Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2015/093/05

Nová národní strana euromincí určených k oběhu

OJ C 93, 20.3.2015, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.3.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 93/10


Nová národní strana euromincí určených k oběhu

(2015/C 93/05)

Image

Euromince určené k oběhu mají v rámci celé eurozóny postavení zákonného platidla. S cílem informovat širokou veřejnost a všechny, kdo přicházejí s mincemi do styku, Komise zveřejňuje popis návrhů všech nových euromincí (1). V souladu se závěry Rady ze dne 10. února 2009 (2) v této věci se členským státům eurozóny a zemím, které uzavřely měnovou dohodu s Evropskou unií, na jejímž základě mohou vydávat euromince, povoluje za určitých podmínek vydávat pamětní euromince určené k oběhu, zejména za podmínky, že jde výlučně o mince v nominální hodnotě dvou eur. Tyto mince mají stejné technické charakteristiky jako ostatní dvoueurové mince, ale jejich národní strana má pamětní motiv, jenž má z hlediska národního nebo evropského vysokou symbolickou hodnotu.

Vydávající země : Portugalsko

Pamětní motiv : 150. výročí Portugalského červeného kříže

Popis návrhu : Na návrhu je zobrazen známý kříž jako symbol organizace zabudovaný do kompozice několika k sobě přiléhajících křížů, což má představovat rozšiřování humanitárních opatření v Portugalsku i v zahraničí. Obrys ruky v pozadí symbolizuje různé druhy pomoci, které organizace poskytuje lidem. Jedná se zejména o pomoc lékařskou, ale patří sem i spolupráce, výstavba a podpora. Na levé straně je v půlkruhu nápis „CRUZ VERMELHA PORTUGUESA“. Nahoře se nachází státní znak a název vydávající země „PORTUGAL“, dole letopočty „1865“ a „2015“.

Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise : 520 000 mincí

Datum emise : duben 2015


(1)  Národní strany všech mincí, které byly vydány v roce 2002, naleznete v Úř. věst. C 373, 28.12.2001, s. 1.

(2)  Viz závěry Rady pro hospodářské a finanční věci ze dne 10. února 2009 a doporučení Komise ze dne 19. prosince 2008 o společných pokynech pro národní strany a vydávání euromincí určených k peněžnímu oběhu (Úř. věst. L 9, 14.1.2009, s. 52).


Top