EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018XC0810(01)

Sdělení Komise v rámci provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS (Zveřejnění odkazů na evropské dokumenty pro posuzování v souladu s článkem 22 nařízení (EU) č. 305/2011) (Text s významem pro EHP.)

OJ C 281, 10.8.2018, p. 7–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.8.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 281/7


Sdělení Komise v rámci provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS

(Zveřejnění odkazů na evropské dokumenty pro posuzování v souladu s článkem 22 nařízení (EU) č. 305/2011)

(Text s významem pro EHP)

(2018/C 281/04)

Ustanovení nařízení (EU) č. 305/2011 mají přednost před veškerými protichůdnými ustanoveními evropských dokumentů pro posuzování

Odkaz na evropský dokument pro posuzování a jeho název

Odkaz na nahrazený evropský dokument pro posuzování a jeho název

Poznámky

010001-00-0301

Prefabrikované betonové spřažené stěny s bodovými styky

 

 

010003-00-0301

Prefabrikované balkonové prvky vyrobené z ultra vysoce výkonného vláknobetonu (UHPFRC)

 

 

010013-00-0301

Lehký panel z cementové malty a EPS granulátu vyztužený síťkou ze skelných vláken a vnitřním ocelovým roštem

 

 

010028-00-0103

Opakovaně použitelná sada pro mělké založení lehkých kontrukcí

 

 

020001-01-0405

Víceosé skryté závěsy

020001-00-0405

 

020002-00-0404

Balkónové (a terasové) zasklívací systémy bez svislých rámů

 

 

020011-00-0405

Střešní, podlahová, stěnová nebo stropní dvířka pro přístup nebo nouzový únik/s nebo bez požární odolnosti

 

 

020029-00-1102

Vnitřní pěší žáruvzdorné a/nebo kouřotěsné jedno nebo dvoukřídlé dveřní soupravy vyrobené z oceli

 

 

030019-00-0402

Litá střešní hydroizolace na bázi polysiloxanu

 

 

030065-00-0402

Kompozitní střešní hydroizolační sestava

 

 

030218-00-0402

Fólie určené pod střešní krytinu

 

 

040005-00-1201

Průmyslově vyráběné výrobky pro tepelnou a/nebo zvukovou izolaci z rostlinných nebo živočišných vláken

 

 

040007-00-1201

Tepelně izolační produkt pro budovy se složkou odrážející sálavé teplo

 

 

040010-00-1201

Izolační výrobky z expandovaného perlitu (EPB)

 

 

040011-00-1201

Vakuové izolační panely (VIP) s průmyslově aplikovanými ochrannými vrstvami

 

 

040012-00-1201

Tepelně-izolační desky z minerálního materiálu

 

 

040016-00-0404

Sklěněná síťovina pro výztuž omítkovin na bázi cementu

 

 

040037-00-1201

Kompozitní desky z vláken minerální vlny a aerogelových aditiv s nízkou hodnotou λ

 

 

040048-01-0502

Gumová vláknitá rohož používaná jako izolace kročejového hluku

040048-00-0502

 

040049-00-0502

Polyurethanová pěnová podložka k použití jako zvuková izolace

 

 

040057-00-1201

Tepelně izolační deska z mikroporézní siliky

 

 

040065-00-1201

Tepelně izolační a/nebo zvukově pohltivé desky na bázi expandovaného polystyrenu a cementu

 

 

040089-00-0404

Vnější tepelně izolační kompozitní systémy s omítkou pro použití na budovách s dřevěnou nosnou konstrukcí

 

 

040090-00-1201

Průmyslově vyráběné desky a produkty vytvořené tvářením expandované polymléčné kyseliny (EPLA) pro tepelné a/nebo akustické izolace.

 

 

040138-00-1201

Volně sypané tepelněizolační a/nebo zvukově izolační výrobky z rostlinných vláken vyráběné in-situ

 

 

040287-00-0404

Soupravy pro vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) s panely jako tepelně izolační produkt a nespojitý obvodový plášť jako vnější plášť

 

 

040288-00-1201

Průmyslově vyráběná tepelná a zvuková izolace vyrobená z polyesterových vláken

 

 

040313-00-1201

Tepelná a/nebo akustická izolace z volně sypaneho granulovaného expandovaného korku vyráběná in situ

 

 

040369-00-1201

Izolace z volně loženého nebo slisovaného granulovaného expandovaného korku

 

 

040394-00-1201

Průmyslově vyráběné volně sypané pěnové sklo

 

 

040456-00-1201

In-situ volně sypaný tepelný a/nebo akustický izolační materiál vyrobený z živočišných vláken

 

 

040461-00-1201

Tepelně izolační výrobek vyrobený ze sypkého expandovaného perlitu

 

 

040635-00-1201

Tepelná a/nebo akustická izolace na bázi pojivem vázaného rozvolněného expandovaného polystyrenu (EPS)

 

 

040643-00-1201

Tepelná izolace z křemíkového aerogelu vyztuženého vlákny

 

 

040650-00-1201

Extrudované desky z pěnového polystyrenu jako nosná vrstva a/nebo zateplení nad hydroizolací

 

 

040777-00-1201

Desky z pěnového skla jako nosná vrstva a tepelná izolace (bez hydroizolace)

 

 

050001-00-0301

Nosné tepelně izolační prvky tvořící tepelnou zábranu mezi balkony a vnitřními podlahami

 

 

050004-00-0301

Sférické a cylindrické ložisko se speciálním kluzným materiálem z UHMWPE (ultra vysoké molekulové hmotnosti polyethylenu)

 

 

050009-00-0301

Kloubová a válečková ložiska se speciálním kluzným materiálem z fluoropolymeru

 

 

050013-00-0301

Kulové a válcové ložisko se speciálním kluzným materiálem z plněného PTFE s tuhým mazivem a výztužnými vlákny

 

 

060001-00-0802

Komínová sestava s pálenou/keramickou vložkou klasifikace T400 (minimálně) N1 W3 GXX

 

 

060003-00-0802

Komínová sestava s pálenou/keramickou vložkou a specifickou vnější stěnou klasifikace T400 (minimálně) N1 W3 GXX

 

 

060008-00-0802

Komínová sestava s pálenou/keramickou vložkou klasifikace T400 (minimálně) N1/P1 W3 Gxx a s různými vnějšími stěnami a případnou změnou vnější steny

 

 

070001-01-0504

Sádrokartonové desky pro konstrukční použití

070001-00-0504

 

070002-00-0505

Sklovláknitá páska pro spoje sadrokartonových desek

 

 

080001-00-0403

Geokompozit pro odvodňovací systémy

 

 

080002-00-0102

Nenosná trojosá geomříž pro stabilizaci nezpevněných granulárních vrstev zazubením materiálu

 

 

090001-00-0404

Prefabrikované desky ze stlačené minerální vlny s organickou nebo anorganickou povrchovou úpravou a stanoveným upevňovacím systémem

 

 

090017-00-0404

Bodově podepřené svislé zasklení

 

 

090019-00-0404

Sestavy pro provětrávané vnější obklady stěn z lehkých desek připevněných na spodní nosnou konstrukci včetně omítky aplikované na místě s nebo bez tepelné izolace

 

 

090020-00-0404

Sestavy pro vnější obklady stěn zumělého kamene

 

 

090034-00-0404

Sada složená z pomocného rámu a kotvení pro upevňovací obkladové prvky a také vnější stěnové prvky

 

 

090035-00-0404

Izolační sklo s konstrukčním tmelem a bodovým ukotvením

 

 

090058-00-0404

Souprava větraného vnějšího obkladu stěn obsahující kovový voštinový panel a jeho příslušná kotvení

 

 

120001-01-0106

Mikroprismatická retroreflexivní fólie

120001-00-0106

 

120003-00-0106

Ocelové osvětlovací stožáry

 

 

120011-00-0107

Flexibilní kryt mostních závěrů pro silniční mosty plněné těsnicí hmotou na bázi syntetických polymerů

 

 

130002-00-0304

Masivní dřevěný deskový prvek – hmoždinkami spojované dřevěné desky používané jako konstrukční prvek v budovách

 

 

130005-00-0304

Desky z masivního dřeva pro konstrukční účely v budovách

 

 

130010-00-0304

Lepené lamelové tvrdé dřevo – vrstvené bukové dřevo na nosné účely

 

 

130011-00-0304

Prefabrikovaný dřevěný deskový prvek vyroben z mechanicky spojovaných omítnutých článků, které mají být použity jako konstrukční prvek v budovách

 

 

130012-00-0304

Konstrukční dřevo tříděné podle pevnosti – dřevo pravoúhlého průřezu s oblými hranami – kaštan

 

 

130013-00-0304

Deska z masivního dřeva pro konstrukční účely v budovách - Prvek z dřevěných desek spojovaných rybinovými spoji

 

 

130019-00-0603

Kolíkové spojovací prostředky s povlakem z pryskyřice

 

 

130022-00-0304

Kulatina pro tyčové a stěnové prvky vyrobená z rostlého nebo lepeného dřeva

 

 

130033-00-0603

Hřebíky a šrouby k připevnění desek v dřevěných konstrukcích

 

 

130087-00-0204

Modulární stavební systém

 

 

130089-00-0304

Konstrukční za mokra a/nebo za studena lepené masivní dřevo s klínovým spojem

 

 

130090-00-0303

Dřevo-betonová kopmpozitní deska s kolíkovými spojovacími prostředky

 

 

130118-00-0603

Šrouby k použití v dřevostavbách

 

 

130166-00-0304

Konstrukční řezivo tříděné podle pevnosti - napařené masivní dřevo obdélníkového průřezu, které může být klínovitě spojováno nebo nespojováno - měkké dřevo

 

 

130167-00-0304

Konstrukční dřevo tříděné podle pevnosti – dřevo pravoúhlého průřezu s oblými hranami – jehličnaté řezivo

 

 

130191-00-0304

Prefabrikovaný dřevěný deskový prvek vyrobený ze slícovaných křížově laminovaných přířezů, který se používá jako konstrukční prvek v budovách

 

 

130197-00-0304

Lepené laminované dřevo z párou upraveného masivního dřeva s obdélníkovým průřezem - Měkké dřevo

 

 

140015-00-0304

Stěny, střechy a stropy z OSB desek, které jsou slepeny na jejich povrchu

 

 

150001-00-0301

Cement na bázi kalcium sulfoaluminátu

 

 

150002-00-0301

Hlinitan vápenatý žáruvzdorný cement

 

 

150003-00-0301

Vysoko pevnostní cement

 

 

150004-00-0301

Rychletvrdnoucí cement na bázi sulfoaminátu vápenatého, odolný vůči síranům

 

 

150007-00-0301

Portlandský puzolánový cement pro použití v tropických podmínkách

 

 

150008-00-0301

Rychle tvrdnoucí cement

 

 

150009-00-0301

Cement CEM III/A pro vysoké pece s hodnocením odolnosti proti síranu (SR) a volitelně s nízkým obsahem alkalických látek (LA) a/nebo nízkým teplem hydratace (LH)

 

 

160003-00-0301

Dvojitá kotva ke zvýšení únosnosti na protlačení stropních a základových desek a základových patek

 

 

160004-00-0301

Sestavy pro dodatečné předpínání konstrukcí

ETAG 013

 

160012-00-0301

Ocelové vyztužovací tyče s hlavou

 

 

160027-00-0301

Speciální výplňové hmoty pro předpínací sestavy

ETAG 013

 

180008-00-0704

Podlahová vpusť - s vyměnitelným mechanickým uzávěrem

 

 

180018-00-0704

Flexibilní spojky pro gravitační a tlakové kanalizační a odvodňovací potrubí

 

 

190002-00-0502

Sestava suché plovoucí podlahy složená z prefabrikovaných navzájem propojených částí keramických dlaždic a gumových rohoží

 

 

190005-00-0402

Sada pro terasové podlahy

 

 

200001-00-0602

Drátové pramence z oceli a ušlechtilé oceli s koncovými spojkami

 

 

200002-00-0602

Systém táhel

 

 

200005-00-0103

Piloty z ocelových uzavřených profilů a tuhými spoji

 

 

200012-00-0401

Distanční sady pro zastavěnou kovovou střechu a obklady stěn

 

 

200014-00-0103

Spojovací prvky a patky pro betonové piloty

 

 

200017-00-0302

Za tepla válcované výrobky a konstrukční komponenty vyrobené z oceli třídy Q235B, Q235D, Q345B, a Q345D

 

 

200019-00-0102

Gabionové koše a matrace z šestiúhelníkové pletené sítě

 

 

200020-00-0102

Gabionové koše a matrace ze svařované síťoviny

 

 

200022-00-0302

Termomechanicky válcované ocelové dlouhé výrobky ze svařitelných jemnozrných konstrukčních ocelí speciálních jakostí

 

 

200026-00-0102

Systémy z ocelových sítí pro použití ve vyztužených zemních konstrukcích

 

 

200032-00-0602

Prefabrikované systémy táhel se speciálními koncovými spojkami

 

 

200033-00-0602

Hřebíky upevňovaná střihová spojka

 

 

200035-00-0302

Střešní a stěnové systémy s neviditelným uchycením

 

 

200036-00-0103

Sada pro mikropiloty - sada s dutými tyčemi, především pro samořezné mikropiloty - duté tyče z bezešvých ocelových trubek

 

 

200039-00-0102

Šestiboké gabiony a ploché bloky z pozinkovaného pletiva

 

 

200043-01-0103

Pilotové roury z tvárné litiny

200043-00-0103

 

200050-01-0102

Gabionové koše, matrace a gabionové pytle ze šestiúhelníkových pravidelně vinutých sítí s předem naneseným zinkovým a/nebo zinkovým+organickým povlakem

200050-00-0102

 

200086-00-0602

Spojovací komponenty z drátěných kruhů

 

 

210004-00-0805

Modulární prvek pro stavební služby

 

 

210024-00-0504

Cementovláknitá deska

 

 

220006-00-0402

Střešní krytina vyrobená ze směsi polypropylenu, vápence a plniv

 

 

220007-00-0402

Plně podepřené šablony a pásy vyrobené ze slitiny mědi pro střešní obklady a obklady vnějších a vnitřních stěn

 

 

220008-00-0402

Okapové profily pro terasy a balkóny

 

 

220010-00-0402

Ploché plastové šablony pro plně podepřenou skládanou střešní krytinu a obklad vnějších stěn

 

 

220013-01-0401

Samonosná sestava střešních oken

220013-00-0401

 

220018-00-0401

Jednotka decentralizovaného energeticky účinného nízkotlakého větrání se střídavým prouděním a rekuperací tepla

 

 

220021-00-0402

Tubulární osvětlovací prvky (TDD)

 

 

220022-00-0401

Polykarbonátová sněhová zábrana na střechu

 

 

220025-00-0401

Samonosné horizontální prosklené konstrukce (markýzy, přístřešky)

 

 

220069-00-0402

Ploché a profilované (se vzorem) plastové střešní šablony vyrobené z recyklovaného materiálu pro plně podepřenou skládanou střešní krytinu

 

 

230004-00-0106

Panely z kruhových sítí

 

 

230005-00-0106

Panely z lanových sítí

 

 

230008-00-0106

Dvojitě zakroucená síť z ocelového drátu vyztužená nebo nevyztužená lany

 

 

230011-00-0106

Výrobky pro dopravní značení

 

 

230012-01-0105

Přísady na výrobu asfaltu - bitumenové granule vyrobené z recyklované bitumenové střešní lepenky

230012-00-0105

 

230025-00-0106

Flexibilní obklady pro stabilizaci svahů a ochranu proti padání skal (kamenů)

 

 

260001-00-0303

Konstrukční profily a desky zhotovené z vlákny vyztužených plastů (FRP/sklovláknité kompozity)

 

 

260002-00-0301

Alkalivzdorná skleněná vlákna obsahující oxid zirkoničitý pro použití do betonu

 

 

260006-00-0301

Polymerní přísada do betonu

 

 

260007-00-0301

Přísada typu 1 do betonů, malt a stěrek - vodný roztok

 

 

260035-00-0301

Přírodní kalcinovaná pozzolana jako přídavek typu II pro beton

 

 

280001-00-0704

Prefabrikovaný prvek do sestav k odvodnění nebo vsakování

 

 

280015-00-0701

Potrubní systém pro rozvody studené a teplé vody uvnitř budov

290001-00-0701

corrigendum

320002-02-0605

Povlakovaný těsnící plech pro konstrukční a řízené spárové spoje ve vodotěsném betonu

320002-00-0605

320002-01-0605

 

320008-00-0605

Expanzní těsnící páska na spoje na bázi bentonitu pro konstrukční spoje trhlin vodotěsného betonu

 

 

330001-00-0602

Rozpínací konstrukční sestavy šroubů pro skryté upevnění

 

 

330008-02-0601

Kotevní lišty

330008-00-0601

330008-01-0601

 

330011-00-0601

Stavitelné závrtné šrouby do betonu

 

 

330012-00-0601

Zabetonovaná trubková kotva s vnitřním závitem

 

 

330014-00-0601

Mechanický rozpěrný kotevní prvek do autoklávovaného pórobetonu

 

 

330046-01-0602

Šrouby ke spojování kovových prvků a opláštění

330046-00-0602

 

330047-01-0602

Upevňovací šrouby pro sendvičové panely

330047-00-0602

 

330075-00-0601

Zařízení pro zvedání výtahu

 

 

330076-00-0604

Kovové injektážní kotvy pro použití ve zdivu

ETAG 029

 

330079-00-0602

Sestavy pro upevnění na podlahu určené pro použití se slzičkovým plechem nebo otevřeným tyčovým roštem

 

 

330080-00-0602

Sestava svorek pro spoje vysoce odolné vůči prokluzu

 

 

330083-01-0601

Nastřelovací upevňovací prvky do betonu pro univerzální použití v nenosných konstrukcích

330083-00-0601

 

330084-00-0601

Ocelová deska se zabetonovanými kotvami

 

 

330153-00-0602

Nastřelovací kolík ke spojování nosníků a opláštění z tenkého plechu

 

 

330155-00-0602

Samonastavitelná svorková sestava

 

 

330196-01-0604

Plastové kotvy vyrobené z původního nebo recyklovaného materiálu pro upevnění vnějších tepelně izolačních systémů s omítkou

330196-00-0604

ETAG 014

 

330232-00-0601

Mechanické kotvící prvky do betonu

ETAG 001-1

ETAG 001-2

ETAG 001-3

ETAG 001-4

 

330389-00-0601

Bodový spoj z polymeru zesíleného skleněným vláknem pro sendvičové zdi

 

 

330499-00-0601

Lepené kotvící prvky do betonu

ETAG 001-5

 

330667-00-0602

Za horka válcovaný montážní kanál

 

 

330747-00-0601

Kotvicí prvky pro použití v betonu pro skupinové použití v nenosných konstrukcích

ETAG 001-6

 

330924-00-0601

Betonové kotvící šrouby z výztužné oceli

 

 

330965-00-0601

Nastřelovaný kotevní prvek pro upevnění ETICS v betonu

 

 

331852-00-0102

Kotva ze spirálového lana

 

 

340002-00-0204

Panely z ocelových drátů s celoplošně zabudovanou tepelnou izolací

 

 

340006-00-0506

Prefabrikované schodišťové sestavy

ETAG 008

 

340020-00-0106

Flexibilní soupravy pro udržení toků suti a mělkých sesuvů/skalních toků suti

 

 

340025-00-0403

Základová sestava pro vytápěné budovy

 

 

340037-00-0204

Lehké nosné střešní prvky na bázi dřeva a oceli

 

 

350003-00-1109

Kabelový kanál s požární odolností jako sestava složená z prefabrikovaných dílů vyrobených z předem potažených ocelových plechů, včetně příslušenství

 

 

350005-00-1104

Intumescentní požárně ochranné a těsnící výrobky

 

 

350022-01-1107

Sada pro uzavírací systém pro dopravníkové systémy

350022-00-1107

 

350134-00-1104

Protipožární sifon s intumescentním požárním těsněním (kombinovaný s podlahovou vpustí z nerezové oceli)

 

 

350140-00-1106

Omítky a omítkové systémy určené pro požárně odolné aplikace

ETAG 018-1

ETAG 018-3

 

350141-00-1106

Těsnění lineárních spojů a spár

ETAG 026-1

ETAG 026-3

 

350142-00-1106

Panely, desky a rohože a sestavy z nich pro ochranu před požárem

ETAG 018-1

ETAG 018-4

 

350402-00-1106

Reaktivní nátěry na ochranu ocelových prvků před požárem

ETAG 018-1

ETAG 018-2

 

350454-00-1104

Výrobky pro protipožární přepážky a těsnění

ETAG 026-1

ETAG 026-2

 

360001-00-0803

Větrací systém z minerální vlny s pláštěm z vnější i vnitřní strany

 

 

360005-00-0604

Dutinové oddělovací plechy

 

 

Pozn.:

Evropské dokumenty pro posuzování (EAD) přijímá Evropská organizace pro technické posuzování (dále jen „EOTA“) v anglickém jazyce. Evropská komise není odpovědná za správnost názvů, které poskytla EOTA ke zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Zveřejnění odkazů na evropské dokumenty pro posuzování v Úředním věstníku Evropské unie neznamená, že uvedené evropské dokumenty pro posuzování jsou k dispozici ve všech úředních jazycích Evropské unie.

V souladu s ustanoveními bodu 8 přílohy II nařízení (EU) č. 305/2011 Evropská organizace pro technické posuzování (http://www.eota.eu) zajistí elektronickými prostředky dostupnost evropského dokumentu pro posuzování.

Tento seznam nahrazuje všechny předchozí seznamy zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie. Aktualizaci tohoto seznamu zajišťuje Evropská komise.


Top