EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018XC0209(04)

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)Text s významem pro EHP.

OJ C 49, 9.2.2018, p. 24–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.2.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 49/24


Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES

(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)

(Text s významem pro EHP)

(2018/C 049/03)

Směrnice 1999/5/ES

V souladu s přechodným ustanovením článku 48 směrnice 2014/53/EU (1) členské státy nesmí bránit tomu, aby byla dodávána na trh nebo uváděna do provozu rádiová zařízení, na něž se vztahuje uvedená směrnice, která jsou ve shodě se směrnicí 1999/5/ES (2) a která byla uvedena na trh před 13. červnem 2017. Harmonizované normy, na něž byly zveřejněny odkazy podle směrnice 1999/5/ES, jak je nejnověji uvedeno ve sdělení Komise zveřejněném v  Úředním věstníku Evropské unie C 249 ze dne 8. července 2016, s. 1, ve znění opravy zveřejněné v  Úředním věstníku Evropské unie C 342 ze dne 17. září 2016, s. 15, a opravy zveřejněné v  Úředním věstníku Evropské unie C 403 ze dne 1. listopadu 2016, s. 26, tudíž nadále zakládají předpoklad shody s uvedenou směrnicí do 12. června 2017.

Směrnice 2014/53/EU

(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)

ESO (3)

Odkaz na normu a její název

(a referenční dokument)

První zveřejnění v Úředním věstníku

Odkaz na nahrazovanou normu

Datum ukončení presumpce shody nahrazované normy

Poznámka 1

Norma se má vztahovat na tento článek (články) směrnice 2014/53/EU

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Cenelec

EN 50360:2017

Výrobková norma na prokazování shody bezdrátových komunikačních zařízení se základními omezeními a mezními hodnotami vystavení z hlediska vystavení člověka elektromagnetickým polím v kmitočtovém rozsahu od 300 MHz do 6 GHz: zařízení používané v blízkosti ucha

17.11.2017

 

 

Článek 3.1.a

Cenelec

EN 50385:2017

Výrobková norma na prokazování shody zařízení základnových stanic s mezemi vystavení vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím (110MHz – 100 GHz) když jsou zařízení uváděna na trh

17.11.2017

 

 

Článek 3.1.a

Cenelec

EN 50401:2017

Výrobková norma na prokazování shody zařízení základnových stanic s mezemi vystavení vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím (110MHz – 100 GHz) když jsou zařízení uváděna do provozu

17.11.2017

 

 

Článek 3.1.a

Cenelec

EN 50566:2017

Výrobková norma na prokazování shody bezdrátových komunikačních zařízení se základními omezeními a mezními hodnotami vystavení z hlediska vystavení člověka elektromagnetickým polím v kmitočtovém rozsahu od 30 MHz do 6 GHz: v ruce držená a na tělo připevněná zařízení používaná v blízkosti lidského těla

17.11.2017

 

 

Článek 3.1.a

Cenelec

EN 55035:2017

Elektromagnetická kompatibilita zařízení multimédií – Požadavky na odolnost

CISPR 35:2016 (Modifikovaná)

17.11.2017

 

 

Článek 3.1.b

ETSI

EN 300 065 V2.1.2

Úzkopásmové přímotisknoucí telegrafní zařízení pro příjem meteorologických nebo navigačních informací (NAVTEX) – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 a 3.3(g) Směrnice 2014/53/EU

8.7.2016

 

 

Článek 3.2; Článek 3.3.g

ETSI

EN 300 086 V2.1.2

Pozemní pohyblivá služba – Rádiová zařízení s vnitřním nebo vnějším anténním konektorem, určených převážně pro analogový přenos řeči – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

9.12.2016

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 300 113 V2.2.1

Pozemní pohyblivá služba – Rádiová zařízení s anténním konektorem určená pro přenos dat (a/nebo hovoru), používající modulaci s konstantní nebo proměnnou obálkou – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 300 219 V2.1.1

Pozemní pohyblivá služba – Rádiová zařízení vysílající signály pro vyvolání specifické odezvy v přijímači – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 300 220-2 V3.1.1

Zařízení krátkého dosahu (SRD) provozovaná v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1 000  MHz – Část 2: Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU pro nespecifická rádiová zařízení

10.3.2017

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 300 220-3-1 V2.1.1

Zařízení krátkého dosahu (SRD) provozovaná v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1 000  MHz – Část 3-1: Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU – Zařízení s vysokou spolehlivostí a nízkým pracovním cyklem, zařízení přivolání pomoci provozovaná na určených kmitočtech (869,200  MHz až 869,250  MHz)

10.3.2017

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 300 220-3-2 V1.1.1

Zařízení krátkého dosahu (SRD) provozovaná v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1 000  MHz – Část 3-2: Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU – Bezdrátové alarmy provozované v určených kmitočtových pásmech LDC/HR 868,60  MHz až 868,70  MHz, 869,25  MHz až 869,40  MHz, 869,65  MHz až 869,70  MHz

10.3.2017

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 300 220-4 V1.1.1

Zařízení krátkého dosahu (SRD) provozovaná v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1 000  MHz – Část 4: Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU – Měřicí zařízení provozovaná v určeném pásmu 169,400  MHz až 169,475  MHz

10.3.2017

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 300 224 V2.1.1

Pozemní pohyblivá služba – Rádiová zařízení pro použití v pagingové službě provozované v kmitočtovém rozsahu 25 MHz – 470 MHz – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

13.10.2017

EN 300 224-2 V1.1.1

Pozn. 2.1

28.2.2019

Článek 3.2

ETSI

EN 300 224-2 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Služba místního pagingu – Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

8.6.2017

 

 

Článek 3.2

Tato harmonizovaná norma se nezabývá požadavky týkajícími se parametrů výkonnosti přijímačů a nezakládá předpoklad shody, pokud jde o uvedené parametry.

ETSI

EN 300 296 V2.1.1

Pozemní pohyblivá služba – Rádiová zařízení s vestavěnou anténou, určená převážně pro analogový přenos řeči – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 300 328 V2.1.1

Širokopásmové přenosové systémy – Zařízení pro přenos dat provozované v pásmu ISM 2,4  GHz a používající techniky širokopásmové modulace – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 300 330 V2.1.1

Zařízení krátkého dosahu (SRD) – Rádiová zařízení v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 25 MHz a systémy s indukční smyčkou v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 30 MHz – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

10.3.2017

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 300 341 V2.1.1

Pozemní pohyblivá služba – Rádiová zařízení s vestavěnou anténou, vysílající signály pro vyvolání specifické odezvy v přijímači – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 300 390 V2.1.1

Pozemní pohyblivá služba – Rádiová zařízení s vestavěnou anténou určená pro přenos dat (a hovoru) – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 300 422-1 V2.1.2

Bezšňůrové mikrofony – Zvukové PMSE až do 3 GHz – Část 1: Přijímače třídy A – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

10.2.2017

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 300 422-2 V2.1.1

Bezšňůrové mikrofony – Zvukové PMSE až do 3 GHz – Část 2: Přijímače třídy B – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

10.3.2017

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 300 422-3 V2.1.1

Bezšňůrové mikrofony – Zvukové PMSE až do 3 GHz – Část 3: Přijímače třídy C – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

10.3.2017

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 300 422-4 V2.1.1

Bezšňůrové mikrofony – Zvukové PMSE až do 3 GHz – Část 4: Asistenční naslouchací zařízení včetně osobních zvukových zesilovačů a indukčních systémů až do 3 GHz – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

Toto je první zveřejnění

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 300 433 V2.1.1

Rádiová zařízení pracující v občanském pásmu (CB) – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 300 440 V2.1.1

Zařízení krátkého dosahu (SRD) – Rádiová zařízení používaná v kmitočtovém rozsahu 1 GHz až 40 GHz – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

14.7.2017

EN 300 440-2 V1.4.1

Pozn. 2.1

31.12.2018

Článek 3.2

Pokud jde o kategorie přijímačů 2 a 3, jak jsou stanoveny v tabulce 5, nezabývá se tato harmonizovaná norma požadavky týkajícími se parametrů výkonnosti přijímačů a nezakládá předpoklad shody, pokud jde o uvedené parametry.

ETSI

EN 300 440-2 V1.4.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Zařízení krátkého dosahu – Rádiová zařízení používaná v kmitočtovém rozsahu 1 GHz až 40 GHz – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

8.6.2017

 

 

Článek 3.2

Tato harmonizovaná norma se nezabývá požadavky týkajícími se parametrů výkonnosti přijímačů a nezakládá předpoklad shody, pokud jde o uvedené parametry.

ETSI

EN 300 454-2 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Širokopásmová zvuková pojítka – Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

8.6.2017

 

 

Článek 3.2

Tato harmonizovaná norma se nezabývá požadavky týkajícími se parametrů výkonnosti přijímačů a nezakládá předpoklad shody, pokud jde o uvedené parametry.

ETSI

EN 300 487 V2.1.2

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) – Harmonizovaná norma pro pohyblivé pozemské stanice, určené jen pro příjem (ROMES), provozované v kmitočtovém pásmu 1,5  GHz a zajišťující datové spojení – Vysokofrekvenční (RF) specifikace pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 300 676-2 V2.1.1

VHF pozemní ruční, pohyblivé a pevné rádiové vysílače, přijímače a sestavy vysílač/přijímač pro VHF leteckou navigační pohyblivou službu, používající amplitudovou modulaci – Část 2: Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

8.7.2016

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 300 698 V2.1.1

Radiotelefonní vysílače a přijímače pro pohyblivou námořní službu provozované v pásmech VHF, používané na vnitrostátních vodních cestách – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 a 3.3(g) Směrnice 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Článek 3.2; Článek 3.3.g

ETSI

EN 300 698 V2.2.1

Radiotelefonní vysílače a přijímače pro pohyblivou námořní službu provozované v pásmech VHF, používané na vnitrostátních vodních cestách – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 a 3.3(g) Směrnice 2014/53/EU

15.12.2017

EN 300 698 V2.1.1

Pozn. 2.1

31.5.2018

Článek 3.2; Článek 3.3.g

ETSI

EN 300 718-2 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Lavinové tísňové majáky – Systémy vysílač-přijímač – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

8.6.2017

 

 

Článek 3.2

Tato harmonizovaná norma se nezabývá požadavky týkajícími se parametrů výkonnosti přijímačů a nezakládá předpoklad shody, pokud jde o uvedené parametry.

ETSI

EN 300 718-3 V1.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Lavinové tísňové majáky – Systémy vysílač-přijímač – Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.3e Směrnice R&TTE

8.6.2017

 

 

Článek 3.3.g

ETSI

EN 300 720 V2.1.1

Palubní komunikační systémy a zařízení provozovaná na velmi vysokých kmitočtech (UHF) – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

10.3.2017

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 301 025 V2.1.1

Radiotelefonní zařízení VHF pro obecnou komunikaci a přidružená zařízení třídy „D“ s digitálním selektivním voláním (DSC) – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 a 3.3(g) Směrnice 2014/53/EU

12.8.2016

 

 

Článek 3.2; Článek 3.3.g

ETSI

EN 301 025 V2.2.1

Radiotelefonní zařízení VHF pro obecnou komunikaci a přidružená zařízení třídy „D“ s digitálním selektivním voláním (DSC) – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 a 3.3(g) Směrnice 2014/53/EU

12.4.2017

EN 301 025 V2.1.1

Pozn. 2.1

30.11.2018

Článek 3.2; Článek 3.3.g

ETSI

EN 301 091-2 V1.3.2

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Zařízení krátkého dosahu – Telematika v silniční dopravě a v silničním provozu (RTTT) – Radarová zařízení pracující v pásmu 76 GHz až 77 GHz – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

8.6.2017

 

 

Článek 3.2

Tato harmonizovaná norma se nezabývá požadavky týkajícími se parametrů výkonnosti přijímačů a nezakládá předpoklad shody, pokud jde o uvedené parametry.

ETSI

EN 301 166 V2.1.1

Pozemní pohyblivá služba – Rádiová zařízení pro analogové a/nebo digitální komunikace (hovorové a/nebo datové), provozovaná na úzkopásmových kanálech a opatřená anténním konektorem – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

10.2.2017

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 301 178 V2.2.2

Přenosné radiotelefonní zařízení provozovaná na velmi vysokých kmitočtech (VHF) pro námořní pohyblivou službu, provozovaná v pásmech VHF (mimo aplikace pro GMDSS) – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

12.5.2017

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 301 357 V2.1.1

Bezšňůrová zvuková zařízení v rozsahu 25 MHz až 2 000  MHz – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

14.7.2017

EN 301 357-2 V1.4.1

Pozn. 2.1

28.2.2019

Článek 3.2

ETSI

EN 301 357-2 V1.4.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Bezšňůrová zvuková zařízení v rozsahu 25 MHz až 2 000  MHz – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

8.6.2017

 

 

Článek 3.2

Tato harmonizovaná norma se nezabývá požadavky týkajícími se parametrů výkonnosti přijímačů a nezakládá předpoklad shody, pokud jde o uvedené parametry.

ETSI

EN 301 360 V2.1.1

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na družicová interaktivní koncová zařízení (SIT) a družicová uživatelská koncová zařízení (SUT), vysílající ve směru ke geostacionárním družicím pracující v kmitočtových pásmech 27,5  GHz až 29,5  GHz

11.11.2016

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 301 406 V2.2.2

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

11.11.2016

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 301 426 V2.1.2

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na pozemní pohyblivé družicové pozemské stanice (LMES) a námořní pohyblivé družicové pozemské stanice (MMES), neurčené pro tísňové a bezpečnostní komunikace, provozované v kmitočtových pásmech 1,5  GHz/1,6  GHz a zajišťující datové spojení s nízkou rychlostí

13.1.2017

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 301 427 V2.1.1

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na pohyblivé družicové pozemské stanice (MES) s výjimkou leteckých pohyblivých družicových pozemských stanic, pracující v kmitočtových pásmech 11/12/14 GHz a zajišťující datové spojení s nízkou rychlostí

12.4.2017

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 301 428 V2.1.2

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na koncová zařízení s velmi malou aperturou (VSAT) – Družicové pozemské stanice určené pouze pro vysílání, pro vysílání/příjem nebo pouze pro příjem, provozované v kmitočtových pásmech 11/12/14 GHz

8.6.2017

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 301 430 V2.1.1

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na družicové zpravodajství přes přepravitelné pozemské stanice (SNG TES) pracující v kmitočtových pásmech 11 GHz až 12 GHz/13 GHz až 14 GHz

14.10.2016

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 301 441 V2.1.1

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na pohyblivé pozemské stanice (MES), včetně ručních pozemských stanic, družicových sítí osobních komunikací (S-PCN) pracujících v kmitočtových pásmech 1,6  GHz/2,4  GHz pohyblivé družicové služby (MSS)

12.4.2017

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 301 442 V2.1.1

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na pohyblivé pozemské stanice (MES) NGSO, včetně ručních pozemských stanic, družicových sítí osobních komunikací (S-PCN) pracujících v kmitočtových pásmech 1 980  MHz až 2 010  MHz (směr země – vesmír) a 2 170  MHz až 2 200  MHz (směr vesmír – země) pohyblivé družicové služby (MSS)

12.4.2017

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 301 443 V2.1.1

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na koncová zařízení s velmi malou aperturou (VSAT) – Družicové pozemské stanice určené pouze pro vysílání, pro vysílání a příjem nebo pouze pro příjem, pracující v kmitočtových pásmech 4 GHz a 6 GHz

12.4.2017

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 301 444 V2.1.2

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na pozemní pohyblivé pozemské stanice (LMES), provozované v kmitočtových pásmech 1,5  GHz a 1,6  GHz a zajišťující hlasové a/nebo datové komunikace

13.1.2017

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 301 447 V2.1.1

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na družicové pozemské stanice na palubách lodí (ESV), pracující v kmitočtových pásmech 4/6 GHz přidělených pevné družicové službě (FSS)

12.4.2017

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 301 459 V2.1.1

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na družicová interaktivní koncová zařízení (SIT) a družicová uživatelská koncová zařízení (SUT), vysílající ve směru k družicím na geostacionární oběžné dráze, pracující v kmitočtových pásmech 29,5  GHz až 30,0  GHz

14.10.2016

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 301 473 V2.1.2

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) – Harmonizovaná norma pro letadlové pozemské stanice (AES) provozované v kmitočtovém pásmu pod 3 GHz leteckou pohyblivou družicovou službou (AMSS)/pohyblivou družicovou službou (MSS) a/nebo pod leteckou pohyblivou družicovou směrovací službou (AMS(R)S)/pohyblivou družicovou službou (MSS), pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 301 502 V12.5.2

Globální systém pro mobilní komunikace (GSM) – Zařízení základnové stanice (BS) – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 301 511 V9.0.2

Globální systém pro mobilní komunikace (GSM) – Harmonizovaná EN pro pohyblivé stanice v pásmech GSM 900 a GSM 1 800 pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (1999/5/EC)

12.4.2017

 

 

Článek 3.2

Oznámení: Tato harmonizovaná norma poskytuje předpoklad shody se základními požadavky směrnice 2014/53/EU, pokud jsou použity také přijímací parametry v kapitole (kapitolách) 4.2.20, 4.2.21 a 4.2.26

ETSI

EN 301 511 V12.5.1

Globální systém pro mobilní komunikace (GSM) – Zařízení pohyblivých stanic (MS) – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

Toto je první zveřejnění

EN 301 511 V9.0.2

Pozn. 2.1

30.4.2019

Článek 3.2

ETSI

EN 301 559 V2.1.1

Zařízení krátkého dosahu (SRD) – Aktivní zdravotnické implantáty nízkého výkonu (LP-AMI) a přidružená periferní zařízení (LP-AMI-P) provozovaná v kmitočtovém rozsahu 2 483,5  MHz až 2 500  MHz – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 301 598 V1.1.1

Zařízení využívající volná místa mezi TV kanály (WSD) – Bezdrátové přístupové systémy pracující v kmitočtovém pásmu 470 MHz až 790 MHz – Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

8.6.2017

 

 

Článek 3.2

Tato harmonizovaná norma se nezabývá požadavky týkajícími se parametrů výkonnosti přijímačů a nezakládá předpoklad shody, pokud jde o uvedené parametry.

ETSI

EN 301 681 V2.1.2

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na pohyblivé pozemské stanice (MES) pohyblivých systémů geostacionárních družic, včetně ručních pozemských stanic družicové sítě osobních komunikací (S-PCN) provozované v kmitočtových pásmech 1,5  GHz a 1,6  GHz v rámci pohyblivé družicové služby (MSS)

13.1.2017

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 301 721 V2.1.1

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na pohyblivé pozemské stanice (MES), zajišťující datové komunikace s nízkou rychlostí (LBRDC), používající družice na nízké oběžné dráze (LEO) a pracující v kmitočtových pásmech nižších než 1 GHz

12.4.2017

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 301 783 V2.1.1

Obchodně dostupná radioamatérská zařízení – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

8.7.2016

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 301 839 V2.1.1

Nízkovýkonové aktivní lékařské implantáty (ULP-AMI) a periferní zařízení (ULP-AMI-P) pracující v kmitočtovém rozsahu 402 MHz až 405 MHz – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

8.7.2016

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 301 841-3 V2.1.1

Digitální spoj VHF (VDL) letadlo-země v režimu 2 – Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu – Část 3: Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 301 842-5 V2.1.1

Rádiová zařízení digitálního spoje VHF (VDL) letadlo-země v režimu 4 – Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu – Část 5: Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 301 893 V1.8.1

Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) – Vysokovýkonná RLAN 5 GHz – Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

8.6.2017

 

 

Článek 3.2

Tato harmonizovaná norma se nezabývá požadavky týkajícími se parametrů výkonnosti přijímačů a nezakládá předpoklad shody, pokud jde o uvedené parametry.

ETSI

EN 301 893 V2.1.1

RLAN 5 GHz – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

8.6.2017

EN 301 893 V1.8.1

Pozn. 2.1

12.6.2018

Článek 3.2

Pokud jde o adaptivitu, lze do dne 12. června 2018 použít buď článek 4.2.7 této harmonizované normy, nebo článek 4.8 harmonizované normy EN 301 893 v1.8.1; po tomto datu je možné použít pouze článek 4.2.7 této harmonizované normy.

ETSI

EN 301 908-1 V11.1.1

Buňkové sítě IMT – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU – Část 1: Úvod a společné požadavky

9.12.2016

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 301 908-2 V11.1.1

Buňkové sítě IMT – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU – Část 2: Uživatelská zařízení (UE) CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD)

12.4.2017

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 301 908-2 V11.1.2

Buňkové sítě IMT – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU – Část 2: Uživatelská zařízení (UE) CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD)

13.10.2017

EN 301 908-2 V11.1.1

Pozn. 2.1

28.2.2019

Článek 3.2

ETSI

EN 301 908-3 V11.1.3

Buňkové sítě IMT – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU – Část 3: Základnové stanice (BS) CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD)

12.5.2017

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 301 908-10 V4.2.2

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace – Část 10: Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na IMT-2000, FDMA/TDMA (DECT)

13.1.2017

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 301 908-11 V11.1.2

Buňkové sítě IMT – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU – Část 11: Opakovače pro CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD)

10.2.2017

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 301 908-12 V7.1.1

Buňkové sítě IMT – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU – Část 12: Opakovače CDMA s více nosnými (cdma2000)

9.9.2016

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 301 908-13 V11.1.1

Buňkové sítě IMT – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU – Část 13: Uživatelská zařízení (UE) pro zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA)

12.5.2017

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 301 908-13 V11.1.2

Buňkové sítě IMT – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU – Část 13: Uživatelská zařízení (UE) pro zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA)

13.10.2017

EN 301 908-13 V11.1.1

Pozn. 2.1

28.2.2019

Článek 3.2

ETSI

EN 301 908-14 V11.1.2

Buňkové sítě IMT – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU – Část 14: Základnové stanice (BS) pro zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA)

12.5.2017

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 301 908-15 V11.1.2

Buňkové sítě IMT – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU – Část 15: Opakovače pro zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA FDD)

10.2.2017

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 301 908-18 V11.1.2

Buňkové sítě IMT – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU – Část 18: Základnové stanice (BS) rádiových zařízení s více standardy (MSR) E-UTRA, UTRA a GSM/EDGE

12.5.2017

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 301 908-19 V6.3.1

Buňkové sítě IMT – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU – Část 19: Uživatelská zařízení (UE) TDD OFDMA TDD WMAN (Mobilní WiMAXTM)

8.6.2017

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 301 908-20 V6.3.1

Buňkové sítě IMT – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU – Část 20: Základnové stanice (BS) TDD OFDMA TDD WMAN (Mobilní WiMAXTM)

14.10.2016

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 301 908-21 V6.1.1

Buňkové sítě IMT – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU – Část 21: Uživatelská zařízení (UE) FDD OFDMA TDD WMAN (Mobilní WiMAXTM)

14.10.2016

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 301 908-22 V6.1.1

Buňkové sítě IMT – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU – Část 22: Základnové stanice (BS) FDD OFDMA TDD WMAN (Mobilní WiMAXTM)

9.12.2016

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 301 929 V2.1.1

Vysílače a přijímače VHF pobřežních stanic pro GMDSS a ostatní použití v námořní pohyblivé službě – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 302 017 V2.1.1

Vysílací zařízení pro službu amplitudově modulovaného (AM) rozhlasového vysílání – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

12.5.2017

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 302 018 V2.1.1

Vysílací zařízení pro službu kmitočtově modulovaného (FM) rozhlasového vysílání – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

8.6.2017

EN 302 018-2 V1.2.1

Pozn. 2.1

31.12.2018

Článek 3.2

ETSI

EN 302 018-2 V1.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Vysílací zařízení služby rozhlasového vysílání s kmitočtovou modulací (FM) – Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

12.4.2017

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 302 054 V2.1.1

Pomocné prostředky meteorologie (MetAids) – Radiosondy používané v kmitočtovém rozsahu 400,15  MHz až 406 MHz s úrovněmi výkonu dosahujícími do 200 mW – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

15.12.2017

EN 302 054-2 V1.2.1

Pozn. 2.1

31.5.2018

Článek 3.2

ETSI

EN 302 054-2 V1.2.1

Pomocné prostředky meteorologie (Met Aids) – Radiosondy používané v kmitočtovém rozsahu 400,15  MHz až 406 MHz s výkonem do 200 mW – Část 2: Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 302 064-2 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Bezdrátové obrazové spoje (WVL) pracující v kmitočtovém pásmu 1,3  GHz až 50 GHz – Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

8.6.2017

 

 

Článek 3.2

Tato harmonizovaná norma se nezabývá požadavky týkajícími se parametrů výkonnosti přijímačů a nezakládá předpoklad shody, pokud jde o uvedené parametry.

ETSI

EN 302 065-1 V2.1.1

Zařízení krátkého dosahu (SRD) používající technologii ultraširokého pásma (UWB) – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU – Část 1: Požadavky na generické aplikace UWB

10.3.2017

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 302 065-2 V2.1.1

Zařízení krátkého dosahu (SRD) používající technologii ultraširokého pásma (UWB) – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU – Část 2: Požadavky na sledování polohy prostřednictvím UWB

10.3.2017

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 302 065-3 V2.1.1

Zařízení krátkého dosahu (SRD) používající technologii ultraširokého pásma (UWB) – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU – Část 3: Požadavky na zařízení UWB pro pozemní vozidlové aplikace

10.3.2017

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 302 065-4 V1.1.1

Zařízení krátkého dosahu (SRD) používající technologii ultraširokého pásma (UWB) – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU – Část 4: Materiálově citlivá zařízení používající technologii UWB pod 10,6  GHz

12.4.2017

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 302 066-2 V1.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Zobrazovací systémy pro aplikace radarového sondování země a zdí (GPR/WPR) – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

8.6.2017

 

 

Článek 3.2

Tato harmonizovaná norma se nezabývá požadavky týkajícími se parametrů výkonnosti přijímačů a nezakládá předpoklad shody, pokud jde o uvedené parametry.

ETSI

EN 302 077-2 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Přenosové zařízení pro službu zemského digitálního rozhlasového vysílání (T-DAB) – Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

12.4.2017

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 302 186 V2.1.1

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na letadlové pozemské stanice (AES) pohyblivé družicové služby, pracující v kmitočtových pásmech 11/12/14 GHz

12.4.2017

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 302 194-2 V1.1.2

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Navigační radary používané na vnitrostátních vodních cestách – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

8.6.2017

 

 

Článek 3.2

Tato harmonizovaná norma se nezabývá požadavky týkajícími se parametrů výkonnosti přijímačů a nezakládá předpoklad shody, pokud jde o uvedené parametry.

ETSI

EN 302 195 V2.1.1

Zařízení krátkého dosahu (SRD) – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na aktivní lékařské implantáty (ULP-AMI) a doplňky (ULP-AMI-P) velmi nízkého výkonu, pracující v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 315 kHz

11.11.2016

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 302 208 V3.1.1

Vysokofrekvenční identifikační zařízení provozovaná v pásmu 865 MHz až 868 MHz s úrovněmi výkonu do 2 W a v pásmu 915 MHz až 921 MHz s úrovněmi výkonu do 4 W – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 302 217-2 V3.1.1

Pevné rádiové systémy – Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body – Část 2: Digitální systémy provozované v kmitočtových pásmech od 1 GHz do 86 GHz – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

8.6.2017

EN 302 217-2-2 V2.2.1

Pozn. 2.1

31.12.2018

Článek 3.2

ETSI

EN 302 217-2-2 V2.2.1

Pevné rádiové systémy – Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body – Část 2-2: Digitální systémy pracující v kmitočtových pásmech, kde je použita kmitočtová koordinace – Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

12.4.2017

 

 

Článek 3.2

Oznámení: Tato harmonizovaná norma poskytuje předpoklad shody se základními požadavky směrnice 2014/53/EU, pokud jsou použity také přijímací parametry v kapitole (kapitolách) 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 a 4.3.4

ETSI

EN 302 245-2 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Přenosové zařízení pro vysílací službu celosvětového digitálního rozhlasového systému (DRM) – Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

12.4.2017

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 302 248 V2.1.1

Navigační radar pro použití na plavidlech nevybavených pro SOLAS – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

10.3.2017

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 302 264-2 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Zařízení krátkého dosahu – Telematika v silniční dopravě a provozu (RTTT) – Radarová zařízení krátkého dosahu pracující v pásmu 77 GHz až 81 GHz – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

8.6.2017

 

 

Článek 3.2

Tato harmonizovaná norma se nezabývá požadavky týkajícími se parametrů výkonnosti přijímačů a nezakládá předpoklad shody, pokud jde o uvedené parametry.

ETSI

EN 302 288-2 V1.6.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Zařízení krátkého dosahu – Telematika v silniční dopravě a provozu (RTTT) – Radarová zařízení krátkého dosahu pracující v pásmu 24 GHz – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

8.6.2017

 

 

Článek 3.2

Tato harmonizovaná norma se nezabývá požadavky týkajícími se parametrů výkonnosti přijímačů a nezakládá předpoklad shody, pokud jde o uvedené parametry.

ETSI

EN 302 296-2 V1.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Vysílací zařízení pro službu digitálního televizního vysílání, zemské (DVB-T) – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

12.4.2017

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 302 326-2 V1.2.2

Pevné rádiové systémy – Zařízení a antény mezi více body – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na digitální rádiová zařízení mezi více body

12.4.2017

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 302 340 V2.1.1

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na družicové pozemské stanice na palubách lodí (ESV), pracující v kmitočtových pásmech 11/12/14 GHz přidělených pevné družicové službě (FSS)

12.4.2017

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 302 372 V2.1.1

Zařízení krátkého dosahu (SRD) – Zařízení radaru pro sondování výšky hladiny v nádržích (TLPR) provozovaná v kmitočtových rozsazích 4,5  GHz až 7 GHz, 8,5  GHz až 10,6  GHz, 24,05  GHz až 27 GHz, 57 GHz až 64 GHz, 75 GHz až 85 GHz – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

10.3.2017

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 302 448 V2.1.1

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na sledovací pozemské stanice ve vlacích (EST) pracující v kmitočtových pásmech 14/12 GHz

12.4.2017

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 302 454 V2.1.1

Pomocné prostředky meteorologie (MetAids) – Radiosondy používané v kmitočtovém rozsahu 1 668,4  MHz až 1 690  MHz – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

15.12.2017

EN 302 454-2 V1.2.1

Pozn. 2.1

31.5.2018

Článek 3.2

ETSI

EN 302 454-2 V1.2.1

Pomocné prostředky meteorologie (Met Aids) – Radiosondy používané v kmitočtovém rozsahu 1 668,4  MHz až 1 690  MHz – Část 2: Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 302 480 V2.1.2

Palubní letecký systém mobilní komunikace (MCOBA) – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

10.3.2017

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 302 502 V2.1.1

Bezdrátové přístupové systémy (WAS) – Pevné širokopásmové datové přenosové systémy v pásmu 5,8  GHz – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

12.5.2017

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 302 510-2 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Rádiová zařízení v kmitočtovém rozsahu 30 MHz až 37,5  MHz pro aktivní zdravotnické membránové implantáty a příslušenství velmi nízkého výkonu – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

8.6.2017

 

 

Článek 3.2

Tato harmonizovaná norma se nezabývá požadavky týkajícími se parametrů výkonnosti přijímačů a nezakládá předpoklad shody, pokud jde o uvedené parametry.

ETSI

EN 302 536-2 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Zařízení krátkého dosahu (SRD) – Rádiová zařízení v kmitočtovém rozsahu 315 kHz až 600 kHz – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

8.6.2017

 

 

Článek 3.2

Tato harmonizovaná norma se nezabývá požadavky týkajícími se parametrů výkonnosti přijímačů a nezakládá předpoklad shody, pokud jde o uvedené parametry.

ETSI

EN 302 537 V2.1.1

Systémy zdravotnické datové služby velmi nízkého výkonu (MEDS) provozované v kmitočtových pásmech 401 MHz až 402 MHz a 405 MHz až 406 MHz – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2. Směrnice 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 302 561 V2.1.1

Pozemní pohyblivá služba – Rádiová zařízení používající modulaci s konstantní nebo proměnnou obálkou, pracující v šířce pásma kanálu 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz nebo 150 kHz – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 302 567 V1.2.1

Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) – Systémy WAS/RLAN pracující při přenosových rychlostech násobku gigabitů v pásmu 60 GHz – Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

8.6.2017

 

 

Článek 3.2

Tato harmonizovaná norma se nezabývá požadavky týkajícími se parametrů výkonnosti přijímačů a nezakládá předpoklad shody, pokud jde o uvedené parametry.

ETSI

EN 302 571 V2.1.1

Inteligentní dopravní systémy (ITS) – Radiokomunikační zařízení provozovaná v kmitočtovém pásmu 5 855  MHz až 5 925  MHz – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

8.6.2017

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 302 574-1 V2.1.2

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU pro pohyblivé pozemské stanice (MES) pracující v kmitočtových pásmech 1 980  MHz až 2 010  MHz (směr země – vesmír) a 2 170  MHz až 2 200  MHz (směr vesmír – země) – Část 1: Doplňková pozemní část (CGC) pro širokopásmové systémy

12.4.2017

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 302 574-2 V2.1.2

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU pro pohyblivé pozemské stanice (MES) pracující v kmitočtových pásmech 1 980  MHz až 2 010  MHz (směr země – vesmír) a 2 170  MHz až 2 200  MHz (směr vesmír – země) – Část 2: Uživatelská zařízení (EU) pro širokopásmové systémy

12.4.2017

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 302 574-3 V2.1.1

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na družicové pozemské stanice (MES) pracující v kmitočtových pásmech 1 980  MHz až 2 010  MHz (směr země – vesmír) a 2 170  MHz až 2 200  MHz (směr vesmír – země) – Část 3: Uživatelská zařízení (UE) pro úzkopásmové systémy

12.4.2017

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 302 608 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Zařízení krátkého dosahu (SRD) – Rádiová zařízení pro drážní systémy Eurobalise – Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

8.6.2017

 

 

Článek 3.2

Tato harmonizovaná norma se nezabývá požadavky týkajícími se parametrů výkonnosti přijímačů a nezakládá předpoklad shody, pokud jde o uvedené parametry.

ETSI

EN 302 609 V2.1.1

Zařízení krátkého dosahu (SRD) – Rádiová zařízení pro drážní systémy Euroloop – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

8.6.2017

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 302 617-2 V2.1.1

Pozemní rádiové vysílače, přijímače a sestavy vysílač/přijímač UHF pro leteckou pohyblivou službu UHF, používající amplitudovou modulaci – Část 2: Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 302 686 V1.1.1

Inteligentní dopravní systémy (ITS) – Radiokomunikační zařízení pracující v kmitočtovém pásmu 63 GHz až 64 GHz – Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

8.6.2017

 

 

Článek 3.2

Tato harmonizovaná norma se nezabývá požadavky týkajícími se parametrů výkonnosti přijímačů a nezakládá předpoklad shody, pokud jde o uvedené parametry.

ETSI

EN 302 729 V2.1.1

Zařízení krátkého dosahu (SRD) – Zařízení radaru pro sondování výšky hladiny (LPR) provozovaná v kmitočtových rozsazích 6 GHz až 8,5  GHz, 24,05  GHz až 26,5  GHz, 57 GHz až 64 GHz, 75 GHz až 85 GHz – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

12.5.2017

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 302 752 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Aktivní prostředky pro zdokonalené určování radarových cílů – Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

8.6.2017

 

 

Článek 3.2

Tato harmonizovaná norma se nezabývá požadavky týkajícími se parametrů výkonnosti přijímačů a nezakládá předpoklad shody, pokud jde o uvedené parametry.

ETSI

EN 302 858-2 V1.3.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Telematika v silniční dopravě a v silničním provozu (RTTT) – Automobilová radarová zařízení pracující v kmitočtovém pásmu 24,05  GHz až 24,25  GHz nebo 24,50  GHz – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

8.6.2017

 

 

Článek 3.2

Tato harmonizovaná norma se nezabývá požadavky týkajícími se parametrů výkonnosti přijímačů a nezakládá předpoklad shody, pokud jde o uvedené parametry.

ETSI

EN 302 885 V2.1.1

Přenosná radiotelefonní zařízení pracující na velmi vysokých kmitočtech (VHF) pro námořní pohyblivou službu v pásmech VHF s integrovaným ručním DSC třídy D – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 a 3.3(g) Směrnice 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Článek 3.2; Článek 3.3.g

ETSI

EN 302 885 V2.2.2

Přenosná radiotelefonní zařízení provozovaná na velmi vysokých kmitočtech (VHF) pro námořní pohyblivou službu v pásmech VHF s integrovaným ručním DSC třídy H – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 a 3.3(g) Směrnice 2014/53/EU

12.4.2017

EN 302 885 V2.1.1

Pozn. 2.1

31.12.2018

Článek 3.2; Článek 3.3.g

ETSI

EN 302 885 V2.2.3

Přenosná radiotelefonní zařízení pracující na velmi vysokých kmitočtech (VHF) pro námořní pohyblivou službu v pásmech VHF s integrovaným ručním DSC třídy H – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 a 3.3(g) Směrnice 2014/53/EU

12.5.2017

EN 302 885 V2.2.2

Pozn. 2.1

31.1.2019

Článek 3.2; Článek 3.3.g

ETSI

EN 302 961 V2.1.2

Námořní osobní naváděcí maják určený pro použití na kmitočtu 121,5  MHz pouze pro pátrací a záchranné operace – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

11.11.2016

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 302 977 V2.1.1

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) – Harmonizovaná norma pro pozemské stanice zabudované na vozidle (VMES) pracující v kmitočtových pásmech 14/12 GHz pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 303 039 V2.1.2

Pozemní pohyblivá služba – Specifikace vícekanálového vysílače pro službu PMR – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

11.11.2016

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 303 084 V2.1.1

Vysílání dat VHF země-vzduch (VDB) pozemního rozšiřujícího systému (GBAS) – Technické vlastnosti a metody měření pozemního zařízení – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

11.11.2016

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 303 098 V2.1.1

Námořní osobní lokalizační zařízení nízkého výkonu používající AIS – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 303 132 V1.1.1

Námořní osobní lokalizační majáky VHF nízkého výkonu používající digitální selektivní volání (DSC) – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

12.5.2017

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 303 135 V2.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Pobřežní dohled, služby lodního provozu a přístavní radary (CS/VTS/HR) – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 303 203 V2.1.1

Zařízení krátkého dosahu (SRD) – Zdravotnické síťové systémy v oblasti těla (MBANS) pracující v rozsahu 2 483,5  MHz až 2 500  MHz – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

12.8.2016

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 303 204 V2.1.2

Zařízení krátkého dosahu (SRD) založená na síti – Rádiová zařízení pro použití v kmitočtovém rozsahu 870 MHz až 876 MHz s úrovněmi výkonu do 500 mW – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

11.11.2016

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 303 213-6-1 V2.1.1

Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) – Část 6: Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na využívaná čidla radaru pozemního pohybu – Podčást 1: Čidla v pásmu X využívající impulzní signály a přenášející výkon do 100 kW

13.1.2017

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 303 276 V1.1.1

Námořní širokopásmový rádiový spoj provozovaný v pásmech 5 852  MHz až 5 872  MHz a/nebo 5 880  MHz až 5 900  MHz pro lodní a pobřežní instalace provádějící koordinované činnosti – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

15.12.2017

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 303 339 V1.1.1

Širokopásmová přímá komunikace letadlo-země – Zařízení pracující v kmitočtových pásmech 1 900  MHz až 1 920  MHz a 5 855  MHz až 5 875  MHz – Antény s pevným vzorem – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

11.11.2016

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 303 340 V1.1.2

Přijímače digitálního zemského televizního vysílání – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

11.11.2016

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 303 354 V1.1.1

Zesilovače a aktivní antény pro příjem televizního vysílání v obytných budovách – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

12.5.2017

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 303 372-1 V1.1.1

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) – Zařízení pro příjem družicového vysílání – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU – Část 1: Venkovní jednotky přijímající v kmitočtovém pásmu 10,7  GHz až 12,75  GHz

13.1.2017

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 303 372-2 V1.1.1

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) – Zařízení pro příjem družicového vysílání – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU – Část 2: Vnitřní jednotky

9.9.2016

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 303 402 V2.1.2

Námořní pohyblivé vysílače a přijímače pro použití v pásmech MF a HF – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článků 3.2 a 3.3(g) Směrnice 2014/53/EU

13.10.2017

 

 

Článek 3.2; Článek 3.3.g

ETSI

EN 303 406 V1.1.1

Zařízení krátkého dosahu (SRD) – Zařízení přivolání pomoci provozovaná v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1 000  MHz – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 303 413 V1.1.1

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) – Přijímače globálních navigačních družicových systémů (GNSS) – Rádiová zařízení provozovaná v kmitočtových pásmech 1 164  MHz až 1 300  MHz a 1 559  MHz až 1 610  MHz – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

15.12.2017

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 303 609 V12.5.1

Globální systém mobilních komunikací (GSM) – Opakovače GSM – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 303 978 V2.1.2

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na pozemské stanice na pohyblivých platformách (ESOMP), vysílající ve směru k družicím na geostacionární oběžné dráze provozované v kmitočtových pásmech 27,5  GHz až 30,0  GHz

11.11.2016

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 303 979 V2.1.2

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na pozemské stanice na pohyblivých platformách (ESOMP), vysílající ve směru k družicím na negeostacionární oběžné dráze provozované v kmitočtových pásmech 27,5  GHz až 29,1  GHz a 29,5  GHz až 30,0  GHz

11.11.2016

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 305 550-2 V1.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Zařízení krátkého dosahu (SRD) – Rádiová zařízení pro použití v kmitočtovém rozsahu 40 GHz až 246 GHz – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

8.6.2017

 

 

Článek 3.2

Tato harmonizovaná norma se nezabývá požadavky týkajícími se parametrů výkonnosti přijímačů a nezakládá předpoklad shody, pokud jde o uvedené parametry.

Pozn. 1:

Datum ukončení presumpce shody je obvykle datum ukončení platnosti (dup) stanovené evropskou normalizační organizací. Uživatelé těchto norem se však upozorňují na to, že v některých výjimečných případech tomu může být i jinak.

Pozn. 2.1:

Nová (nebo pozměněná) norma je stejného rozsahu jako norma nahrazovaná. Od uvedeného data přestává u nahrazované normy platit presumpce shody se základními nebo jinými požadavky příslušného právního předpisu Unie.

Pozn. 2.2:

Nová norma je širšího rozsahu než norma nahrazovaná. Od uvedeného data přestává u nahrazované normy platit presumpce shody se základními nebo jinými požadavky příslušného právního předpisu Unie.

Pozn. 2.3:

Nová norma je užšího rozsahu než norma nahrazovaná. Od uvedeného data přestává u (částečně) nahrazované normy platit presumpce shody se základními nebo jinými požadavky příslušného právního předpisu Unie u těch výrobků nebo služeb, jež spadají do rozsahu nové normy. Není dotčena presumpce shody se základními nebo jinými požadavky příslušného právního předpisu Unie u výrobků nebo služeb, které i nadále spadají do rozsahu (částečně) nahrazované normy, ale nespadají do rozsahu nové normy.

Pozn. 3:

Dochází-li ke změnám, je referenčním dokumentem norma EN CCCCC:YYYY, její předchozí změny, pokud existují, a nová, citovaná změna. Nahrazovanou normu proto tvoří norma EN CCCCC:YYYY a její předchozí změny, pokud existují, ale bez nové, citované změny. Od uvedeného data přestává u nahrazované normy platit presumpce shody se základními nebo jinými požadavky příslušného právního předpisu Unie.

POZNÁMKA:

Veškeré informace o dostupnosti norem lze obdržet buď od evropských normalizačních organizací, nebo od národních normalizačních orgánů, jejichž seznam je zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie v souladu s článkem 27 nařízení (EU) č. 1025/2012 (4).

Evropské normalizační organizace přijímají normy v angličtině (CEN a CENELEC rovněž zveřejňují normy ve francouzštině a němčině). Národní normalizační orgány poté překládají názvy norem do všech ostatních požadovaných úředních jazyků Evropské unie. Evropská komise není odpovědná za správnost názvů, které jsou předloženy ke zveřejnění v Úředním věstníku.

Odkazy na korigenda „…/AC:YYYY“ se zveřejňují pouze pro informaci. Korigendem se z textu normy odstraňují překlepy, gramatické a podobné chyby, přičemž korigendum se může vztahovat na jednu, nebo více jazykových verzí (anglickou, francouzskou a/nebo německou) normy přijaté evropskou normalizační organizací.

Zveřejnění odkazů v Úředním věstníku Evropské unie neznamená, že uvedené normy jsou k dispozici ve všech úředních jazycích Evropské unie.

Tento seznam nahrazuje všechny předchozí seznamy zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie podle směrnice 1999/5/ES a směrnice 2014/53/EU. Aktualizaci tohoto seznamu zajišťuje Evropská komise.

Více informací o harmonizovaných normách a jiných evropských normách je k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  Úř. věst. L 153, 22.5.2014, s. 62.

(2)  Úř. věst. L 91, 7.4.1999, s. 10.

(3)  ESO: Evropské normalizační organizace:

CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Belgie; tel. + 32 25500811; fax + 32 25500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Belgie; tel. + 32 25190868; fax + 32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Francie; tel. + 33 492944200; fax + 33 493654716, (http://www.etsi.eu)

(4)  Úř. věst. C 338, 27.9.2014, s. 31.


Top