EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017XC0310(05)

Sdělení Komise v rámci provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)Text s významem pro EHP.

OJ C 76, 10.3.2017, p. 12–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.3.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 76/12


Sdělení Komise v rámci provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009

(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)

(Text s významem pro EHP)

(2017/C 076/03)

ESO (1)

Odkaz na normu a její název

(a referenční dokument)

První zveřejnění v Úředním věstníku

Odkaz na nahrazovanou normu

Datum ukončení presumpce shody nahrazované normy

Poznámka 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN ISO 9000:2015

Systémy managementu kvality Základní principy a slovník (ISO 9000:2015)

11.12.2015

EN ISO 9000:2005

Pozn. 2.1

15.9.2018

CEN

EN ISO 9001:2015

Systémy managementu kvality Požadavky (ISO 9001:2015)

11.12.2015

EN ISO 9001:2008

Pozn. 2.1

15.9.2018

CEN

EN ISO 14001:2015

Systémy environmentálního managementu – Požadavky s návodem pro použití (ISO 14001:2015)

11.12.2015

EN ISO 14001:2004

Pozn. 2.1

15.9.2018

CEN

EN ISO 14004:2016

Systémy environmentálního managementu – Všeobecné směrnice k zásadám, systémům a podpůrným metodám (ISO 14004:2016)

10.6.2016

EN ISO 14004:2010

Pozn. 2.1

30.4.2019

CEN

EN ISO 14015:2010

Environmentální management – Environmentální posuzování míst a organizací (EPMO) (ISO 14015:2001)

5.10.2011

 

 

CEN

EN ISO 14020:2001

Environmentální značky a prohlášení – Obecné zásady (ISO 14020:2000)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO 14021:2016

Environmentální značky a prohlášení – Vlastní environmentální tvrzení (Environmentální značení typu II) (ISO 14021:2016)

12.8.2016

EN ISO 14021:2001

Pozn. 2.1

31.10.2018

CEN

EN ISO 14024:2000

Environmentální značky a prohlášení – Environmentální značení typu I – Zásady a postupy (ISO 14024:1999)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO 14031:2013

Environmentální management – Hodnocení environmentálního profilu – Směrnice (ISO 14031:2013)

28.11.2013

EN ISO 14031:1999

Pozn. 2.1

28.2.2014

CEN

EN ISO 14040:2006

Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Zásady a osnova (ISO 14040:2006)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO 14044:2006

Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Požadavky a směrnice (ISO 14044:2006)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO 14050:2010

Environmentální management – Slovník (ISO 14050:2009)

5.10.2011

 

 

CEN

EN ISO 14063:2010

Environmentální management – Environmentální komunikace – Směrnice a příklady (ISO 14063:2006)

5.10.2011

 

 

CEN

EN ISO 14064-1:2012

Skleníkové plyny – Část 1: Specifikace s návodem pro stanovení a vykazování emisí a propadů skleníkových plynů pro organizace (ISO 14064-1:2006)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 14064-2:2012

Skleníkové plyny – Část 2: Specifikace s návodem pro stanovení, monitorování a vykazování snížení emisí nebo zvýšení propadů skleníkových plynů pro projekty (ISO 14064-2:2006)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 14064-3:2012

Skleníkové plyny – Část 3: Specifikace s návodem pro validaci a ověření výroků o skleníkových plynech (ISO 14064-3:2006)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 14065:2013

Skleníkové plyny – Požadavky na orgány validující nebo ověřující skleníkové plyny pro použití v akreditaci nebo jiných formách uznávání (ISO 14065:2013)

7.9.2013

EN ISO 14065:2012

Pozn. 2.1

31.10.2013

CEN

EN ISO 15189:2012

Zdravotnické laboratoře – Požadavky na kvalitu a způsobilost (ISO 15189:2012, opravená verze 2014-08-15)

13.3.2013

EN ISO 15189:2007

Pozn. 2.1

30.11.2015

CEN

EN ISO 15195:2003

Laboratorní medicína – Požadavky na referenční měřicí laboratoře (ISO 15195:2003)

5.10.2011

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17000:2004

Posuzování shody – Slovník a základní principy (ISO/IEC 17000:2004)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17011:2004

Posuzování shody – Všeobecné požadavky na akreditační orgány akreditující orgány posuzující shodu (ISO/IEC 17011:2004)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17020:2012

Posuzování shody – Všeobecná kritéria pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci (ISO/IEC 17020:2012)

25.5.2012

EN ISO/IEC 17020:2004

Pozn. 2.1

1.3.2015

CEN

EN ISO/IEC 17021-1:2015

Posuzování shody – Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu – Část 1: Požadavky (ISO/IEC 17021-1:2015)

11.12.2015

EN ISO/IEC 17021:2011

Pozn. 2.1

8.7.2017

CEN

EN ISO/IEC 17024:2012

Posuzování shody – Všeobecné požadavky na orgány pro certifikaci osob (ISO/IEC 17024:2012)

7.9.2013

EN ISO/IEC 17024:2003

Pozn. 2.1

1.7.2015

CEN

EN ISO/IEC 17025:2005

Posuzování shody – Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří (ISO/IEC 17025:2005)

16.6.2009

 

 

 

EN ISO/IEC 17025:2005/AC:2006

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17040:2005

Posuzování shody – Všeobecné požadavky na vzájemné posouzení orgánů posuzujících shodu a na vzájemné posouzení akreditačních orgánů (ISO/IEC 17040:2005)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17043:2010

Posuzování shody – Všeobecné požadavky na zkoušení odborné způsobilosti (ISO/IEC 17043:2010)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17050-1:2010

Posuzování shody – Prohlášení dodavatele o shodě – Část 1: Všeobecné požadavky (ISO/IEC 17050-1:2004, opravená verze 2007-06-15)

5.10.2011

EN ISO/IEC 17050-1:2004

Pozn. 2.1

5.10.2011

CEN

EN ISO/IEC 17050-2:2004

Posuzování shody – Prohlášení dodavatele o shodě – Část 2: Podpůrná dokumentace (ISO/IEC 17050-2:2004)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17065:2012

Posuzování shody – Požadavky na certifikační orgány výrobků, procesů a služeb (ISO/IEC 17065:2012)

7.9.2013

EN 45011:1998

Pozn. 2.1

15.9.2015

CEN

EN ISO/IEC 17067:2013

Posuzování shody – Základní principy certifikace produktu a směrnice pro certifikační schémata (ISO/IEC 17067:2013)

12.2.2016

 

 

CEN

EN ISO 19011:2011

Směrnice pro auditování systémů managementu (ISO 19011:2011)

25.5.2012

EN ISO 19011:2002

Pozn. 2.1

31.5.2012

CEN

EN ISO 22870:2016

Vyšetření u pacienta (VUP) – Požadavky na kvalitu a způsobilost (ISO 22870:2016)

Toto je první zveřejnění

EN ISO 22870:2006

Pozn. 2.1

30.11.2019

Pozn. 1:

Datum ukončení presumpce shody je obvykle datum ukončení platnosti (dup) stanovené evropskou normalizační organizací. Uživatelé těchto norem se však upozorňují na to, že v některých výjimečných případech tomu může být i jinak.

Pozn. 2.1:

Nová (nebo pozměněná) norma je stejného rozsahu jako norma nahrazovaná. Od uvedeného data přestává u nahrazované normy platit presumpce shody se základními nebo jinými požadavky příslušného právního předpisu Unie.

Pozn. 2.2:

Nová norma je širšího rozsahu než norma nahrazovaná. Od uvedeného data přestává u nahrazované normy platit presumpce shody se základními nebo jinými požadavky příslušného právního předpisu Unie.

Pozn. 2.3:

Nová norma je užšího rozsahu než norma nahrazovaná. Od uvedeného data přestává u (částečně) nahrazované normy platit presumpce shody se základními nebo jinými požadavky příslušného právního předpisu Unie u těch výrobků nebo služeb, jež spadají do rozsahu nové normy. Není dotčena presumpce shody se základními nebo jinými požadavky příslušného právního předpisu Unie u výrobků nebo služeb, které i nadále spadají do rozsahu (částečně) nahrazované normy, ale nespadají do rozsahu nové normy.

Pozn. 3:

Dochází-li ke změnám, je referenčním dokumentem norma EN CCCCC:YYYY, její předchozí změny, pokud existují, a nová, citovaná změna. Nahrazovanou normu proto tvoří norma EN CCCCC:YYYY a její předchozí změny, pokud existují, ale bez nové, citované změny. Od uvedeného data přestává u nahrazované normy platit presumpce shody se základními nebo jinými požadavky příslušného právního předpisu Unie.

POZNÁMKA:

Veškeré informace o dostupnosti norem lze obdržet buď od evropských normalizačních organizací, nebo od národních normalizačních orgánů, jejichž seznam je zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie v souladu s článkem 27 nařízení (EU) č. 1025/2012 (2).

Evropské normalizační organizace přijímají normy v angličtině (CEN a CENELEC rovněž zveřejňují normy ve francouzštině a němčině). Národní normalizační orgány poté překládají názvy norem do všech ostatních požadovaných úředních jazyků Evropské unie. Evropská komise není odpovědná za správnost názvů, které jsou předloženy ke zveřejnění v Úředním věstníku.

Odkazy na korigenda „…/AC:YYYY“ se zveřejňují pouze pro informaci. Korigendem se z textu normy odstraňují překlepy, gramatické a podobné chyby, přičemž korigendum se může vztahovat na jednu, nebo více jazykových verzí (anglickou, francouzskou a/nebo německou) normy přijaté evropskou normalizační organizací.

Zveřejnění odkazů v Úředním věstníku Evropské unie neznamená, že uvedené normy jsou k dispozici ve všech úředních jazycích Evropské unie.

Tento seznam nahrazuje všechny předchozí seznamy zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie. Evropská komise zajišťuje aktualizaci tohoto seznamu.

Více informací o harmonizovaných normách a jiných evropských normách je k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Evropské normalizační organizace:

CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Belgie; tel. + 32 25500811; fax + 32 25500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Belgie; tel. + 32 25190868; fax + 32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Francie; Tel. + 33 492944200; fax + 33 493654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  Úř. věst. C 338, 27.9.2014, s. 31.


Top