Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018M8778

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.8778 – Apollo Management/Phoenix Services) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem (Text s významem pro EHP. )

OJ C 46, 8.2.2018, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.2.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 46/6


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc M.8778 – Apollo Management/Phoenix Services)

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(Text s významem pro EHP)

(2018/C 46/07)

1.

Komise dne 2. února 2018 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 a na základě postoupení podle čl. 4 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1).

Toto oznámení se týká těchto podniků:

Apollo Management, LP („Apollo“, USA),

Phoenix Services International LLC („Phoenix“, USA).

Podnik Apollo nepřímo získává ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení o spojování výhradní kontrolu nad celým podnikem Phoenix.

Spojení se uskutečňuje nákupem podílů.

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

—   podniku Apollo: ovládá několik investičních fondů, které celosvětově investují do společností a dluhopisů v různých podnicích působících např. v chemickém průmyslu, ve službách výletních lodí, nemocnicích, bezpečnostních službách, ve finančnictví a v oboru obalového skla,

—   podniku Phoenix: poskytuje služby výrobcům oceli, jako je manipulace, zpracování a prodej strusky, jakož i využití a třídění kovového odpadu podle požadavků odběratelů.

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno.

V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí k navrhované transakci předložily své případné připomínky.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Je třeba vždy uvést toto číslo jednací:

M.8778 – Apollo Management/Phoenix Services

Připomínky lze Komisi zaslat e-mailem, faxem nebo poštou. Použijte tyto kontaktní informace:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Poštovní adresa:

Commission européenne/Europese Commissie

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení o spojování“).

(2)  Úř. věst. C 366, 14.12.2013, s. 5.


Top