Help Print this page 

Document 62015CN0606

Title and reference
Věc C-606/15: Žaloba podaná dne 17. listopadu 2015 – Evropská komise v. Česká republika

OJ C 27, 25.1.2016, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

25.1.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 27/22


Žaloba podaná dne 17. listopadu 2015 – Evropská komise v. Česká republika

(Věc C-606/15)

(2016/C 027/26)

Jednací jazyk: čeština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: Z. Malůšková, J. Hottiaux, zmocněnkyně)

Žalovaná: Česká republika

Návrhová žádání žalobkyně

Žalobkyně navrhuje, aby Soudní dvůr

určil, že Česká republika tím, že

svěřila inspekčnímu orgánu úlohu dozoru nad železničním systémem, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z čl. 19 odst. 1 směrnice 2004/49/ES;

nezajistila, aby inspekční orgán zahájil vyšetřování nejpozději do jednoho týdne od obdržení hlášení o nehodě nebo mimořádné události, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z čl. 21 odst. 3 směrnice 2004/49/ES;

nezajistila, aby byla závěrečná zpráva o vyšetřování zaslána příslušným stranám uvedeným v čl. 22 odst. 3 směrnice 2004/49/ES, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z čl. 23 odst. 2 směrnice 2004/49/ES;

nezajistila, aby inspekční orgán určil bezpečnostní doporučení bezpečnostnímu orgánu, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z čl. 25 odst. 2 první věty směrnice 2004/49/ES;

nestanovila povinnost bezpečnostního orgánu přijmout opatření k tomu, aby zajistil, že bezpečnostní doporučení budou řádně vzata v úvahu a realizována, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z čl. 25 odst. 2 druhé věty směrnice 2004/49/ES;

nestanovila povinnost bezpečnostního orgánu podávat alespoň jednou ročně zprávu o opatřeních, která byla nebo budou přijata v návaznosti na bezpečnostní doporučení, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z čl. 25 odst. 3 směrnice 2004/49/ES.

uložil České republice náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu své žaloby předkládá žalobkyně následující argumenty:

Česká republika do dne 30. červnu 2015, kdy uplynula lhůta stanovená v odůvodněném stanovisku, nesdělila žádnou změnu vnitrostátních právních předpisů, která by zajistila jejich soulad s čl. 19 odst. 1, čl. 21 odst. 3, čl. 23 odst. 2 a čl. 25 odst. 2 a 3 směrnice 2004/49/ES (1).


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES ze dne 29. dubna 2004 o bezpečnosti železnic Společenství a o změně směrnice Rady 95/18/ES o vydávání licencí železničním podnikům a směrnice 2001/14/ES o přidělování kapacity železniční infrastruktury, zpoplatnění železniční infrastruktury a o vydávání osvědčení o bezpečnosti (Směrnice o bezpečnosti železnic), Úř. věst. L 164, s. 44; Zvl. vyd. 07/08, s. 227.


Top