EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015XC1009(05)

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice 94/9/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. března 1994 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)Text s významem pro EHP

OJ C 335, 9.10.2015, p. 10–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.10.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 335/10


Sdělení Komise v rámci provádění směrnice 94/9/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. března 1994 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)

(Text s významem pro EHP)

(2015/C 335/02)

ESO (1)

Odkaz na normu a její název

(a referenční dokument)

První zveřejněnív Úředním věstníku

Odkaz na nahrazovanou normu

Datum ukončení presumpce shody nahrazované normy

Poznámka 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 1010-1:2004+A1:2010

Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu tiskových strojů a strojů na zpracování papíru – Část 1: Společné požadavky

8.6.2011

EN 1010-1:2004

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(8.6.2011)

CEN

EN 1010-2:2006+A1:2010

Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní požadavky pro konstrukci a výrobu tiskových strojů a strojů na zpracování papíru – Část 2: Tiskové a lakovací stroje včetně strojních zařízení pro předpřípravu

4.2.2011

EN 1010-2:2006

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(28.2.2011)

CEN

EN 1127-1:2011

Výbušná prostředí Prevence a ochrana proti výbuchu Část 1: Základní koncepce a metodika

18.11.2011

EN 1127-1:2007

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.7.2014)

CEN

EN 1127-2:2014

Výbušná prostředí – Prevence a ochrana proti výbuchu – Část 2: Základní koncepce a metodika pro doly

12.12.2014

EN 1127-2:2002+A1:2008

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.12.2014)

CEN

EN 1710:2005+A1:2008

Zařízení a součásti určené pro použití v prostorách s nebezpečím výbuchu v podzemních dolech

20.8.2008

EN 1710:2005

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(28.12.2009)

 

EN 1710:2005+A1:2008/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 1755:2000+A2:2013

Bezpečnost manipulačních vozíků – Provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu – Použití v hořlavých plynech, parách, mlhách a prachu

4.5.2013

EN 1755:2000+A1:2009

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.9.2013)

CEN

EN 1834-1:2000

Pístové spalovací motory – Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení motorů pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu – Část 1: Motory skupiny II pro použití v prostředí s hořlavými plyny a parami

21.7.2001

 

 

CEN

EN 1834-2:2000

Pístové spalovací motory – Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení motorů pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu – Část 2: Motory skupiny I pro použití v podmínkách práce pod zemí s možným výskytem důlního plynu a/nebo hořlavého prachu

21.7.2001

 

 

CEN

EN 1834-3:2000

Pístové spalovací motory – Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení motorů pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu – Část 3: Motory skupiny II pro použití v prostředí s hořlavými prachy

21.7.2001

 

 

CEN

EN 1839:2012

Stanovení mezí výbušnosti plynů a par

22.11.2012

EN 1839:2003

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.3.2013)

CEN

EN 1953:2013

Rozpraovací a stříkací zařízení pro nátěrové hmoty – Bezpečnostní poadavky

5.11.2013

 

 

CEN

EN 12581:2005+A1:2010

Lakovny – Stroje pro ponořování a elektroforetické nanášení organických tekutých nátěrových hmot – Bezpečnostní požadavky

17.9.2010

EN 12581:2005

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.12.2010)

CEN

EN 12621:2006+A1:2010

Stroje pro dodávku a/nebo cirkulaci nátěrových hmot pod tlakem – Bezpečnostní požadavky

17.9.2010

EN 12621:2006

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.12.2010)

CEN

EN 12757-1:2005+A1:2010

Stroje pro míchání nátěrových hmot – Bezpečnostní požadavky – Část 1: Míchací stroje pro povrchovou úpravu v automobilovém průmyslu

17.9.2010

EN 12757-1:2005

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.12.2010)

CEN

EN 13012:2012

Benzínové čerpací stanice – Konstrukce a provoz výdejních pistolí

3.8.2012

EN 13012:2001

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.12.2012)

CEN

EN 13160-1:2003

Systémy zjišťování netěsností – Část 1: Všeobecné zásady

14.8.2003

 

 

CEN

EN 13237:2012

Prostředí s nebezpečím výbuchu – Termíny a definice pro zařízení a ochranné systémy určené pro pouití v prostředí s nebezpečím výbuchu

12.2.2013

EN 13237:2003

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.4.2013)

CEN

EN 13463-1:2009

Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu – Část 1: Základní metody a požadavky

16.4.2010

EN 13463-1:2001

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.12.2010)

CEN

EN 13463-2:2004

Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu – Část 2: Ochrana závěrem omezujícím průtok „fr“

30.11.2005

 

 

CEN

EN 13463-3:2005

Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu – Část 3: Ochrana pevným závěrem „d“

30.11.2005

 

 

CEN

EN 13463-5:2011

Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu – Část 5: Ochrana bezpečnou konstrukcí „c“

18.11.2011

EN 13463-5:2003

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.7.2014)

CEN

EN 13463-6:2005

Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu – Část 6: Ochrana hlídáním iniciačních zdrojů „b“

30.11.2005

 

 

CEN

EN 13463-8:2003

Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu – Část 8: Ochrana kapalinovým závěrem „k“

12.8.2004

 

 

CEN

EN 13616:2004

Zabezpečovací zařízení proti přeplnění stabilních nádrží na kapalná ropná paliva

9.3.2006

 

 

 

EN 13616:2004/AC:2006

 

 

 

CEN

EN 13617-1:2012

Benzínové čerpací stanice — Část 1: Bezpečnostní poadavky na konstrukci a provedení měrných čerpadel, výdejních pistolí a dálkových čerpacích jednotek

3.8.2012

EN 13617-1:2004+A1:2009

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.11.2012)

CEN

EN 13617-2:2012

Benzínové čerpací stanice — Část 2: Bezpečnostní poadavky na konstrukci a provedení bezpečnostních spojek pouívaných na měrných čerpadlech a výdejních pistolích

4.5.2012

EN 13617-2:2004

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.9.2012)

CEN

EN 13617-3:2012

Benzínové čerpací stanice — Část: Bezpečnostní poadavky na konstrukci a provedení odlamovacích armatur

4.5.2012

EN 13617-3:2004

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.9.2012)

CEN

EN 13617-4:2012

Benzínové čerpací stanice — Část 2: Bezpečnostní poadavky na konstrukci a provedení otočných čepů pouívaných na měrných čerpadlech a výdejních pistolích

5.11.2013

 

 

CEN

EN 13760:2003

Plnicí zařízení LPG pro osobní a nákladní automobily – Plnicí koncovky, zkušební požadavky a rozměry

24.1.2004

 

 

CEN

EN 13821:2002

Prostředí s nebezpečím výbuchu – Prevence a ochrana proti výbuchu – Stanovení minimální zápalné energie směsi prachu se vzduchem

20.5.2003

 

 

CEN

EN 13852-1:2013

Jeřáby- Offshore jeřáby — Část 1: Offshore jeřáby pro veobecné pouití

5.11.2013

 

 

CEN

EN 14034-1:2004+A1:2011

Stanovení výbuchových charakteristik rozvířeného prachu – Část 1: Stanovení maximálního výbuchového tlaku pmax rozvířeného prachu

8.6.2011

EN 14034-1:2004

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.7.2011)

CEN

EN 14034-2:2006+A1:2011

Stanovení výbuchových charakteristik rozvířeného prachu – Část 2: Stanovení maximální rychlosti nárůstu výbuchového tlaku dp/dt max rozvířeného prachu

8.6.2011

EN 14034-2:2006

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.7.2011)

CEN

EN 14034-3:2006+A1:2011

Stanovení výbuchových charakteristik rozvířeného prachu – Část 3: Stanovení spodní meze výbušnosti LEL rozvířeného prachu

8.6.2011

EN 14034-3:2006

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.7.2011)

CEN

EN 14034-4:2004+A1:2011

Stanovení výbuchových charakteristik rozvířeného prachu – Část 4: Stanovení mezní koncentrace kyslíku LOC rozvířeného prachu

8.6.2011

EN 14034-4:2004

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.7.2011)

CEN

EN 14373:2005

Systémy pro potlačení výbuchu

9.3.2006

 

 

CEN

EN 14460:2006

Zařízení odolná výbuchovému tlaku

15.12.2006

 

 

CEN

EN 14491:2012

Systémy pro odlehčení výbuchu prachu

22.11.2012

EN 14491:2006

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(28.2.2013)

CEN

EN 14492-1:2006+A1:2009

Jeřáby – Vrátky a kladkostroje se strojním pohonem – Část 1: Vrátky se strojním pohonem

16.4.2010

EN 14492-1:2006

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.4.2010)

 

EN 14492-1:2006+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14492-2:2006+A1:2009

Jeřáby – Mechanicky poháněné rumpály a kladkostroje – Část 2: Mechanicky poháněné kladkostroje

16.4.2010

EN 14492-2:2006

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(16.4.2010)

 

EN 14492-2:2006+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14522:2005

Stanovení teploty vznícení plynů a par

30.11.2005

 

 

CEN

EN 14591-1:2004

Ochrana a prevence proti výbuchu v podzemních dolech – Ochranné systémy – Část 1: Větrní objekty odolné výbuchovému tlaku do 2 barů

9.3.2006

 

 

 

EN 14591-1:2004/AC:2006

 

 

 

CEN

EN 14591-2:2007

Ochrana a prevence proti výbuchu v podzemních dolech – Ochranné systémy – Část 2: Pasivní vodní protivýbuchové uzávěry

12.12.2007

 

 

 

EN 14591-2:2007/AC:2008

 

 

 

CEN

EN 14591-4:2007

Ochrana a prevence proti výbuch v podzemních dolech – Ochranné systémy – Část 4: Automatické zhášecí systémy pro razicí kombajny

12.12.2007

 

 

 

EN 14591-4:2007/AC:2008

 

 

 

CEN

EN 14677:2008

Bezpečnost strojních zařízení – Výroba oceli druhého tavení – Stroje a zařízení na úpravu roztavené oceli

20.8.2008

 

 

CEN

EN 14678-1:2013

Zařízení a přísluenství na LPG – Konstrukce a poadavky na zařízení LPG pro automobilové čerpací stanice – Část 1: Výdejní stojany

4.5.2013

EN 14678-1:2006+A1:2009

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.9.2013)

CEN

EN 14681:2006+A1:2010

Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní požadavky pro strojní zařízení a zařízení pro výrobu oceli v elektrické obloukové peci

8.6.2011

EN 14681:2006

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(8.6.2011)

CEN

EN 14756:2006

Stanovení mezní koncentrace kyslíku (LOC) pro hořlavé plyny a páry

12.12.2007

 

 

CEN

EN 14797:2006

Zařízení pro odlehčení výbuchu

12.12.2007

 

 

CEN

EN 14973:2006+A1:2008

Dopravní pásy pro použití v podzemí – Požadavky na elektrickou a tepelnou bezpečnost

7.7.2010

EN 14973:2006

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.12.2010)

CEN

EN 14983:2007

Ochrana a prevence proti výbuchu v dolech – Zařízení a ochranné systémy pro degazaci důlního plynu

12.12.2007

 

 

CEN

EN 14986:2007

Konstrukce ventilátorů pro práci v prostředí s nebezpečím výbuchu

12.12.2007

 

 

CEN

EN 14994:2007

Ochranné systémy pro odlehčení výbuchu plynu

12.12.2007

 

 

CEN

EN 15089:2009

Systémy pro oddělení výbuchu

16.4.2010

 

 

CEN

EN 15188:2007

Stanovení chování nahromaděného prachu z hlediska samovolného vznícení

12.12.2007

 

 

CEN

EN 15198:2007

Metodika hodnocení nebezpečí vznícení pro neelektrická zařízení a součásti určené pro pouití v prostředí s nebezpečím výbuchu

12.12.2007

 

 

CEN

EN 15233:2007

Metodika hodnocení funkční bezpečnosti ochranných systémů určených pro prostředí s nebezpečím výbuchu

12.12.2007

 

 

CEN

EN 15268:2008

Benzínové čerpací stanice – Část 5: Bezpečnostní požadavky na konstrukci ponorných čerpadel

27.1.2009

 

 

CEN

EN 15794:2009

Stanovení bodů výbušnosti pro hořlavé kapaliny

16.4.2010

 

 

CEN

EN 15967:2011

Stanovení maximálního výbuchového tlaku a maximální rychlosti nárůstu výbuchového tlaku pro plyny a páry

18.11.2011

EN 13673-2:2005

EN 13673-1:2003

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(29.2.2012)

CEN

EN 16009:2011

Bezplamenné zařízení pro odlehčení výbuchu souhlasíme bez připomínek

18.11.2011

 

 

CEN

EN 16020:2011

Protiexplozní komíny

18.11.2011

 

 

CEN

EN 16447:2014

Protiexplosní izolační klapka ventilů

12.12.2014

 

 

CEN

EN ISO 16852:2010

Protiexplozní pojistky – Funkční poadavky, zkuební metody a vymezení pouití

17.9.2010

EN 12874:2001

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.12.2010)

Cenelec

EN 50050:2006

Elektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu – Elektrostatické ruční stříkací zařízení

20.8.2008

 

 

Cenelec

EN 50050-1:2013

Elektrostatická ruční stříkací zařízení – Bezpečnostní požadavky – Část 1: Ruční stříkací zařízení pro nanášení hořlavých tekutých nátěrových hmot

14.3.2014

EN 50050:2006

Pozn. 2.1

14.10.2016

Cenelec

EN 50050-2:2013

Elektrostatická ruční stříkací zařízení – Bezpečnostní požadavky – Část 2: Ruční stříkací zařízení pro nanášení hořlavých práškových nátěrových hmot

14.3.2014

EN 50050:2006

Pozn. 2.1

14.10.2016

Cenelec

EN 50050-3:2013

Elektrostatická ruční stříkací zařízení – Bezpečnostní požadavky – Část 3: Ruční stříkací zařízení pro nanášení hořlavých vloček

14.3.2014

EN 50050:2006

Pozn. 2.1

14.10.2016

Cenelec

EN 50104:2010

Elektrická zařízení pro detekci a měření kyslíku – Funkční požadavky a metody zkoušek

4.2.2011

EN 50104:2002

+ A1:2004

Datum ukončení platnosti

(1.6.2013)

Cenelec

EN 50176:2009

Stabilní zařízení pro elektrostatické nanášení hořlavých tekutých nátěrových hmot – Bezpečnostní požadavky

16.4.2010

 

 

Cenelec

EN 50177:2009

Stabilní zařízení pro elektrostatické nanášení hořlavých práškových barev – Bezpečnostní požadavky

16.4.2010

 

 

 

EN 50177:2009/A1:2012

22.11.2012

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(23.7.2015)

Cenelec

EN 50223:2015

Stabilní elektrostatické zařízení pro nanášení hořlavých vloček – Bezpečnostní požadavky

Toto je první zveřejnění

EN 50223:2010

Pozn. 2.1

13.4.2018

Cenelec

EN 50271:2010

Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů, toxických plynů nebo kyslíku – Požadavky a zkoušky pro zařízení používající software a/nebo digitální technologie

4.2.2011

 

 

Cenelec

EN 50281-2-1:1998

Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým prachem – Část 2-1: Metody zkoušek – Metody pro stanovení minimálních teplot vznícení prachu

6.11.1999

 

 

 

EN 50281-2-1:1998/AC:1999

 

 

 

Cenelec

EN 50303:2000

Zařízení skupiny I, kategorie M1, určená pro použití za přítomnosti methanu a/nebo hořlavého prachu

16.2.2001

 

 

Cenelec

EN 50381:2004

Premístitelné vetrané domky s nebo bez vnitrního zdroje úniku

9.3.2006

 

 

 

EN 50381:2004/AC:2005

 

 

 

Cenelec

EN 50495:2010

Bezpečnostní zařízení přispívající k bezpečné funkci zařízení z hlediska ochrany proti výbuchu

17.9.2010

 

 

Cenelec

EN 60079-0:2012

Výbušné atmosféry – Část 0: Zařízení – Obecné požadavky

IEC 60079-0:2011 (Modifikovaná) + IS1:2013

14.3.2014

EN 60079-0:2009

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(2.4.2015)

 

EN 60079-0:2012/A11:2013

14.3.2014

Pozn. 3

7.10.2016

Cenelec

EN 60079-1:2014

Výbušné atmosféry – Část 1: Ochrana zařízení pevným závěrem „d“

IEC 60079-1:2014

Toto je první zveřejnění

EN 60079-1:2007

Pozn. 2.1

1.8.2017

Cenelec

EN 60079-2:2014

Výbušné atmosféry – Část 2: Ochrana zařízení závěrem s vnitřním přetlakem „p“

IEC 60079-2:2014

Toto je první zveřejnění

EN 61241-4:2006

EN 60079-2:2007

Pozn. 2.1

25.8.2017

Cenelec

EN 60079-5:2015

Výbušné atmosféry – Část 5: Ochrana zařízení pískovým závěrem „q“

IEC 60079-5:2015

Toto je první zveřejnění

EN 60079-5:2007

Pozn. 2.1

24.3.2018

Cenelec

EN 60079-6:2007

Výbušné atmosféry – Část 6: Zařízení chráněné olejovým závěrem „o“

IEC 60079-6:2007

20.8.2008

EN 50015:1998

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(1.5.2010)

Cenelec

EN 60079-7:2007

Výbušné atmosféry – Část 7: Ochrana zařízení zajištěným provedením „e“

IEC 60079-7:2006

11.4.2008

EN 60079-7:2003

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(1.10.2009)

Cenelec

EN 60079-11:2012

Výbušné atmosféry – Část 11: Ochrana zařízení jiskrovou bezpečností „i“

IEC 600

IEC 60079-11:2011

4.5.2012

EN 60079-27:2008

EN 60079-11:2007

EN 61241-11:2006

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(4.8.2014)

Cenelec

EN 60079-15:2010

Výbušné atmosféry – Část 15: Zařízení chráněné typem ochrany „n“

IEC 60079-15:2010

8.6.2011

EN 60079-15:2005

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(1.5.2013)

Cenelec

EN 60079-18:2015

Výbušné atmosféry – Část 18: Ochrana zařízení zapouzdřením „m“

IEC 60079-18:2014

Toto je první zveřejnění

EN 60079-18:2009

Pozn. 2.1

16.1.2018

Cenelec

EN 60079-20-1:2010

Výbušné atmosféry – Část 20-1: Materiálové vlastnosti pro klasifikaci plynů a par, zkušební metody a data

IEC 60079

IEC 60079-20-1:2010

17.9.2010

 

 

Cenelec

EN 60079-25:2010

Výbušné atmosféry – Část 25: Jiskrově bezpečné elektrické systémy

IEC 60079-25:2010

8.6.2011

EN 60079-25:2004

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(1.10.2013)

 

EN 60079-25:2010/AC:2013

 

 

 

Cenelec

EN 60079-26:2015

Výbušné atmosféry – Část 26: Zařízení s úrovní ochrany (EPL) Ga

IEC 60079-26:2014

Toto je první zveřejnění

EN 60079-26:2007

Pozn. 2.1

2.12.2017

Cenelec

EN 60079-27:2008

Výbušné atmosféry – Část 27: Koncepce jiskrově bezpečného sběrnicového systému (FISCO)

IEC 60079-27:2008

16.4.2010

EN 60079-27:2006

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(1.4.2011)

Cenelec

EN 60079-28:2007

Výbušné atmosféry – Část 28: Ochrana zařízení a přenosových systémů používajících optické záření

IEC 60079-28:2006

11.4.2008

 

 

Cenelec

EN 60079-29-1:2007

Výbušné atmosféry – Část 29-1: Detektory plynů – Funkční požadavky na detektory hořlavých plynů

IEC 60079-29-1:2007 (Modifikovaná)

20.8.2008

EN 61779-4:2000

EN 61779-5:2000

EN 61779-3:2000

EN 61779-2:2000

EN 61779-1:2000

+ A11:2004

Datum ukončení platnosti

(1.11.2010)

Cenelec

EN 60079-29-4:2010

Výbušné atmosféry – Část 29-4: Detektory plynů – Funkční požadavky na detektory hořlavých plynů s otevřenou cestou

IEC 60079-29-4:2009 (Modifikovaná)

8.6.2011

EN 50241-2:1999

EN 50241-1:1999

+ A1:2004

Datum ukončení platnosti

(1.4.2013)

Cenelec

EN 60079-30-1:2007

Výbušné atmosféry – Část 30-1: Elektrické odporové doprovodné ohřevy – Všeobecné a zkušební požadavky

IEC 60079-30-1:2007

20.8.2008

 

 

Cenelec

EN 60079-31:2014

Výbušné atmosféry – Část 31: Zařízení proti vznícení prachu ochraným závěrem „t“

IEC 60079-31:2013

12.12.2014

EN 60079-31:2009

Pozn. 2.1

1.1.2017

Cenelec

EN 60079-35-1:2011

Výbušné atmosféry – Část 35-1: Přilbová svítidla pro plynující doly – Obecné požadavky – Konstrukce a zkoušení ve vztahu k nebezpečí výbuchu

IEC 60079-35-1:2011

18.11.2011

EN 62013-1:2006

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.6.2014)

 

EN 60079-35-1:2011/AC:2011

 

 

 

Cenelec

EN ISO/IEC 80079-34:2011

Výbušné atmosféry – Část 34: Aplikace systémů kvality pro elektrická a neelektrická zařízení (ISO/IEC 80079-34:2011)

18.11.2011

EN 13980:2002

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(25.5.2014)

Pozn. 1:

Datum ukončení presumpce shody je obvykle datum ukončení platnosti (dup) stanovené evropskou normalizační organizací. Uživatelé těchto norem se však upozorňují na to, že v některých výjimečných případech tomu může být i jinak.

Pozn. 2.1:

Nová (nebo pozměněná) norma je stejného rozsahu jako norma nahrazovaná. Od uvedeného data přestává u nahrazované normy platit presumpce shody se základními nebo jinými požadavky příslušného právního předpisu Unie.

Pozn. 2.2:

Nová norma je širšího rozsahu než norma nahrazovaná. Od uvedeného data přestává u nahrazované normy platit presumpce shody se základními nebo jinými požadavky příslušného právního předpisu Unie.

Pozn. 2.3:

Nová norma je užšího rozsahu než norma nahrazovaná. Od uvedeného data přestává u (částečně) nahrazované normy platit presumpce shody se základními nebo jinými požadavky příslušného právního předpisu Unie u těch výrobků nebo služeb, jež spadají do rozsahu nové normy. Není dotčena presumpce shody se základními nebo jinými požadavky příslušného právního předpisu Unie u výrobků nebo služeb, které i nadále spadají do rozsahu (částečně) nahrazované normy, ale nespadají do rozsahu nové normy.

Pozn. 3:

Dochází-li ke změnám, je referenčním dokumentem norma EN CCCCC:YYYY, její předchozí změny, pokud existují, a nová, citovaná změna. Nahrazovanou normu proto tvoří norma EN CCCCC:YYYY a její předchozí změny, pokud existují, ale bez nové, citované změny. Od uvedeného data přestává u nahrazované normy platit presumpce shody se základními nebo jinými požadavky příslušného právního předpisu Unie.

POZNÁMKA:

Veškeré informace o dostupnosti norem lze obdržet buď od evropských normalizačních organizací, nebo od národních normalizačních orgánů, jejichž seznam je zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie v souladu s článkem 27 nařízení (EU) č. 1025/2012 (2).

Evropské normalizační organizace přijímají normy v angličtině (CEN a CENELEC rovněž zveřejňují normy ve francouzštině a němčině). Národní normalizační orgány poté překládají názvy norem do všech ostatních požadovaných úředních jazyků Evropské unie. Evropská komise není odpovědná za správnost názvů, které jsou předloženy ke zveřejnění v Úředním věstníku.

Odkazy na korigenda „.../AC:YYYY“ se zveřejňují pouze pro informaci. Korigendem se z textu normy odstraňují překlepy, gramatické a podobné chyby, přičemž korigendum se může vztahovat na jednu, nebo více jazykových verzí (anglickou, francouzskou a/nebo německou) normy přijaté evropskou normalizační organizací.

Zveřejnění odkazů v Úředním věstníku Evropské unie neznamená, že uvedené normy jsou k dispozici ve všech úředních jazycích Evropské unie.

Tento seznam nahrazuje všechny předchozí seznamy zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie. Evropská komise zajišťuje aktualizaci tohoto seznamu.

Více informací o harmonizovaných normách a jiných evropských normách je k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Evropské normalizační organizace:

CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Belgie; tel. + 32 25500811; fax + 32 25500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Belgie; tel. + 32 25190868; fax + 32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Francie; Tel. + 33 492944200; fax + 33 493654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  Úř. věst. L 316, 14.11.2012, s. 12.


Top