Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016XC0420(02)

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/33/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se výtahů a bezpečnostních komponent pro výtahy (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie) (Text s významem pro EHP)

OJ C 138, 20.4.2016, p. 4–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.4.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 138/4


Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/33/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se výtahů a bezpečnostních komponent pro výtahy (přepracované znění)

(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)

(Text s významem pro EHP)

(2016/C 138/03)

ESO (1)

Odkaz na normu a její název

(a referenční dokument)

První zveřejnění v Úředním věstníku

Odkaz na nahrazovanou normu

Datum ukončení presumpce shody nahrazované normy Poznámka 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 81-20:2014

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 20: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů

Toto je první zveřejnění

EN 81-1:1998+A3:2009

EN 81-2:1998+A3:2009

Pozn. 2.1

31.8.2017

CEN

EN 81-21:2009+A1:2012

Bezpečnostní pravidla pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 21: Nové výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů v existujících budovách

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 81-22:2014

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy určené pro dopravu osob a nákladů - Část 22: Elektrické výtahy s nakloněnou jízdní dráhou

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 81-28:2003

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 28: Dálková nouzová signalizace u výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 81-50:2014

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů Ověřování a zkouky - Část 50: Pravidla pro návrh, výpočty, ověřování a zkouky součástí výtahu

Toto je první zveřejnění

EN 81-1:1998+A3:2009

EN 81-2:1998+A3:2009

Pozn. 2.1

31.8.2017

CEN

EN 81-58:2003

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 58: Přezkoušení a zkoušky požární odolnosti šachetních dveří

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 81-70:2003

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 70: Zvláštní úprava výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace

Toto je první zveřejnění

 

 

 

EN 81-70:2003/A1:2004

Toto je první zveřejnění

Pozn. 3

 

CEN

EN 81-71:2005+A1:2006

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 71: Výtahy odolné vandalům

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 81-72:2015

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní aplikace pro výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 72: Výtahy pro hasiče

Toto je první zveřejnění

EN 81-72:2003

Pozn. 2.1

31.8.2017

CEN

EN 81-73:2005

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 73: Funkce výtahu v případě požáru

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 81-77:2013

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů Výtahy pro přepravu osob a zboí - Ćást 77: Výtahy vystavené seizmickým podmínkám

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 12016:2013

Elektromagnetická kompatibilita - Norma souboru výrobků pro výtahy, pohyblivé schod a pohyblivé chodníky - Imunita

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 12385-3:2004+A1:2008

Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 3: Informace pro používání a údržbu

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 12385-5:2002

Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 5: Pramenná lana pro výtahy

Toto je první zveřejnění

 

 

 

EN 12385-5:2002/AC:2005

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 13015:2001+A1:2008

Údržba výtahů a pohyblivých schodů - Pravidla pro návody pro údržbu

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 13411-7:2006+A1:2008

Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 7: Symetrické klínové vidlicové objímky

Toto je první zveřejnění

 

 

Pozn. 1:

Datum ukončení presumpce shody je obvykle datum ukončení platnosti (dup) stanovené evropskou normalizační organizací. Uživatelé těchto norem se však upozorňují na to, že v některých výjimečných případech tomu může být i jinak.

Pozn. 2.1:

Nová (nebo pozměněná) norma je stejného rozsahu jako norma nahrazovaná. Od uvedeného data přestává u nahrazované normy platit presumpce shody se základními nebo jinými požadavky příslušného právního předpisu Unie.

Pozn. 2.2:

Nová norma je širšího rozsahu než norma nahrazovaná. Od uvedeného data přestává u nahrazované normy platit presumpce shody se základními nebo jinými požadavky příslušného právního předpisu Unie.

Pozn. 2.3:

Nová norma je užšího rozsahu než norma nahrazovaná. Od uvedeného data přestává u (částečně) nahrazované normy platit presumpce shody se základními nebo jinými požadavky příslušného právního předpisu Unie u těch výrobků nebo služeb, jež spadají do rozsahu nové normy. Není dotčena presumpce shody se základními nebo jinými požadavky příslušného právního předpisu Unie u výrobků nebo služeb, které i nadále spadají do rozsahu (částečně) nahrazované normy, ale nespadají do rozsahu nové normy.

Pozn. 3:

Dochází-li ke změnám, je referenčním dokumentem norma EN CCCCC:YYYY, její předchozí změny, pokud existují, a nová, citovaná změna. Nahrazovanou normu proto tvoří norma EN CCCCC:YYYY a její předchozí změny, pokud existují, ale bez nové, citované změny. Od uvedeného data přestává u nahrazované normy platit presumpce shody se základními nebo jinými požadavky příslušného právního předpisu Unie.

POZNÁMKA:

Veškeré informace o dostupnosti norem lze obdržet buď od evropských normalizačních organizací, nebo od národních normalizačních orgánů, jejichž seznam je zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie v souladu s článkem 27 nařízení (EU) č. 1025/2012 (2).

Evropské normalizační organizace přijímají normy v angličtině (CEN a Cenelec rovněž zveřejňují normy ve francouzštině a němčině). Národní normalizační orgány poté překládají názvy norem do všech ostatních požadovaných úředních jazyků Evropské unie. Evropská komise není odpovědná za správnost názvů, které jsou předloženy ke zveřejnění v Úředním věstníku.

Odkazy na korigenda „…/AC:YYYY“ se zveřejňují pouze pro informaci. Korigendem se z textu normy odstraňují překlepy, gramatické a podobné chyby, přičemž korigendum se může vztahovat na jednu, nebo více jazykových verzí (anglickou, francouzskou a/nebo německou) normy přijaté evropskou normalizační organizací.

Zveřejnění odkazů v Úředním věstníku Evropské unie neznamená, že uvedené normy jsou k dispozici ve všech úředních jazycích Evropské unie.

Tento seznam nahrazuje všechny předchozí seznamy zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie. Evropská komise zajišťuje aktualizaci tohoto seznamu.

Více informací o harmonizovaných normách a jiných evropských normách je k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Evropské normalizační organizace:

CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Belgie; tel. +32 25500811; fax +32 25500819 (http://www.cen.eu)

Cenelec: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Belgie; tel. +32 25190868; fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Francie; Tel. +33 492944200; fax +33 493654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  Úř. věst. L 316, 14.11.2012, s. 12.


Top