Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015XC0814(05)

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/9/ES o lanových drahách pro dopravu osob (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)Text s významem pro EHP

OJ C 267, 14.8.2015, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.8.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 267/1


Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/9/ES o lanových drahách pro dopravu osob

(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)

(Text s významem pro EHP)

(2015/C 267/01)

ESO (1)

Odkaz na normu a její název

(a referenční dokument)

První zveřejněnív Úředním věstníku

Odkaz na nahrazovanou normu

Datum ukončení presumpce shody nahrazované normy

Poznámka 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 1709:2004

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Inspekce před uvedením do provozu, údržba, provozní kontroly a zkoušky

26.4.2005

 

 

CEN

EN 1908:2004

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Napínací zařízení

26.4.2005

 

 

CEN

EN 1909:2004

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Obnovení provozu a evakuace

26.4.2005

 

 

CEN

EN 12385-8:2002

Ocelová drátěná lana – Bezpečnost – Část 8: Pramenná tažná a nosná tažná lana pro instalace lanovek navržených pro dopravu osob

24.4.2003

 

 

CEN

EN 12385-9:2002

Ocelová drátěná lana – Bezpečnost – Část 9: Uzavřená vinutá nosná lana pro instalace lanovek navržených pro dopravu osob

24.4.2003

 

 

CEN

EN 12397:2004

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Provoz

26.4.2005

 

 

CEN

EN 12927-1:2004

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Lana – Část 1: Kritéria výběru lan a upevnění konců lan

26.4.2005

 

 

CEN

EN 12927-2:2004

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Lana – Část 2: Součinitele bezpečnosti

26.4.2005

 

 

CEN

EN 12927-3:2004

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Lana – Část 3: Záplet šestipramenných tažných, dopravních a vlečných lan

26.4.2005

 

 

CEN

EN 12927-4:2004

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Lana – Část 4: Upevnění konců lan

26.4.2005

 

 

CEN

EN 12927-5:2004

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Lana – Část 5: Skladování, doprava, pokládání a napínání

26.4.2005

 

 

CEN

EN 12927-6:2004

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Lana – Část 6: Kritéria vyřazení

26.4.2005

 

 

CEN

EN 12927-7:2004

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Lana – Část 7: Kontrola, oprava a údržba

26.4.2005

 

 

CEN

EN 12927-8:2004

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Lana – Část 8: Magnetické defektoskopické zkoušení lan

26.4.2005

 

 

CEN

EN 12929-1:2015

Bezpečnostní poadavky na osobní lanové dráhy – Veobecné poadavky – Část 1: Poadavky na vechna zařízení

Toto je první zveřejnění

EN 12929-1:2004

Pozn. 2.1

31.1.2016

CEN

EN 12929-2:2015

Bezpečnostní poadavky na osobní lanové dráhy – Veobecné poadavky – Část 2: Doplňující poadavky na kyvadlové dvoulanové visuté lanové dráhy bez brzd na běhounu

Toto je první zveřejnění

EN 12929-2:2004

Pozn. 2.1

31.1.2016

CEN

EN 12930:2015

Bezpečnostní poadavky na osobní lanové dráhy – Výpočty

Toto je první zveřejnění

EN 12930:2004

Pozn. 2.1

31.1.2016

CEN

EN 13107:2004

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Stavební objekty

26.4.2005

 

 

CEN

EN 13223:2004

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Poháněcí a další mechanická zařízení

26.4.2005

 

 

CEN

EN 13243:2015

Bezpečnostní poadavky na osobní lanové dráhy – Elektrická zařízení mimo poháněcí zařízení

Toto je první zveřejnění

EN 13243:2004

Pozn. 2.1

31.1.2016

CEN

EN 13796-1:2005

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Vozy – Část 1: Uchycení, běhouny, vozové brzdy, uzavřené vozy, sedačky, vozy, údržba vozů, vlečné závěsy

20.9.2005

 

 

 

EN 13796-1:2005/AC:2007

 

 

 

CEN

EN 13796-2:2005

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Vozy – Část 2: Zkoušky odporu proti skluzu uchycení

20.9.2005

 

 

CEN

EN 13796-3:2005

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Vozy – Část 3: Únavová zkouška

20.9.2005

 

 

Pozn. 1:

Datum ukončení presumpce shody je obvykle datum ukončení platnosti (dup) stanovené evropskou normalizační organizací. Uživatelé těchto norem se však upozorňují na to, že v některých výjimečných případech tomu může být i jinak.

Pozn. 2.1:

Nová (nebo pozměněná) norma je stejného rozsahu jako norma nahrazovaná. Od uvedeného data přestává u nahrazované normy platit presumpce shody se základními nebo jinými požadavky příslušného právního předpisu Unie.

Pozn. 2.2:

Nová norma je širšího rozsahu než norma nahrazovaná. Od uvedeného data přestává u nahrazované normy platit presumpce shody se základními nebo jinými požadavky příslušného právního předpisu Unie.

Pozn. 2.3:

Nová norma je užšího rozsahu než norma nahrazovaná. Od uvedeného data přestává u (částečně) nahrazované normy platit presumpce shody se základními nebo jinými požadavky příslušného právního předpisu Unie u těch výrobků nebo služeb, jež spadají do rozsahu nové normy. Není dotčena presumpce shody se základními nebo jinými požadavky příslušného právního předpisu Unie u výrobků nebo služeb, které i nadále spadají do rozsahu (částečně) nahrazované normy, ale nespadají do rozsahu nové normy.

Pozn. 3:

Dochází-li ke změnám, je referenčním dokumentem norma EN CCCCC:YYYY, její předchozí změny, pokud existují, a nová, citovaná změna. Nahrazovanou normu proto tvoří norma EN CCCCC:YYYY a její předchozí změny, pokud existují, ale bez nové, citované změny. Od uvedeného data přestává u nahrazované normy platit presumpce shody se základními nebo jinými požadavky příslušného právního předpisu Unie.

POZNÁMKA:

Veškeré informace o dostupnosti norem lze obdržet buď od evropských normalizačních organizací, nebo od národních normalizačních orgánů, jejichž seznam je zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie v souladu s článkem 27 nařízení (EU) č. 1025/2012 (2).

Evropské normalizační organizace přijímají normy v angličtině (CEN a CENELEC rovněž zveřejňují normy ve francouzštině a němčině). Národní normalizační orgány poté překládají názvy norem do všech ostatních požadovaných úředních jazyků Evropské unie. Evropská komise není odpovědná za správnost názvů, které jsou předloženy ke zveřejnění v Úředním věstníku.

Odkazy na korigenda „.../AC:YYYY“ se zveřejňují pouze pro informaci. Korigendem se z textu normy odstraňují překlepy, gramatické a podobné chyby, přičemž korigendum se může vztahovat na jednu, nebo více jazykových verzí (anglickou, francouzskou a/nebo německou) normy přijaté evropskou normalizační organizací.

Zveřejnění odkazů v Úředním věstníku Evropské unie neznamená, že uvedené normy jsou k dispozici ve všech úředních jazycích Evropské unie.

Tento seznam nahrazuje všechny předchozí seznamy zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie. Evropská komise zajišťuje aktualizaci tohoto seznamu.

Více informací o harmonizovaných normách a jiných evropských normách je k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Evropské normalizační organizace:

CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Belgie; tel. + 32 25500811; fax + 32 25500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Belgie; tel. + 32 25190868; fax + 32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Francie; Tel. + 33 492944200; fax + 33 493654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  Úř. věst. L 316, 14.11.2012, s. 12.


Top