EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017XC1215(07)

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému ve Společenství (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)Text s významem pro EHP.

OJ C 435, 15.12.2017, p. 93–110 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.12.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 435/93


Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému ve Společenství

(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)

(Text s významem pro EHP)

(2017/C 435/04)

ESO (1)

Odkaz na normu a její název

(a referenční dokument)

Odkaz na nahrazovanou normu

Datum ukončení presumpce shody nahrazované normy

Poznámka 1

(1)

(2)

(3)

(4)

CEN

EN ISO 3381:2011

Železniční aplikace Akustika Měření hluku uvnitř kolejových vozidel (ISO 3381:2005)

 

 

CEN

EN 12080:2007+A1:2010

Železniční aplikace – Nápravová ložiska – Valivá ložiska

 

 

CEN

EN 12081:2007+A1:2010

Železniční aplikace – Nápravová ložiska – Plastická maziva

 

 

CEN

EN 12082:2007+A1:2010

Železniční aplikace – Nápravová ložiska – Zkouška výkonnosti

 

 

CEN

EN 12663-1:2010+A1:2014

Železniční aplikace – Konstrukční požadavky na karoserie železničních vozidel – Část 1: Lokomotivy a osobní vozy (a alternativní metoda pro nákladní vozy)

EN 12663-1:2010

Pozn. 2.1

8.7.2016

CEN

EN 12663-2:2010

Železniční aplikace – Konstrukční požadavky na skříně kolejových vozidel – Část 2: Nákladní vagóny

 

 

CEN

EN 12665:2011

Světlo a osvětlení – Základní termíny a kritéria pro stanovení požadavků na osvětlení

 

 

CEN

EN 13103:2009+A2:2012

Železniční aplikace – Dvojkolí a podvozky – Nepoháněné nápravy – Metody konstrukce

EN 13103:2009+A1:2010

Pozn. 2.1

31.1.2013

CEN

EN 13104:2009+A2:2012

Železniční aplikace – Dvojkolí a podvozky – Poháněné nápravy – Metody konstrukce

EN 13104:2009+A1:2010

Pozn. 2.1

30.4.2013

CEN

EN 13129:2016

Železniční aplikace Klimatizace pro drážní vozidla dálkové dopravy Parametry pohodlí a typové zkoušky

 

 

CEN

EN 13145:2001+A1:2011

Železniční aplikace – Tratě – Dřevěné příčné a výhybkové pražce

 

 

CEN

EN 13230-1:2016

Železniční aplikace Kolej Betonové příčné a výhybkové pražce Část 1: Všeobecné požadavky

EN 13230-1:2009

Pozn. 2.1

Datum tohoto zveřejnění

CEN

EN 13230-2:2016

Železniční aplikace Kolej Betonové příčné a výhybkové pražce Část 2: Předpjaté monoblokové pražce

EN 13230-2:2009

Pozn. 2.1

Datum tohoto zveřejnění

CEN

EN 13230-3:2016

Železniční aplikace Kolej Betonové příčné a výhybkové pražce Část 3: Dvoublokové železobetonové pražce

EN 13230-3:2009

Pozn. 2.1

Datum tohoto zveřejnění

CEN

EN 13230-4:2009

Železniční aplikace – Kolej – Betonové příčné a výhybkové pražce – Část 4: Předpjaté pražce pro výhybky a výhybkové konstrukce

 

 

CEN

EN 13232-2:2003+A1:2011

Železniční aplikace – Kolej – Výhybky a výhybkové konstrukce – Část 2: Požadavky na geometrické uspořádání

 

 

CEN

EN 13232-3:2003+A1:2011

Železniční aplikace – Kolej – Výhybky a výhybkové konstrukce – Část 3: Požadavky na interakci kolo/kolejnice

 

 

CEN

EN 13232-4:2005+A1:2011

Železniční aplikace – Kolej – Výhybky a výhybkové konstrukce – Část 4: Požadavky na ovládání, zapevnění a kontrolu polohy

 

 

CEN

EN 13232-5:2005+A1:2011

Železniční aplikace – Kolej – Výhybky a výhybkové konstrukce – Část 5: Výměny

 

 

CEN

EN 13232-6:2005+A1:2011

Železniční aplikace – Kolej – Výhybky a výhybkové konstrukce – Část 6: Pevné jednoduché a dvojité srdcovky

 

 

CEN

EN 13232-7:2006+A1:2011

Železniční aplikace – Kolej – Výhybky a výhybkové konstrukce – Část 7: Srdcovky s pohyblivými částmi

 

 

CEN

EN 13232-8:2007+A1:2011

Železniční aplikace – Kolej – Výhybky a výhybkové konstrukce – Část 8: Dilatační zařízení

 

 

CEN

EN 13232-9:2006+A1:2011

Železniční aplikace – Kolej – Výhybky a výhybkové konstrukce – Část 9: Prostorové uspořádání

 

 

CEN

EN 13260:2009+A1:2010

Železniční aplikace – Dvojkolí a podvozky – Dvojkolí – Požadavky na výrobek

 

 

CEN

EN 13261:2009+A1:2010

Železniční aplikace – Dvojkolí a podvozky – Nápravy – Požadavky na výrobek

 

 

CEN

EN 13262:2004+A2:2011

Železniční aplikace – Dvojkolí a podvozky – Kola – Požadavky na výrobek

 

 

CEN

EN 13272:2012

Železniční aplikace Elektrické osvětlení v kolejových vozidlech veřejných dopravních systémů

 

 

CEN

EN 13481-2:2012+A1:2017

Železniční aplikace – Kolej – Požadavky na vlastnosti systémů upevnění – Část 2: Systémy upevnění pro betonové pražce

EN 13481-2:2012

Pozn. 2.1

Datum tohoto zveřejnění

CEN

EN 13481-3:2012

Železniční aplikace – Kolej – Požadavky na vlastnosti systémů upevnění – Část 3: Systémy upevnění pro dřevěné pražce

 

 

CEN

EN 13481-5:2012+A1:2017

Železniční aplikace – Kolej – Požadavky na vlastnosti systémů upevnění – Část 5: Systémy upevnění pro pevnou jízdní dráhu

EN 13481-5:2012

Pozn. 2.1

Datum tohoto zveřejnění

CEN

EN 13481-7:2012

Železniční aplikace – Kolej – Požadavky na vlastnosti systémů upevnění – Část 7: Speciální systémy upevnění pro výhybky, výhybkové konstrukce a přídržné kolejnice

 

 

CEN

EN 13674-1:2011+A1:2017

Železniční aplikace Kolej Kolejnice Část 1: Vignolovy železniční kolejnice o hmotnosti 46 kg/m a větší

EN 13674-1:2011

Pozn. 2.1

Datum tohoto zveřejnění

CEN

EN 13674-2:2006+A1:2010

Železniční aplikace – Kolej – Kolejnice – Část 2: Kolejnice pro výhybky a výhybkové konstrukce, používané ve spojení s Vignolovými železničními kolejnicemi 46 kg/m a těžšími

 

 

CEN

EN 13674-3:2006+A1:2010

Železniční aplikace – Kolej – Kolejnice – Část 3: Vodicí kolejnice

 

 

CEN

EN 13715:2006+A1:2010

Železniční aplikace – Dvojkolí a podvozky – Kola – Profil jízdní plochy

 

 

CEN

EN 13749:2011

Železniční aplikace Dvojkolí a podvozky Metody specifikování požadavků na rámy podvozků

 

 

CEN

EN 13803-1:2010

Železniční aplikace – Kolej – Parametry návrhu polohy koleje – Kolej o rozchodu 1 435  mm a větším – Část 1: Širá trať

 

 

CEN

EN 13803-2:2006+A1:2009

Železniční aplikace – Kolej – Návrhové parametry směru koleje – Kolej rozchodu 1 435  mm a většího – Část 2: Výhybky a výhybkové konstrukce a porovnatelné situace návrhu polohy s náhlými změnami křivosti

 

 

CEN

EN 13848-5:2008+A1:2010

Železniční aplikace – Kolej – Kvalita geometrie koleje – Část 5: Hodnocení kvality geometrie

 

 

CEN

EN 13979-1:2003+A2:2011

Železniční aplikace – Dvojkolí a podvozky – Celistvá kola – Postup technického schvalování – Část 1: Kovaná a válcovaná kola

EN 13979-1:2003+A1:2009

Pozn. 2.1

30.9.2011

CEN

EN 14033-1:2017

Železniční aplikace Kolej Kolejové stroje pro stavbu a údržbu Část 1: Technické požadavky na jízdu

EN 14033-1:2011

Pozn. 2.1

Datum tohoto zveřejnění

CEN

EN 14067-4:2005+A1:2009

Železniční aplikace – Aerodynamika – Část 4: Požadavky a zkušební postupy pro aerodynamiku na otevřené trati

 

 

CEN

EN 14067-5:2006+A1:2010

Železniční aplikace – Aerodynamika – Část 5: Požadavky a zkušební postupy pro aerodynamiku v tunelech

 

 

CEN

EN 14067-6:2010

Železniční aplikace – Aerodynamika – Část 6: Požadavky a zkušební postupy pro hodnocení bočního větru

 

 

CEN

EN 14198:2016

Železniční aplikace Brzdění Požadavky na brzdový systém vlaků tažených lokomotivou

 

 

CEN

EN 14531-1:2015

Železniční aplikace Metody výpočtů zábrzdných drah, brzdných drah a zabrzdění proti samovolnému pohybu Část 1: Základní algoritmy využívající výpočet střední hodnoty pro vlakové soupravy nebo samostatná vozidla

EN 14531-6:2009

Pozn. 2.1

8.7.2016

CEN

EN 14531-2:2015

Železniční aplikace Metody výpočtů zábrzdných drah, brzdných drah a zabrzdění proti samovolnému pohybu Část 2: Postupné výpočty pro vlakové soupravy nebo samostatná vozidla

EN 14531-6:2009

Pozn. 2.1

8.7.2016

CEN

EN 14535-1:2005+A1:2011

Železniční aplikace – Brzdové kotouče železničních vozidel – Část 1: Brzdové kotouče nalisované nebo nasazované za tepla na nápravu nebo na hnací hřídel, rozměrové a jakostní požadavky

 

 

CEN

EN 14535-2:2011

Železniční aplikace Brzdové kotouče pro kolejová vozidla Část 2: Brzdové kotouče montované do kol, rozměry a požadavky na kvalitu

 

 

CEN

EN 14535-3:2015

Železniční aplikace Brzdové kotouče pro kolejová vozidla Část 3: Brzdové kotouče, provedení kotoučů a třecího spojení, klasifikace

 

 

CEN

EN 14587-2:2009

Železniční aplikace – Kolej – Odtavovací stykové svařování kolejnic – Část 2: Nové kolejnice třídy R220, R260, R260Mn a R350HT svařované mimo stabilní svařovnu

 

 

CEN

EN 14601:2005+A1:2010

Železniční aplikace – Přímé a úhlové kohouty brzdového potrubí a potrubí hlavního vzduchojemu

 

 

CEN

EN 14752:2015

Železniční aplikace – Boční vstupní systémy pro kolejová vozidla

 

 

CEN

EN 14813-1:2006+A1:2010

Železniční aplikace – Klimatizace stanoviště strojvedoucího/řidiče – Část 1: Parametry pohodlí

 

 

CEN

EN 14813-2:2006+A1:2010

Železniční aplikace – Klimatizace stanoviště strojvedoucího/řidiče – Část 2: Typové zkoušky

 

 

CEN

EN 14865-1:2009+A1:2010

Železniční aplikace – Maziva ložiskových skříní – Část 1: Metoda zkoušení mazací schopnosti

 

 

CEN

EN 14865-2:2006+A2:2010

Železniční aplikace – Maziva nápravových ložiskových skříní – Část 2: Metoda zkoušení mechanické odolnosti do rychlosti vozidel až 200 km/h

 

 

CEN

EN 15020:2006+A1:2010

Železniční aplikace – Nouzové spřáhlo – Požadavky na provedení, specifická geometrie rozhraní, metody zkoušení

 

 

CEN

EN 15153-1:2013+A1:2016

Železniční aplikace Vnější výstražná světelná a zvuková zařízení pro vysokorychlostní vlaky Část 1: Čelní světlomety, obrysová světla a koncová světla

EN 15153-1:2013

Pozn. 2.1

Datum tohoto zveřejnění

CEN

EN 15153-2:2013

Železniční aplikace – Vnější viditelná a slyšitelná výstražná zařízení pro vlaky – Část 2: Výstražné houkačky

 

 

CEN

EN 15220:2016

Železniční aplikace – Brzdové ukazatele

EN 15220-1:2008+A1:2011

Pozn. 2.1

Datum tohoto zveřejnění

CEN

EN 15227:2008+A1:2010

Železniční aplikace – Požadavky na deformační vlastnosti skříní železničních vozidel

 

 

CEN

EN 15273-2:2013+A1:2016

Železniční aplikace Průjezdné průřezy tratí a obrysy vozidel Část 2: Obrysy vozidel

EN 15273-2:2013

Pozn. 2.1

Datum tohoto zveřejnění

CEN

EN 15273-3:2013+A1:2016

Železniční aplikace Průjezdné průřezy tratí a obrysy vozidel Část 3: Průjezdné průřezy tratí

EN 15273-3:2013

Pozn. 2.1

Datum tohoto zveřejnění

CEN

EN 15302:2008+A1:2010

Železniční aplikace – Metoda stanovení ekvivalentní konicity

 

 

CEN

EN 15313:2016

Železniční aplikace Požadavky na dvojkolí v provozu Údržba dvojkolí v provozu na vozidlech a po demontáži

EN 15313:2010

Pozn. 2.1

Datum tohoto zveřejnění

CEN

EN 15355:2008+A1:2010

Železniční aplikace – Brzdění – Rozváděče a vypínače brzdy

 

 

CEN

EN 15427:2008+A1:2010

Železniční aplikace – Řízení procesu tření ve vztahu kolo/kolejnice – Mazání okolků

 

 

CEN

EN 15437-1:2009

Železniční aplikace – Monitorování stavu nápravových skříní – Rozhraní a požadavky na konstrukci – Část 1: Zařízení koleje a nápravová skříň kolejových vozidel

 

 

CEN

EN 15437-2:2012

Železniční aplikace – Monitorování stavu ložiskových skříní – Požadavky na rozhraní a provedení – Část 2: Požadavky na provedení a konstrukci palubních systémů monitorování teploty

 

 

CEN

EN 15461:2008+A1:2010

Železniční aplikace – Emise hluku – Charakterizace dynamických vlastností traťových úseků podle měření hluku při průjezdu

 

 

CEN

EN 15528:2015

Železniční aplikace Traťové třídy zatížení pro určení vztahu mezi dovoleným zatížením infrastruktury a maximálním zatížením vozidly

EN 15528:2008+A1:2012

Pozn. 2.1

8.7.2016

CEN

EN 15551:2017

Železniční aplikace železniční vozidla Nárazníky

EN 15551:2009+A1:2010

Pozn. 2.1

Datum tohoto zveřejnění

CEN

EN 15566:2016

Železniční aplikace železniční vozidla Táhlové ústrojí a roubovka

EN 15566:2009+A1:2010

Pozn. 2.1

Datum tohoto zveřejnění

CEN

EN 15594:2009

Železniční aplikace – Kolej – Opravy kolejí svařováním elektrickým obloukem

 

 

CEN

EN 15595:2009+A1:2011

Železniční aplikace – Brzdění – Protismyková ochrana kola

 

 

CEN

EN 15610:2009

Železniční aplikace – Hluk – Měření drsnosti koleje ve vztahu k hluku od odvalování

 

 

CEN

EN 15611:2008+A1:2010

Železniční aplikace – Brzdění – Regulační ventily

EN 15611:2008

Pozn. 2.1

30.4.2011

CEN

EN 15612:2008+A1:2010

Železniční aplikace – Brzdění – Ventil potrubního urychlovače

EN 15612:2008

Pozn. 2.1

30.4.2011

CEN

EN 15624:2008+A1:2010

Železniční aplikace – Brzdění – Přestavovače prázdný – ložený

EN 15624:2008

Pozn. 2.1

30.4.2011

CEN

EN 15625:2008+A1:2010

Železniční aplikace – Brzdění – Automatická snímací zařízení proměnlivého ložení

EN 15625:2008

Pozn. 2.1

30.4.2011

CEN

EN 15663:2009

Železniční aplikace – Definice referenčních hmotností vozidla

 

 

 

EN 15663:2009/AC:2010

 

 

CEN

EN 15686:2010

Železniční aplikace – Zkoušení za účelem schválení provozních vlastností železničních vozidel s kompenzačním zařízením pro nedostatek převýšení a/nebo vozidel určených pro provoz s nedostatkem převýšení větším, než udává EN

 

 

CEN

EN 15687:2010

Železniční aplikace – Zkoušení za účelem schválení provozních vlastností nákladních vozidel se statickým zatížením nápravy od 225 kN do 250 kN

 

 

CEN

EN 15723:2010

Železniční aplikace – Uzavírací zařízení pro zajištění nákladu proti nepříznivému vlivu na životní prostředí – Požadavky na životnost, provoz, označení, údržba, recyklace

 

 

CEN

EN 15734-1:2010

Železniční aplikace Brzdové systémy vysokorychlostních vlaků – Část 1: Požadavky a definice

 

 

CEN

EN 15734-2:2010

Železniční aplikace Brzdové systémy vysokorychlostních vlaků – Část 2: Metody zkoušek

 

 

 

EN 15734-2:2010/AC:2012

 

 

CEN

EN 15746-1:2010+A1:2011

Železniční aplikace – Kolej – Stroje s možností pohybu po silnici a koleji a jejich přípojná zařízení – Část 1: Technické požadavky pro jízdu a práci

EN 15746-1:2010

Pozn. 2.1

30.4.2011

CEN

EN 15746-2:2010+A1:2011

Železniční aplikace – Kolej – Stroje pohybující se po koleji i silnici a připojená zařízení – Část 2: Všeobecné požadavky na bezpečnost

EN 15746-2:2010

Pozn. 2.1

30.4.2012

CEN

EN 15806:2010

Železniční aplikace – Brzdění – Statické zkoušení brzd

 

 

CEN

EN 15807:2011

Železniční aplikace Tlakovzdušné spojky

 

 

CEN

EN 15827:2011

Železniční aplikace Podvozky a pojezdy

 

 

CEN

EN 15839:2012

Železniční aplikace Schvalovací zkoušky jízdních vlastností kolejových vozidel Nákladní vozy Zkoušky jízdní bezpečnosti za působení podélných stlačovacích sil

 

 

Datum odstranění odkazu na tuto zastaralou harmonizovanou normu z Úředního věstníku: 31. 1. 2018. Důvodem tohoto odstranění je skutečnost, že uvedená norma byla zrušena příslušnou evropskou normalizační organizací, a není již proto evropskou normou přijatou ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 1025/2012 (Úř. věst. L 316, 14.11.2012).

CEN

EN 15877-1:2012

Železniční aplikace Označování železničních vozidel Část 1: Nákladní vozy

 

 

CEN

EN 15877-2:2013

Železniční aplikace – Značení na železničních vozidlech – Část 2: Vnější značení na osobních vozech, jednotkách, lokomotivách a na kolejových strojích

 

 

CEN

EN 15892:2011

Železniční aplikace Emise hluku Měření hluku v kabině strojvedoucího

 

 

CEN

EN 16019:2014

Železniční Železniční aplikace Automatické spřáhlo Požadavky na provedení, specifická geometrie rozhraní a metoda zkouěek

 

 

CEN

EN 16116-1:2013

Železniční aplikace Konstrukční požadavky na stupačky, madla a přístup posádky Část 1: Vozidla osobní dopravy, zavazadlové vozy a lokomotivy

 

 

CEN

EN 16116-2:2013

Železniční aplikace Konstrukční požadavky na stupačky, madla a přístup posádky Část 2: Nákladní vagóny

 

 

CEN

EN 16185-1:2014

Železniční aplikace Brzdové systémy motorových a elektrických jednotek Část 1: Požadavky a definice

 

 

CEN

EN 16185-2:2014

Železniční aplikace Brzdové systémy motorových a elektrických jednotek Část 2: Metody zkoušek

 

 

CEN

EN 16186-3:2016

Železniční aplikace Kabina strojvedoucího Část 3: Provedení obrazovek

 

Datum tohoto zveřejnění

CEN

EN 16207:2014

Železniční aplikace Dvojkolí a podvozky Funkční a výkonová kritéria elektromagnetických kolejnicových brzdových systémů pro použití v železničních vozidlech

 

 

CEN

EN 16235:2013

Železniční aplikace Zkoušky k přejímce jízdních charakteristik kolejových vozidel Nákladní vozy Podmínky k upuštění od jízdních zkoušek nákladních vozů s definovanými charakteristikami podle EN 14363

 

 

CEN

EN 16241:2014+A1:2016

Železniční aplikace Brzdění Stavěč odlehlosti

EN 16241:2014

Pozn. 2.1

Datum tohoto zveřejnění

CEN

EN 16286-1:2013

Železniční aplikace Přechodové systémy mezi vozidly Část 1: Hlavní aplikace

 

 

CEN

EN 16334:2014

Železniční aplikace Výstražné systémy pro cestující Systémové požadavky

 

 

CEN

EN 16404:2016

Železniční aplikace Požadavky na nakolejování a vyprošťování drážních vozidel

EN 16404:2014

Pozn. 2.1

Datum tohoto zveřejnění

CEN

EN 16494:2015

Železniční aplikace Požadavky na traťovou část ERTMS

 

 

CEN

EN 16584-1:2017

Železniční aplikace Konstrukce s ohledem na osoby se sníženou schopností pohybu a orientace Obecné požadavky Část 1: Protiklady

 

 

CEN

EN 16584-2:2017

Železniční aplikace Konstrukce s ohledem na užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Všeobecné požadavky Část 2: Informační systém

 

 

CEN

EN 16584-3:2017

Železniční aplikace Konstrukce s ohledem na osoby se sníženou schopností pohybu a orientace Všeobecné požadavky Část 3: Charakteristiky viditelnosti a protiskluzové úpravy

 

 

CEN

EN 16585-1:2017

Železniční aplikace Konstrukce pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace Výbava a komponenty ve vozidle Část 1: Toalety

 

 

CEN

EN 16585-2:2017

Železniční aplikace Konstrukce pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace Výbava a komponenty ve vozidle Část 2: Prvky pro sezení, stání a pohyb

 

 

CEN

EN 16585-3:2017

Železniční aplikace Konstrukce pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace Výbava a komponenty ve vozidle Část 3: Průchody a vnitřní dveře

 

 

CEN

EN 16586-1:2017

Železniční aplikace Konstrukce pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace Výbava a komponenty ve vozidle Část 1: Stupně pro odchod a přístup

 

 

CEN

EN 16586-2:2017

Železniční aplikace Konstrukce pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace Výbava a komponenty ve vozidle Část 2: Pomoc při nastupování

 

 

CEN

EN 16587:2017

Železniční aplikace Konstrukce pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace Požadavky na bezbariérové trasy v rámci infrastruktury

 

 

CEN

EN 16683:2015

Železniční aplikace Tísňová volání Funkční požadavky

 

 

CEN

EN 16729-1:2016

Železniční aplikace Kolej Nedestruktivní zkoušení kolejnic v koleji Část 1: Požadavky a podmínky zkoušení ultrazvukovou metodou

 

 

CEN

EN 45545-1:2013

Železniční aplikace Protipožární ochrana železničních vozidel Část 1: Všeobecně

 

 

CEN

EN 45545-2:2013+A1:2015

Železniční aplikace Protipožární ochrana železničních vozidel Část 2: Požadavky na požární vlastnosti materiálů a součástí

EN 45545-2:2013

Pozn. 2.1

8.7.2016

CEN

EN 45545-3:2013

Železniční aplikace Protipožární ochrana železničních vozidel Část 3: Požadavky na požární odolnost požárních zábran

 

 

CEN

EN 45545-4:2013

Železniční aplikace Protipožární ochrana železničních vozidel Část 4: Požadavky na konstrukci drážních vozidel z hlediska požární bezpečnosti

 

 

CEN

EN 45545-5:2013+A1:2015

Železniční aplikace – Požární ochrana železničních vozidel – Část 5: Požadavky na požární ochranu elektrických zařízení včetně elektrických zařízení trolejbusů, autobusů s vyhrazenou vodicí dráhou a magneticky nadnášených vozidel

EN 45545-5:2013

Pozn. 2.1

8.7.2016

CEN

EN 45545-6:2013

Železniční aplikace Protipožární ochrana drážních vozidel Část 6: Systémy řízení a kontroly protipožární ochrany

 

 

CEN

EN 45545-7:2013

Železniční aplikace Protipožární ochrana železničních vozidel Část 7: Požárně-bezpečnostní požadavky na zařízení s hořlavými kapalinami a plyny

 

 

Cenelec

EN 50122-1:2011

Drážní zařízení – Pevná trakční zařízení – Elektrická bezpečnost a uzemňování – Část 1: Ochrana před úrazem elektrickým proudem

 

 

 

EN 50122-1:2011/AC:2012

 

 

Cenelec

EN 50122-2:2010

Drážní zařízení – Pevná trakční zařízení – Elektrická bezpečnost a uzemňování – Část 2: Ochrany před účinky bludných proudů způsobených DC trakčními soustavami

 

 

Cenelec

EN 50122-3:2010

Drážní zařízení – Pevná trakční zařízení – Elektrická bezpečnost a uzemňování – Část 3: Vzájemná interakce AD a DC trakčních systémů

 

 

Cenelec

EN 50124-1:2001

Drážní zařízení – Koordinace izolace – Část 1: Základní požadavky – Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty pro všechna elektrická a elektronická zařízení

 

 

 

EN 50124-1:2001/A1:2003

Pozn. 3

1.10.2006

 

EN 50124-1:2001/A2:2005

Pozn. 3

1.5.2008

 

EN 50124-1:2001/AC:2010

 

 

 

EN 50124-1:2001/AC:2007

 

 

Cenelec

EN 50124-1:2017

Drážní zařízení – Koordinace izolace – Část 1: Základní požadavky – Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty pro všechna elektrická a elektronická zařízení

EN 50124-1:2001

+ A1:2003

+ A2:2005

Pozn. 2.1

6.2.2020

Cenelec

EN 50124-2:2001

Drážní zařízení – Koordinace izolace – Část 2: Přepětí a ochrana před přepětím

 

 

 

EN 50124-2:2001/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50124-2:2017

Drážní zařízení – Koordinace izolace – Část 2: Přepětí a ochrana před přepětím

EN 50124-2:2001

Pozn. 2.1

6.2.2020

Cenelec

EN 50125-2:2002

Drážní zařízení – Podmínky prostředí pro zařízení – Část 2: Pevná elektrická zařízení

 

 

 

EN 50125-2:2002/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50125-3:2003

Drážní zařízení – Podmínky prostředí pro zařízení – Část 3: Návěstní a telekomunikační zařízení

 

 

 

EN 50125-3:2003/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50126-1:1999

Drážní zařízení – Stanovení a prokázání bezporuchovosti, pohotovosti a bezpečnosti (RAMS) – Část 1: Základní požadavky a generický proces

 

 

 

EN 50126-1:1999/AC:2012

 

 

 

EN 50126-1:1999/AC:2010

 

 

 

EN 50126-1:1999/AC:2006

 

 

Cenelec

EN 50129:2003

Drážní zařízení – Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat – Zabezpečovací elektronické systémy

 

 

 

EN 50129:2003/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50151:2003

Drážní zařízení – Pevné instalace – Elektrická trakce – Zvláštní požadavky pro kompozitní izolátory

 

 

 

EN 50151:2003/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50155:2007

Drážní zařízení – Elektronická zařízení drážních vozidel

EN 50155:2001

Pozn. 2.1

 

 

EN 50155:2007/AC:2012

 

 

 

EN 50155:2007/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50159:2010

Drážní zařízení – Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat – Komunikace v přenosových zabezpečovacích systémech

EN 50159-1:2001

EN 50159-2:2001

Pozn. 2.1

1.9.2013

Cenelec

EN 50163:2004

Drážní zařízení – Napájecí napětí trakčních soustav

 

 

 

EN 50163:2004/A1:2007

Pozn. 3

1.3.2010

 

EN 50163:2004/AC:2013

 

 

 

EN 50163:2004/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50238-1:2003

Drážní zařízení – Kompatibilita mezi drážním vozidlem a systémy pro detekování vlaků

 

 

 

EN 50238-1:2003/AC:2014

 

 

Cenelec

EN 50317:2012

Drážní zařízení – Systémy odběru proudu – Požadavky na měření dynamické interakce mezi pantografovým sběračem a trolejovým vedením a ověřování těchto měření

EN 50317:2002

+ A1:2004

+ A2:2007

Pozn. 2.1

26.12.2014

 

EN 50317:2012/AC:2012

 

 

Cenelec

EN 50367:2012

Drážní zařízení – Systémy sběračů proudu – Technická kritéria pro interakci mezi pantografem a nadzemním trolejovým vedením (pro dosažení volného přístupu)

 

 

 

EN 50367:2012/AC:2013

 

 

 

EN 50367:2012/A1:2016

Pozn. 3

25.7.2019

Cenelec

EN 50388:2012

Drážní zařízení – Napájení a drážní vozidla – Technická kritéria pro koordinaci mezi napájením (napájecí stanicí) a drážními vozidly pro dosažení interoperability

EN 50388:2005

Pozn. 2.1

13.2.2015

 

EN 50388:2012/AC:2013

 

 

Cenelec

EN 50405:2015

Drážní zařízení – Systémy sběračů proudu – Pantografy, zkušební metody pro uhlíkové obložení smykadel

 

 

 

EN 50405:2015/A1:2016

Pozn. 3

Datum tohoto zveřejnění

Cenelec

EN 50463-1:2012

Drážní zařízení – Energetické měření na palubě vlaku – Část 1: Obecné

 

 

Cenelec

EN 50463-2:2012

Drážní zařízení – Energetické měření na palubě vlaku – Část 2: Měření energie

 

 

Cenelec

EN 50463-3:2012

Drážní zařízení – Energetické měření na palubě vlaku – Část 3: Zpracování dat

 

 

Cenelec

EN 50463-4:2012

Drážní zařízení – Energetické měření na palubě vlaku – Část 4: Komunikace

 

 

Cenelec

EN 50463-5:2012

Drážní zařízení – Energetické měření na palubě vlaku – Část 5: Posuzování shody

 

 

Cenelec

EN 50533:2011

Drážní zařízení – Charakteristiky napětí trojfázového vedení ve vlaku

 

 

 

EN 50533:2011/A1:2016

Pozn. 3

Datum tohoto zveřejnění

Cenelec

EN 50553:2012

Drážní zařízení – Požadavky na zajištění jízdní způsobilosti v případě požáru na palubě vlaku

 

 

 

EN 50553:2012/AC:2013

 

 

 

EN 50553:2012/A1:2016

Pozn. 3

15.2.2019

Cenelec

EN 50592:2016

Železniční aplikace – Zkoušky kolejových vozidel pro elektromagnetickou kompatibilitu s počítači náprav

 

 

Cenelec

EN 50617-1:2015

Železniční aplikace – Základní parametry detekce vlaků – Část 1: Kolejové obvody

 

 

Cenelec

EN 50617-2:2015

Železniční aplikace – Základní parametry detekce vlaků – Část 2: Počítače náprav

 

 

 

EN 50617-2:2015/AC:2016

 

 

Cenelec

EN 61375-1:2012

Elektrické drážní zařízení – Vlaková komunikační síť – Část 1: Obecná architektura

IEC 61375-1:2012

 

 

Cenelec

EN 61375-2-1:2012

Elektrické drážní zařízení – Vlaková komunikační síť – Část 2-1: Vlaková sběrnice WTB

IEC 61375-2-1:2012

 

 

Cenelec

EN 61375-2-2:2012

Elektrické drážní zařízení – Vlaková komunikační síť – Část 2-2: Vlaková sběrnice WTB – Zkoušky a shody

IEC 61375-2-2:2012

 

 

Cenelec

EN 61375-2-5:2015

Elektrické drážní zařízení – Vlaková komunikační síť – Část 2-5: ETB – Páteřní vlaková síť Ethernet

IEC 61375-2-5:2014

 

 

Cenelec

EN 61375-3-1:2012

Elektrické drážní zařízení – Vlaková komunikační síť – Část 3-1: Vozidlová sběrnice MVB

IEC 61375-3-1:2012

 

 

Cenelec

EN 61375-3-2:2012

Elektrické drážní zařízení – Vlaková komunikační síť – Část 3-2: Vozidlová sběrnice MVB – Zkoušky a shody

IEC 61375-3-2:2012

 

 

Cenelec

EN 61375-3-3:2012

Elektrické drážní zařízení – Vlaková komunikační síť – Část 3-3: CCN – vozidlová síť CANopen

IEC 61375-3-3:2012

 

 

Cenelec

EN 62580-1:2016

Elektronická drážní zařízení – Palubní multimediální a telematické subsystémy pro železnice – Část 1: Obecná architektura

IEC 62580-1:2015

 

 

Cenelec

EN 62621:2016

Drážní zařízení – Pevná trakční zařízení – Elektrická trakce – Zvláštní požadavky na kompozitové izolátory používané v systémech trakčního vedení

IEC 62621:2011

EN 50151:2003

Pozn. 2.1

21.12.2018

 

EN 62621:2016/A1:2016

Pozn. 3

21.12.2018

Pozn. 1:

Datum ukončení presumpce shody je obvykle datum ukončení platnosti (dup) stanovené evropskou normalizační organizací. Uživatelé těchto norem se však upozorňují na to, že v některých výjimečných případech tomu může být i jinak.

Pozn. 2.1:

Nová (nebo pozměněná) norma je stejného rozsahu jako norma nahrazovaná. Od uvedeného data přestává u nahrazované normy platit presumpce shody se základními nebo jinými požadavky příslušného právního předpisu Unie.

Pozn. 2.2:

Nová norma je širšího rozsahu než norma nahrazovaná. Od uvedeného data přestává u nahrazované normy platit presumpce shody se základními nebo jinými požadavky příslušného právního předpisu Unie.

Pozn. 2.3:

Nová norma je užšího rozsahu než norma nahrazovaná. Od uvedeného data přestává u (částečně) nahrazované normy platit presumpce shody se základními nebo jinými požadavky příslušného právního předpisu Unie u těch výrobků nebo služeb, jež spadají do rozsahu nové normy. Není dotčena presumpce shody se základními nebo jinými požadavky příslušného právního předpisu Unie u výrobků nebo služeb, které i nadále spadají do rozsahu (částečně) nahrazované normy, ale nespadají do rozsahu nové normy.

Pozn. 3:

Dochází-li ke změnám, je referenčním dokumentem norma EN CCCCC:YYYY, její předchozí změny, pokud existují, a nová, citovaná změna. Nahrazovanou normu proto tvoří norma EN CCCCC:YYYY a její předchozí změny, pokud existují, ale bez nové, citované změny. Od uvedeného data přestává u nahrazované normy platit presumpce shody se základními nebo jinými požadavky příslušného právního předpisu Unie.

POZNÁMKA:

Veškeré informace o dostupnosti norem lze obdržet buď od evropských normalizačních organizací, nebo od národních normalizačních orgánů, jejichž seznam je zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie v souladu s článkem 27 nařízení (EU) č. 1025/2012 (2).

Evropské normalizační organizace přijímají normy v angličtině (CEN a CENELEC rovněž zveřejňují normy ve francouzštině a němčině). Národní normalizační orgány poté překládají názvy norem do všech ostatních požadovaných úředních jazyků Evropské unie. Evropská komise není odpovědná za správnost názvů, které jsou předloženy ke zveřejnění v Úředním věstníku.

Odkazy na korigenda „…/AC:YYYY“ se zveřejňují pouze pro informaci. Korigendem se z textu normy odstraňují překlepy, gramatické a podobné chyby, přičemž korigendum se může vztahovat na jednu, nebo více jazykových verzí (anglickou, francouzskou a/nebo německou) normy přijaté evropskou normalizační organizací.

Zveřejnění odkazů v Úředním věstníku Evropské unie neznamená, že uvedené normy jsou k dispozici ve všech úředních jazycích Evropské unie.

Tento seznam nahrazuje všechny předchozí seznamy zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie. Evropská komise zajišťuje aktualizaci tohoto seznamu.

Více informací o harmonizovaných normách a jiných evropských normách je k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Evropské normalizační organizace:

CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Belgie; tel. + 32 25500811; fax + 32 25500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Belgie; tel. + 32 25190868; fax + 32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Francie; Tel. + 33 492944200; fax + 33 493654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  Úř. věst. C 338, 27.9.2014, s. 31.


Top