EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018XC0328(02)

Sdělení Komise v rámci provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/424 o lanových dráhách a o zrušení směrnice 2000/9/ES (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie) (Text s významem pro EHP. )

OJ C 114, 28.3.2018, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.3.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 114/7


Sdělení Komise v rámci provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/424 o lanových dráhách a o zrušení směrnice 2000/9/ES

(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)

(Text s významem pro EHP)

(2018/C 114/04)

Toto je první seznam odkazů na harmonizované normy zveřejněný v Úředním věstníku Evropské unie podle nařízení (EU) 2016/424 (1).

ESO (2)

Odkaz na normu a její název

(a referenční dokument)

Datum počátku předpokladu shody – poznámka 0

Odkaz na nahrazovanou normu

Datum ukončení presumpce shody nahrazované normy Poznámka 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 1709:2004

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Inspekce před uvedením do provozu, údržba, provozní kontroly a zkoušky

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1908:2015

Bezpečnostní požadavky na lanové dráhy navržené k přepravě osob - Napínací zařízení

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1909:2017

Bezpečnostní poadavky na osobní lanové dráhy - Obnovení provozu a evakuace

21.4.2018

 

 

CEN

EN 12385-8:2002

Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 8: Pramenná tažná a nosná tažná lana pro instalace lanovek navržených pro dopravu osob

21.4.2018

 

 

CEN

EN 12385-9:2002

Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 9: Uzavřená vinutá nosná lana pro instalace lanovek navržených pro dopravu osob

21.4.2018

 

 

CEN

EN 12927-1:2004

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Lana - Část 1: Kritéria výběru lan a upevnění konců lan

21.4.2018

 

 

CEN

EN 12927-3:2004

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Lana - Část 3: Záplet šestipramenných tažných, dopravních a vlečných lan

21.4.2018

 

 

CEN

EN 12927-4:2004

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Lana - Část 4: Upevnění konců lan

21.4.2018

 

 

CEN

EN 12927-5:2004

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Lana - Část 5: Skladování, doprava, pokládání a napínání

21.4.2018

 

 

CEN

EN 12927-8:2004

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Lana - Část 8: Magnetické defektoskopické zkoušení lan

21.4.2018

 

 

CEN

EN 12930:2015

Bezpečnostní poadavky na osobní lanové dráhy - Výpočty

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13107:2015

Bezpečnostní poadavky na osobní lanové dráhy - Stavební objekty

21.4.2018

 

 

 

EN 13107:2015/AC:2016

 

 

 

CEN

EN 13223:2015

Bezpečnostní požadavky na lanové dráhy navržené k přepravě osob - Pohonný systém a jiná mechanická zařízení

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13243:2015

Bezpečnostní poadavky na osobní lanové dráhy - Elektrická zařízení mimo poháněcí zařízení

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13796-1:2017

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Vozy - Část 1: Uchycení, běhouny, vozové brzdy, kabiny, sedačky, uzavřené vozy, montážní vozy, vlečné závěsy

21.4.2018

 

 

Poznámka 0:

Datum, od něhož soulad s harmonizovanou normou nebo jejími částmi zakládá předpoklad shody s příslušnými požadavky právních předpisů Unie.

Pozn. 1:

Datum ukončení presumpce shody je obvykle datum ukončení platnosti (dup) stanovené evropskou normalizační organizací. Uživatelé těchto norem se však upozorňují na to, že v některých výjimečných případech tomu může být i jinak.

Pozn. 2.1:

Nová (nebo pozměněná) norma je stejného rozsahu jako norma nahrazovaná. Od uvedeného data přestává u nahrazované normy platit presumpce shody se základními nebo jinými požadavky příslušného právního předpisu Unie.

Pozn. 2.2:

Nová norma je širšího rozsahu než norma nahrazovaná. Od uvedeného data přestává u nahrazované normy platit presumpce shody se základními nebo jinými požadavky příslušného právního předpisu Unie.

Pozn. 2.3:

Nová norma je užšího rozsahu než norma nahrazovaná. Od uvedeného data přestává u (částečně) nahrazované normy platit presumpce shody se základními nebo jinými požadavky příslušného právního předpisu Unie u těch výrobků nebo služeb, jež spadají do rozsahu nové normy. Není dotčena presumpce shody se základními nebo jinými požadavky příslušného právního předpisu Unie u výrobků nebo služeb, které i nadále spadají do rozsahu (částečně) nahrazované normy, ale nespadají do rozsahu nové normy.

Pozn. 3:

Dochází-li ke změnám, je referenčním dokumentem norma EN CCCCC:YYYY, její předchozí změny, pokud existují, a nová, citovaná změna.

POZNÁMKA:

Veškeré informace o dostupnosti norem lze obdržet buď od evropských normalizačních organizací, nebo od národních normalizačních orgánů, jejichž seznam je zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie v souladu s článkem 27 nařízení (EU) č. 1025/2012 (3).

Evropské normalizační organizace přijímají normy v angličtině (CEN a CENELEC rovněž zveřejňují normy ve francouzštině a němčině). Národní normalizační orgány poté překládají názvy norem do všech ostatních požadovaných úředních jazyků Evropské unie. Evropská komise není odpovědná za správnost názvů, které jsou předloženy ke zveřejnění v Úředním věstníku.

Odkazy na korigenda “…/AC:YYYY” se zveřejňují pouze pro informaci. Korigendem se z textu normy odstraňují překlepy, gramatické a podobné chyby, přičemž korigendum se může vztahovat na jednu, nebo více jazykových verzí (anglickou, francouzskou a/nebo německou) normy přijaté evropskou normalizační organizací.

Zveřejnění odkazů v Úředním věstníku Evropské unie neznamená, že uvedené normy jsou k dispozici ve všech úředních jazycích Evropské unie.

Evropská komise zajišťuje aktualizaci tohoto seznamu.

Více informací o harmonizovaných normách a jiných evropských normách je k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  Úř. věst. L 81, 31.3.2016, s. 1.

(2)  ESO: Evropské normalizační organizace:

CEN: Rue de la Science/Wetenschapsstraat 23, B-1040 Bruxelles/Brussel, Telefon: +32 25500811; Fax: +32 25500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Rue de la Science/Wetenschapsstraat 23, B-1040 Bruxelles/Brussel, Telefon: +32 25500811; Fax: +32 25500819 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Francie; Tel. +33 492944200; fax +33 493654716, (http://www.etsi.eu)

(3)  Úř. věst. C 338, 27.9.2014, s. 31.


Top