:2002/A1:2005 (Modifikovaná)

 

 

 

 

EN 60335-2-40:2003/A13:2012/AC:2013

 

 

 

 

EN 60335-2-40:2003/A13:2012

 

 

 

 

EN 60335-2-40:2003/A2:2009

IEC 60335-2-40:2002/A2:2005 (Modifikovaná)

8.7.2016

Pozn. 3

 

 

EN 60335-2-40:2003/AC:2006

 

 

 

 

EN 60335-2-40:2003/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-41:2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-41: Zvláštní požadavky na čerpadla

IEC 60335-2-41:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-41:2003/A1:2004

IEC 60335-2-41:2002/A1:2004

 

 

 

 

EN 60335-2-41:2003/A2:2010

IEC 60335-2-41:2002/A2:2009

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 60335-2-42:2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-42: Zvláštní požadavky na elektrické pece s nucenou konvekcí, parní spotřebiče a paro-konvekční pece pro komerční účely

IEC 60335-2-42:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-42:2003/A1:2008

IEC 60335-2-42:2002/A1:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-42:2003/A11:2012

8.7.2016

Pozn. 3

 

 

EN 60335-2-42:2003/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-43:2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-43: Zvláštní požadavky na sušiče prádla a ručníků

IEC 60335-2-43:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-43:2003/A1:2006

IEC 60335-2-43:2002/A1:2005

 

 

 

 

EN 60335-2-43:2003/A2:2008

IEC 60335-2-43:2002/A2:2008

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 60335-2-44:2002

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-44: Zvláštní požadavky na žehliče

IEC 60335-2-44:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-44:2002/A1:2008

IEC 60335-2-44:2002/A1:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-44:2002/A2:2012

IEC 60335-2-44:2002/A2:2011

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 60335-2-45:2002

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-45: Zvláštní požadavky na přenosné tepelné nářadí a podobné spotřebiče

IEC 60335-2-45:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-45:2002/A1:2008

IEC 60335-2-45:2002/A1:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-45:2002/A2:2012

IEC 60335-2-45:2002/A2:2011

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 60335-2-47:2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-47: Zvláštní požadavky na elektrické varné kotle pro komerční účely

IEC 60335-2-47:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-47:2003/A1:2008

IEC 60335-2-47:2002/A1:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-47:2003/A11:2012

8.7.2016

Pozn. 3

 

 

EN 60335-2-47:2003/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-48:2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-48: Zvláštní požadavky na elektrické grily a opékače topinek pro komerční účely

IEC 60335-2-48:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-48:2003/A1:2008

IEC 60335-2-48:2002/A1:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-48:2003/A11:2012

8.7.2016

Pozn. 3

 

 

EN 60335-2-48:2003/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-49:2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-49: Zvláštní požadavky na elektrické vyhřívací spotřebiče pro komerční účely

IEC 60335-2-49:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-49:2003/A1:2008

IEC 60335-2-49:2002/A1:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-49:2003/A11:2012

8.7.2016

Pozn. 3

 

 

EN 60335-2-49:2003/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-50:2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-50: Zvláštní požadavky na elektrické ohřívací lázně pro komerční účely

IEC 60335-2-50:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-50:2003/A1:2008

IEC 60335-2-50:2002/A1:2007

8.7.2016

Pozn. 3

 

 

EN 60335-2-50:2003/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-51:2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-51: Zvláštní požadavky na pevně připojená oběhová čerpadla pro systémy vytápění a rozvody užitkové vody

IEC 60335-2-51:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-51:2003/A1:2008

IEC 60335-2-51:2002/A1:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-51:2003/A2:2012

IEC 60335-2-51:2002/A2:2011

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 60335-2-52:2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-52: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ústní hygienu

IEC 60335-2-52:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-52:2003/A11:2010/AC:2012

 

 

 

 

EN 60335-2-52:2003/A11:2010

 

 

 

 

EN 60335-2-52:2003/A1:2008

IEC 60335-2-52:2002/A1:2008

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 60335-2-53:2011

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-53: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro vytápění saun a infračervené kabiny

IEC 60335-2-53:2011

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60335-2-54:2008

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-54: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro čištění povrchů pro použití v domácnosti s využitím kapalin nebo páry

IEC 60335-2-54:2008

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-54:2008/A11:2012/AC:2015

 

 

 

 

EN 60335-2-54:2008/A11:2012

8.7.2016

Pozn. 3

30.4.2016

 

EN 60335-2-54:2008/A1:2015

IEC 60335-2-54:2008/A1:2015

8.7.2016

Pozn. 3

9.9.2018

Cenelec

EN 60335-2-55:2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-55: Zvláštní požadavky na elektrické spotřebiče pro použití v akváriích a zahradních bazénech

IEC 60335-2-55:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-55:2003/A1:2008

IEC 60335-2-55:2002/A1:2008

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 60335-2-56:2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-56: Zvláštní požadavky na projektory a podobné spotřebiče

IEC 60335-2-56:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-56:2003/A1:2008

IEC 60335-2-56:2002/A1:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-56:2003/A2:2014

IEC 60335-2-56:2002/A2:2014

8.7.2016

Pozn. 3

16.9.2017

Cenelec

EN 60335-2-58:2005

Elektrické spotrebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-58: Zvláštní požadavky na elektrické mycí stroje pro komerční účely

IEC 60335-2-58:2002 (Modifikovaná)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60335-2-59:2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-59: Zvláštní požadavky na hubiče hmyzu

IEC 60335-2-59:2002 (Modifikovaná)

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-59:2003/A1:2006

IEC 60335-2-59:2002/A1:2006

 

 

 

 

EN 60335-2-59:2003/A2:2009

IEC 60335-2-59:2002/A2:2009

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 60335-2-60:2003

Elektrické spotrebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-60: Zvláštní požadavky na vírivé vany a vírívé lázne

IEC 60335-2-60:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-60:2003/A1:2005

IEC 60335-2-60:2002/A1:2004

 

 

 

 

EN 60335-2-60:2003/A12:2010

 

 

 

 

EN 60335-2-60:2003/A11:2010

 

 

 

 

EN 60335-2-60:2003/A2:2008

IEC 60335-2-60:2002/A2:2008

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 60335-2-61:2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-61: Zvláštní požadavky na akumulační topidla pro vytápění místností

IEC 60335-2-61:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-61:2003/A1:2005

IEC 60335-2-61:2002/A1:2005

 

 

 

 

EN 60335-2-61:2003/A2:2008

IEC 60335-2-61:2002/A2:2008

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 60335-2-62:2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-62: Zvláštní požadavky na elektrické mycí dřezy pro komerční účely

IEC 60335-2-62:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-62:2003/A1:2008

IEC 60335-2-62:2002/A1:2008

8.7.2016

Pozn. 3

 

 

EN 60335-2-62:2003/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-65:2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-65: Zvláštní požadavky na čističe vzduchu

IEC 60335-2-65:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-65:2003/A1:2008

IEC 60335-2-65:2002/A1:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-65:2003/A11:2012

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 60335-2-66:2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-66: Zvláštní požadavky na ohřívače pro vodní matrace

IEC 60335-2-66:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-66:2003/A1:2008

IEC 60335-2-66:2002/A1:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-66:2003/A2:2012

IEC 60335-2-66:2002/A2:2011

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 60335-2-70:2002

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-70: Zvláštní požadavky na dojicí stroje

IEC 60335-2-70:2002

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60335-2-71:2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-71: Zvláštní požadavky na elektrické tepelné spotřebiče na líhnutí a odchov zvířat

IEC 60335-2-71:2002 (Modifikovaná)

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-71:2003/A1:2007

IEC 60335-2-71:2002/A1:2007

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 60335-2-73:2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-73: Zvláštní požadavky na stabilní ponorné ohřívače

IEC 60335-2-73:2002 (Modifikovaná)

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-73:2003/A1:2006

IEC 60335-2-73:2002/A1:2006

 

 

 

 

EN 60335-2-73:2003/A2:2009

IEC 60335-2-73:2002/A2:2009

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 60335-2-74:2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-74: Zvláštní požadavky na přenosné ponorné ohřívače

IEC 60335-2-74:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-74:2003/A1:2006

IEC 60335-2-74:2002/A1:2006

 

 

 

 

EN 60335-2-74:2003/A2:2009

IEC 60335-2-74:2002/A2:2009

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 60335-2-75:2004

Elektrické spotrebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-75: Zvláštní požadavky na výdejní spotrebiče a prodejní stroje pro komerční účely

IEC 60335-2-75:2002 (Modifikovaná)

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-75:2004/A11:2006

 

 

 

 

EN 60335-2-75:2004/A1:2005

IEC 60335-2-75:2002/A1:2004

 

 

 

 

EN 60335-2-75:2004/A12:2010

 

 

 

 

EN 60335-2-75:2004/A2:2008

IEC 60335-2-75:2002/A2:2008

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 60335-2-78:2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-78: Zvláštní požadavky na venkovní rožně

IEC 60335-2-78:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-78:2003/A1:2008

IEC 60335-2-78:2002/A1:2008

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 60335-2-80:2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-80: Zvláštní požadavky na ventilátory

IEC 60335-2-80:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-80:2003/A1:2004

IEC 60335-2-80:2002/A1:2004

 

 

 

 

EN 60335-2-80:2003/A2:2009

IEC 60335-2-80:2002/A2:2008

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 60335-2-81:2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-81: Zvláštní požadavky na ohřívače nohou a ohřívací rohože

IEC 60335-2-81:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-81:2003/A1:2007

IEC 60335-2-81:2002/A1:2007

 

 

 

 

EN 60335-2-81:2003/A2:2012

IEC 60335-2-81:2002/A2:2011

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 60335-2-82:2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-82: Zvláštní požadavky na obslužné a zábavní stroje

IEC 60335-2-82:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-82:2003/A1:2008

IEC 60335-2-82:2002/A1:2008

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 60335-2-83:2002

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-83: Zvláštní požadavky na elektrické topné zařízení okapových žlabů

IEC 60335-2-83:2001

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-83:2002/A1:2008

IEC 60335-2-83:2001/A1:2008

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 60335-2-84:2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-84: Zvláštní požadavky na toalety

IEC 60335-2-84:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-84:2003/A1:2008

IEC 60335-2-84:2002/A1:2008

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 60335-2-85:2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-85: Zvláštní požadavky na napařovače látek

IEC 60335-2-85:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-85:2003/A1:2008

IEC 60335-2-85:2002/A1:2008

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 60335-2-86:2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-86: Zvláštní požadavky na elektrická rybářská zařízení

IEC 60335-2-86:2002 (Modifikovaná)

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-86:2003/A1:2005

IEC 60335-2-86:2002/A1:2005

 

 

 

 

EN 60335-2-86:2003/A11:2016

8.7.2016

Pozn. 3

16.11.2018

 

EN 60335-2-86:2003/A2:2016

IEC 60335-2-86:2002/A2:2012

8.7.2016

Pozn. 3

19.2.2019

Cenelec

EN 60335-2-87:2002

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-87: Zvláštní požadavky na elektrické zařízení na omračování zvířat

IEC 60335-2-87:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-87:2002/A1:2007

IEC 60335-2-87:2002/A1:2007

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 60335-2-88:2002

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-88: Zvláštní požadavky na zvlhčovače určené pro použití s topnými, větracími nebo klimatizačními systémy

IEC 60335-2-88:2002

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60335-2-90:2006

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-90: Zvláštní požadavky na mikrovlnné trouby pro komerční účely

IEC 60335-2-90:2006

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-90:2006/A1:2010

IEC 60335-2-90:2006/A1:2010

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 60335-2-96:2002

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-96: Zvláštní požadavky na tenké ohebné topné články pro vytápění místností

IEC 60335-2-96:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-96:2002/A1:2004

IEC 60335-2-96:2002/A1:2003

 

 

 

 

EN 60335-2-96:2002/A2:2009

IEC 60335-2-96:2002/A2:2008

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 60335-2-97:2006

Elektrické spotrebice pro domácnost a podobné úcely – Bezpecnost – Část 2-97: Zvláštní požadavky na pohony rolet, markýz, žaluzií a podobných zarízení

IEC 60335-2-97:2002 (Modifikovaná) + A1:2004 (Modifikovaná)

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-97:2006/A11:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-97:2006/A12:2015

8.7.2016

Pozn. 3

29.9.2017

 

EN 60335-2-97:2006/A2:2010

IEC 60335-2-97:2002/A2:2008 (Modifikovaná)

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 60335-2-98:2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-98: Zvláštní požadavky na zvlhčovače

IEC 60335-2-98:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-98:2003/A1:2005

IEC 60335-2-98:2002/A1:2004

 

 

 

 

EN 60335-2-98:2003/A2:2008

IEC 60335-2-98:2002/A2:2008

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 60335-2-99:2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-99: Zvláštní požadavky na elektrické odsávače par pro komerční účely

IEC 60335-2-99:2003

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60335-2-101:2002

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-101: Zvláštní požadavky na odpařovače

IEC 60335-2-101:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-101:2002/A1:2008

IEC 60335-2-101:2002/A1:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-101:2002/A2:2014

IEC 60335-2-101:2002/A2:2014

8.7.2016

Pozn. 3

16.9.2017

Cenelec

EN 60335-2-102:2016

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-102: Zvláštní požadavky na spotřebiče spalující plynná, ropná a pevná paliva obsahující elektrické spoje

IEC 60335-2-102:2004 (Modifikovaná)

IEC 60335-2-102:2004/A1:2008 (Modifikovaná) + A1:2008 (Modifikovaná)

IEC 60335-2-102:2004/A2:2012 (Modifikovaná)

8.7.2016

EN 60335-2-102:2006

+ A1:2010

Pozn. 2.1

22.1.2019

Cenelec

EN 60335-2-105:2005

Elektrické spotrebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-105: Zvláštní požadavky na multifunkční sprchové kouty

IEC 60335-2-105:2004

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-105:2005/A11:2010

 

 

 

 

EN 60335-2-105:2005/A1:2008

IEC 60335-2-105:2004/A1:2008

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 60335-2-106:2007

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-106: Zvláštní požadavky na vyhřívané koberce a na topné jednotky pro vytápění instalované pod odnímatelné podlahové krytiny

IEC 60335-2-106:2007

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60335-2-108:2008

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-108: Zvláštní požadavky na elektrolyzéry

IEC 60335-2-108:2008 (Modifikovaná)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60335-2-109:2010

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-109: Zvláštní požadavky na spotřebiče upravující vodu UV zářením

IEC 60335-2-109:2010

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60358-1:2012

Vazební kondenzátory a kapacitní děliče – Část 1: Obecná pravidla

IEC 60358-1:2012

8.7.2016

 

 

 

EN 60358-1:2012/AC:2013

 

 

 

Cenelec

EN 60360:1998

Normalizovaná metoda měření oteplení patic světelných zdrojů

IEC 60360:1998

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60399:2004

Oblý závit na objímky s kroužkem pro připevnění stínidla

IEC 60399:2004

8.7.2016

 

 

 

EN 60399:2004/A1:2008

IEC 60399:2004/A1:2008

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 60400:2017

Objímky pro zářivky a pro startéry

IEC 60400:2017

Toto je první zveřejnění

EN 60400:2008

+ A1:2011

+ A2:2014

Pozn. 2.1

20.7.2020

Cenelec

EN 60423:2007

Trubkové systémy pro elektrické instalace – Vnější průměry elektroinstalačních trubek a závity pro trubky a příslušenství

IEC 60423:2007

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60432-1:2000

Žárovky – Požadavky na bezpečnost – Část 1: Žárovky pro všeobecné osvětlení pro domácnost a obdobné osvětlovací účely

IEC 60432-1:1999 (Modifikovaná)

8.7.2016

 

 

 

EN 60432-1:2000/A1:2005

IEC 60432-1:1999/A1:2005

 

 

 

 

EN 60432-1:2000/A2:2012

IEC 60432-1:1999/A2:2011

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 60432-2:2000

Žárovky – Požadavky na bezpečnost – Část 2: Halogenové žárovky pro všeobecné osvětlení pro domácnost a obdobné osvětlovací účely

IEC 60432-2:1999 (Modifikovaná)

8.7.2016

 

 

 

EN 60432-2:2000/A1:2005

IEC 60432-2:1999/A1:2005 (Modifikovaná)

 

 

 

 

EN 60432-2:2000/A2:2012

IEC 60432-2:1999/A2:2012

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 60432-3:2013

Žárovky – Požadavky na bezpečnost – Část 3: Halogenové žárovky (mimo žárovek pro silniční vozidla)

IEC 60432-3:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60477:1997

Laboratorní stejnosměrné rezistory

IEC 60477:1974

8.7.2016

 

 

 

EN 60477:1997/A1:1997

IEC 60477:1974/A1:1997

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 60477-2:1997

Laboratorní rezistory – Část 2: Laboratorní střídavé rezistory

IEC 60477-2:1979

8.7.2016

 

 

 

EN 60477-2:1997/A1:1997

IEC 60477-2:1979/A1:1997

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 60519-1:2015

Bezpečnost u elektrotepelných zařízení a elektromagnetického zpracování – Část 1: Obecné požadavky

IEC 60519-1:2015

8.7.2016

EN 60519-1:2011

Pozn. 2.1

14.4.2018

Cenelec

EN 60519-2:2006

Bezpečnost u elektrotepelných zařízení – Část 4: Zvláštní požadavky na obloukové pece

IEC 60519-2:2006

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60519-3:2005

Bezpečnost u elektrotepelných zarízení – Část 3: Zvláštní požadavky na indukční a kondukční ohrívací zarízení a indukční tavicí zarízení

IEC 60519-3:2005

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60519-4:2013

Bezpečnost elektrotepelných zařízení – Část 4: Zvláštní požadavky na obloukové pece

IEC 60519-4:2013

8.7.2016

EN 60519-4:2006

Pozn. 2.1

24.7.2016

Cenelec

EN 60519-6:2011

Bezpečnost u elektrotepelných zařízení – Část 6: Technické požadavky na bezpečnost průmyslových mikrovlnných ohřívacích zařízení

IEC 60519-6:2011

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60519-7:2008

Bezpečnost u elektrotepelných zařízení – Část 7: Zvláštní požadavky na pece s elektronovými děly

IEC 60519-7:2008

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60519-8:2005

Bezpecnost u elektrotepelných zarízení – Část 8: Zvláštní požadavky na elektrostruskové pretavovací pece

IEC 60519-8:2005

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60519-9:2005

Bezpecnost u elektrotepelných zarízení – Část 9: Zvláštní požadavky na zarízení pro vysokofrekvencní dielektrický ohrev

IEC 60519-9:2005

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60519-10:2013

Bezpečnost u elektrotepelných zařízení – Část 10: Zvláštní požadavky na elektrické odporové pásové ohřívací systémy pro průmyslové a komerční použití

IEC 60519-10:2013

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60519-12:2013

Bezpečnost elektrotepelných zařízení – Část 12: Zvláštní požadavky na infračervená elektrotepelná zařízení

IEC 60519-12:2013

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60519-21:2009

Bezpečnost u elektrotepelných zařízení – Část 21: Zvláštní požadavky na odporová zařízení – Zařízení pro ohřev a tavení skla

IEC 60519-21:2008

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60523:1993

Kompenzátory stejnosměrného proudu

IEC 60523:1975 + A1:1979

8.7.2016

 

 

 

EN 60523:1993/A2:1997

IEC 60523:1975/A2:1997

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 60524:1993

Odporové děliče napětí stejnosměrného proudu

IEC 60524:1975 + A1:1981

8.7.2016

 

 

 

EN 60524:1993/A2:1997

IEC 60524:1975/A2:1997

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 60529:1991

Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód)

IEC 60529:1989

8.7.2016

 

 

 

EN 60529:1991/A1:2000

IEC 60529:1989/A1:1999

 

 

 

 

EN 60529:1991/A2:2013

IEC 60529:1989/A2:2013

8.7.2016

Pozn. 3

3.10.2016

 

EN 60529:1991/AC:1993

 

 

 

Cenelec

EN 60564:1993

Můstky k měření elektrického odporu stejnosměrným proudem

IEC 60564:1977 + A1:1981

8.7.2016

 

 

 

EN 60564:1993/A2:1997

IEC 60564:1977/A2:1997

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 60570:2003

Elektrické přípojnicové systémy pro svítidla

IEC 60570:2003 (Modifikovaná)

8.7.2016

 

 

 

EN 60570:2003/A1:2018

IEC 60570:2003/A1:2017

Toto je první zveřejnění

Pozn. 3

18.5.2021

Cenelec

EN 60598-1:2015

Svítidla – Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky

IEC 60598-1:2014 (Modifikovaná)

8.7.2016

EN 60598-1:2008

+ A11:2009

Pozn. 2.1

20.10.2017

 

EN 60598-1:2015/AC:2015

 

 

 

 

EN 60598-1:2015/AC:2016

 

 

 

 

EN 60598-1:2015/AC:2017-05

 

 

 

 

EN 60598-1:2015/A1:2018

IEC 60598-1:2014/A1:2017

Toto je první zveřejnění

Pozn. 3

23.2.2021

Cenelec

EN 60598-2-1:1989

Svítidla – Část 2: Zvláštní požadavky – Oddíl 1: Stacionární svítidla pro všeobecné použití

IEC 60598-2-1:1979 + A1:1987

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60598-2-2:2012

Svítidla – Část 2-2: Zvláštní požadavky – Zápustná svítidla

IEC 60598-2-2:2011

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60598-2-3:2003

Svítidla – Část 2-3: Zvláštní požadavky – Svítidla pro osvětlení pozemních komunikací

IEC 60598-2-3:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60598-2-3:2003/A1:2011

IEC 60598-2-3:2002/A1:2011

8.7.2016

Pozn. 3

 

 

EN 60598-2-3:2003/AC:2005

 

 

 

Cenelec

EN 60598-2-4:2018

Svítidla – Část 2-4: Zvláštní požadavky – Přemístitelná svítidla pro všeobecné použití

IEC 60598-2-4:2017 (Modifikovaná)

Toto je první zveřejnění

EN 60598-2-4:1997

EN 60598-2-7:1989

+ A13:1997

+ A2:1996

Pozn. 2.1

30.3.2021

Cenelec

EN 60598-2-5:2015

Svítidla. Část 2-5: Zvláštní požadavky – Širokoúhlé světlomety

IEC 60598-2-5:2015

8.7.2016

EN 60598-2-5:1998

Pozn. 2.1

10.9.2018

Cenelec

EN 60598-2-8:2013

Svítidla – Část 2-8: Zvláštní požadavky – Ruční svítidla

IEC 60598-2-8:2013

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60598-2-9:1989

Svítidla – Část 2: Zvláštní požadavky – Oddíl 9: Svítidla pro neprofesionální fotografování a filmování

IEC 60598-2-9:1987

8.7.2016

 

 

 

EN 60598-2-9:1989/A1:1994

IEC 60598-2-9:1987/A1:1993

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 60598-2-10:2003

Svítidla – Část 2-10: Zvláštní požadavky – Přenosná dětská svítidla

IEC 60598-2-10:2003

8.7.2016

 

 

 

EN 60598-2-10:2003/AC:2005

 

 

 

Cenelec

EN 60598-2-11:2013

Svítidla – Část: 2-11 Zvláštní požadavky – Svítidla pro akvária

IEC 60598-2-11:2013

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60598-2-12:2013

Svítidla – Část 2-12: Zvláštní požadavky – Orientační svítidla pro přímé zasunutí do zásuvky

IEC 60598-2-12:2013

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60598-2-13:2006

Svítidla – Část 2-13: Zvláštní požadavky – Zápustná (vestavná) svítidla do země

IEC 60598-2-13:2006

8.7.2016

 

 

 

EN 60598-2-13:2006/A1:2012

IEC 60598-2-13:2006/A1:2011

 

 

 

 

EN 60598-2-13:2006/AC:2006

 

 

 

Cenelec

EN 60598-2-14:2009

Svítidla – Část 2-14: Zvláštní požadavky – Svítidla pro neonové výbojové trubice s chladnou katodou a obdobná zařízení

IEC 60598-2-14:2009

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN IEC 60598-2-17:2018

Svítidla – Část 2-17: Zvláštní požadavky – Svítidla na osvětlování jevišť, televizních, filmových a fotografických studií (venkovní a vnitřní)

IEC 60598-2-17:2017

Toto je první zveřejnění

EN 60598-2-17:1989

+ A2:1991

Pozn. 2.1

23.3.2021

Cenelec

EN 60598-2-19:1989

Svítidla – Část 2: Zvláštní požadavky – Oddíl 19: Svítidla s prostupem vzduchu (bezpečnostní požadavky)

IEC 60598-2-19:1981 (Modifikovaná) + A1:1987 (Modifikovaná)

8.7.2016

 

 

 

EN 60598-2-19:1989/A2:1998

IEC 60598-2-19:1981/A2:1997

8.7.2016

Pozn. 3

 

 

EN 60598-2-19:1989/AC:2005

 

 

 

Cenelec

EN 60598-2-20:2015

Svítidla – Část 2-20: Zvláštní požadavky – Světelné řetězy

IEC 60598-2-20:2014

8.7.2016

EN 60598-2-20:2010

Pozn. 2.1

30.12.2017

 

EN 60598-2-20:2015/AC:2017-01

 

 

 

Cenelec

EN 60598-2-21:2015

Svítidla – Část 2-21: Zvláštní požadavky – Zapouzdřené světelné řetězy

IEC 60598-2-21:2014

8.7.2016

 

 

 

EN 60598-2-21:2015/AC:2017-01

 

 

 

Cenelec

EN 60598-2-22:2014

Svítidla – Část 2-22: Zvláštní požadavky – Svítidla pro nouzové osvětlení

IEC 60598-2-22:2014

8.7.2016

EN 60598-2-22:1998

+ A1:2003

+ A2:2008

Pozn. 2.1

24.7.2017

 

EN 60598-2-22:2014/AC:2015

 

 

 

Cenelec

EN 60598-2-23:1996

Svítidla – Část 2-23: Zvláštní požadavky – Žárovkové osvětlovací systémy na malé napětí

IEC 60598-2-23:1996

8.7.2016

 

 

 

EN 60598-2-23:1996/A1:2000

IEC 60598-2-23:1996/A1:2000

8.7.2016

Pozn. 3

 

 

EN 60598-2-23:1996/AC:1997

 

 

 

Cenelec

EN 60598-2-24:2013

Svítidla – Část 2-24: Zvláštní požadavky – Svítidla s omezenou teplotou povrchu

IEC 60598-2-24:2013

8.7.2016

EN 60598-2-24:1998

Pozn. 2.1

24.7.2016

Cenelec

EN 60598-2-25:1994

Svítidla – Část 2-25: Zvláštní požadavky – Svítidla pro použití ve zdravotnických prostorech, nemocnicích a léčebnách

IEC 60598

IEC 60598-2-25:1994

8.7.2016

 

 

 

EN 60598-2-25:1994/A1:2004

IEC 60598-2-25:1994/A1:2004

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 60618:1997

Indukční děliče napětí

IEC 60618:1978 + A1:1981

8.7.2016

 

 

 

EN 60618:1997/A2:1997

IEC 60618:1978/A2:1997

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 60645-1:2015

Elektroakustika – Část 1: Tónové audiometry

IEC 60645-1:2012

8.7.2016

EN 60645-1:2001

EN 60645-4:1995

Pozn. 2.1

5.11.2017

Cenelec

EN 60645-3:2007

Elektroakustika – Audiometry – Část 3: Zkušební signály s krátkou dobou trvání

IEC 60645-3:2007

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60645-6:2010

Elektroakustika – Audiometrické přístroje – Část 6: Přístroje pro měření otoakustických emisí

IEC 60645-6:2009

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60645-7:2010

Elektroakustika – Audiometrické přístroje – Část 7: Přístroje pro měření odezev v mozkovém kmeni na sluchové podněty

IEC 60645-7:2009

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60669-1:2018

Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace – Část 1: Obecné požadavky

IEC 60669-1:2017 (Modifikovaná)

Toto je první zveřejnění

EN 60669-1:1999

+ A1:2002

+ A2:2008

Pozn. 2.1

16.2.2019

Cenelec

EN 60669-2-1:2004

Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace – Část 2-1: Zvláštní požadavky – Elektronické spínače

IEC 60669-2-1:2002 (Modifikovaná) + IS1:2011 + IS2:2012

8.7.2016

 

 

 

EN 60669-2-1:2004/A1:2009

IEC 60669-2-1:2002/A1:2008 (Modifikovaná)

 

 

 

 

EN 60669-2-1:2004/A12:2010

8.7.2016

Pozn. 3

 

 

EN 60669-2-1:2004/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 60669-2-2:2006

Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace – Část 2-2: Zvláštní požadavky – Spínače s elektromagnetickým ovládáním (RCS)

IEC 60669-2-2:2006

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60669-2-3:2006

Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace – Část 2-3: Zvláštní požadavky – Spínače s časovým zpožděním (TDS)

IEC 60669-2-3:2006

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60669-2-4:2005

Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace – Část 2-4: Zvláštní požadavky – Izolační spínače

IEC 60669-2-4:2004 (Modifikovaná)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60669-2-6:2012

Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace – Část 2-6: Zvláštní požadavky – Požární spínače pro vnější a vnitřní návěstí a svítidla

IEC 60669-2-6:2012 (Modifikovaná)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60670-1:2005

Krabice a kryty pro elektrická príslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace – Část 1: Všeobecné požadavky

IEC 60670-1:2002 (Modifikovaná)

8.7.2016

 

 

 

EN 60670-1:2005/A1:2013

IEC 60670-1:2002/A1:2011 (Modifikovaná)

8.7.2016

Pozn. 3

31.12.2017

 

EN 60670-1:2005/AC:2007

 

 

 

 

EN 60670-1:2005/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 60670-21:2007

Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace – Část 21: Zvláštní požadavky pro krabice a úplné kryty s vybavením pro závěsné prostředky

IEC 60670-21:2004 (Modifikovaná)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60670-22:2006

Krabice a kryty pro elektrická príslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace – Část 22: Zvláštní požadavky na krabice a úplné kryty

IEC 60670-22:2003 (Modifikovaná)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60670-23:2008

Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace – Část 23: Zvláštní požadavky pro podlahové krabice a úplné kryty

IEC 60670-23:2006 (Modifikovaná)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60670-24:2013

Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace – Část 24: Zvláštní požadavky na kryty pro ochranná zařízení a jiná elektrická zařízení

IEC 60670-24:2011 (Modifikovaná)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60688:2013

Elektrické měřicí převodníky pro převod střídavých elektrických veličin na analogové nebo číslicové signály

IEC

IEC 60688:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60691:2003

Tepelné pojistky – Požadavky a pokyny pro použití

IEC 60691:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60691:2003/A1:2007

IEC 60691:2002/A1:2006

 

 

 

 

EN 60691:2003/A2:2010

IEC 60691:2002/A2:2010

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 60702-1:2002

Kabely s minerální izolací a jejich koncovky pro jmenovitá napětí do 750 V – Část 1: Kabely

IEC 60702-1:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60702-1:2002/A1:2015

IEC 60702-1:2002/A1:2015

8.7.2016

Pozn. 3

19.2.2018

Cenelec

EN 60702-2:2002

Kabely s minerální izolací a jejich koncovky pro jmenovitá napětí do 750 V – Část 2: Koncovky

IEC 60702-2:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60702-2:2002/A1:2015

IEC 60702-2:2002/A1:2015

8.7.2016

Pozn. 3

19.2.2018

Cenelec

EN 60715:2001

Rozměry spínacích a řídicích zařízení nn – Normalizované montážní lišty pro mechanické upevnění elektrických zařízení v rozváděčích nn

IEC 60715:1981 + A1:1995

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60719:1993

Výpočet nejmenších a největších vnějších rozměrů kabelů s měděným kruhovým jádrem a jmenovitým napětím do 450/750 V včetně

IEC 60719:1992

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60728-11:2010

Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby – Část 11: Bezpečnostní ustanovení

IEC 60728-11:2010

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60730-1:2011

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely – Část 1: Všeobecné požadavky

IEC 60730-1:2010 (Modifikovaná)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60730-1:1995

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely – Část 1: Všeobecné požadavky

IEC 60730-1:1993 (Modifikovaná)

8.7.2016

 

 

 

EN 60730-1:1995/A12:1996

 

 

 

 

EN 60730-1:1995/A1:1997

IEC 60730-1:1993/A1:1994 (Modifikovaná)

 

 

 

 

EN 60730-1:1995/A11:1996

 

 

 

 

EN 60730-1:1995/A15:1998

 

 

 

 

EN 60730-1:1995/A14:1998

 

 

 

 

EN 60730-1:1995/A16:1999

 

 

 

 

EN 60730-1:1995/A17:2000

 

 

 

 

EN 60730-1:1995/A18:2003

 

 

 

 

EN 60730-1:1995/A2:1998

IEC 60730-1:1993/A2:1997

8.7.2016

Pozn. 3

 

 

EN 60730-1:1995/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 60730-2-2:2002

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely – Část 2-2: Zvláštní požadavky na tepelné chrániče motorů

IEC 60730-2-2:2001 (Modifikovaná)

8.7.2016

 

 

 

EN 60730-2-2:2002/A11:2005

 

 

 

 

EN 60730-2-2:2002/A1:2006

IEC 60730-2-2:2001/A1:2005 (Modifikovaná)

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 60730-2-3:2007

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely – Část 2-3: Zvláštní požadavky na tepelné chrániče předřadníků trubicových zářivek

IEC 60730-2-3:2006 (Modifikovaná)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60730-2-4:2007

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely – Část 2-4: Zvláštní požadavky na tepelné chrániče motorů pro hermetické a polohermetické motorkompresory

IEC 60730-2-4:2006 (Modifikovaná)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60730-2-5:2015

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely – Část 2-5: Zvláštní požadavky na elektrické automatiky hořáků

IEC 60730-2-5:2013 (Modifikovaná)

8.7.2016

EN 60730-2-5:2002

+ A11:2005

+ A1:2004

+ A2:2010

Pozn. 2.1

17.11.2017

Cenelec

EN 60730-2-6:2016

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely – Část 2-6: Zvláštní požadavky na automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání tlaku včetně mechanických požadavků

IEC 60730-2-6:2015

8.7.2016

EN 60730-2-6:2008

Pozn. 2.1

26.2.2019

Cenelec

EN 60730-2-7:2010

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely – Část 2-7: Zvláštní požadavky na časové relé a časové spínače

IEC 60730-2-7:2008 (Modifikovaná)

8.7.2016

 

 

 

EN 60730-2-7:2010/AC:2011

 

 

 

Cenelec

EN 60730-2-8:2002

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely – Část 2-8: Zvláštní požadavky na elektricky ovládané vodní ventily, včetně mechanických požadavků

IEC 60730-2-8:2000 (Modifikovaná)

8.7.2016

 

 

 

EN 60730-2-8:2002/A1:2003

IEC 60730-2-8:2000/A1:2002 (Modifikovaná)

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 60730-2-9:2010

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely – Část 2-9: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání teploty

IEC 60730-2-9:2008 (Modifikovaná)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60730-2-10:2007

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely – Část 2-10: Zvláštní požadavky na motorová spouštěcí relé

IEC 60730-2-10:2006

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60730-2-11:2008

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely – Část 2-11: Zvláštní požadavky na regulátory výkonu

IEC 60730-2-11:2006

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60730-2-12:2006

Automatická elektrická rídicí zarízení pro domácnost a podobné úcely – Část 2-12: Zvláštní požadavky na elektricky ovládané dverní zámky

IEC 60730-2-12:2005 (Modifikovaná)

8.7.2016

 

 

 

EN 60730-2-12:2006/A11:2008

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 60730-2-13:2008

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely – Část 2-13: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání vlhkosti

IEC 60730-2-13:2006 (Modifikovaná)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60730-2-14:1997

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely – Část 2-14: Zvláštní požadavky na elektrické ovladače

IEC 60730-2-14:1995 (Modifikovaná)

8.7.2016

 

 

 

EN 60730-2-14:1997/A11:2005

 

 

 

 

EN 60730-2-14:1997/A1:2001

IEC 60730-2-14:1995/A1:2001

 

 

 

 

EN 60730-2-14:1997/A2:2008

IEC 60730-2-14:1995/A2:2007 (Modifikovaná)

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 60730-2-15:2010

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely – Část 2-15: Zvláštní požadavky na automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání průtoku vzduchu, průtoku vody a hladiny vody

IEC 60730-2-15:2008 (Modifikovaná)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60730-2-19:2002

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely – Část 2-19: Zvláštní požadavky na elektricky ovládané olejové ventily, včetně mechanických požadavků

IEC 60730-2-19:1997 (Modifikovaná) + A1:2000 (Modifikovaná)

8.7.2016

 

 

 

EN 60730-2-19:2002/A11:2005

 

 

 

 

EN 60730-2-19:2002/A2:2008

IEC 60730-2-19:1997/A2:2007

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 60754-1:2014

Zkoušky plynů vznikajících při hoření materiálů z kabelů – Část 1: Určení obsahu kyselinotvorných halogenových plynů

IEC 60754-1:2011

8.7.2016

EN 50267-1:1998

EN 50267-2-1:1998

EN 50267-2-2:1998

EN 50267-2-3:1998

Pozn. 2.1

27.1.2017

Cenelec

EN 60754-2:2014

Zkoušky plynů vznikajících při hoření materiálů z kabelů – Část 2: Určení kyselosti (měřením pH) a vodivosti

IEC 60754-2:2011

8.7.2016

EN 50267-1:1998

EN 50267-2-1:1998

EN 50267-2-2:1998

EN 50267-2-3:1998

Pozn. 2.1

27.1.2017

Cenelec

EN 60799:1998

Elektrická příslušenství – Odpojitelné přívody a propojovací odpojitelné přívody

IEC 60799:1998

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-100:2012

Elektrické a optické kabely – Zkušební metody nekovových materiálů – Část 100: Obecně

IEC 60811-100:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-201:2012

Elektrické a optické kabely – Zkušební metody nekovových materiálů – Část 201: Obecné zkoušky – Měření tlouštěk izolace

IEC 60811-201:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-202:2012

Elektrické a optické kabely – Zkušební metody nekovových materiálů – Část 202: Obecné zkoušky – Měření tlouštěk nekovového pláště

IEC 60811-202:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-203:2012

Elektrické a optické kabely – Zkušební metody nekovových materiálů – Část 203: Obecné zkoušky – Měření vnějších rozměrů

IEC 60811-203:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-301:2012

Elektrické a optické kabely – Zkušební metody pro nekovové materiály – Část 301: Elektrické zkoušky – Měření permitivity výplňových směsí při 23 oC

IEC 60811-301:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-302:2012

Elektrické a optické kabely – Zkušební metody pro nekovové materiály – Část 302: Elektrické zkoušky – Měření rezistivity při stejnosměrném napětí při 23 oC a 100 oC pro výplňové směsi

IEC 60811-302:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-401:2012

Elektrické a optické kabely – Zkušební metody nekovových materiálů – Část 401: Zkoušky vlivů prostředí – Metody tepelného stárnutí – Stárnutí ve vzduchové peci

IEC 60811-401:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-402:2012

Elektrické a optické kabely – Zkušební metody nekovových materiálů – Část 402: Zkoušky vlivů prostředí – Zkouška nasákavosti vodou

IEC 60811-402:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-403:2012

Elektrické a optické kabely – Zkušební metody nekovových materiálů – Část 403: Zkoušky vlivů prostředí – Zkouška odolnosti elastomerových směsí proti ozónu

IEC 60811-403:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-404:2012

Elektrické a optické kabely – Zkušební metody nekovových materiálů – Část 404: Zkoušky vlivů prostředí – Zkouška odolnosti elastomerových plášťových směsí proti minerálním olejům

IEC 60811-404:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-405:2012

Elektrické a optické kabely – Zkušební metody nekovových materiálů – Část 405: Zkoušky vlivů prostředí – Zkouška tepelné stability izolací a plášťů z PVC

IEC 60811-405:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-406:2012

Elektrické a optické kabely – Zkušební metody pro nekovové materiály – Část 406: Zkoušky vlivů prostředí – Odolnost vůči popraskání vlivem okolního prostředí pro polyethylenové a polypropylenové směsi

IEC 60811-406:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-407:2012

Elektrické a optické kabely – Zkušební metody nekovových materiálů – Část 407: Zkoušky vlivů prostředí – Měření přírůstku hmotnosti polyethylenových a polypropylenových směsí

IEC 60811-407:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-408:2012

Elektrické a optické kabely – Zkušební metody nekovových materiálů – Část 408: Zkoušky vlivů prostředí – Dlouhodobá tepelná stabilita polyethylenových a polypropylenových směsí

IEC 60811-408:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-409:2012

Elektrické a optické kabely – Zkušební metody nekovových materiálů – Část 409: Zkoušky vlivů prostředí – Zkoušky úbytku hmotnosti termoplastických izolačních a plášťových směsí

IEC 60811-409:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-410:2012

Elektrické a optické kabely – Zkušební metody nekovových materiálů – Část 410: Zkoušky vlivů prostředí – Zkušební metoda pro degradaci mědi vodičů izolovaných polyolefinem pomocí katalytické oxidace

IEC 60811-410:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-411:2012

Elektrické a optické kabely – Zkušební metody nekovových materiálů – Část 411: Zkoušky vlivů prostředí – Křehkost při nízké teplotě výplňových směsí

IEC 60811-411:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-412:2012

Elektrické a optické kabely – Zkušební metody nekovových materiálů – Část 412: Zkoušky vlivů prostředí – Metody tepelného stárnutí – Stárnutí ve vzduchové bombě

IEC 60811-412:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-501:2012

Elektrické a optické kabely – Zkušební metody nekovových materiálů – Část 501: Mechanické zkoušky – Zkouška stanovení mechanických vlastností izolačních a plášťových směsí

IEC 60811-501:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-502:2012

Elektrické a optické kabely – Zkušební metody nekovových materiálů – Část 502: Mechanické zkoušky – Zkouška smrštivosti izolace

IEC 60811-502:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-503:2012

Elektrické a optické kabely – Zkušební metody nekovových materiálů – Část 503: Mechanické zkoušky – Zkouška smrštivosti pláště

IEC 60811-503:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-504:2012

Elektrické a optické kabely – Zkušební metody nekovových – Část 504: Mechanické zkoušky – Zkouška ohybem při nízké teplotě izolace a pláště

IEC 60811-504:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-505:2012

Elektrické a optické kabely – Zkušební metody nekovových materiálů – Část 505: Mechanické zkoušky – Prodloužení izolace a pláště při nízké teplotě

IEC 60811-505:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-506:2012

Elektrické a optické kabely – Zkušební metody nekovových materiálů – Část 506: Mechanické zkoušky – Zkouška izolace a pláště rázem při nízké teplotě

IEC 60811-506:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-507:2012

Elektrické a optické kabely – Zkušební metody nekovových materiálů – Část 507: Mechanické zkoušky – Prodloužení sesítěných materiálů při tepelném a mechanickém zatížení

IEC 60811-507:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-508:2012

Elektrické a optické kabely – Zkušební metody nekovových materiálů – Část 508: Mechanické zkoušky – Zkouška izolace a pláště tlakem při vysoké teplotě

IEC 60811-508:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-509:2012

Elektrické a optické kabely – Zkušební metody nekovových materiálů – Část 509: Mechanické zkoušky – Zkouška odolnosti izolace a pláště proti popraskání

IEC 60811-509:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-510:2012

Elektrické a optické kabely – Zkušební metody nekovových materiálů – Část 510: Mechanické zkoušky – Specifické metody pro polyethylenové a polypropylenové směsi – Zkouška navíjením po tepelném stárnutí na vzduchu

IEC 60811-510:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-511:2012

Elektrické a optické kabely – Zkušební metody nekovových materiálů – Část 511: Mechanické zkoušky – Měření bodu skápnutí polyethylenových a polypropylenových směsí

IEC 60811-511:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-512:2012

Elektrické a optické kabely – Zkušební metody nekovových materiálů – Část 512: Mechanické zkoušky – Specifické metody pro polyethylenové a polypropylenové směsi – Pevnost v tahu a prodloužení při přetržení po kondicionování při zvýšené teplotě

IEC 60811-512:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-513:2012

Elektrické a optické kabely – Zkušební metody nekovových materiálů – Část 513: Mechanické zkoušky – Specifické metody pro polyethylenové a polypropylenové směsi – Zkouška navíjením po aklimatizaci

IEC 60811-513:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-601:2012

Elektrické a optické kabely – Zkušební metody nekovových materiálů – Část 601: Fyzikální zkoušky – Měření bodu skápnutí výplňových směsí

IEC 60811-601:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-602:2012

Elektrické a optické kabely – Zkušební metody nekovových materiálů – Část 602: Fyzikální zkoušky – Oddělování oleje ve výplňových směsích

IEC 60811-602:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-603:2012

Elektrické a optické kabely – Zkušební metody nekovových materiálů – Část 603: Fyzikální zkoušky – Měření celkového čísla kyselosti výplňových směsí

IEC 60811-603:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-604:2012

Elektrické a optické kabely – Zkušební metody nekovových materiálů – Část 604: Fyzikální zkoušky – Měření nepřítomnosti korozivních složek ve výplňových směsích

IEC 60811-604:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-605:2012

Elektrické a optické kabely – Zkušební metody nekovových materiálů – Část 605: Fyzikální zkoušky – Stanovení obsahu sazí a/nebo obsahu minerální složky v polyethylenových směsích

IEC 60811-605:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-606:2012

Elektrické a optické kabely – Zkušební metody nekovových materiálů – Část 606: Fyzikální zkoušky – Metody pro stanovení hustoty

IEC 60811-606:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-607:2012

Elektrické a optické kabely – Zkušební metody nekovových materiálů – Část 607: Fyzikální zkoušky – Zkouška stanovení rozptylu sazí v polyethylenu a polypropylenu

IEC 60811-607:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60825-1:2014

Bezpečnost laserových zařízení – Část 1: Klasifikace zařízení a požadavky

IEC 60825-1:2014

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60825-2:2004

Bezpečnost laserových zarízení – Část 2: Bezpečnost komunikačních systému s optickými vlákny (OFCS)

IEC 60825-2:2004

8.7.2016

 

 

 

EN 60825-2:2004/A1:2007

IEC 60825-2:2004/A1:2006

 

 

 

 

EN 60825-2:2004/A2:2010

IEC 60825-2:2004/A2:2010

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 60825-4:2006

Bezpecnost laserových zarízení – Část 4: Ochranné kryty laseru

IEC 60825-4:2006

8.7.2016

 

 

 

EN 60825-4:2006/A1:2008

IEC 60825-4:2006/A1:2008

 

 

 

 

EN 60825-4:2006/A2:2011

IEC 60825-4:2006/A2:2011

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 60825-12:2004

Bezpečnost laserových zařízení – Část 12: Bezpečnost systémů prostorové optické komunikace užívaných pro přenos informací

IEC 60825-12:2004

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60831-1:2014

Paralelní silové kondenzátory samoregeneračního typu pro střídavé výkonové systémy se jmenovitým napětím do 1 kV včetně – Část 1: Všeobecně – Provedení, zkoušení a dimenzování – Bezpečnostní požadavky – Pokyny pro montáž a provoz

IEC 60831-1:2014

8.7.2016

EN 60831-1:1996

+ A1:2003

Pozn. 2.1

18.3.2017

 

EN 60831-1:2014/AC:2014

 

 

 

Cenelec

EN 60831-2:2014

Paralelní silové kondenzátory samoregeneračního typu pro střídavé výkonové systémy se jmenovitým napětím do 1 kV včetně – Část 2: Zkouška životnosti, zkouška samoregenerace a destrukční zkouška

IEC 60831-2:2014

8.7.2016

EN 60831-2:1996

Pozn. 2.1

19.3.2017

Cenelec

EN 60838-1:2004

Ruzné objímky – Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky

IEC 60838-1:2004

8.7.2016

 

 

 

EN 60838-1:2004/A1:2008

IEC 60838-1:2004/A1:2008

 

 

 

 

EN 60838-1:2004/A2:2011

IEC 60838-1:2004/A2:2011

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 60838-2-1:1996

Různé objímky – Část 2: Zvláštní požadavky – Oddíl 1: Objímky S14

IEC 60838-2-1:1994

8.7.2016

 

 

 

EN 60838-2-1:1996/A1:1998

IEC 60838-2-1:1994/A1:1998

 

 

 

 

EN 60838-2-1:1996/A2:2004

2-1:1994/A2:2004

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 60838-2-2:2006

Různé objímky – Část 2-2: Zvláštní požadavky – Konektory pro moduly LED

IEC 60838-2-2:2006

8.7.2016

 

 

 

EN 60838-2-2:2006/A1:2012

IEC 60838-2-2:2006/A1:2012

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 60898-1:2003

Elektrická příslušenství – Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací – Část 1: Jističe pro střídavý proud

IEC 60898-1:2002 (Modifikovaná)

8.7.2016

 

 

 

EN 60898-1:2003/A1:2004

IEC 60898-1:2002/A1:2002 (Modifikovaná)

 

 

 

 

EN 60898-1:2003/A11:2005

 

 

 

 

EN 60898-1:2003/A13:2012

8.7.2016

Pozn. 3

 

 

EN 60898-1:2003/AC:2004

 

 

 

Cenelec

EN 60898-2:2006

Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací – Část 2: Jističe pro střídavý a stejnosměrný proud

IEC 60898-2:2000 (Modifikovaná) + A1:2003 (Modifikovaná)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60931-1:1996

Paralelní silové kondenzátory nesamoregeneračního typu pro střídavé výkonové systémy se jmenovitým napětím do 1 kV včetně – Část 1: Všeobecně – Provedení, zkoušení a dimenzování – Bezpečnostní požadavky – Pokyny pro montáž a provoz

IEC 60931-1:1996

8.7.2016

 

 

 

EN 60931-1:1996/A1:2003

IEC 60931-1:1996/A1:2002

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 60931-2:1996

Paralelní silové kondenzátory nesamoregeneračního typu pro střídavé výkonové systémy se jmenovitým napětím do 1 kV včetně – Část 2: Zkouška trvanlivosti a destrukční zkouška

IEC 60931-2:1995

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60931-3:1996

Paralelní silové kondenzátory nesamoregeneračního typu pro střídavé výkonové systémy se jmenovitým napětím do 1 kV včetně – Část 3: Vnitřní pojistky

IEC 60931-3:1996

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60934:2001

Jističe pro zařízení (CBE)

IEC 60934:2000

8.7.2016

 

 

 

EN 60934:2001/A1:2007

IEC 60934:2000/A1:2007

 

 

 

 

EN 60934:2001/A2:2013

IEC 60934:2000/A2:2013

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 60947-1:2007

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 1: Všeobecná ustanovení

IEC 60947-1:2007

8.7.2016

 

 

 

EN 60947-1:2007/A1:2011

IEC 60947-1:2007/A1:2010

 

 

 

 

EN 60947-1:2007/A2:2014

IEC 60947-1:2007/A2:2014

8.7.2016

Pozn. 3

14.10.2017

Cenelec

EN 60947-2:2006

Spínací a řídicí přístroje nn – Část 2: Jističe

IEC 60947-2:2006

8.7.2016

 

 

 

EN 60947-2:2006/A1:2009

IEC 60947-2:2006/A1:2009

 

 

 

 

EN 60947-2:2006/A2:2013

IEC 60947-2:2006/A2:2013

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 60947-3:2009

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 3: Spínače, odpojovače, odpínače a pojistkové kombinace

IEC 60947-3:2008

8.7.2016

 

 

 

EN 60947-3:2009/A1:2012

IEC 60947-3:2008/A1:2012

 

 

 

 

EN 60947-3:2009/A2:2015

IEC 60947-3:2008/A2:2015

8.7.2016

Pozn. 3

31.8.2018

Cenelec

EN 60947-4-1:2010

Spínací a řídicí přístroje nn – Část 4-1: Stykače a spouštěče motorů – Elektromechanické stykače a spouštěče motorů

IEC 60947-4-1:2009

8.7.2016

 

 

 

EN 60947-4-1:2010/A1:2012

IEC 60947-4-1:2009/A1:2012

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 60947-4-2:2012

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 4-2: Stykače a spouštěče motorů – Polovodičové regulátory a spouštěče motorů na střídavý proud

IEC 60947-4-2:2011

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60947-4-3:2014

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 4-3: Stykače a spouštěče motorů – Polovodičové regulátory a stykače na střídavý proud pro nemotorické zátěže

IEC 60947-4-3:2014

8.7.2016

EN 60947-4-3:2000

+ A1:2006

+ A2:2011

Pozn. 2.1

11.6.2017

Cenelec

EN 60947-5-1:2004

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 5-1: Přístroje a spínací ústrojí řídicích obvodů – Elektromechanické přístroje řídicích obvodů

IEC 60947-5-1:2003

8.7.2016

 

 

 

EN 60947-5-1:2004/A1:2009

IEC 60947-5-1:2003/A1:2009

8.7.2016

Pozn. 3

 

 

EN 60947-5-1:2004/AC:2004

 

 

 

 

EN 60947-5-1:2004/AC:2005

 

 

 

Cenelec

EN 60947-5-2:2007

Spínací a řidicí přístroje nízkého napětí – Část 5-2: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů – Bezdotykové spínače

IEC 60947-5-2:2007

8.7.2016

 

 

 

EN 60947-5-2:2007/A1:2012

IEC 60947-5-2:2007/A1:2012

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 60947-5-4:2003

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 5-4: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů – Metody pro odhad vlastností slaboproudých kontaktů – Zvláštní zkoušky

IEC 60947-5-4:2002

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60947-5-5:1997

Spínací a řídicí přístroje nn – Část 5-5: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů – Přístroje pro elektrické nouzové zastavení s mechanickým zajištěním

IEC 60947-5-5:1997

8.7.2016

 

 

 

EN 60947-5-5:1997/A1:2005

IEC 60947-5-5:1997/A1:2005

 

 

 

 

EN 60947-5-5:1997/A11:2013

 

 

 

Cenelec

EN 60947-5-7:2003

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 5-7: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů – Požadavky na bezdotykové spínače s analogovým výstupem

IEC 60947-5-7:2003

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60947-5-8:2006

Spínací a rídicí prístroje nn – Část 5-8: Prístroje a spínací prvky rídicích obvodu – Trojpolohové spínace

IEC 60947-5-8:2006

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60947-5-9:2007

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 5-9: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů – Průtokové spínače

IEC 60947-5-9:2006

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60947-6-1:2005

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 6-1: Spínače s více funkcemi – Přepínací zařízení

IEC 60947-6-1:2005

8.7.2016

 

 

 

EN 60947-6-1:2005/A1:2014

IEC 60947-6-1:2005/A1:2013

8.7.2016

Pozn. 3

17.1.2017

Cenelec

EN 60947-6-2:2003

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 6-2: Spínače s více funkcemi – Řídicí a ochranné spínací přístroje (nebo zařízení) (CPS)

IEC 60947-6-2:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60947-6-2:2003/A1:2007

IEC 60947-6-2:2002/A1:2007

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 60947-7-1:2009

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 7-1: Pomocná zařízení – Svorkovnice pro měděné vodiče

IEC 60947-7-1:2009

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60947-7-2:2009

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 7-2: Pomocná zařízení – Svorkovnice pro ochranné měděné vodiče

IEC 60947-7-2:2009

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60947-7-3:2009

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 7-3: Pomocná zařízení – Bezpečnostní požadavky na pojistkové svorkovnice

IEC 60947-7-3:2009

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60947-8:2003

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 8: Řídicí jednotky pro vestavné tepelné ochrany (PTC) točivých elektrických strojů

IEC 60947-8:2003

8.7.2016

 

 

 

EN 60947-8:2003/A1:2006

IEC 60947-8:2003/A1:2006

 

 

 

 

EN 60947-8:2003/A2:2012

IEC 60947-8:2003/A2:2011

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 60950-21:2003

Zařízení informační technologie – Bezpečnost – Část 21: Dálkové napájení

IEC 60950-21:2002

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60950-22:2006

Zařízení informační technologie – Bezpečnost – Část 22: Zařízení instalovaná venku

IEC 60950-22:2005 (Modifikovaná)

8.7.2016

 

 

 

EN 60950-22:2006/AC:2008

 

 

 

Cenelec

EN 60950-23:2006

Zařízení informační technologie – Bezpečnost – Část 23: Rozměrná datová záznamová zařízení

IEC 60950-23:2005

8.7.2016

 

 

 

EN 60950-23:2006/AC:2008

 

 

 

Cenelec

EN 60968:2015

Světelné zdroje s integrovanými předřadníky pro všeobecné osvětlování – Požadavky na bezpečnost

IEC 60968:2015 (Modifikovaná)

IEC 60968:2015/COR1:2015 (Modifikovaná)

8.7.2016

EN 60968:2013

+ A11:2014

Pozn. 2.1

30.3.2018

Cenelec

EN 60974-1:2012

Zařízení pro obloukové svařování – Část 1: Zdroje svařovacího proudu

IEC 60974-1:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60974-2:2013

Zařízení pro obloukové svařování – Část 2: Kapalinové chladicí systémy

IEC 60974-2:2013

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60974-3:2014

Zařízení pro obloukové svařování – Část 3: Zařízení pro zapálení a stabilizaci oblouku

IEC 60974-3:2013

8.7.2016

EN 60974-3:2007

Pozn. 2.1

31.12.2016

Cenelec

EN 60974-5:2013

Zařízení pro obloukové svařování – Část 5: Podavače drátu

IEC 60974-5:2013

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60974-6:2016

Zařízení pro obloukové svařování – Část 6: Zařízení s omezeným provozem

IEC 60974-6:2015

8.7.2016

EN 60974-6:2011

Pozn. 2.1

27.10.2018

Cenelec

EN 60974-7:2013

Zařízení pro obloukové svařování – Část 7: Hořáky

IEC 60974-7:2013

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60974-8:2009

Zařízení pro obloukové svařování – Část 8: Plynová zařízení pro svařování a plazmové řezání

IEC 60974-8:2009

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60974-11:2010

Zařízení pro obloukové svařování – Část 11: Držáky elektrod

IEC 60974-11:2010

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60974-12:2011

Zařízení pro obloukové svařování – Část 12: Spojovací zařízení pro svařovací vodiče

IEC 60974-12:2011

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60974-13:2011

Zařízení pro obloukové svařování – Část 13: Svařovací svorka

IEC 60974-13:2011

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60998-1:2004

Připojovací zařízení nízkého napětí pro domácnost a podobné účely – Část 1: Všeobecné požadavky

IEC 60998-1:2002 (Modifikovaná)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60998-2-1:2004

Připojovací zařízení nízkého napětí pro domácnost a podobné účely – Část 2-1: Zvláštní požadavky pro připojovací zařízení, jako jsou samostatné jednotky se šroubovými upínacími jednotkami

IEC 60998-2-1:2002 (Modifikovaná)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60998-2-2:2004

Připojovací zařízení nízkého napětí pro domácnost a podobné účely – Část 2-2: Zvláštní požadavky pro připojovací zařízení, jako jsou samostatné celky s bezšroubovými upínacími jednotkami

IEC 60998-2-2:2002 (Modifikovaná)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60998-2-3:2004

Připojovací zařízení nízkého napětí pro domácnost a podobné účely – Část 2-3: Zvláštní požadavky pro připojovací zařízení, jako jsou samostatné celky s upínacími jednotkami prorážejícími izolaci

IEC 60998-2-3:2002 (Modifikovaná)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60998-2-4:2005

Pripojovací zarízení nn pro domácnost a podobné účely – Část 2-4: Zvláštní požadavky pro nasunovací pripojovací zarízení

IEC 60998-2-4:2004 (Modifikovaná)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60999-1:2000

Připojovací zařízení – Elektrické měděné vodiče – Bezpečnostní požadavky na šroubové a bezšroubové upínací jednotky – Část 1: Všeobecné požadavky a zvláštní požadavky na upínací jednotky pro vodiče od 0,2 mm2 do 35 mm2 (včetně)

IEC 60999-1:1999

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60999-2:2003

Připojovací zařízení – Elektrické měděné vodiče – Bezpečnostní požadavky na šroubové a bezšroubové upínací jednotky – Část 2: Zvláštní požadavky na upínací jednotky pro vodiče od 35 mm2 do 300 mm2 (včetně)

IEC 60999-2:2003

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61008-1:2012

Proudové chrániče bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (RCCB) – Část 1: Obecná pravidla

IEC 61008-1:2010 (Modifikovaná)

8.7.2016

EN 61008-1:2004

+ A11:2007

+ A12:2009

+ A13:2012

Pozn. 2.1

18.6.2017

 

EN 61008-1:2012/A1:2014

IEC 61008-1:2010/A1:2012 (Modifikovaná)

8.7.2016

Pozn. 3

4.8.2017

 

EN 61008-1:2012/A11:2015

8.7.2016

Pozn. 3

6.7.2018

 

EN 61008-1:2012/A2:2014

IEC 61008-1:2010/A2:2013 (Modifikovaná)

8.7.2016

Pozn. 3

4.8.2017

Cenelec

EN 61008-2-1:1994

Proudové chrániče bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (RCCB) – Část 2-1: Použitelnost všeobecných pravidel pro RCCB funkčně nezávislé na síťovém napětí

IEC 61008-2-1:1990

8.7.2016

 

 

 

EN 61008-2-1:1994/A11:1998

8.7.2016

Pozn. 3

 

 

EN 61008-2-1:1994/A11:1998/AC:1999

 

 

 

Cenelec

EN 61009-1:2012

Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou pro domovní a podobné použití (RCBO) – Část 1: Obecná pravidla

IEC 61009-1:2010 (Modifikovaná)

8.7.2016

EN 61009-1:2004

+ A11:2008

+ A12:2009

+ A13:2009

+ A14:2012

Pozn. 2.1

18.6.2017

 

EN 61009-1:2012/A1:2014

IEC 61009-1:2010/A1:2012 (Modifikovaná)

8.7.2016

Pozn. 3

4.8.2017

 

EN 61009-1:2012/A11:2015

8.7.2016

Pozn. 3

6.7.2018

 

EN 61009-1:2012/A2:2014

IEC 61009-1:2010/A2:2013 (Modifikovaná)

8.7.2016

Pozn. 3

4.8.2017

Cenelec

EN 61009-2-1:1994

Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou pro domovní a podobné použití (RCBO) – Část 2-1: Použitelnost všeobecných pravidel pro RCBO funkčně nezávislé na síťovém napětí

IEC 61009-2-1:1991

8.7.2016

 

 

 

EN 61009-2-1:1994/A11:1998

8.7.2016

Pozn. 3

 

 

EN 61009-2-1:1994/A11:1998/AC:1999

 

 

 

Cenelec

EN 61010-1:2010

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení – Část 1: Všeobecné požadavky

IEC 61

IEC 61010-1:2010

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61010-2-010:2014

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení – Část 2-010: Zvláštní požadavky na laboratorní zařízení pro ohřev materiálů

IEC 61010-2-010:2014

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61010-2-020:2006

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení – Část 2-020: Zvláštní požadavky na laboratorní odstředivky

IEC 61010-2-020:2006

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61010-2-030:2010

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení – Část 2-030: Zvláštní požadavky pro zkoušení a měření

IEC 61010-

IEC 61010-2-030:2010

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61010-2-032:2012

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení – Část 2-032: Zvláštní požadavky pro snímače proudu pro elektrické zkoušky a měření držené v ruce a ručně obsluhované

IEC 61010-2-032:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61010-2-033:2012

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení – Část 2-033: Zvláštní požadavky pro multimetry držené v ruce a ostatní měřicí přístroje držené v ruce, pro domácí a profesionální použití, schopné měřit síťové napětí

IEC 61010-2-033:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61010-2-040:2005

Bezpečnostní požadavky na elektrická mericí, rídicí a laboratorní zarízení – Část 2-040: Zvláštní požadavky na sterilizátory a na zarízení k čištení/dezinfikování používaná k pusobení na zdravotnické materiály

IEC 61010-2-040:2005

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61010-2-051:2015

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení – Část 2-051: Zvláštní požadavky na laboratorní zařízení pro míchání a hnětení

IEC 61010-2-051:2015

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61010-2-201:2013

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení – Část 2-201: Zvláštní požadavky pro řídicí zařízení

IEC 61010-2-201:2013

8.7.2016

 

 

 

EN 61010-2-201:2013/AC:2013

 

 

 

Cenelec

EN 61010-031:2015

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení – Část 031: Bezpečnostní požadavky na elektrické měřicí a zkušební sestavy sond držených rukou

IEC 61010-031:2015

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61028:1993

Elektrické měřicí přístroje – Zapisovací přístroje X-Y

IEC 61028:1991

8.7.2016

 

 

 

EN 61028:1993/A2:1997

IEC 61028:1991/A2:1997

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 61034-1:2005

Merení hustoty koure pri horení kabelu za definovaných podmínek – Část 1: Zkušební zarízení

IEC 61034-1:2005

8.7.2016

 

 

 

EN 61034-1:2005/A1:2014

IEC 61034-1:2005/A1:2013

8.7.2016

Pozn. 3

26.7.2016

Cenelec

EN 61034-2:2005

Merení hustoty koure pri horení kabelu za definovaných podmínek – Část 2: Zkušební postup a požadavky

IEC 61034-2:2005

8.7.2016

 

 

 

EN 61034-2:2005/A1:2013

IEC 61034-2:2005/A1:2013

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 61048:2006

Příslušenství pro světelné zdroje – Kondenzátory pro použití v obvodech zářivek a jiných výbojových zdrojů světla – Všeobecné předpisy a požadavky na bezpečnost

IEC 61048:2006

8.7.2016

 

 

 

EN 61048:2006/A1:2016

IEC 61048:2006/A1:2015

8.7.2016

Pozn. 3

19.2.2019

Cenelec

EN 61050:1992

Transformátory pro svíticí trubice se sekundárním napětím bez zátěže vyšším než 1 kV (všeobecně nazývané neonové transformátory) – Všeobecné a bezpečnostní požadavky

IEC 61050:1991 (Modifikovaná)

8.7.2016

 

 

 

EN 61050:1992/A1:1995

IEC 61050:1991/A1:1994 (Modifikovaná)

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 61058-1:2002

Spínače pro spotřebiče – Část 1: Všeobecné požadavky

IEC 61058-1:2000 (Modifikovaná) + A1:2001

8.7.2016

 

 

 

EN 61058-1:2002/A2:2008

IEC 61058-1:2000/A2:2007

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 61058-2-1:2011

Spínače pro spotřebiče – Část 2-1: Zvláštní požadavky pro šňůrové spínače

IEC 61058-2-1:2010

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61058-2-4:2005

Spínače pro spotrebiče – Část 2-4: Zvláštní požadavky pro nezávisle umístené spínače

IEC 61058-2-4:1995 + A1:2003

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61058-2-5:2011

Spínače pro spotřebiče – Část 2-5: Zvláštní požadavky pro voliče

IEC 61058-2-5:2010

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61071:2007

Kondenzátory pro výkonovou elektroniku

IEC 61071:2007

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61095:2009

Elektromechanické stykače pro domácnost a podobné účely

IEC 61095:2009

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61131-2:2007

Programovatelné řídicí jednotky – Část 2: Požadavky na zařízení a zkoušky

IEC 61131-2:2007

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61138:2007

Kabely pro přenosné uzemňovací a zkratovací soupravy

IEC 61138:2007 (Modifikovaná)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61140:2002

Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Společná hlediska pro instalaci a zařízení

IEC 61140:2001

8.7.2016

 

 

 

EN 61140:2002/A1:2006

IEC 61140:2001/A1:2004 (Modifikovaná)

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 61143-1:1994

Elektrické měřicí přístroje – Zapisovače X-t – Část 1: Definice a požadavky

IEC 61143-1:1992

8.7.2016

 

 

 

EN 61143-1:1994/A1:1997

IEC 61143-1:1992/A1:1997

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 61143-2:1994

Elektrické měřicí přístroje – Zapisovače X-t – Část 2: Doporučené doplňkové zkušební metody

IEC 61143-2:1992

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61184:2017

Bajonetové objímky

IEC 61184:2017

Toto je první zveřejnění

EN 61184:2008

+ A1:2011

Pozn. 2.1

26.6.2020

Cenelec

EN 61187:1994

Elektrická a elektronická měřicí zařízení – Průvodní dokumentace

IEC 61187:1993 (Modifikovaná)

8.7.2016

 

 

 

EN 61187:1994/AC:1995

 

 

 

Cenelec

EN 61195:1999

Dvoupaticové zářivky – Požadavky na bezpečnost

IEC 61195:1999

8.7.2016

 

 

 

EN 61195:1999/A1:2013

IEC 61195:1999/A1:2012

 

 

 

 

EN 61195:1999/A2:2015

IEC 61195:1999/A2:2014

8.7.2016

Pozn. 3

24.10.2017

Cenelec

EN 61199:2011

Jednopaticové zářivky – Požadavky na bezpečnost

IEC 61199:2011

8.7.2016

 

 

 

EN 61199:2011/A1:2013

IEC 61199:2011/A1:2012

 

 

 

 

EN 61199:2011/A2:2015

IEC 61199:2011/A2:2014

8.7.2016

Pozn. 3

3.9.2017

Cenelec

EN 61204:1995

Napájecí zařízení nízkého napětí se stejnosměrným výstupem – Charakteristické funkce

IEC 61204:1993 (Modifikovaná)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN IEC 61204-7:2018

Napájecí zařízení nízkého napětí se spínacím režimem – Část 7: Bezpečnostní požadavky

IEC 61204-7:2016

Toto je první zveřejnění

EN 61204-7:2006

+ A11:2009

Pozn. 2.1

16.3.2021

Cenelec

EN 61210:2010

Připojovací zařízení – Ploché násuvné spoje pro měděné vodiče – Bezpečnostní požadavky

IEC 61210:2010 (Modifikovaná)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61242:1997

Elektrická příslušenství – Navijáky prodlužovacích přívodů pro domovní a podobné použití

IEC 61242:1995 (Modifikovaná)

8.7.2016

 

 

 

EN 61242:1997/A1:2008

IEC 61242:1995/A1:2008

 

 

 

 

EN 61242:1997/A2:2016

IEC 61242:1995/A2:2015

8.7.2016

Pozn. 3

3.12.2018

 

EN 61242:1997/A1:2008/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 61243-3:2014

Práce pod napětím – Zkoušečky napětí – Dvoupólové nízkého napětí

IEC 61243-3:2014

8.7.2016

EN 61243-3:2010

Pozn. 2.1

13.11.2017

 

EN 61243-3:2014/AC:2015

 

 

 

 

EN 61243-3:2014/AC:2015

 

 

 

Cenelec

EN 61270-1:1996

Kondenzátory pro mikrovlnné trouby – Část 1: Všeobecně

IEC 61270-1:1996

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61293:1994

Označování elektrických zařízení jmenovitými údaji vztahujícími se k elektrickému napájení – Bezpečnostní požadavky

IEC 61293:1994

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61310-1:2008

Bezpečnost strojních zařízení – Indikace, značení a uvedení do činnosti – Část 1: Požadavky na vizuální, akustické a taktilní signály

IEC 61310-1:2007

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61310-2:2008

Bezpečnost strojních zařízení – Indikace, značení a uvedení do činnosti – Část 2: Požadavky na značení

IEC 61310-2:2007

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61310-3:2008

Bezpečnost strojních zařízení – Indikace, značení a uvedení do činnosti – Část 3: Požadavky na umístění a funkci ovládačů

IEC 61310-3:2007

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61316:1999

Cívky pro průmyslové kabely

IEC 61316:1999

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61347-1:2015

Ovládací zařízení pro světelné zdroje – Část 1: Všeobecné a bezpečnostní požadavky

IEC 61347-1:2015

8.7.2016

EN 61347-1:2008

+ A1:2011

+ A2:2013

Pozn. 2.1

26.3.2018

Cenelec

EN 61347-2-2:2012

Ovládací zařízení pro světelné zdroje – Část 2-2: Zvláštní požadavky na elektronické měniče/střídače na stejnosměrné nebo střídavé napájení pro žárovky

IEC 61347-2-2:2011

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61347-2-3:2011

Ovládací zařízení pro světelné zdroje – Část 2-3: Zvláštní požadavky na elektronické předřadníky na střídavé napájení k zářivkám

IEC 6134

IEC 61347-2-3:2011

8.7.2016

 

 

 

EN 61347-2-3:2011/AC:2011

 

 

 

Cenelec

EN 61347-2-7:2012

Ovládací zařízení pro světelné zdroje – Část 2-7: Zvláštní požadavky pro napájení ovládacích zařízení pro nouzové osvětlení

IEC 61347-2-7:2011

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61347-2-8:2001

Ovládací zařízení pro světelné zdroje – Část 2-8: Zvláštní požadavky na předřadníky pro zářivky

IEC 61347-2-8:2000

8.7.2016

 

 

 

EN 61347-2-8:2001/A1:2006

2-8:2000/A1:2006

8.7.2016

Pozn. 3

 

 

EN 61347-2-8:2001/AC:2003

 

 

 

 

EN 61347-2-8:2001/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 61347-2-9:2013

Ovládací zařízení pro světelné zdroje – Část 2-9: Zvláštní požadavky na elektromagnetická ovládací zařízení pro výbojové světelné zdroje (mimo zářivky)

IEC 61347-2-9:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61347-2-10:2001

Ovládací zařízení pro světelné zdroje – Část 2-10: Zvláštní požadavky na elektronické vysokofrekvenční měniče a střídače trubicových výbojových zdrojů se studeným zápalem (neonové trubice)

IEC 61347-2-10:2000

8.7.2016

 

 

 

EN 61347-2-10:2001/A1:2009

IEC 61347-2-10:2000/A1:2008

8.7.2016

Pozn. 3

 

 

EN 61347-2-10:2001/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 61347-2-11:2001

Ovládací zařízení pro světelné zdroje – Část 2-11: Zvláštní požadavky pro různé elektronické obvody používané ve svítidlech

IEC 61347-2-11:2001

8.7.2016

 

 

 

EN 61347-2-11:2001/AC:2002

 

 

 

 

EN 61347-2-11:2001/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 61347-2-12:2005

Ovládací zarízení pro svetelné zdroje – Část 2-12: Zvláštní požadavky pro strídave nebo stejnosmerne napájené elektronické predradníky výbojek (krome zárivek)

IEC 61347-2-12:2005

8.7.2016

 

 

 

EN 61347-2-12:2005/A1:2010

IEC 61347-2-12:2005/A1:2010

8.7.2016

Pozn. 3

 

 

EN 61347-2-12:2005/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 61347-2-13:2014

Ovládací zařízení pro světelné zdroje – Část 2-13: Zvláštní požadavky na stejnosměrně nebo střídavě napájená elektronická ovládací zařízení pro moduly LED

IEC 61347-2-13:2014

8.7.2016

EN 61347-2-13:2006

Pozn. 2.1

8.10.2017

Cenelec

EN 61386-1:2008

Trubkové systémy pro vedení kabelů – Část 1: Všeobecné požadavky

IEC 61386-1:2008

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61386-21:2004

Trubkové systémy pro elektrické instalace – Část 21: Zvláštní požadavky – Tuhé trubkové systémy

IEC 61386-21:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 61386-21:2004/A11:2010

8.7.2016

Pozn. 3

 

 

EN 61386-21:2004/AC:2004

 

 

 

Cenelec

EN 61386-22:2004

Trubkové systémy pro elektrické instalace – Část 22: Zvláštní požadavky – Ohebné trubkové systémy

IEC 61386-22:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 61386-22:2004/A11:2010

8.7.2016

Pozn. 3

 

 

EN 61386-22:2004/AC:2004

 

 

 

Cenelec

EN 61386-23:2004

Trubkové systémy pro elektrické instalace – Část 23: Zvláštní požadavky – Pružné trubkové systémy

IEC 61386-23:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 61386-23:2004/A11:2010

8.7.2016

Pozn. 3

 

 

EN 61386-23:2004/AC:2004

 

 

 

Cenelec

EN 61386-24:2010

Trubkové systémy pro vedení kabelů – Část 24: Zvláštní požadavky – Tuhé trubkové systémy uložené v zemi

IEC 61386-24:2004

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61386-25:2011

Trubkové systémy pro vedení kabelů – Část 25: Zvláštní požadavky – Upevňovací zařízení trubek

IEC 61386-25:2011

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61439-1:2011

Rozváděče nízkého napětí – Část 1: Všeobecné pravidla

IEC 61439-1:2011

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61439-2:2011

Rozváděče nízkého napětí – Část 2: Výkonové rozváděče

IEC 61439-2:2011

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61439-3:2012

Rozváděče nízkého napětí – Část 3: Rozvodnice určené k provozování laiky (DBO)

IEC 61439-3:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61439-4:2013

Rozvaděče nízkého napětí – Část 4: Zvláštní požadavky pro staveništní rozvaděče (ACS)

IEC 61439-4:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61439-5:2015

Rozváděče nízkého napětí – Část 5: Rozváděče pro veřejné distribuční sítě

IEC 61439-5:2014

8.7.2016

 

 

 

EN 61439-5:2015/AC:2015

 

 

 

Cenelec

EN 61439-6:2012

Rozvaděče nízkého napětí – Část 6: Přípojnicové rozvody

IEC 61439-6:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61534-1:2011

Systémy sestavy přípojnic – Část 1: Všeobecné požadavky

IEC 61

IEC 61534-1:2011

8.7.2016

 

 

 

EN 61534-1:2011/A1:2014

IEC 61534-1:2011/A1:2014

8.7.2016

Pozn. 3

4.8.2017

Cenelec

EN 61534-21:2014

Systémy sestavy přípojnic – Část 21: Zvláštní požadavky na sestavy přípojnic určené pro montáž na zdi a stropy

IEC 61534-21:2014

8.7.2016

EN 61534-21:2006

Pozn. 2.1

24.7.2017

Cenelec

EN 61534-22:2014

Systémy sestavy přípojnic – Část 22: Zvláštní požadavky na sestavy přípojnic určené pro montáž na podlahu nebo pod podlahu

IEC 61534-22:2014

8.7.2016

EN 61534-22:2009

Pozn. 2.1

24.7.2017

Cenelec

EN 61535:2009

Instalační spojky určené k trvalému spojení v pevné instalaci

IEC 61535:2009 (Modifikovaná)

8.7.2016

 

 

 

EN 61535:2009/A1:2013

IEC 61535:2009/A1:2012

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 61537:2007

Vedení kabelu – Kabelové lávky a kabelové rošty pro kladení kabelu

IEC 61537:2006

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61549:2003

Různé světelné zdroje

IEC 61549:2003

8.7.2016

 

 

 

EN 61549:2003/A3:2012

IEC 61549:2003/A3:2012

 

 

 

 

EN 61549:2003/A1:2005

IEC 61549:2003/A1:2005

 

 

 

 

EN 61549:2003/A2:2010

IEC 61549:2003/A2:2010

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 61557-1:2007

Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000  V a se stejnosměrným napětím do 1 500  V – Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany – Část 1: Všeobecné požadavky

IEC 61557-1:2007

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61557-2:2007

Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000  V a se stejnosměrným napětím do 1 500  V – Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany – Část 2: Izolační odpor

IEC 61557-2:2007

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61557-3:2007

Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000  V a se stejnosměrným napětím do 1 500  V – Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany – Část 3: Impedance smyčky

IEC 61557-3:2007

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61557-4:2007

Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000  V a se stejnosměrným napětím do 1 500  V – Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany – Část 4: Odpor vodičů uzemnění, ochranného spojení a vyrovnání potenciálu

IEC 61557-4:2007

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61557-5:2007

Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000  V a se stejnosměrným napětím do 1 500  V – Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany – Část 5: Zemní odpor

IEC 61557-5:2007

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61557-6:2007

Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000  V a se stejnosměrným napětím do 1 500  V – Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany – Část 6: Účinnost proudových chráničů (RCD) v rozvodných sítích TT, TN a IT

IEC 61557-6:2007

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61557-7:2007

Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000  V a se stejnosměrným napětím do 1 500  V – Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany – Část 7: Sled fází

IEC 61557-7:2007

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61557-10:2013

Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000  V a se stejnosměrným napětím do 1 500  V – Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany – Část 10: Kombinovaná měřicí zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany

IEC 61557-10:2013

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61557-11:2009

Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000  V a se stejnosměrným napětím do 1 500  V – zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany – Část 11: Účinnost monitorů reziduálního proudu (rcms) typu A a typu B v rozvodných sítích TT, TN a IT

IEC 61557-11:2009

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61557-12:2008

Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000  V a se stejnosměrným napětím do 1 500  V – Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany – Část 12: Výkonná měřicí a sledovací zařízení

IEC 61557-12:2007

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61557-13:2011

Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000  V a se stejnosměrným napětím do 1 500  V – Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany – Část 13: Proudové kleště a snímače držené v ruce a ručně obsluhované pro měření unikajícího proudu v elektrických rozvodných soustavách

IEC 61557-13:2011

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61557-14:2013

Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000  V a se stejnosměrným napětím do 1 500  V – Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany – Část 14: Zařízení ke zkoušení bezpečnosti elektrického zařízení strojů

IEC 61557-14:2013

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61558-1:2005

Bezpecnost výkonových transformátoru, napájecích zdroju, tlumivek a podobných výrobku – Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky

IEC 61558-1:2005

8.7.2016

 

 

 

EN 61558-1:2005/A1:2009

IEC 61558-1:2005/A1:2009

8.7.2016

Pozn. 3

 

 

EN 61558-1:2005/AC:2006

 

 

 

Cenelec

EN 61558-2-1:2007

Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů a podobných výrobků – Část 2-1: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory s odděleným vinutím a napájecí zdroje s těmito transformátory pro všeobecné použití

IEC 61558-2-1:2007

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61558-2-2:2007

Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů a podobných výrobků – Část 2-2: Zvláštní požadavky a zkoušky pro regulační transformátory a napájecí zdroje s regulačními transformátory

IEC 61558-2-2:2007

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61558-2-3:2010

Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací – Část 2-3: Zvláštní požadavky a zkoušky pro zapalovací transformátory pro plynové a olejové hořáky

IEC 61558-2-3:2010

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61558-2-4:2009

Bezpečnost výkonových transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a podobných výrobků pro napětí do 1 000  V včetně – Část 2-4: Zvláštní požadavky a zkoušky pro oddělovací ochranné transformátory a pro napájecí zdroje obsahující oddělovací ochranné transformátory

IEC 61558-2-4:2009

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61558-2-5:2010

Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací – Část 2-5: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory pro holicí strojky, napájecí zdroje pro holicí strojky a napájecí jednotky holicích strojků

IEC 61558-2-5:2010

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61558-2-6:2009

Bezpečnost výkonových transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a podobných výrobků pro napětí do 1 100  V včetně – Část 2-6: Zvláštní požadavky a zkoušky pro bezpečnostní ochranné transformátory a napájecí zdroje obsahující bezpečnostní ochranné transformátory

IEC 61558-2-6:2009

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61558-2-7:2007

Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů, tlumivek a podobných výrobků – Část 2-7: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory pro hračky a pro napájecí zdroje hraček

IEC 61558-2-7:2007 (Modifikovaná)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61558-2-8:2010

Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací – Část 2-8: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory a napájecí zdroje pro zvonky a gongy

IEC 61558-2-8:2010

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61558-2-9:2011

Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací – Část 2-9: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory a napájecí zdroje pro ruční svítidla třídy ochrany III se žárovkami

IEC 61558-2-9:2010

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61558-2-12:2011

Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací – Část 2-12: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory s konstantním napětím a napájecí zdroje s konstantním napětím

IEC 61558-2-12:2011

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61558-2-13:2009

Bezpečnost výkonových transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a podobných výrobků pro napájecí napětí do 1 100  V – Část 2-13: Zvláštní požadavky a zkoušky pro autotransformátory a pro napájecí zdroje obsahující autotransformátory

IEC 61558-2-13:2009

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61558-2-14:2013

Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací – Část 2-14: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory s proměnným napětím a napájecí zdroje obsahující transformátory s proměnným napětím

IEC 61558-2-14:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61558-2-15:2012

Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací – Část 2-15: Zvláštní požadavky pro oddělovací ochranné transformátory pro napájení v místnostech pro léčebné účely

IEC 61558-2-15:2011

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61558-2-16:2009

Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a podobných výrobků pro napětí do 1 100  V – Část 2-16: Zvláštní požadavky a zkoušky pro impulzně řízené napájecí zdroje a transformátory pro impulzně řízených napájecí zdrojů

IEC 61558-2-16:2009

8.7.2016

 

 

 

EN 61558-2-16:2009/A1:2013

IEC 61558-2-16:2009/A1:2013

8.7.2016

Pozn. 3

16.9.2016

Cenelec

EN 61558-2-20:2011

Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací – Část 2-20: Zvláštní požadavky a zkoušky pro malé tlumivky

IEC 61558-2-20:2010

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61558-2-23:2010

Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací – Část 2-23: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory a napájecí zdroje pro staveniště

IEC 61558-2-23:2010

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61558-2-26:2013

Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací – Část 2-26 Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory a napájecí zdroje pro úsporu energie a jiné účely

IEC 61558-2-26:2013

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61643-11:2012

Ochrany před přepětím nízkého napětí – Část 11: Přepěťová ochranná zařízení zapojená v sítích nízkého napětí – Požadavky a zkušební metody

IEC 61643-11:2011 (Modifikovaná)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61643-21:2001

Ochrany před přepětím nízkého napětí – Část 21: Ochrany před přepětím zapojené v telekomunikačních a signalizačních sítích – Požadavky na funkci a zkušební metody

IEC 616

IEC 61643-21:2000

8.7.2016

 

 

 

EN 61643-21:2001/A1:2009

IEC 61643-21:2000/A1:2008 (Modifikovaná)

 

 

 

 

EN 61643-21:2001/A2:2013

IEC 61643-21:2000/A2:2012

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN IEC 61730-1:2018

Způsobilost k bezpečné činnosti fotovoltaických (PV) modulů – Část 1: Požadavky na konstrukci

IEC 61730-1:2016

Toto je první zveřejnění

EN 61730-1:2007

+ A11:2014

+ A1:2012

+ A2:2013

Pozn. 2.1

27.4.2021

 

EN IEC 61730-1:2018/AC:2018-06

 

 

 

Cenelec

EN IEC 61730-2:2018

Způsobilost k bezpečné činnosti fotovoltaických (PV) modulů – Část 2: Požadavky na zkoušení

IEC 61730-2:2016

Toto je první zveřejnění

EN 61730-2:2007

+ A1:2012

Pozn. 2.1

27.4.2021

 

EN IEC 61730-2:2018/AC:2018-06

 

 

 

Cenelec

EN 61770:2009

Elektrické spotřebiče připojené k vodovodní síti – Zabránění zpětnému sání a poruchám hadicových soustav

IEC 61770:2008

8.7.2016

 

 

 

EN 61770:2009/AC:2011

 

 

 

Cenelec

EN 61800-5-1:2007

Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí – Část 5-1:Bezpečnostní požadavky – Elektrické, tepelné a energetické

IEC 61800-5-1:2007

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61812-1:2011

Časová relé pro průmyslové a domovní užití – Část 1: Požadavky a zkoušky

IEC 61812-1:2011

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61851-1:2011

Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením – Část 1: Všeobecné požadavky

IEC 61851-1:2010

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61851-21:2002

Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením – Část 21: Požadavky na elektrická vozidla pro vodivé připojení k AC/DC napájení

IEC 61851-21:2001

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61851-22:2002

Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením – Část 22: AC nabíjecí stanice elektrického vozidla

IEC 61851-22:2001

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61851-23:2014

Nabíjení elektromobilů vodivým propojením – Část 2 – 3: Stejnosměrná nabíjecí stanice elektromobilů

IEC 61851-23:2014

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61851-24:2014

Nabíjecí systém pro elektromobily vodivým spojením

IEC 61851-24:2014

8.7.2016

 

 

 

EN 61851-24:2014/AC:2015

 

 

 

Cenelec

EN 61869-1:2009

Přístrojové transformátory – Část 1: Všeobecné požadavky

IEC 61869-1:2007 (Modifikovaná)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61869-2:2012

Přístrojové transformátory – Část 2: Transformátory proudu

IEC 61869-2:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61869-3:2011

Přístrojové transformátory – Část 3: Zvláštní požadavky pro induktivní transformátory napětí

IEC 61869-3:2011

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61869-4:2014

Přístrojové transformátory – Část 4: Dodatečné požadavky pro kombinované transformátory

IEC 61869-4:2013

8.7.2016

 

 

 

EN 61869-4:2014/AC:2014

 

 

 

Cenelec

EN 61869-5:2011

Přístrojové transformátory – Část 5: Zvláštní požadavky pro kapacitní transformátory napětí

IEC 61869-5:2011

8.7.2016

 

 

 

EN 61869-5:2011/AC:2015

 

 

 

Cenelec

EN 61914:2016

Kabelové příchytky pro elektrické instalace

IEC 61914:2015

8.7.2016

EN 61914:2009

Pozn. 2.1

28.12.2018

Cenelec

EN 61921:2003

Silové kondenzátory – Rozváděče nízkého napětí pro kompenzaci účiníku

IEC 61921:2003

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61995-1:2008

Zařízení pro připojení svítidel pro domácnost a podobné účely – Část 1: Všeobecné požadavky

IEC 61995-1:2005 (Modifikovaná)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61995-2:2009

Zařízení pro připojení svítidel pro domácnost a podobné účely – Část 2: Normalizační listy pro DCL

IEC 61995-2:2009

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 62020:1998

Elektrická príslušenství – Prístroje pro monitorování reziduálního proudu pro domovní a podobné použití (RCM)

IEC 62020:1998

8.7.2016

 

 

 

EN 62020:1998/A1:2005

IEC 62020:1998/A1:2003 (Modifikovaná)

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 62026-1:2007

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Rozhraní řadič-zařízení – Část 1: Všeobecné požadavky

IEC 62026-1:2007

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 62026-2:2013

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Rozhraní řadič-zařízení (CDI) – Část 2: Propojení čidel ovládačů (AS-i)

IEC 62026-2:2008 (Modifikovaná)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 62026-3:2015

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Rozhraní řadič-zařízení (CDI) – Část 3: DeviceNet

IEC 62026-3:2014

IEC 62026-3:2014/COR1:2015

8.7.2016

EN 62026-3:2009

Pozn. 2.1

26.9.2017

Cenelec

EN 62031:2008

Moduly LED pro všeobecné osvětlování – Požadavky na bezpečnost

IEC 62031:2008

8.7.2016

 

 

 

EN 62031:2008/A1:2013

IEC 62031:2008/A1:2012

 

 

 

 

EN 62031:2008/A2:2015

IEC 62031:2008/A2:2014

8.7.2016

Pozn. 3

24.10.2017

Cenelec

EN 62035:2014

Výbojové světelné zdroje (kromě zářivek) – Požadavky na bezpečnost

IEC 62035:2014 (Modifikovaná)

8.7.2016

EN 62035:2000

+ A1:2003

+ A2:2012

Pozn. 2.1

15.9.2017

Cenelec

EN 62040-1:2008

Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) – Část 1: Všeobecné a bezpečnostní požadavky pro UPS

IEC 62

IEC 62040-1:2008

8.7.2016

 

 

 

EN 62040-1:2008/A1:2013

IEC 62040-1:2008/A1:2013

8.7.2016

Pozn. 3

 

 

EN 62040-1:2008/AC:2009

 

 

 

Cenelec

EN 62080:2009

Přístroje se zvukovou signalizací pro domovní a podobné účely

IEC 62080:2001 + A1:2008

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 62094-1:2003

Jednotky světelných návěští pro domovní a podobné pevné elektrické instalace – Část 1: Všeobecné požadavky

IEC 62094-1:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 62094-1:2003/A11:2003

8.7.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 62109-1:2010

Bezpečnost výkonových měničů pro použití ve výkonových fotovoltaických systémech – Část 1: Všeobecné požadavky

IEC 62109-1:2010

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 62109-2:2011

Bezpečnost zařízení na převádění energie pro použití ve fotovoltaických energetických systémech – Část 2: Zvláštní požadavky pro invertory

IEC 62109-2:2011

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 62135-1:2015

Odporová svařovací zařízení – Část 1: Bezpečnostní požadavky na konstrukci, výrobu a instalaci

IEC 62135-1:2015

8.7.2016

EN 62135-1:2008

Pozn. 2.1

11.6.2018

Cenelec

EN 62196-1:2014

Vidlice, zásuvky, vozidlová zásuvková spojení a vozidlové přívodky – Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením – Část 1: Obecné požadavky

IEC 62196-1:2014 (Modifikovaná)

8.7.2016

EN 62196-1:2012

+ A11:2013

+ A12:2014

Pozn. 2.1

6.10.2019

Cenelec

EN 62196-2:2012

Vidlice, zásuvky, vozidlová zásuvková spojení a vozidlové přívodky – Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením – Část 2: Požadavky na rozměrovou kompatibilitu a vzájemnou zaměnitelnost pro přístroje s kolíky a dutinkami na střídavý proud

IEC 62196-2:2011

8.7.2016

 

 

 

EN 62196-2:2012/A12:2014

8.7.2016

Pozn. 3

16.6.2017

 

EN 62196-2:2012/A11:2013

8.7.2016

Pozn. 3

15.10.2017

Cenelec

EN 62196-3:2014

Vidlice, zásuvky a vozidlová zásuvková spojení – nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením – Část 3: Požadavky na rozměrovou kompatibilitu a zaměnitelnost pro vozidlová zásuvková spojení s kolíky a dutinkami na stejnosměrný a střídavý/stejnosměrný proud

IEC 62196-3:2014

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 62208:2011

Prázdné skříně pro rozváděče nn – Všeobecné požadavky

IEC 62208:2011

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 62233:2008

Metody měření elektromagnetických polí spotřebičů pro domácnost a podobných přístrojů vzhledem k expozici osob

IEC 62233:2005 (Modifikovaná)

8.7.2016

 

 

 

EN 62233:2008/AC:2008

 

 

 

Cenelec

EN 62253:2011

Fotovoltaické čerpací systémy – Podmínky návrhu a provozní měření

IEC 62253:2011

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 62275:2015

Systémy vedení kabelů – Kabelové vázací spony pro elektrické instalace

IEC 62275:2013 (Modifikovaná)

8.7.2016

EN 62275:2009

Pozn. 2.1

19.1.2018

Cenelec

EN 62282-3-100:2012

Technologie palivových článků – Část 3-100: Stabilní napájecí systémy na palivové články – Bezpečnost

IEC 62282-3-100:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 62282-3-300:2012

Technologie palivových článků – Část 3-300: Stabilní napájecí systémy na palivové články – Instalace

IEC 62282-3-300:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 62282-5-1:2012

Technologie palivových článků – Část 5-1: Přemístitelné napájecí systémy na palivové články – Bezpečnost

IEC 62282-5-1:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 62310-1:2005

Statické prepínací systémy – Část 1: Všeobecné a bezpečnostní požadavky

IEC 62310-1:2005

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 62311:2008

Hodnocení elektronického a elektrického zařízení v souvislosti s omezeními vystavení člověka elektromagnetickým polím (0 Hz – 300 GHz)

IEC 62311:2007 (Modifikovaná)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 62368-1:2014

Audio/video, zařízení informační a komunikační technologie – Část 1: Bezpečnostní požadavky

IEC 62368-1:2014 (Modifikovaná)

8.7.2016

EN 60065:2014

+ A11:2017

EN 60950-1:2006

+ A11:2009

+ A12:2011

+ A1:2010

+ A2:2013

Pozn. 2.1

20.12.2020

 

EN 62368-1:2014/AC:2015

 

 

 

Cenelec

EN 62395-1:2013

Elektrické odporové pásové ohřívací systémy pro průmyslové a komerční použití – Část 1: Obecné a zkušební požadavky

IEC 62395-1:2013

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 62423:2012

Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou a bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití typu F a typu B

IEC 62423:2009 (Modifikovaná)

8.7.2016

EN 62423:2009

Pozn. 2.1

19.6.2017

Cenelec

EN 62444:2013

Kabelové průchodky pro elektrické instalace

IEC 62444:2010 (Modifikovaná)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 62471:2008

Bezpečnost svítidel a soustav svítidel z hlediska vlivu světla na živou tkáň

IEC 62471:2006 (Modifikovaná)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 62477-1:2012

Bezpečnostní požadavky pro systémy a zařízení výkonových elektronických měničů – Část 1: Obecně

IEC 62477-1:2012

8.7.2016

 

 

 

EN 62477-1:2012/A11:2014

8.7.2016

Pozn. 3

18.7.2017

Cenelec

EN 62479:2010

Hodnocení shody nízkovýkonových elektrických a elektronických zařízení se základními omezeními pro vystavení člověka elektromagnetickým polím (10 MHz až 300 GHz)

IEC 62479:2010 (Modifikovaná)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 62532:2011

Indukční výbojky – Bezpečnostní požadavky

IEC 62532:2011

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 62549:2011

Kloubové systémy a pružné systémy pro kabelová vedení

IEC 62549:2011

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 62560:2012

Světelné zdroje LED pro všeobecné osvětlování s vlastním předřadníkem na napětí > 50 V – Požadavky na bezpečnost

IEC 62560:2011 (Modifikovaná)

8.7.2016

 

 

 

EN 62560:2012/A1:2015

IEC 62560:2011/A1:2015 (Modifikovaná)

8.7.2016

Pozn. 3

4.5.2018

 

EN 62560:2012/A1:2015/AC:2015

 

 

 

 

EN 62560:2012/AC:2015

 

 

 

Cenelec

EN 62606:2013

Obecné požadavky pro obloukové ochrany

IEC

IEC 62606:2013 (Modifikovaná)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 62626-1:2014

Spínací a řídicí krytá zařízení nízkého napětí – Část 1: Kryté odpínače mimo rozsah platnosti IEC 60947-3 poskytující elektrické odpojení během opravy a údržby

IEC 62626-1:2014

8.7.2016

 

 

Cenelec

HD 62640:2015

Proudové chrániče s nebo bez nadproudové ochrany pro zásuvky pro domovní a podobné použití

IEC 62640:2011 (Modifikovaná)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 62776:2015

Dvoupaticové světelné zdroje LED – Požadavky na bezpečnost

IEC 62776:2014

IEC 62776:2014/COR1:2015

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 62868:2015

Organické LED světelné zdroje(OLED) pro všeobecné osvětlování – Požadavky na bezpečnost

IEC 62868:2014

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 62949:2017

Zvláštní bezpečnostní požadavky na zařízení, která mají být připojena k informačním a komunikačním sítím

IEC 62949:2017

Toto je první zveřejnění

EN 41003:2008

Pozn. 2.1

20.6.2019

Cenelec

EN IEC 63044-3:2018

Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a automatizační a řídicí systémy pro budovy (BACS) – Část 3: Požadavky na elektrickou bezpečnost

IEC 63044-3:2017

Toto je první zveřejnění

EN 50491-3:2009

Pozn. 2.1

19.1.2021

Pozn. 1:

Datum ukončení presumpce shody je obvykle datum ukončení platnosti (dup) stanovené evropskou normalizační organizací. Uživatelé těchto norem se však upozorňují na to, že v některých výjimečných případech tomu může být i jinak.

Pozn. 2.1:

Nová (nebo pozměněná) norma je stejného rozsahu jako norma nahrazovaná. Od uvedeného data přestává u nahrazované normy platit presumpce shody se základními nebo jinými požadavky příslušného právního předpisu Unie.

Pozn. 2.2:

Nová norma je širšího rozsahu než norma nahrazovaná. Od uvedeného data přestává u nahrazované normy platit presumpce shody se základními nebo jinými požadavky příslušného právního předpisu Unie.

Pozn. 2.3:

Nová norma je užšího rozsahu než norma nahrazovaná. Od uvedeného data přestává u (částečně) nahrazované normy platit presumpce shody se základními nebo jinými požadavky příslušného právního předpisu Unie u těch výrobků nebo služeb, jež spadají do rozsahu nové normy. Není dotčena presumpce shody se základními nebo jinými požadavky příslušného právního předpisu Unie u výrobků nebo služeb, které i nadále spadají do rozsahu (částečně) nahrazované normy, ale nespadají do rozsahu nové normy.

Pozn. 3:

Dochází-li ke změnám, je referenčním dokumentem norma EN CCCCC:YYYY, její předchozí změny, pokud existují, a nová, citovaná změna. Nahrazovanou normu proto tvoří norma EN CCCCC:YYYY a její předchozí změny, pokud existují, ale bez nové, citované změny. Od uvedeného data přestává u nahrazované normy platit presumpce shody se základními nebo jinými požadavky příslušného právního předpisu Unie.

POZNÁMKA:

Veškeré informace o dostupnosti norem lze obdržet buď od evropských normalizačních organizací, nebo od národních normalizačních orgánů, jejichž seznam je zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie v souladu s článkem 27 nařízení (EU) č. 1025/2012 (2).

Evropské normalizační organizace přijímají normy v angličtině (CEN a CENELEC rovněž zveřejňují normy ve francouzštině a němčině). Národní normalizační orgány poté překládají názvy norem do všech ostatních požadovaných úředních jazyků Evropské unie. Evropská komise není odpovědná za správnost názvů, které jsou předloženy ke zveřejnění v Úředním věstníku.

Odkazy na korigenda „…/AC:YYYY“ se zveřejňují pouze pro informaci. Korigendem se z textu normy odstraňují překlepy, gramatické a podobné chyby, přičemž korigendum se může vztahovat na jednu, nebo více jazykových verzí (anglickou, francouzskou a/nebo německou) normy přijaté evropskou normalizační organizací.

Zveřejnění odkazů v Úředním věstníku Evropské unie neznamená, že uvedené normy jsou k dispozici ve všech úředních jazycích Evropské unie.

Tento seznam nahrazuje všechny předchozí seznamy zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie. Evropská komise zajišťuje aktualizaci tohoto seznamu.

Více informací o harmonizovaných normách a jiných evropských normách je k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Evropské normalizační organizace:

CEN: Rue de la Science/Wetenschapsstraat 23, B-1040 Bruxelles/Brussel, Telefon: +32 25500811; Fax: +32 25500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Rue de la Science/Wetenschapsstraat 23, B-1040 Bruxelles/Brussel, Telefon: +32 25500811; Fax: +32 25500819 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Francie; Tel. +33 492944200; fax +33 493654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  Úř. věst. C 338, 27.9.2014, s. 31.


Top