Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015CA0671

Věc C-671/15: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 14. listopadu 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Cour de cassation – Francie) – Président de l’Autorité de la concurrence v. Association des producteurs vendeurs d’endives (APVE) a další „Řízení o předběžné otázce — Společná zemědělská politika — Článek 42 SFEU — Nařízení (ES) č. 2200/96 — Nařízení (ES) č. 1182/2007 — Nařízení (ES) č. 1234/2007 — Jednání narušující hospodářskou soutěž — Článek 101 SFEU — Nařízení č. 26 — Nařízení (ES) č. 1184/2006 — Organizace producentů — Sdružení organizací producentů — Úlohy těchto organizací a sdružení — Jednání spočívající v určování minimální prodejní ceny — Jednání ve vzájemné shodě týkající se množství uváděného na trh — Jednání spočívající ve výměně strategických informací — Francouzský trh s čekankou“

OJ C 22, 22.1.2018, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.1.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/4


Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 14. listopadu 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Cour de cassation – Francie) – Président de l’Autorité de la concurrence v. Association des producteurs vendeurs d’endives (APVE) a další

(Věc C-671/15) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Společná zemědělská politika - Článek 42 SFEU - Nařízení (ES) č. 2200/96 - Nařízení (ES) č. 1182/2007 - Nařízení (ES) č. 1234/2007 - Jednání narušující hospodářskou soutěž - Článek 101 SFEU - Nařízení č. 26 - Nařízení (ES) č. 1184/2006 - Organizace producentů - Sdružení organizací producentů - Úlohy těchto organizací a sdružení - Jednání spočívající v určování minimální prodejní ceny - Jednání ve vzájemné shodě týkající se množství uváděného na trh - Jednání spočívající ve výměně strategických informací - Francouzský trh s čekankou“)

(2018/C 022/05)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Cour de cassation

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: Président de l’Autorité de la concurrence

Odpůrci: Association des producteurs vendeurs d’endives (APVE), Comité économique régional agricole fruits et légumes de Bretagne (Cerafel), Fraileg SARL, Prim’Santerre SARL, Union des endiviers, anciennement Fédération nationale des producteurs d’endives (FNPE), Soleil du Nord SARL, Comité économique fruits et légumes du Nord de la France (Celfnord), Association des producteurs d’endives de France (APEF), Section nationale de l’endive (SNE), Fédération du commerce de l’endive (FCE), France endives société coopérative agricole, Cambrésis Artois-Picardie endives (CAP’Endives) société coopérative agricole, Marché de Phalempin société coopérative agricole, Primacoop société coopérative agricole, Coopérative agricole du marais audomarois (Sipema), Valois-Fruits union de sociétés coopératives agricoles, Groupe Perle du Nord SAS, Ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique

Výrok

Článek 101 SFEU ve spojení s článkem 2 nařízení Rady č. 26 ze dne 4. dubna 1962 o použití určitých pravidel hospodářské soutěže na produkci zemědělských produktů a obchod s nimi, čl. 11 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 2200/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou, článkem 2 nařízení Rady (ES) č. 1184/2006 ze dne 24. července 2006 o použití některých pravidel hospodářské soutěže na produkci některých zemědělských produktů a obchod s nimi, ve znění nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, čl. 3 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1182/2007 ze dne 26. září 2007, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro odvětví ovoce a zeleniny a kterým se mění směrnice 2001/112/ES a 2001/113/ES a nařízení (EHS) č. 827/68, (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96, (ES) č. 2826/2000, (ES) č. 1782/2003 a (ES) č. 318/2006 a ruší nařízení (ES) č. 2202/96, jakož i čl. 122 prvním pododstavcem a články 175 a 176 nařízení č. 1234/2007, ve znění nařízení Rady (ES) č. 491/2009 ze dne 25. května 2009, musí být vykládán v tom smyslu, že:

taková jednání, která spočívají ve společném určování minimálních prodejních cen, v jednání ve vzájemné shodě ohledně množství uváděného na trh nebo ve výměně strategických informací a o která se jedná ve věci v původním řízení, nemohou být vyloučena z působnosti zákazu kartelových dohod stanoveného v čl. 101 odst. 1 SFEU, jsou-li ujednána mezi různými organizacemi producentů nebo sdruženími organizací producentů nebo se subjekty, které nebyly uznány členským státem za účelem dosažení cíle vymezeného normotvůrcem Evropské unie v rámci společné organizace dotčeného trhu, jako jsou profesní organizace, které nemají postavení organizace producentů, sdružení organizací producentů nebo mezioborové organizace ve smyslu právní úpravy Evropské unie, a

taková jednání ve vzájemné shodě týkající se cen nebo množství uváděného na trh nebo jednání spočívající ve výměně strategických informací, o která se jedná ve věci v původním řízení, mohou být vyloučena z působnosti zákazu kartelových dohod stanoveného v čl. 101 odst. 1 SFEU, jsou-li ujednána mezi členy téže organizace producentů nebo téhož sdružení organizací producentů uznaných členským státem a jsou-li nezbytně nutná ke sledování cíle či cílů dotčené organizace producentů nebo dotčeného sdružení organizací producentů v souladu s právní úpravou Evropské unie.


(1)  Úř. věst. C 90, 7.3.2016.


Top