Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015XC1020(01)

Zveřejnění žádosti podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

OJ C 347, 20.10.2015, p. 12–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.10.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 347/12


Zveřejnění žádosti podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

(2015/C 347/08)

Tímto zveřejněním se přiznává právo podat proti žádosti námitku podle článku 51 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 (1).

JEDNOTNÝ DOKUMENT

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 510/2006

o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin  (2)

„MIEL DE LIÉBANA“

ES č.: ES-PDO-0005-01196 – 10.2.2014

CHZO ( ) CHOP ( X )

1.   Název

„Miel de Liébana“

2.   Členský stát nebo třetí země

Španělsko

3.   Popis zemědělského produktu nebo potraviny

3.1.   Druh produktu

Třída 1.4 Ostatní produkty živočišného původu (vejce, med, různé mléčné výrobky kromě másla atd.)

3.2.   Popis produktu, k němuž se vztahuje název uvedený v bodě 1

Označením „Miel de Liébana“ (liébanský med) je chráněna potravina z květního nektaru nebo z výměšků z živých částí rostlin, které sbírá včela medonosná v ekosystémech kraje Liébana, přetváří je, směšuje s vlastními specifickými látkami a ukládá do plástů v úlech, kde je vysušuje, skladuje a nechává zrát.

Druhy a typy:

Ve vymezené oblasti jsou produkovány následující druhy medu způsobilé pro CHOP „Miel de Liébana“:

—   medovicový med: med z dubové medovice a z vřesovcového a ostružiníkového nektaru obsahující určité proměnlivé procento pylů z liébanské květeny,

—   květový med jednodruhový, vřesovcový: med z nektaru vřesovce popelavého (Erica cinerea), vřesovce těkavého (Erica vagans), vřesovce čtyřřadého (Erica tetralix), vřesovce brvitého (Erica ciliaris) a vřesu obecného (Calluna vulgaris).

Medy, na které se vztahuje CHOP „Miel de Liébana“, mají tyto společné specifické vlastnosti:

Fyzikálně-chemické vlastnosti:

Zralost:

 

obsah sacharózy

nejvýše 5 % (5 g/100 g)

obsah vody

nejvýše 18,6 %

Čerstvost (stanovená po zpracování):

 

obsah hydroxymethylfurfuralu (HMF)

< 20 mg/kg

aktivita diastázy

25–55 stupňů Schadeho

Znehodnocení:

 

obsah volných kyselin

méně než 50 miliekvivalentů/kg

Čistota:

 

obsah ve vodě nerozpustných látek

nejvýše 0,1 g/100 g

cizí příměsi

bez reziduí, filtrace přes hustý cedník < 0,2 mm

Pylové vlastnosti:

Pylové spektrum medů nesoucích CHOP „Miel de Liébana“ musí odpovídat vegetaci v kraji Liébana a musí být tvořeno převážně pyly rostlin z čeledi bobovitých, vřesovcovitých, růžovitých, bukovitých, jitrocelovitých, hvězdnicovitých a brutnákovitých (příslušné druhy jsou uvedeny v tabulce v oddíle 5.1).

Kombinace pylů blahovičníku, slunečnice roční, olivovníku evropského, cistu ladanového, tymiánu, levandule korunkaté a rozmarýnu lékařského nesmí být v celkovém pylovém spektru nikdy zastoupena více než 5 %.

Doplňkové vlastnosti jednotlivých druhů medu:

Fyzikálně-chemické vlastnosti:

 

Elektrická vodivost (mS/cm)

Barva (v mm podle Pfunda)

Obsah popela (g/100 g)

Obsah fruktózy a glukózy (g/100 g)

Medovicový med

0,970–1,430

≥ 102

0,65–0,75

60–66

Vřesovcový med

0,845–1,280

90–119

0,65–0,70

≥ 67

Pylové vlastnosti:

 

Pyl konkrétních rostlin v %

Medovicový med

V tomto medu převažuje medovice z dubů a kromě ní ještě pyly ostružiníků (Rubus spp.) a vřesovců (Erica spp.), které jsou obohaceny o pyly dalších rostlin typických pro kraj Liébana.

Vřesovcový med

Podíl pylu vřesovců (Erica spp.) musí dosahovat alespoň 45 %, přičemž zbývající podíl je tvořen proměnlivým množstvím pylů z jiné květeny kraje Liébana.

Organoleptické vlastnosti:

 

Skupenství

Barva

Vůně

Chuť

Medovicový med

Řídká konzistence, velmi malá náchylnost ke krystalizaci

Velmi tmavě jantarová, někdy až téměř černá, s černohnědými tóny a zrcadlovými odlesky

Dřevitá, jemná a prchavá, s nádechem sladu

Nápadné slané tóny tlumí sladkost příznačnou pro všechny medy

Vřesovcový med

Pastová konzistence, střední náchylnost ke krystalizaci, vytváří jemné krystalky

Jantarová až velmi tmavě jantarová, s hnědorezavými tóny.

Pokud se v zimě skladuje při nízké teplotě, může se barva přeměnit na světle jantarovou.

Těžká květinová, středně výrazná a středně prchavá

Lehce nahořklá a dlouho přetrvávající, s velmi výraznými slanými tóny

3.3.   Suroviny (pouze u zpracovaných produktů)

3.4.   Krmivo (pouze u produktů živočišného původu)

3.5.   Specifické kroky při produkci, které se musejí uskutečnit ve vymezené zeměpisné oblasti

V případě medů nesoucích CHOP „Miel de Liébana“ se ve vymezené zeměpisné oblasti musejí uskutečnit všechny fáze výroby a stáčení.

3.6.   Zvláštní pravidla pro krájení, strouhání, balení atd.

V zájmu zajištění kvality a kontroly musejí všechny postupy popisované v oddíle o metodách produkce výrobku „Miel de Liébana“ proběhnout v místech v rámci vymezené zeměpisné oblasti. Jejich provádění mimo liébanský kraj by totiž bylo nevyhnutelně spojeno s přepravou produktu a ta by se mohla nepříznivě promítnout do jeho jakosti – při převozu do jiných zpracovatelských zařízení by med mohl utrpět vlivem teploty a vlhkosti, mohl by být znečištěn nežádoucími příměsmi a načichnout cizorodými pachy. Kromě toho by se tak zvyšovalo riziko jeho smíšení s jinými medy, na které se chráněné označení nevztahuje.

Stáčení medu do nádob musí probíhat v balírnách umístěných ve vymezené oblasti produkce, a to z výše uvedených důvodů.

K balení se používají průhledné, bezbarvé sklenice s hermetickým uzávěrem, aby se zabránilo vyprchávání přirozené vůně, kontaminaci cizorodými pachy, pronikání vlhkosti apod. Sklenice se též opatřují záruční pečetí, jejíž celistvost má svědčit o tom, že obal nebyl nijak otevírán.

Balený med uváděný na trh má hustou nebo krystalizovanou konzistenci.

Med nesoucí CHOP „Miel de Liébana“ se nesmí prodávat na váhu jako nebalené zboží.

3.7.   Zvláštní pravidla pro označování

Kromě informací, které jsou povinné podle předpisů o balení a označování potravin, musí být na etiketách produktu zřetelně uvedeny i následující údaje:

název označení původu: „Miel de Liébana“,

nápis „Denominación Geográfica Protegida“ nebo zkratka „DOP“ a příslušný symbol Evropské unie,

druh medu: Miel de Mielada (medovicový med) nebo Monofloral de Brezo (květový med jednodruhový, vřesovcový) podle pylového spektra definovaného v popisu produktu,

níže vyobrazené specifické identifikační logo chráněného označení „Miel de Liébana“,

kontrolní číslo a název kontrolního orgánu nebo kontrolní štítek.

Image

BARVY

 

ŽLUTÁ:

PANTONE 130C

HNĚDÁ:

PANTONE 4695C

4.   Stručné vymezení zeměpisné oblasti

Oblast produkce medu, na který se vztahuje CHOP „Miel de Liébana“, zahrnuje všechny obce v kraji Liébana v autonomní oblasti Kantábrie.

Konkrétně se jedná o tyto obce:

Cabezón de Liébana, Camaleño, Cillorigo de Liébana, Pesaguero, Potes, Tresviso a Vega de Liébana.

Oblast produkce zaujímá plochu o celkové rozloze 570 km2.

5.   Souvislost se zeměpisnou oblastí

5.1.   Specifičnost zeměpisné oblasti

5.1.1   Přírodní faktory

Liébana se nalézá ve střední části Kantaberského pohoří. Tento morfologicky a fyziognomicky jasně vymezený kraj je ohraničen jedněmi z nejvyšších kantaberských horských vrcholů, které místy prostupují do jeho nitra a rozdělují jej do čtyř vysoko položených, úzkých a hlubokých údolí, jež se potkávají v městečku Potes představujícím zeměpisný střed a správní centrum.

Jedná se o obrovskou kruhovou kotlinu vnořenou mezi stěnami vápencových skal pohoří Picos de Europa. Nejníže položená místa kraje se nacházejí ve středu kotliny v nadmořských výškách okolo 300 m n. m. Okrajové části Liébany pak sahají až do výšky 2 600 m n. m.

Z geologického hlediska převažují v oblasti karbonské horniny. Středový a východní masiv pohoří Picos de Europa a severní část liébanského kraje jsou tvořeny krasovými vápenci z dob spodního karbonu. Snadno zvětrávající břidlice a pískovce na dnech údolí pocházejí ze svrchního karbonu.

Díky okolnímu reliéfu má Liébana vlastní odlišné mikroklima, které z tohoto kraje činí jakousi středomořskou oázu uprostřed regionu ovlivňovaného atlantickým podnebím.

Průměrná teplota se zde pohybuje mezi nejvýše 21 °C a nejméně 8 °C, přičemž je třeba zvlášť zohlednit, že tři až čtyři měsíce v roce zasahují oblast silné mrazy.

V kraji jsou zaznamenávány velmi bohaté srážky – na vrcholech dosahuje jejich průměrný roční úhrn 2 000 l/m2. Ve středních částech údolí však úhrn srážek tvoří jen 700 l/m2 a tato místa pak bývají až tři měsíce suchá.

Liébana je velmi cennou přírodní oblastí, která je mimořádně dobře zachována a málo pozměněna činností člověka. Lesy pokrývají 41 % území. V kraji bylo kromě toho vyhlášeno sedm chráněných oblastí, jež zaujímají 32 % celkové plochy. Dvě z nich (Parque Nacional de los Picos de Europa a Área de Protección del Oso Pardo) jsou chráněnými oblastmi na úrovni Španělska a zbývajících pět má status chráněné oblasti na úrovni evropské (Río Deva a Liébana jsou tzv. lokalitami významnými pro Společenství a Sierra de Peña Sagra, Desfiladero de la Hermida a Liébana jsou tzv. zvláště chráněnými oblastmi).

Díky všem těmto podmínkám se kraj vyznačuje obzvláště rozmanitou vegetací. Lze v něm nalézt dřeviny a byliny příznačné pro atlantické podnebí a současně i druhy typicky středomořské.

Při rozborech pylového spektra bylo v místních medech zjištěno 40 druhů pylových zrn. Na základě nejčastěji se vyskytujícího pylu byl pro Liébanu vypracován seznam hlavních medonosných rostlin, ve kterém se uvádí čeleď, druh, včelařský význam a fenologie:

MEDONOSNÉ ROSTLINY

(čeleď, mezinárodní název, český název)

VČELAŘSKÝ VÝZNAM

FENOLOGIE

(doba květu)

VŘESOVCOVITÉ

Erica sp. (vřesovec)

N

květen–říjen

Calluna vulgaris (vřes obecný)

N

červenec–září

RŮŽOVITÉ

Rubus ulmifolius (ostružiník jilmolistý)

NP

červen–srpen

Prunus spinosa L. (trnka obecná)

NP

duben–květen

Crataegus monogyna (hloh jednosemenný)

NP

duben–květen

BOBOVITÉ

Trifolium sp. (jetel)

N

duben–červenec

Cytisus cantabricus (čilimník)

NP

duben–srpen

Genista florida a Genista obtusiramea (kručinka)

NP

květen–srpen

Medicago sp. (tolice)

NP

březen–září

BUKOVITÉ

Quercus pyrenaica (dub pyrenejský)

PM

květen–září

Quercus petraea (dub zimní)

PM

květen–září

Quercus ilex rotundifolia (dub cesmínovitý okrouhlolistý)

PM

květen–září

Quercus suber (dub korkový)

PM

květen–září

Castanea sativa Miller (kaštanovník jedlý)

NPM

květen–září

BRUTNÁKOVITÉ

Echium vulgare (hadinec obecný)

NP

březen–květen

HVĚZDNICOVITÉ

Centaurea spp. (chrpa)

N

květen–červenec

JITROCELOVITÉ

Plantago sp. (jitrocel)

P

květen–září

(N = nektar, P = pyl, M = medovice)

Doba květu včelařsky významných rostlinných druhů, které se ve vymezené oblasti vyskytují, se značně různí, čímž je zajištěna dlouhá a pestrá snůšková sezóna trvající od března až do listopadu.

Včely z této medonosné květeny produkují med se specifickými a jedinečnými vlastnostmi.

Liébanský med lze od ostatních medů snadno rozpoznat díky jeho pylovému spektru. To je dáno jednak specifičností místní flóry, jednak zanedbatelným výskytem pylů ze zemědělských plodin nebo z rostlin, jejichž pyly jsou typicky přítomné v ostatních medech Pyrenejského poloostrova.

5.1.2   Lidské faktory

Liébanští včelaři jsou pokračovateli staleté tradice. Počátky včelařství jsou spjaty s potřebou vyrábět vosk, který byl ve venkovském soběstačném hospodářství navýsost žádaným obchodním artiklem. V historické úřední knize Cartulario de Santo Toribio de Liébana existují doklady o tom, že vosk sloužil jako platidlo – v roce 933 jím byla hrazena koupě pozemků.

Pokud jde o liébanský med samotný, první zmínky lze nalézt v účetních knihách z konce 16. století, kde se o něm pojednává v souvislosti s platbami desátků církvi.

Kromě těchto historických pramenů existují doklady o tradici liébanského medu i v gastronomii. Med se objevuje jako přísada v receptech na „merdoso“ (sladký pokrm z vepřové krve připravovaný jednou za rok po zabijačce), „frisuelos con miel“ (palačinky s medem) nebo „orujo con miel“ (dezertní likér s medem).

Místní včelaři hospodaří v souladu s tradicí svých předků:

Používají dřevěné úly.

Úly neustále přemísťují, z níže položených míst výše do hor, aby včely maximálně využívaly možnosti sběru, které kraj nabízí.

V období produkce medu včely nijak uměle nepřikrmují.

Plásty tradičně odvčelují smetáčkem.

Med vytáčejí odstřeďováním plástů za studena nebo vykapáváním, nikdy ne lisováním.

I nadále používají dýmák, ve kterém spalují tradiční přírodní rostlinný troud (místní senné směsi a dubové a vavřínové listí). Studený aromatický kouř nemá nepříznivý vliv na vlastnosti medu.

Teplota medu v žádné fázi zpracování nepřekročí 40 °C. Pasterizace je zakázána.

Používají se převážně včelstva pocházející z Liébany a přizpůsobená místním podmínkám.

V současné době je v kraji evidováno 32 profesionálních včelařů, 1 568 úlů a 5 stáčíren/balíren. Část producentů je zastoupena v místním sdružení, které se věnuje propagaci liébanského medu. V oblasti se také každoročně konají včelařské slavnosti (Feria Apícola de Vega de Liébana).

5.2.   Specifičnost produktu

Jedinečnost liébanských medů spočívá především v jejich specifických fyzikálně-chemických, pylových a organoleptických vlastnostech.

Tyto medy se vyznačují čerstvostí (HMF ≤ 20 mg/kg medu a aktivita diastázy v rozmezí 25–55 stupňů Schadeho).

Jedná se o medy nedotčené, jež neprošly žádným intenzivním tepelným zpracováním. Nejvyšší teplota, které může být produkt vystaven, nesmí přesáhnout 40 °C. Tím zůstane zachována jeho osobitost daná místní flórou a místními včelstvy.

Liébanský med nabývá výjimečných fyzikálně-chemických, senzorických a pylových vlastností díky specifické vegetaci, která představuje neobvyklou kombinaci dřevin a bylin příznačných pro atlantické podnebí s květenou typicky středozemskou a alpskou.

Na základě různých pylových spekter těchto medů byly určeny medononosné druhy rostlin, které jsou pro produkt „Miel de Liébana“ charakteristické (viz seznam v oddíle 5.1.1). V květových medech bývá zastoupen vysoký podíl vřesovcovitých (vřesovcový med) a v medovicových medech různé druhy dubů. Nektar a medovice z této místní medonosné květeny se po zpracování včelami odlišují od nektaru a medovice odjinud. To přímo dokládá, že produkt „Miel de Liébana“ má vazbu na vymezenou zeměpisnou oblast.

5.3.   Příčinná souvislost mezi zeměpisnou oblastí a jakostí nebo vlastnostmi produktu (u CHOP) nebo specifickou jakostí, pověstí nebo jinou vlastností produktu (u CHZO)

V Liébaně, která se nachází přímo v kantaberském pobřežním horském pásu a je vnořena mezi mohutné masivy, jež ji oddělují od ostatních osídlených oblastí i od Kantaberského moře, panuje středomořské podnebí. Jedná se tedy o kraj s velmi specifickými podmínkami, kde se daří značně rozmanité medonosné flóře, a díky ní získává místní med jedinečné vlastnosti.

Produkt „Miel de Liébana“ lze rozpoznat podle jeho pylového spektra a jeho fyzikálně-chemických a senzorických vlastností, které jsou ojedinělé a přímo závisí na květeně zastoupené v ekosystémech liébanského kraje (ten byl pro hojnost cenných stanovišť, jež jsou podle přílohy I směrnice 92/43/EHS hodna ochrany, zařazen mezi tzv. lokality významné pro Společenství).

Produkce liébanského medu má dlouhou tradici, která je udržována a která se odráží ve způsobech obhospodařování úlů a v současných metodách zpracování. Med, který se na trhu prodává pod označením „Miel de Liébana“ již více než třicet let, je díky všem výše popsaným faktorům a díky své jedinečné kvalitě velmi ceněn.

Odkaz na zveřejnění specifikace

(čl. 5 odst. 7 nařízení (ES) č. 510/2006 (3))

http://www.alimentosdecantabria.com/


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12. Nahrazeno nařízením (EU) č. 1151/2012.

(3)  Viz poznámka pod čarou 2.


Top