Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016AG0018(02)

Odůvodnění Rady: Postoj Rady (EU) č. 18/2016 v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 1192/69 o společných pravidlech normalizace účtů železničních podniků

OJ C 430, 22.11.2016, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.11.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 430/3


Odůvodnění Rady: Postoj Rady (EU) č. 18/2016 v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 1192/69 o společných pravidlech normalizace účtů železničních podniků

(2016/C 430/02)

I.   ÚVOD

1.

Dne 30. ledna 2013 předložila Komise Radě návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 1192/69 o společných pravidlech normalizace účtů železničních podniků (1).

2.

Tento návrh byl předložen spolu s dalšími pěti návrhy jako součást tzv. čtvrtého železničního balíčku. Pro účely jednání byly návrhy posuzovány ve dvou skupinách, v rámci technického pilíře a tržního pilíře. Tento návrh je součástí tržního pilíře.

3.

Evropský hospodářský a sociální výbor přijal stanovisko k tomuto návrhu dne 10. července 2013. Výbor regionů přijal stanovisko dne 8. října 2013.

4.

Evropský parlament přijal stanovisko v prvním čtení dne 26. února 2014.

5.

Dne 3. prosince 2014 dosáhla Rada pro dopravu, telekomunikace a energetiku dohody („obecný přístup“) (2) o návrhu, kterým se zrušuje nařízení č. 1192/69.

6.

Dne 19. dubna 2016 bylo s Evropským parlamentem dosaženo dohody o kompromisním znění.

7.

Dne 20. září 2016 přijala Rada politickou dohodu (3) o tomto kompromisním znění.

8.

Rada s ohledem na výše uvedené dohody a po revizi právníky-lingvisty přijala dne 17. října 2016 řádným legislativním postupem stanoveným v článku 294 Smlouvy o fungování Evropské unie svůj postoj v prvním čtení.

II.   CÍL

9.

Jediným cílem návrhu je zrušit zastaralé nařízení, které bylo přijato v době, kdy organizace poskytující služby v železniční dopravě plnily určité povinnosti v rámci veřejného sektoru. Nařízení poskytovalo rámec pro finanční vyrovnání nákladů a výhod vyplývajících z plnění uvedených povinností.

III.   ANALÝZA POSTOJE RADY V PRVNÍM ČTENÍ

10.

Rada se domnívá, že nařízení (EHS) č. 1192/69 již není slučitelné s moderním uspořádáním odvětví železniční dopravy. Je si ovšem vědoma, že se toto nařízení nadále využívá, zejména pro vyplácení vyrovnávacích plateb za náklady na některá zařízení železničních přejezdů. V zájmu hladkého přechodu na nový systém je proto odůvodněné stanovit přechodné období pro vyrovnávací platby za náklady na zařízení železničních přejezdů.

IV.   ZÁVĚR

11.

Postoj Rady v prvním čtení odráží kompromis, který byl za pomoci Komise dohodnut mezi Radou a Evropským parlamentem.

12.

Tento kompromis byl potvrzen dopisem, který předseda Výboru Evropského parlamentu pro dopravu a cestovní ruch zaslal předsedovi Výboru stálých zástupců (část I) dne 13. července 2016.

13.

Postoj Rady plně zohledňuje návrh Komise a změny navržené Evropským parlamentem v prvním čtení. Rada se proto domnívá, že její postoj v prvním čtení představuje vyvážený kompromis.


(1)  Úř. věst. L 156, 28.6.1969, s. 283.

(2)  Viz dokument 15790/14 TRANS 545 CODEC 2037.

(3)  Viz dokument 11202/16 TRANS 299 CODEC 1059.


Top