Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015CN0606

Věc C-606/15: Žaloba podaná dne 17. listopadu 2015 – Evropská komise v. Česká republika

OJ C 27, 25.1.2016, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.1.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 27/22


Žaloba podaná dne 17. listopadu 2015 – Evropská komise v. Česká republika

(Věc C-606/15)

(2016/C 027/26)

Jednací jazyk: čeština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: Z. Malůšková, J. Hottiaux, zmocněnkyně)

Žalovaná: Česká republika

Návrhová žádání žalobkyně

Žalobkyně navrhuje, aby Soudní dvůr

určil, že Česká republika tím, že

svěřila inspekčnímu orgánu úlohu dozoru nad železničním systémem, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z čl. 19 odst. 1 směrnice 2004/49/ES;

nezajistila, aby inspekční orgán zahájil vyšetřování nejpozději do jednoho týdne od obdržení hlášení o nehodě nebo mimořádné události, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z čl. 21 odst. 3 směrnice 2004/49/ES;

nezajistila, aby byla závěrečná zpráva o vyšetřování zaslána příslušným stranám uvedeným v čl. 22 odst. 3 směrnice 2004/49/ES, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z čl. 23 odst. 2 směrnice 2004/49/ES;

nezajistila, aby inspekční orgán určil bezpečnostní doporučení bezpečnostnímu orgánu, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z čl. 25 odst. 2 první věty směrnice 2004/49/ES;

nestanovila povinnost bezpečnostního orgánu přijmout opatření k tomu, aby zajistil, že bezpečnostní doporučení budou řádně vzata v úvahu a realizována, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z čl. 25 odst. 2 druhé věty směrnice 2004/49/ES;

nestanovila povinnost bezpečnostního orgánu podávat alespoň jednou ročně zprávu o opatřeních, která byla nebo budou přijata v návaznosti na bezpečnostní doporučení, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z čl. 25 odst. 3 směrnice 2004/49/ES.

uložil České republice náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu své žaloby předkládá žalobkyně následující argumenty:

Česká republika do dne 30. červnu 2015, kdy uplynula lhůta stanovená v odůvodněném stanovisku, nesdělila žádnou změnu vnitrostátních právních předpisů, která by zajistila jejich soulad s čl. 19 odst. 1, čl. 21 odst. 3, čl. 23 odst. 2 a čl. 25 odst. 2 a 3 směrnice 2004/49/ES (1).


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES ze dne 29. dubna 2004 o bezpečnosti železnic Společenství a o změně směrnice Rady 95/18/ES o vydávání licencí železničním podnikům a směrnice 2001/14/ES o přidělování kapacity železniční infrastruktury, zpoplatnění železniční infrastruktury a o vydávání osvědčení o bezpečnosti (Směrnice o bezpečnosti železnic), Úř. věst. L 164, s. 44; Zvl. vyd. 07/08, s. 227.


Top