Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2015/380/08

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.7832 – Gunvor Group / Kuwait Petroleum Europoort) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem (Text s významem pro EHP)

OJ C 380, 14.11.2015, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 380/9


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc M.7832 – Gunvor Group / Kuwait Petroleum Europoort)

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(Text s významem pro EHP)

(2015/C 380/08)

1.

Komise dne 6. listopadu 2015 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podnik Sandscape B.V, v konečném důsledku kontrolovaný podnikem Gunvor Group Ltd. („Gunvor“, Kypr), získává ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení o spojování nákupem akcií výlučnou kontrolu nad celým podnikem Kuwait Petroleum Europoort B.V. („KPE“, Nizozemsko).

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

podniku Gunvor: hlavní holdingová společnost Gunvor Group, která působí na výchozím velkoobchodním trhu dodávek a v oblasti prodeje produktů z rafinované ropy přímo z rafinérie,

podniku KPE: provozuje rafinérii v přístavu v Rotterdamu a působí v oblasti rafinace ropy a prodeje produktů z rafinované ropy přímo z rafinérie.

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno. V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí k navrhované transakci předložily své případné připomínky.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky s uvedením čísla jednacího M.7832 – Gunvor Group / Kuwait Petroleum Europoort lze Komisi zaslat faxem (+32 22964301), e-mailem na adresu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu nebo poštou na adresu Evropské komise, Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž:

Commission européenne/Europese Commissie

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení o spojování“).

(2)  Úř. věst. C 366, 14.12.2013, s. 5.


Top